Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Загальні питання здійснення касових операцій

Альошкіна Наталя, податковий експерт, Вороная Наталія, редактор, Чернишова Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Травень, 2019/№ 41
Друк
У цьому розділі зупинимося на загальних моментах. Зокрема, визначимо джерела надходження готівки до каси підприємства, розберемо правила оприбуткування готівки, позначимо напрями витрачання готівки з каси, а також розповімо про порядок і строки її здавання до банку.

3.1. Джерела надходження готівки до каси

Готівкові грошові кошти до каси підприємства можуть надходити з різних джерел. Так, наприклад, надходження готівки можуть бути з поточного рахунку в установі банку, її можуть вносити до каси підприємства покупці товарів (продукції, робіт, послуг) або ж працівники підприємства (наприклад, у разі повернення підзвітних сум).

Перелік найпоширеніших підстав для надходження готівки до каси підприємства наведемо в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Підстави для надходження готівки до каси підприємства

№ з/п

Підстави для надходження готівки до каси підприємства

Документ

1

Надходження торгової виручки

Договір, рахунок-фактура, видаткова накладна, акт виконаних робіт (наданих послуг)

Зверніть увагу: у загальному випадку при отриманні готівкових грошових коштів за реалізовані товари, роботи, послуги необхідно застосовувати РРО або РК (ст. 3 Закону про РРО).

2

Надходження грошових коштів з банку на виплату заробітної плати, для видачі підзвітним особам на господарські потреби, витрати на відрядження тощо

Корінець грошового чека з чекової книжки

3

Повернення невикористаних підзвітних сум

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

4

Погашення нестач за результатами інвентаризації

Звіряльні відомості, акти інвентаризації, виписка з протоколу інвентаризаційної комісії, розпорядження керівника підприємства

Детальніше про проведення інвентаризації на підприємствах, у тому числі про порядок оформлення виявлених розбіжностей (надлишків або нестач), ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 94.

5

Оприбуткування надлишку грошових коштів за результатами інвентаризації каси

Акт про результати інвентаризації наявних коштів

Про порядок проведення інвентаризації каси див. у розділі 10 «Контроль за дотриманням касової дисципліни».

6

Внесок до статутного капіталу підприємства готівковими грошовими коштами

Статутні документи та/або протокол зборів засновників

7

Надходження поворотної та безповоротної фінансової допомоги

Договір позики або договір дарування

8

Повернення виданих раніше підприємством сум позики

Договір позики

9

Орендна плата

Договір оренди, рахунок-фактура, акт

Майте на увазі: податківці наполягають на тому, що отримані готівкою орендні платежі слід проводити через РРО (див. консультацію в підкатегорії 109.03 БЗ).

3.2. Оприбуткування готівки, що надійшла

Коли готівкові кошти заходять до каси підприємства, головне завдання касира — правильно її оприбуткувати. Як вимагає п. 11 Положення № 148,

готівка, що надходить до каси, оприбутковується в день її надходження в повній сумі

А що розуміти під оприбуткуванням готівки? Визначення цього поняття знаходимо в п.п. 18 п. 3 Положення № 148.

Так, оприбуткуванням готівки є проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі або книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку доходів, фіскальному звітному чеку, розрахунковій квитанції.

Відповідно до п. 11 Положення № 148 спосіб оприбуткування залежить від умов здійснення готівкових розрахунків (див. табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Порядок оприбуткування готівки

Умова здійснення готівкових розрахунків

Що вважати оприбуткуванням

Установи/підприємства та їх відокремлені підрозділи

Із застосуванням РРО та веденням касової книги

Здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі ПКО

Фізичні особи — підприємці

Незалежно від факту застосування РРО

Оприбуткування та облік отриманих доходів здійснюються в книгах обліку доходів (доходів і витрат) у порядку, визначеному ПКУ*

* Більше про порядок оприбуткування готівки підприємцями див. у розділі 9 «Касові операції в підприємців».

Відокремлені підрозділи підприємств*

Із застосуванням РРО і без ведення касової книги**

Забезпечення зберігання щоденних Z-звітів в електронній формі протягом 1095 днів (п. 44.3 ПКУ) і внесення інформації на підставі Z-звітів до відповідних книг обліку (КОРО*** — у разі її використання)

* Детальніше про оприбуткування готівки у відокремлених підрозділах див. у розділі «Касові операції у відокремленому підрозділі» (підрозділ «Оприбутковуємо готівку»)

** У яких випадках відокремлені підрозділи підприємств можуть не вести касової книги, див. у підрозділі 8.1 розділу «Касові операції у відокремленому підрозділі».

*** Тут і далі — книги обліку розрахункових операцій.(ср. 025069200)

Суб’єкти господарювання*

Із застосуванням КОРО замість РРО**

Внесення даних розрахункових квитанцій до КОРО

* Цей термін поєднує в собі юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи, а також фізичних осіб — підприємців (див. п. 1 Положення № 148).

** У яких випадках суб’єкти господарювання можуть здійснювати готівкові розрахунки з використанням КОРО і РК замість РРО, див. у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 23, с. 11.

Зверніть увагу: у п. 11 Положення № 148 не згадані підприємства та їх відокремлені підрозділи, що здійснюють розрахунки через касу із застосуванням касових ордерів. Для них оприбуткуванням буде відображення повної суми готівки, що надійшла за день, у касовій книзі на підставі ПКО.

І ще один цікавий момент. Особливий порядок оприбуткування встановлює п. 13 Положення № 148. Він перекочував з Положення № 637, що втратило чинність, але з деякими (не надто вдалими) змінами.

Стосується згадана норма оприбуткування готівки суб’єктами господарювання, яким дозволено здійснювати готівкові розрахунки без РРО з використанням відповідних книг обліку, якщо специфіка їх функціонування унеможливлює оформлення кожної операції касовим ордером. Маються на увазі підприємства та підприємці, що здійснюють операції з продажу проїзних і перевізних документів, білетів державних лотерей, квитків на відвідування культурно-спортивних та видовищних закладів.

Відповідно до п. 13 Положення № 148 зазначені суб’єкти господарювання оприбутковують готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за весь такий день з оформленням касовими документами і відображенням у КОРО або РК.

Раніше п. 2.6 Положення № 637 говорив про відображення готівки в таких випадках також наприкінці дня, але у відповідних книгах обліку (це могла бути касова книга, книга обліку доходів або книга обліку доходів і витрат). І жодних запитань у зв’язку із цим не виникало.

А ось із нинішньою редакцією цієї норми не все так просто. Річ у тому, що відповідно до п. 4 ст. 9 Закону про РРО для перелічених вище випадків передбачено звільнення від застосування як РРО, так і РК з КОРО. Тобто в підприємства (чи ФОП), яке скористалося таким звільненням, не буде ані КОРО, ані РК, до яких вони могли б записати отриману протягом дня готівку. Тому їм не залишається нічого іншого, як використовувати загальні норми про оприбуткування, встановлені в п. 11 Положення № 148 (див. табл. 3.2).

3.3. Видача готівки з каси

Готівкові грошові кошти, отримані підприємством (з банку, від контрагентів, від працівників тощо), можуть використовуватися для забезпечення потреб, що виникають у процесі його функціонування.

Найчастіше готівку з каси підприємства видають для:

— виплати заробітної плати, матеріальної допомоги, допомоги з Фонду соціального страхування;

— виплати підзвітним особам (на витрати на відрядження, господарські потреби, а також на придбання сільськогосподарської продукції);

— видачі позик працівникам;

— здавання готівкової виручки до банку.

Перелік найпоширеніших підстав для виплати готівки з каси підприємства наведемо в табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Підстави для виплати готівки з каси підприємства

№ з/п

Підстави для видачі готівки

Документ

1

Видача готівки під звіт (витрати на відрядження та господарські потреби)

Наказ керівника підприємства або заява на видачу готівки з дозвільним написом керівника

2

Виплата заробітної плати, допомоги з Фонду соціального страхування, матеріальної допомоги

Відомість на виплату готівки

3

Видача позики працівнику

Договір позики

4

Виплата дивідендів учасникам товариства

Виписка з протоколу загальних зборів учасників

5

Здавання готівкової виручки та інших надходжень до каси підприємства на поточний рахунок у банку:

— самостійно

Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку і засвідчена відбитком печатки банку (за необхідності)

— через інкасатора

Третій екземпляр «Копія супровідної відомості до сумки з готівкою», засвідчений підписом і відбитком печатки інкасатора-збирача

— через банкомат або програмно-технічний комплекс самообслуговування для подальшого перерахування на поточний рахунок підприємства

Квитанція/чек банкомату або програмно-технічного комплексу самообслуговування

— шляхом проведення інкасації грошових коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів

Чек платіжного термінала

Що стосується цільового використання підприємством грошових коштів, отриманих з банківського рахунку, то в Положенні № 148 (як і в Положенні № 637, що передувало йому) така вимога відсутня. Тобто, отримавши, наприклад, у банку готівкові кошти для видачі підзвітним особам, підприємство цілком може змінити напрям використання такої готівки і видати її, припустімо, як позику працівнику. При цьому заповнення відповідного реквізиту в грошовому чеку щодо цільового напряму готівкових коштів здійснюється виключно для аналізу грошових потоків за напрямами і вивчення тенденцій готівкового обігу.

Ця позиція підтримується ч. 3 ст. 1066 і ч. 1 ст. 1074 ЦКУ, норми яких

прямо забороняють банкам визначати і контролювати напрями використання грошових коштів клієнтами*

* За винятком окремих випадків обмеження прав клієнта розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на його рахунку, встановлених законодавством (наприклад, за рішенням суду).

Також немає жодних обмежень у Положенні № 148 щодо виплат з виручки. Зокрема, з готівкової виручки можна без проблем виплатити заробітну плату. Головне — не забудьте перерахувати обов’язкові податки та збори.

Таким чином, грошові кошти, що надійшли до каси підприємства (з банку, у вигляді готівкової виручки від реалізації або в результаті повернення раніше виданої під звіт готівки), можуть бути видані на будь-які цілі (на госппотреби, відрядження, позики, виплату заробітної плати тощо) без попереднього зарахування їх на поточний рахунок у банку.

Єдиний виняток — суми допомоги від Фонду соціального страхування, зняті зі спецрахунку в банку. Їх можна використовувати тільки за цільовим призначенням.

Зауважте: надходження до каси коштів, що передує їх видачі, повинно бути належним чином оформлено ПКО і записом у касовій книзі.

Видача готівки з каси здійснюється за ВКО або відомостями на виплату готівки (п. 26 Положення № 148). Про їх оформлення читайте в розділі 4 «Документування касових операцій».

3.4. Порядок і строки здавання готівки до банку

Передусім підкреслимо: підприємства можуть зберігати в неробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) виключно в сумі, що не перевищує встановленого ліміту каси (абзац перший п. 15 Положення № 148). Якщо ж готівкові кошти перевищують такий ліміт, підприємство зобов’язане здавати «вершок» до установи банку для зарахування на свій банківський рахунок. Тобто якщо в окремі дні підприємство «вписується» в ліміт каси, воно може в ці дні не здавати готівку, що накопичилася в касі, до банку (абзац третій п. 49 Положення № 148).

Важливо!

Якщо ліміт не встановлено підприємством, усю готівку, наявну в касі на кінець дня, потрібно здати до банку в порядку, визначеному Положенням № 148

Інакше вся готівка, що перебуває в касі підприємства на кінець робочого дня і своєчасно не здана до банку, вважатиметься понадлімітною з усіма подальшими наслідками (п. 53 Положення № 148). Детальніше про ліміт каси див. у розділі 5 «Ліміт каси».

Щоправда, не всім суб’єктам господарювання слід турбуватися про ліміт каси. Є щасливчики, на яких ця вимога не поширюється. Отже, не встановлюються ліміт каси і, відповідно, строки здавання готівкових грошових коштів до банку для:

— фізичних осіб — підприємців (абзац третій п. 14 Положення № 148);

— банків (абзац третій п. 14 Положення № 148);

— релігійних організацій*, які не здійснюють виробничої чи іншої підприємницької діяльності (п. 51 Положення № 148).

* Релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади.

А ось інші суб’єкти господарювання строки здавання готівкової виручки для зарахування на свої банківські рахунки визначають за погодженням з банком, у якому відкрито рахунок і на який зараховуються кошти. Погоджені строки зазначають у договорах банківського рахунку між підприємствами та банками.

При цьому готівкові грошові кошти суб’єкти господарювання можуть здавати до банку такими способами (абзац другий п. 16 Положення № 148):

— самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки);

— через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

— через підприємства, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації.

Зверніть увагу: здавати готівку можна для зарахування на будь-який банківський рахунок суб’єкта господарювання на його вибір.

Про те, у які строки це потрібно робити, нам розкажуть пп. 48 і 49 Положення № 148 (див. табл. 3.4).

Таблиця 3.4. Строки здавання готівки до банку

№ з/п

Юридичні особи

Строки здавання готівки до установи банку

1

Підприємства, розташовані в населених пунктах, у яких є банки

Щодня (в день надходження готівки до каси)

2

Підприємства, у яких час закінчення робочого дня (зміни), встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівки в день її надходження

День, наступний за днем надходження готівки до каси

3

Підприємства, розташовані в населених пунктах, де немає банків

Не рідше ніж один раз на 5 робочих днів

Підприємства, що працюють у вихідні та святкові дні та не мають можливості здати отриману ними за ці дні готівкову виручку (готівку) до банку через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію коштів, здають її (абзац перший п. 49 Положення № 148):

— через банкомати або програмно-технічні комплекси самообслуговування в день надходження готівки до каси або

— безпосередньо до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства.

Окремим юридичним особам абзац п’ятий п. 48 Положення № 148 встановлює особливі правила здавання готівки. Зокрема, йдеться про підприємства, які здійснюють страхову діяльність і діяльність з випуску та проведення лотерей. Такі суб’єкти господарювання встановлюють строки здавання готівки для страхових агентів і розповсюджувачів лотерей, що діють на підставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх функціонування (режиму роботи у вечірні години, вихідні та святкові дні) та обсягів виручки, що здається, але не рідше одного разу на 5 робочих днів.

Вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО з виконанням операції «службова видача».

У свою чергу, видачу готівки з каси для здавання її до банку відповідно до п. 29 Положення № 148 оформляють ВКО з відображенням такої операції в касовій книзі.

висновки

  • Готівка, що надходить до каси, має бути оприбуткована в повній сумі в день її отримання.
  • Спосіб оприбуткування залежить від умов здійснення готівкових розрахунків.
  • Готівкові кошти, що перевищують установлений ліміт каси, підприємство зобов’язане здавати до установи банку для зарахування на свій банківський рахунок у строки, визначені Положенням № 148.
  • Для фізичних осіб — підприємців строки здавання готівкової виручки до банку не встановлюються.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі