ОСББ: неприбуткова організація зі своєю специфікою

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2018/№ 66
З попередніх статей ви дізналися про юридичні моменти створення і діяльності ОСББ, прийшла черга поговорити про податкові особливості обліку об’єднання як неприбуткової організації. Що потрібно знати насамперед, щоб гармонійно вписуватися в податкові правила неприбуткових організацій?

Для цілей оподаткування ОСББ — це неприбуткова організація (юридична особа), діяльність якої не пов’язана з отриманням прибутку і розподілом його між членами об’єднання (п. 4 Порядку № 440). На те вказує ч. 7 ст. 4 Закону про ОСББ. Звідси випливає, що для податкових цілей такі організації також можуть враховуватися як неприбуткові і керуватися нормами п. 133.4 ПКУ.

Податкові «подробиці неприбутківців»

Не вдаватимемося до детального опису податкового обліку неприбуткових організацій*, перелічимо тільки найважливіші моменти.

* Детально про неприбуткові організації див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 59, с. 7.

1. Статус «неприбутковості». Врахуйте, для цілей податкового обліку статус неприбуткової організації автоматично не присвоюється — його потрібно підтверджувати. Претендувати на такий статус ОСББ може при дотриманні одночасно трьох умов, перелічених у п.п. 133.4.1 ПКУ:

— ОСББ утворено та зареєстровано в порядку, визначеному Законом про ОСББ;

— в установчих документах міститься заборона на розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між членами об’єднання, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами

— ОСББ внесено контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр). Якщо новостворене ОСББ подає документи для внесення до «неприбуткового» Реєстру протягом 10 днів з дня їх держреєстрації і за результатами розгляду таких документів його вносять до Реєстру, то для цілей оподаткування воно вважається неприбутковим з дня його держреєстрації** (абз. 22 п. 4 Порядку № 440).

** Нагадаємо: до 01.07.2017 р. всі діючі ОСББ повинні були привести свої установчі документи у відповідність з вищевикладеними вимогами і мали бути внесені до Реєстру (оновлена норма п. 35 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Коли всі вищезгадані умови виконані, можна сміливо керуватися правилами оподаткування, встановленими для неприбуткових організацій (п. 133.4 ПКУ).

2. Платник інших податків. Неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток, але при цьому можуть бути платниками будь-яких інших податків/зборів (ПДВ, ПДФО, ЄСВ та ін.), звітувати і сплачувати зобов’язання за ними, як і інші платники, згідно із загальними правилами ПКУ.

3. Звітність «неприбутківця». Для неприбуткових організацій установлений річний звітний період (п.п. 133.4.7 ПКУ). Тобто відзвітувати вони повинні у звичайному порядку протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Подавати потрібно Звіт про використання доходів (прибутку) неприбуткової організації*** й обов’язково як додаток річну фінансову звітність (пп. 46.2 і 46.3 ПКУ).

*** За формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553. Детальніше про його заповнення див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 11, с. 13.

На думку податківців, формування доходів і витрат, які показуються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів (лист ДФСУ від 19.07.2017 р. № 19001/7/99-99-15-02-01-17).

І не забудьте у Звіті, окрім відмітки про додаток фінзвітності (п. 48.3 ПКУ), зазначити дату і номер рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру, а також ознаку неприбутковості «0043». Ця інформація тепер має статус обов’язкових реквізитів (пп. 46.1, 48.4 ПКУ, див. 102.25 БЗ).

Що стосується «пільгового» Звіту, то в частині сплати податку на прибуток ОСББ його не подає, оскільки не є платником цього податку. У разі коли ОСББ буде користуватися пільгами з інших податків (наприклад, земельного та ін.), то звіт подавати доведеться*. За загальними правилами «пільговий» Звіт подають щокварталу: за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців протягом 40 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем податкового періоду (п. 3 Порядку № 1233).

* Детальніше про «пільговий» Звіт див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 81, с. 6.

Водночас основна «фішка» податкового обліку неприбуткової організації криється в спрямуванні витрат/виплат, які воно здійснює в ході своєї діяльності. Про це нижче.

Головний принцип «неприбутковості»

Для того, щоб не платити податок на прибуток, ОСББ повинне чітко дотримуватися головного «неприбуткового» правила:

доходи (прибуток) ОСББ використовуються виключно для фінансування витрат на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 ПКУ)

До речі, виплати за цивільно-правовими договорами засновникам (учасникам), працівникам, членам організації, якщо такі витрати є фінансуванням вищезгаданих витрат, не вважаються (!) «забороненим» розподілом з п.п. 133.4.1 ПКУ. Це прямо прописано в ПКУ і це ж підтверджують податківці (листи ДФСУ від 04.01.2017 р. № 28/6/99-99-15-02-02-15 і від 13.01.2017 р. № 542/6/99-99-13-02-03-15).

Як бачимо, для збереження «неприбуткового» статусу вирішальне значення має призначення здійснюваних витрат/виплат. А втратити «неприбутковий» статус можна у випадку невідповідності неприбутківця та/або його установчих документів вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ, у тому числі порушення головного принципу «неприбутковості» (п. 17 Порядку № 440).

Тому, за суттю, для збереження статусу «неприбутковості» великої ролі не відіграє джерело надходження доходів ОСББ. Але для визначення можливої структури прибуткової частини ОСББ слід керуватися профільним «неприбутковим» законодавством.

Доходи ОСББ: що можна, а що ні?

Основні джерела надходжень, які забезпечують діяльність ОСББ, перелічені в ст. 21 Закону про ОСББ. До них, зокрема, належать:

— внески і платежі співвласників;

— кошти, отримані об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг і призначені житлові субсидії;

— добровільні майнові, у тому числі грошові, внески фізичних та юридичних осіб (див. 102.04 БЗ);

— кошти, залучені на умовах кредиту або позики (див. 102.04 БЗ);

— кошти державного та/або місцевого бюджетів, отримані на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирного будинку;

— пасивні доходи, наприклад, відсотки за депозитом (лист ДФСУ від 23.08.2017 р. № 1732/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

— доходи від діяльності заснованих ОСББ юридичних осіб, що спрямовують на виконання статутних цілей об’єднання;

— кошти, отримані ОСББ у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку (листи ДФСУ від 21.03.2016 р. № 6053/6/99-99-19-02-02-15, від 11.04.2016 р. № 7970/6/99-99-19-02-01-15);

— кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

Водночас податківці погоджуються, що неприбуткові організації (у тому числі ОСББ) мають право отримувати доходи:

— від продажу власних основних засобів (листи ДФСУ від 14.01.2016 р. № 517/6/99-95-42-03-15, від 13.04.2017 р. № 7896/6/99-99-15-02-02-15);

— доходи від надання платних послуг від здійснення основної діяльності, передбаченої статутом і законом (листи ДФСУ від 07.03.2017 р. № 4673/6/99-99-15-02-02-18, від 03.04.2017 р. № 6856/6/99-99-15-02-02-15).

Як бачимо, Закон про ОСББ жодних обмежень у цьому питанні не встановлює, як, загалом, і контролери теж нічого тут проти не мають. Більше того, ЦКУ прямо говорить, що

неприбуткові організації можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, за умови, що така діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню (ст. 86 ЦКУ)

Тому можна припустити, що ОСББ має право отримувати доходи практично від будь-якої діяльності, не забороненої законодавством України, у тому числі підприємницької. Проте врахуйте (!):

по-перше, можливість отримання доходів від іншої діяльності (наприклад, здавання в оренду нежилого майна тощо) слід прописати в установчих документах ОСББ;

по-друге, така діяльність має бути безпосередньо пов’язана з тими цілями і завданнями, для яких, власне, створювалося ОСББ. Тобто надавати, наприклад, туристичні послуги або торгувати пиріжками ☺, залишаючись у неприбутковому статусі, в ОСББ вже точно не вийде.

Майте на увазі: нехарактерна для неприбуткової організації діяльність запросто може бути розцінена контролерами як підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку. А це повністю не відповідає суті і цілям створення неприбуткової організації (листи ДФСУ від 24.07.2017 р. № 1321/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 20.07.2017 р. № 1286/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Загалом, з підприємницькою діяльністю ОСББ слід бути акуратнішим і знати міру. Адже якщо в цьому питанні перегнути, то може статися так, що і податок на прибуток доведеться сплатити, виходячи із суми операції нецільового використання, і статус «неприбутковості» втратити* (п.п. 133.4.3 ПКУ).

* Про відповідальність за порушення «неприбуткових» умов див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 5, с. 11.

Розібравшись з неприбутковим статусом ОСББ, давайте перейдемо до розгляду найпоширеніших операцій, що проводяться цими організаціями (цільові надходження та їх використання, отримання доходів від іншої діяльності (оренда, відсотки, курсові різниці тощо), транзитні кошти, отримані від співвласників для перерахування в рахунок комунальних платежів). Але про це вже в наступній статті.

висновки

  • ОСББ є неприбутковою організацією, але для підтвердження свого статусу в податковому обліку повинне відповідати вимогам п. 133.4 ПКУ і бути внесеним до «неприбуткового» Реєстру.
  • Разом зі своєю основною діяльністю ОСББ може здійснювати підприємницьку діяльність (наприклад, здавати в оренду нежиле майно).
  • Головне «неприбуткове» правило: усі надходження не можуть бути розподілені між засновниками (учасниками) об’єднання, а повинні використовуватися виключно на фінансування витрат на утримання і статутну діяльність ОСББ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити