Теми статей
Обрати теми

Топ-20: дисконтування заборгованості

Адамович Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2019/№ 102
Друк
Введення дисконтування всієї довгострокової заборгованості (а не лише тієї, на яку нараховують відсотки)* продовжує хвилювати платників. Адже ось-ось дата балансу, і застосовувати таке нововведення, як дисконтування, потрібно буде вже при складанні звітності за 2019 рік! А від головного регулятора поки ні слуху ні духу. Тому ми вирішили зібрати в одному місці найпопулярніші запитання щодо дисконтування, які накопичилися у вас, і, звісно, відповіді на них**.

* Наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 86, с. 22).

** Детальніше про суть внесених змін та про те, як здійснювати дисконтування, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 90, с. 2.

Запитання

Відповідь

Що дисконтуємо?

Позики, кредити та інші «грошові» заборгованості

1. Дисконтування стосується лише позик, кредитів? Чи заборгованість покупця (постачальнику) теж береться до уваги?

За теперішньою (дисконтованою) вартістю повинні оцінюватися довгострокова дебіторська заборгованість (п. 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість») і довгострокові зобов’язання (п. 9 П(С)БО 11 «Зобов’язання»).

Тобто це не лише позики і кредити, а й може бути будь-яка інша заборгованість (у тому числі й за товари, роботи, послуги).

Проте тут варто зауважити, що:

(1) дисконтуванню підлягає тільки грошова довгострокова заборгованість, тобто та, яка повинна (!) погашатися грошима. Адже теперішня вартість — це дисконтована вартість майбутніх платежів.

Зауважте! Якщо підприємство перерахувало аванс, а в рахунок нього повинні надійти товари (роботи, послуги), то така товарна заборгованість не дисконтується;

(2) це має бути саме довгострокова заборгованість, тобто за договором первісно має бути передбачений строк оплати понад рік.

Наприклад, якщо ви продали товар покупцеві з відстроченням платежу на 2 роки і погашення такого боргу не планується протягом 12 місяців з дати балансу, то таку заборгованість дисконтуємо. При цьому якщо за таким договором заборгованість погашається не одноразово наприкінці строку, а частинами за графіком погашення боргу, то дисконтуємо тільки довгострокову частину

2. Підприємство у 2017 році отримало від засновника поворотну фінансову допомогу (ПФД). Строк повернення в договорі визначений «на вимогу». Чи потрібно її дисконтувати?

Ні, ПФД без строку повернення або зі строком повернення «на вимогу» не дисконтуємо.

ПФД — це різновид договору позики (безвідсоткова позика, видана в грошовій формі). І якщо в договорі не зазначений строк повернення або зазначений «на вимогу», то позика має бути повернена протягом 30 днів з моменту пред’явлення позикодавцем вимоги (ч. 1 ст. 1049 ЦКУ). При цьому кредитор має право пред’явити вимогу у будь-який момент (ст. 530 ЦКУ). Тому така заборгованість не потрапляє до складу довгострокової! У бухобліку вона первісно класифікується як короткострокова, оскільки очікується до погашення у будь-який момент

Товарно/послугові заборгованості

3. В обліку (на субрахунку 681) значаться передоплати від покупців. Цій заборгованості більше року. Чи потрібно дисконтувати

таку заборгованість?

Ні, не потрібно.

Як ми вже сказали, під дисконтування потрапляють тільки фінансові (грошові) довгострокові зобов’язання/дебіторська заборгованість, за якими передбачаються платежі.

Що стосується негрошових довгострокових зобов’язань/дебіторської заборгованості, то за ними дисконтування (оцінка за теперішньою вартістю) застосовуватися не повинне. Адже погашення авансового боргу очікується не платежем, а товаром або послугами. Відповідно ані продавець свої зобов’язання відвантажити товар (надати послугу), ані покупець — дебіторську заборгованість за товаром/послугами не дисконтують

Стара/«перехідна» заборгованість

4. Безвідсоткова довгострокова (на 2 роки) позика отримана до 29.10.2019 р. Чи потрібно її дисконтувати з дати набрання чинності змінами у П(С)БО 11?

Дивитися на дату отримання позики не потрібно. Отримана вона до 29.10.2019 р. або після цієї дати, значення не має.

У частині дисконтування і П(С)БО 11, і П(С)БО 10 говорять про оцінку довгострокових зобов’язань/дебіторської заборгованості на дату балансу. Продисконтовані мають бути всі грошові зобов’язання/дебіторська заборгованість, що значаться на дату балансу як довгострокові (строк погашення яких з дати балансу більше 12 місяців).

Тому попри те, що наказ № 379 набрав чинності 29.10.2019 р., братися за дисконтування одразу з цієї дати не потрібно.

Орієнтир для дисконтування — найближча дата балансу

(31.12.2019 р.)

5. Чи потрібно за старими позиками перераховувати (дисконтувати) минулі періоди?

Минулі періоди перераховувати не потрібно.

Думки фахівців відмінні. Хтось вважає суцільне введення дисконтування зміною облікової політики, а хтось — облікової оцінки. Вважаємо, що можна звернутися до п. 14 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» і розглядати ситуацію все-таки як зміну облікової оцінки та не розраховувати суму дисконту за вже минулі періоди.

Тож старі перехідні довгострокові позики дисконтуємо не за увесь строк боргу (з урахуванням минулих років), а тільки за той строк, який на дату балансу залишився до погашення

6. Чи потрібно на 31.12.2019 р. дисконтувати стару заборгованість, що виникла 31.12.2010 р. і строк погашення якої 31.12.2025 р.? Як розрахувати період до дати погашення? Чи обліковувати період з 31.12.2010 р. по 31.12.2019 р.?

Так, дисконтувати потрібно.

На дату балансу (найближча дата балансу — 31.12.2019 р.) ваша грошова заборгованість буде довгостроковою дебіторською заборгованістю/довгостроковими зобов’язаннями, оскільки її строк погашення (з 01.01.2020 р. по 31.12.2025 р.) перевищує 12 місяців.

Відповідно ваша заборгованість має бути відображена у балансі за теперішньою (дисконтованою) вартістю.

Оцінювати довгострокові зобов’язання/дебіторську заборгованість за теперішньою вартістю потрібно виходячи із строку, що залишився до погашення! Тобто показник n (кількість періодів до дати погашення платежу розраховується з 01.01.2020 по 31.12.2025 р.) у вас складе 6 років (або 24 квартали, якщо ви квартальник).

Період з 31.12.2010 р. до дати балансу по 31.12.2019 р. у розрахунку теперішньої (дисконтованої) вартості не враховуємо

Прострочені заборгованості

7. Чи дисконтувати прострочену довгострокову заборгованість (поворотну допомогу, заборгованість за товари), що значиться з 2017 року, якщо шансів на її погашення немає?

Якщо договірні строки погашення заборгованості вже минули, то дисконтувати таку заборгованість не потрібно. Адже коли до дати погашення заборгованості (згідно зі строками, встановленими договором) залишається менше 12 місяців, вона мала бути переведена до розряду короткострокової.

А за товарами/послугами прострочена заборгованість і так по суті є короткостроковою. Дисконтувати короткострокову заборгованість П(С)БО 10 і П(С)БО 11 не вимагають. Причому навіть якщо вона прострочена на строк понад рік.

Виходить, у цьому разі діятимуть тільки правила обліку простроченої заборгованості (наприклад, у частині створення резерву сумнівних боргів для грошової дебіторської заборгованості)

Пролонгація позики — не привід для дисконтування

8. Узяли безвідсоткову позику на 2 роки (з 10.11.2017 р. по 10.11.2019 р.). На кінець строку повернули половину, а договір пролонгували до 10.11.2020 р. Чи потрібно дисконтувати залишок за позикою?

Ні. Дисконтувати ваш пролонгований залишок за довгостроковою позикою не потрібно.

Попри те, що пролонгована довгострокова позика і вона, по суті, після цього довгостроковою і залишається, проте на найближчу дату балансу — 31.12.2019 р., враховуючи п. 4 П(С)БО 11, ваша продовжена довгострокова дебіторська заборгованість стає короткостроковою, оскільки підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу — 10.11.2020 р.

Отже, у вашому випадку пролонговану довгострокову позику не дисконтуємо

Як дисконтуємо

9. Яку формулу для дисконтування використати, якщо погашення довгострокової позики проводиться частинами: 1) 31.12.2020 р. — 50000 грн.;

2) 31.12.2021 р. — 50000 грн.;

3) 31.12.2022 р. — 10000 грн.

Як розрахувати період?

Якщо за договором заборгованість погашається не одноразово наприкінці строку, а частинами згідно з графіком погашення боргу, то у такому разі теперішню вартість заборгованості розраховують окремо для кожного платежу з використанням загальноприйнятої формули: РVПлатіж = FV : (1 + i)n,

де PVПлатіж — теперішня вартість платежу;

FV — сума платежу;

і — ефективна ставка відсотка (зазвичай використовують ринкову ставку відсотка);

n — кількість періодів до дати погашення платежу (з дати балансу до дати погашення платежу).

Тобто теперішня вартість кожного платежу буде розрахована виходячи зі свого періоду (строку) погашення!

Потім визначаємо загальну теперішню вартість зобов’язання/дебіторської заборгованості, підсумувавши теперішні вартості кожного платежу (РVПлатіж1 + РVПлатіж2 + РVПлатіж3).

Отже, у вас три платежі: Платіж2020, Платіж2021 і Платіж2022.

Заборгованість за Платежем2020 вже не дисконтуємо, оскільки на дату балансу (на 31.12.2019 р.) вона перейде до розряду короткострокової (планується до погашення протягом 12 місяців з дати балансу) і згідно з п. 11 П(С)БО 11 повинна відображатися в сумі погашення (50000 грн.).

Заборгованість за Платежем2021 і Платежем2022 потрібно продисконтувати і підсумувати загальний результат.

Розрахунок дисконтування слід оформити бухдовідкою, в якій: описати операцію; навести формулу дисконтування; навести безпосередньо обчислення теперішньої (дисконтованої) вартості за формулою (з розшифруванням періоду і ставки дисконтування)

Ставка дисконтування

10. Яку ставку відсотка застосовувати для дисконтування?

Єдиної для усіх ставки дисконтування немає.

Податківці орієнтуються на середньорічну ставку рефінансування НБУ (див. лист ДФСУ від 18.06.2018 р. № 18311/7/99-99-14-03-03-17, консультацію на сайті Офісу великих платників податків ДПСУ за посиланням: officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/397032.html // «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 92, с. 27). Деякі платники — на середньорічну облікову ставку НБУ.

Проте правильно орієнтуватися на ринкову ставку відсотка на аналогічний інструмент (схожий за валютою, строком, типом, ставкою відсотка та іншими ознаками), тобто найбільш близьку до умов і виду заборгованості.

Для дисконтування довгострокових зобов’язань доцільно взяти ставку відсотка, за якою підприємство може отримати у позику кошти на аналогічний строк за аналогічних умов.

Для оцінки довгострокової дебіторської заборгованості можна, наприклад, орієнтуватися на ставку відсотка за депозитами на аналогічний строк і на аналогічних умовах

11. Чи потрібно всі заборгованості дисконтувати за однією ставкою?

Ні.

Для дисконтування «різних» за умовами заборгованостей (наприклад, що відрізняються за видом валюти, за строком погашення), повинні застосовуватися і різні ставки. За основу можна взяти дані НБУ про середньоринкову ставку за кредитами/депозитами, які наведені з поділом за видами валют, строками погашення і навіть регіонами (bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs), підкоригувавши їх під свої умови

12. На яку дату визначати ставку дисконтування?

На наш погляд, при визначенні теперішньої вартості довгострокових зобов’язань/дебіторської заборгованості до розрахунку потрібно брати ставку дисконтування на кожну дату балансу. Тобто визначати її і в майбутньому на подальші дати балансу.

Обґрунтовуємо цю позицію тим, що підприємство зобов’язане оцінювати дисконтовану (теперішню) вартість боргу виходячи з умов і виду боргу на кожну дату балансу

Кредити під відсоток

13. Підприємство отримало від нерезидента кредит на 3 роки під 8 % річних. Чи потрібно дисконтувати заборгованість за таким кредитом?

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, має сенс дисконтувати тільки в тому випадку, якщо вони утворилися від видачі не на ринкових умовах. Тобто, наприклад, позика або кредит отримана під ставку відсотка, який істотно нижче ринкового.

Якщо кредит отриманий під ринковий відсоток, заборгованість не дисконтуємо. Теперішня вартість зобов’язання і так, по суті, дорівнюватиме номіналу (тобто дисконт у цьому випадку дорівнює нулю).

Тож вам потрібно промоніторити ринок і з’ясувати ставку відсотка на аналогічний інструмент (схожий за валютою, строком, типом, ставкою відсотка та іншими ознаками). При цьому навіть якщо ставка за вашим валютним кредитом виявиться нижчою, у вас є шанси довести, що вона ринкова.

Оперуємо тим, що визначення теперішньої вартості залежить від умов і виду конкретного зобов’язання (п. 9 П(С)БО 11)

14. Узяли кредит у банку в серпні 2019 року на 3 роки. Протягом перших двох місяців відсоткова ставка становила 0,01 % річних, з третього місяця — 28 % річних. Чи потрібно дисконтувати зобов’язання за таким кредитом?

У вашому випадку не потрібно.

У частині дисконтування П(С)БО 11 вимагає оцінювати довгострокові зобов’язання за теперішньою вартістю на дату балансу.

І попри те, що у вашому випадку протягом перших двох місяців, що припадають на 2019 рік, діяла низька ставка відсотка (0,01 % річних), і вона далеко не ринкова, проте за вашим перехідним кредитом, вважаємо, дисконтувати минулі періоди не потрібно!

На дату балансу 31.12.2019 р. до зобов’язань за вашим кредитом вже буде застосуються ринкова ставка відсотка (28 % річних).

Тому дисконтувати нічого не доведеться.

Теперішня вартість зобов’язань за вашим кредитом з урахуванням договірних відсотків (28 % річних) і так дорівнюватиме його номіналу, відповідно дисконт у вашому випадку дорівнюватиме нулю

Особливі заборгованості

15. Чи потрапляє під дисконтування валютна заборгованість?

Так, потрапляє, якщо вона довгострокова.

Основні умови дисконтування: (1) на дату балансу зобов’язання/дебіторська заборгованість мають бути довгостроковими і (2) грошовими. І не важливо, в якій валюті очікуються грошові платежі — у національній чи іноземній.

Єдине, розрахунок дисконтування валютної заборгованості слід здійснювати у валюті платежу, перераховуючи в гривні за курсом НБУ на поточну дату (дату балансу) згідно з П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»

16. Підприємство від нерезидента — пов’язаної особи отримало безвідсотковий валютний кредит на 4 роки (строк погашення 01.10.2020 р.). Чи потрібно його дисконтувати?

Спочатку про пов’язаних осіб. У П(С)БО 11 не передбачено будь-яких застережень у частині визнання та оцінки зобов’язань у відносинах із пов’язаними особами. Тому зобов’язання з пов’язаною особою підлягає дисконтуванню на загальних умовах — якщо таке зобов’язання є довгостроковим.

І хоча у вас за умовами договору зобов’язання довгострокове (кредит отримано на 4 роки), проте на дату балансу (31.12.2019 р.) воно стане короткостроковим. Адже з дати балансу до його погашення (01.10.2020 р.) залишається менше 12 місяців. Відповідно дисконтувати ваш кредит не доведеться (заборгованість на момент оцінки не довгострокова)

17. Чи дисконтувати гарантійні платежі за орендою, якщо договір оренди укладений строком на 2 роки?

За своєю суттю виданий гарантійний платіж вважається дебіторською заборгованістю в орендаря і кредиторською в орендодавця. І якщо на дату балансу така заборгованість не підлягає погашенню протягом 12 місяців, то вона вважається довгостроковою.

Щоправда, дисконтувати чи ні таку довгострокову заборгованість (за виданим/отриманим гарантійним платежем), залежить від умов договору оренди.

1. Якщо гарантійний платіж зараховується в рахунок сплати орендних платежів/завданого збитку, то його дисконтувати сторонам не потрібно (це не грошова заборгованість).

2. Якщо гарантійний платіж повертається назад орендареві після закінчення строку дії договору оренди, то сторони повинні його дисконтувати (в орендодавця грошові зобов’язання, в орендаря грошова дебіторська заборгованість)

18. Від засновника отримана довгострокова позика під 25 % річних. Чи може позичальник (юрособа, платник податку на прибуток на загальних підставах) відносити відсоток на витрати підприємства? Чи потрібно дисконтувати цю позику, якщо вона видана під ринковий відсоток?

Дисконтувати зобов’язання перед засновником потрібно. Жодних винятків тут немає.

Щоправда, різницю (дисконт) слід відображати не в доходах/витратах підприємства, а у складі додаткового капіталу (на субрахунку 425 «Інший додатковий капітал») (п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» і п. 6 П(С)БО 16 «Витрати»).

Первісне дисконтування довгострокової позики від засновника позичальник відображає записом: Дт 505 — Кт 425, а подальший перерахунок теперішньої вартості позики — зворотною проводкою: Дт 425 — Кт 505.

Проте довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, має сенс дисконтувати тільки у тому випадку, якщо вони утворилися від видачі не на ринкових умовах. Тобто, наприклад, позика або кредит отримана під ставку відсотка, який істотно нижче ринкового.

Якщо він виданий під ринковий відсоток, заборгованість за позикою не дисконтуємо

Вексельні заборгованості

19. Ми видали два безвідсоткові векселі: в одному строк до погашення зазначений 31.12.2022 р., у другому — за пред’явленням. Чи необхідно дисконтувати заборгованість за такими безвідсотковими векселями?

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-III у разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов’язання за платежем за цим договором і виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем.

Вексель зі строком погашення. Ваші зобов’язання за векселем довгострокові — у вас строк сплати за векселем настає у 2022 році, тому на кожну дату балансу (уперше на 31.12.2019 р., якщо ви до цієї дати заборгованість не погасите), таку заборгованість доведеться дисконтувати.

Вексель за пред’явленням. Якщо в простому векселі не зазначений строк платежу, він вважається таким, що належить оплаті за пред’явленням. Тож заборгованість за векселем слід кваліфікувати як поточну заборгованість. Короткострокове зобов’язання за векселем не дисконтуємо. Навіть те, яке прострочене (понад рік із дати складання векселя)

Заборгованості з фізособами

20. Чи потрібно дисконтувати заборгованість за договорами з фізичними особами?

Податківці наголошують, що дисконтування довгострокових зобов’язань/дебіторської заборгованості стосується саме фінансових інструментів (фінансових активів та фінансових зобов’язань) (див. консультацію за матеріалами ГУ ДФС у м. Києві // kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/399591.html). У свою чергу, П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» визначає фінансові активи/фінансові зобов’язання як контракти виключно між підприємствами. Із цього можна дійти висновку, що заборгованості підприємства перед фізичною особою (і навпаки) не повинні дисконтуватися. Проте, вважаємо, що звертатися до П(С)БО 13 не коректно. Головними тут є П(С)БО 10 і П(С)БО 11, які вимагають оцінювати за теперішньою вартістю абсолютно всі без застережень довгострокові грошові зобов’язання/дебіторську заборгованість. Тому якщо заборгованість за договорами з фізособами на дату балансу є довгостроковою, то дисконтувати її потрібно

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі