Виправлення помилок у ПДВ-додатках

В обраному У обране
Друк
Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2017/№ 46
У додатках до декларації з ПДВ ми теж помиляємось. Механізм виправлення таких помилок відрізняється від виправлення помилок у власне декларації. Тож зосередимося зараз саме на виправленні помилок у додатках!

Додатки — невід’ємна частина будь-якої декларації ( п. 46.1 ПКУ), у тому числі і декларації з ПДВ ( п. 6 розд. І Порядку № 21). Відтак, помилка у додатку до декларації також призводить до зазначення у ПДВ-звітності перекручених даних і потребує виправлення.

Помилки у додатках до ПДВ-декларації поділяються на два типи:

(1) помилка суто у додатку. Це помилки, які допущено тільки у додатку, і на правильність даних, зазначених у декларації, вони не впливають;

(2) помилка у додатку, яка «потягнула» помилку в декларації. Це помилки, які допущено при заповненні додатку, що призвело до перенесення помилкових даних до декларації.

Запам’ятайте одразу:

виправити помилку у додатках можна тільки шляхом подання УР, до якого додаються додатки з приміткою «Уточнюючий»

Навіть якщо помилка у додатку не вплинула на правильність показників декларації, все одно потрібно подати уточнюючі додатки разом з УР, у якому графа 4 за всіма рядками буде дорівнювати графі 5 (див. пп. 2, 3 розд. VI Порядку № 21). Адже уточнюючі додатки не можна подати без того, до чого вони додаються — УР.

Якщо ж помилка у додатку «потягнула» помилку у декларації, помилку у декларації виправляєте в порядку, який ми описали у попередніх статтях сьогоднішнього номера, а додатки — у порядку, який ми зараз обговоримо. Саме для такого випадку прописано правило: у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до УР повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників ( п. 3 розд. IV; п. 8 розд. VI Порядку № 21).

Отже, повторимо іще раз: у разі необхідності виправити додаток до ПДВ-декларації, такий додаток з приміткою «Уточнюючий» додається до УР. Але яким чином заповнювати уточнюючий додаток? Давайте подивимося на це!

Заголовна частина уточнюючих додатків

Складаючи уточнюючий додаток, в його заголовній частині, як, власне, і в самому УР, слід зазначити:

— у полі 02 — звітний період, у якому виправляється помилка і подається УР;

— у полі 03 — період, у якому допущено помилку (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 101.24).

Податківці у своїх консультаціях зазвичай говорять: уточнюючий додаток повинен містити вартісні показники тільки на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком і відповідати даним з колонки 6 УР за помилковим рядком (див. консультації із БЗ, підкатегорія 101.24)*. Проте не всі додатки можна виправити у такий спосіб. І тоді використовується інший спосіб — переписування додатка наново з урахуванням правильних показників.

* При цьому не забувайте: в УР ви заповнюєте показники у гривнях без копійок, а у додатках — у гривнях з копійками ( п. 4 розд. ІІІ Порядку № 21).

Отже, додатки виправляються одним із двох способів:

(1) або зазначаємо в уточнюючому додатку виключно суму коригування (без знака чи зі знаком «мінус»);

(2) або переписуємо уточнюючий додаток і заповнюємо його так, як він мав би бути заповнений із самого початку.

У який спосіб уточнювати той чи інший додаток? Давайте пройдемося по кожному із додатків окремо.

Додатки Д1, Д2, Д5, Д6

Ця категорія додатків по суті містить розшифровки прив’язаних до них рядків декларації з ПДВ. Виправляючи помилки, допущені в цих додатках, як правило, додають неврахований або прибирають зайвий показник. А тому

уточнюючі додатки Д1, Д2, Д5 і Д6 заповнюються тільки на суму уточнення. Решта показників у них не наводяться

Додаток Д1. У цьому додатку розшифровуються випадки коригувань ПЗ і ПК (у розрізі контрагентів і періодів складання ПН, що коригуються). Якщо помилка вплинула на показники декларації, що виправляється (до 01.04.2017 р. — рядки 7 і 12, а після 01.04.2017 р. — рядки 4.1, 4.2, 6, 7, 13, 14), то в уточнюючому додатку Д1 наводиться тільки сума уточнення (зменшення або збільшення) з потрібним знаком, що повинна відповідати даним графи 6 УР.

Якщо ж помилка не вплинула на показники декларації (наприклад, платник у додатку Д1 зазначив неправильний ІПН покупця/постачальника), то в уточнюючому додатку Д1 виправлення проводиться способом коригування (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 101.24):

1) повторюється помилковий запис, тобто рядок з помилковим ІПН. При цьому вартісні показники за ним відображаються зі знаком «-» (тобто сторнуються);

2) вноситься правильний запис за операцією з контрагентом з виправленими показниками (уключаючи вартісні дані).

При цьому підсумковий рядок «Усього за звітний період», числові показники якого не коригуються, не заповнюється.

Щодо виправлення додатка Д1 читайте також «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 81, с. 44.

Додаток Д2. На нашу думку, виправлення помилок у таблиці 1 додатку Д2 так само має проводитися способом коригування. Точніше кажучи, виправлення проводимо так:

сумові помилки відображаємо на суму уточнення, а несумові помилки — способом коригування

А що робити з новими таблицями 2 і 3 додатку Д2? Нагадаємо: згідно з новими правилами додаток Д2 подається не тільки для розшифровки від’ємного значення (накопиченого у рядку 21). Так само додаток Д2 подається у випадку, коли правонаступник заявляє податковий кредит на суму від’ємного значення, «наслідуваного» від реорганізованої юрособи.

За правилами заповнення додатків, підприємство, яке реорганізується, за свій останній (звітний) період подає заяву про перенесення суми від’ємного значення до складу податкового кредиту наступного звітного періоду правонаступника (таблиця 2 додатка Д2). У наступному звітному періоді, після підтвердження такої суми від’ємного значення документальною перевіркою, правонаступник заповнює заяву про включення її до складу свого ПК (таблиця 3 додатка Д2). Підсумкове значення з таблиці 3 додатка Д2 правонаступник переносить до рядка 16.3 декларації з ПДВ за цей самий звітний період.

Як виправляти помилки в нових таблицях 2 і 3 додатка Д2? Та, власне, так само, як і помилки в таблиці 1. Адже у таблицях 2 і 3 немає розрахунків якихось показників, а лише дається пояснення щодо даних, які платник уносить до декларації. Тож і у таблицях 2 та/або 3 при необхідності виправити в них помилки зазначаємо лише суму уточнення.

Додаток Д5. У цьому додатку розшифровуються за контрагентами суми податкових зобов’язань (рядки 1.1, 1.2, 4.1, 4.2) і податкового кредиту (рядки 10.1, 10.2), задекларовані платником у звітному періоді. Якщо у цих рядках допущено помилки, то ці помилки «підтягнулися» у декларацію саме із додатка Д5. Відтак,

! в уточнюючому додатку потрібно навести недостатній або зайвий (зі знаком «мінус») запис за відповідним ІПН (реальним чи умовним)

Що ж до несумових помилок, то вони виправляються способом коригування. А саме (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 101.24):

Ситуація 1. Для виправлення запису неправильно вказаного ІПН контрагента в уточнюючому додатку Д5:

1) повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «-» (тобто сторнуються);

2) вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки (включаючи вартісні показники);

3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

Ситуація 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг постачання та суму ПДВ, задекларовані за операціями з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх за операціями з іншим контрагентом, в уточнюючому додатку Д5:

1) відображаються суми уточнення у розрізі контрагентів (зі знаком «+» відображаються не в повній мірі задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком «-» — зайво задекларовані суми за операціями з контрагентом);

2) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

Ситуація 3. У разі необхідності зменшити обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН та доповнити, у зв’язку з цим, додаток Д5 новим записом для платника податку — покупця в уточнюючому додатку Д5:

1) операції з платником податку — покупцем за звітний період записуються повністю (включаючи вартісні показники);

2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ зменшуються, сума уточнення зазначається зі знаком «-» (сторнується);

3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

Ситуація 4. У разі необхідності скоригувати обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми за операціями для платника податку — покупця в уточнюючому додатку Д5:

1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу постачання та суми ПДВ за операціями з платником податку — покупцем зі знаком «+» або «-»;

2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ уточнюється (збільшується або зменшується) зі знаком «+» або «-»;

3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

Ситуація 5. У разі необхідності доповнити додаток Д5 новим записом щодо операції, на яку не складена (але мала бути складена) ПН і не було відображено податкові зобов’язання, операція в декларації з ПДВ відображається на підставі підтверджуючого первинного документу, складеного відповідно до бухгалтерського обліку*. При цьому в уточнюючому Д5:

* При цьому на постачальника чекає штраф за нереєстрацію ПН.

1) у графі 2 «Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)» проставляється ІПН продавця товарів/послуг зазначеної операції;

2) у графі 3 «Період складання податкових накладних» — період складання первинного документа, складеного відповідно до бухгалтерського обліку, що підтверджує зазначену операцію (див. іншу консультацію із БЗ, підкатегорія 101.24).

Додаток Д6. Цей додаток розшифровує показник рядка 5 декларації, в якому наводяться обсяги операцій, при яких ПДВ не нараховується. У ньому перераховуються обсяги необ’єктних і пільгових операцій та надаються пояснення цих операцій. При виправленні помилок, допущених у додатку Д6, слід користуватися тією самою схемою, що і при виправленні описаних вище «розшифровуючих» додатків.

Уточнюючий додаток Д6 заповнюється на суму уточнення з відповідним знаком (без знака або зі знаком «-»)

Суму уточнення покажіть і в підсумкових рядках уточнюючого додатка Д6 (за графою 4 рядка «Усього згідно із статтею Кодексу» відповідної таблиці). Вона повинна відповідати сумі, показаній у графі 6 УР.

Якщо помилка не вплинула на підсумкові рядки і показники ПДВ-декларації (ви допустили помилку виключно у графі 2 «Назва операції» і у графі 3 «Пункт (підпункт), стаття Кодексу»), то помилковий запис в уточнюючому додатку Д6 відображається зі знаком «-», після чого наводиться правильний запис. Підсумкові рядки не заповнюються. Залишається порожньою у цьому випадку і графа 6 самого УР.

Що стосується таблиці 2 додатка Д6, то її дані покликані всього лише показати, наскільки платник вписується у критерії, скориставшись пільгою згідно з п. 197.6 ПКУ (ср. 025069200). Прямо на декларацію її суми ніяк не впливають. Тож якщо вирішите уточнити показники в таблиці 2, то зазначте їх просто правильно — так, як їх мало би бути заповнено.

Додатки Д3, Д4, Д7

Ця категорія додатків містить не розшифровки певних рядків декларації, а саме розрахунки показників. Тому, виправляючи помилки, допущені в них або рядках декларації, до яких подаються ці додатки, в уточнюючих додатках відображають не різницю (суму помилки), а переписують їх наново. Тобто

в уточнюючих додатках Д3, Д4, Д7 наводять уже правильні показники, заповнюють ці додатки так, нібито в них не було допущено помилки

Давайте тепер розглянемо особливості виправлення окремих додатків.

Додатки Д3 і Д4. Перший із них служить для розрахунку суми бюджетного відшкодування (БВ), а другий (таблиця 1 додатка Д4) — щоб показати: (1) вашу відповідність чи невідповідність критеріям для отримання БВ, (2) ваш вибір способу отримання БВ.

Через УР і відповідно через уточнюючі додатки Д3 і Д4, подані до нього, ви можете виправити не тільки помилки в розрахунку суми БВ та інших показниках (реквізитах рахунків для зарахування сум), але і змінити напрям узгодженого відшкодування ( п. 5 розд. IV Порядку № 21). Щоправда, в п. 200.12 ПКУ говориться про подання «заяви», проте самі контролери пояснюють, що йдеться про УР (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 101.16). Тоді не пізніше наступного (!) робочого дня після подання УР податківці повинні врахувати дані про зміну БВ-способу в Реєстрі.

Тобто перенаправити його, наприклад, не на поточний рахунок (як було заявлено в декларації), а на сплату грошових зобов’язань або на погашення податкового боргу за іншими податками та зборами*. І в першому і в другому випадку уточнюючі додатки доведеться переписати правильно. Навіть у тому разі, якщо помилка у додатках не вплинула на показники декларації (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 101.23). А от якщо ви хочете узагалі скасувати заявлене БВ і повернути «мінус» у декларацію, то майте на увазі, що податківці проти цього.

* Щоправда, Мінфін проти зарахування бюджетного відшкодування в рахунок сплати податку на прибуток (див. лист Мінфіну від 21.04.2017 р. № 35130-12-10/11072 // «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 43, с. 5).

Трохи інакше йдуть справи з другою частиною додатка Д4 (таблиці 2 і 3). Уточнити ці таблиці вийде не завжди. Нагадаємо: заповнюється ця частина додатку при бажанні платника спрямувати «зайві» гроші з електронного ПДВ-рахунка або на поточний рахунок або зарахувати до бюджету. При цьому податківці наполягають, щоб усі графи таблиці додатка Д4 з відомостями про суми коштів на ПДВ-рахунку в СЕА були в цій таблиці заповнені. Незалежно від того, який напрям для перерахування коштів зазначено в текстовій частині під таблицею. Сам же напрям перерахування коштів платник визначає вже в текстовій частині додатка.

Якщо платник при складанні таблиць 2 і 3 додатка Д4 припустився помилки в цифрових показниках, то УР для виправлення такої помилки не подається

Заявити ж про напрям використання «зайвих» коштів, що утворилися на електронному ПДВ-рахунку (повернути на поточний рахунок або спрямувати до бюджету), можна буде, тільки подавши додаток Д4 у складі декларації за наступний звітний період. За умови наявності на електронному ПДВ-рахунку таких «зайвих» коштів на дату подання декларації за наступний період (див. листи ДФСУ від 26.08.2015 р. № 31730/7/99-99-19-03-02-17 і від 09.10.2015 р. № 37545/7/99-99-19-03-02-17 // «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 86, с. 8). Отже, якщо ви помилилися у таблицях 2 та/або 3 додатка Д4, то виправити помилку дозволить тільки додаток типу «Звітний новий».

І кілька слів щодо виправлення помилок у нових, «реорганізаційних» таблицях 4, 5 і 6. Помилки у цих таблицях, на нашу думку, також слід виправляти шляхом переписування додатка наново. Тобто якщо помилилися при «трансплантації» від’ємного значення від попередника до правонаступника — переписуємо таблиці 4, 5 і 6 додатка Д4 так, як їх мало би бути заповнено.

Додаток Д7. Спочатку — про порядок виправлення помилок, допущених у таблиці 1. Нагадаємо: у цій таблиці розраховується частка використання товарів, послуг, необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях. Так-от, помилки, допущені в рядку 1 (2) таблиці 1 додатка Д7, що вплинули на ЧВ (графа 6) і «антиЧВ» (графа 7), вимагають від платника перегляду (перерахунку) показників рядків 4.1 і 4.2 декларації з ПДВ за звітні періоди з початку року.

Тобто перевірити доведеться кожен період, починаючи з січня і закінчуючи періодом, у якому виявлено помилку

І якщо в одному з них ви заповнювали рядок 4.1 або 4.2 (донараховували компенсаційні ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ), то подаємо УР до кожного такого періоду і виправляємо помилки, використовуючи вже новий (правильний) показник ЧВ (антиЧВ) із рядка 1 уточнюючого додатка Д7 до січневої декларації.

Аналогічна ситуація з виправленням таблиці 3 додатка Д7, де розраховується ЧВ щодо необоротних активів, придбаних у період дії старих правил розподілу і перерахунку податкового кредиту (до 01.07.2015 р.). Уточнивши показник ЧВ, платнику так само доведеться переглянути періоди, в яких розподілявся податковий кредит за помилковим ЧВ. Відповідно до порівнянності рядків старої і нової форм декларації, в УР коригуватимуться ті рядки, що стосуються саме податкового кредиту (а не нарахування компенсуючих ПЗ), уже без додатка Д7.

Зауважуємо: це наша позиція. На нашу думку, саме вона відповідає ПКУ. Але на думку податківців, дані з УР треба уключати в поточний додаток Д7 (див. лист ДФСУ від 12.01.2017 р. № 599/7/99-99-15-03-02-17 // «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 9, с. 4). Докладніше читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 95, с. 40.

Що стосується помилки під час річного перерахунку ПДВ (таблиця 2 додатка Д7) і розподілу ПК між касовим і звичайним способом відображення (таблиця 4 додатка Д7), то при виправленні цих помилок достатньо заповнити таблиці 2 і 4 уточнюючого додатка Д7 так, як їх мало би бути заповнено.

Додаток Д8

Тут говорити нема про що. Адже

Додаток Д8 узагалі не уточнюють

На відміну від інших додатків до декларації з ПДВ, у шапці додатка Д8 немає поля 013 «Уточнюючий». Його призначення суто інформативне — повідомити про постачальників-контрагентів (зазначити їх код ІПН), які допустили порушення у складанні/реєстрації ПН або РК, унаслідок чого сума ПДВ залишилася в постачальника поза податковим кредитом.

Правильно чи неправильно визначені суми ПДВ або інші дані в цьому додатку — неважливо, оскільки в декларацію ця сума усе одно не потрапляє. Бо ж додаток Д8 не є підставою для покупця товарів/послуг на включення суми ПДВ до складу податкового кредиту за помилковою ПН або не зареєстрованою в ЄРПН (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 101.23). Отримавши інформацію в додатку Д8, податківці самі повинні перевірити її достовірність.

Додаток ДС9

Одразу зауважимо: тут ми говоримо виключно про новий додаток ДС9. Тих читачів, яких цікавить виправлення помилок у старому додатку ДС9, відразу направляємо до статті на с. 31 сьогоднішнього номера.

На відміну від старої форми, в новій не одна, а дві таблиці. Показники таблиці 2 важливі, по-перше, для контролю права сільгосппідприємства на дотацію, по-друге — для розподілу ПК, якщо придбані товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в (1) дотаційному та (2) інших видах діяльності (у тому числі сільськогосподарській, але не дотацій- ній).

Щодо власне порядку виправлення помилок у новому додатку ДС9, то він аналогічний порядку самовиправлення інших розрахункових додатків. Тобто

в уточнюючому додатку ДС9 зазначаємо уточнені дані — заповнюємо додаток так, як його мало би бути заповнено від самого початку

Наголошуємо: якщо в результаті помилки в розподілі податкового кредиту між дотаційними і недотаційними видами діяльності відбувся неправильний розподіл податкового кредиту в «післяпомилкових» періодах, виправленням тільки періоду, в якому власне допущено помилку, справа не обмежиться. Додатково доведеться уточнити і «післяпомилкові» періоди, в яких платник проводив неправильний розподіл. Докладно про заповнення нового додатка ДС9 читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 30, с. 45.

висновки

  • Виправлення помилок у додатках до декларації з ПДВ відбувається шляхом подання УР з уточнюючими додатками.
  • Уточнюючі додатки, в яких розшифровується певні рядки декларації (Д1, Д2, Д5, Д6), при виправленні помилки заповнюються виключно на суму уточнення.
  • Уточнюючі додатки, в яких відбувається розрахунок певних показників, які мають дотичність до ПДВ-декларації (Д3, Д4, Д7, ДС9), при виправленні помилки переписуються заново.
  • Помилки в таблицях 2 і 3 додатка Д4 не можна виправити через подачу уточнюючого додатка Д4. Правильні дані можна зазначити виключно у додатку Д4 за наступний звітний ПДВ-період.
  • Подання уточнюючого додатка Д8 не передбачено формою декларації, тому цей додаток не уточнюється.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити