Документування касових операцій

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт, Вороная Наталія, редактор, Чернишова Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2019/№ 41
Де є операції з готівкою, там бути і документальному оформленню таких операцій. У разі коли готівкові розрахунки здійснюються через касу підприємства, документами, що підтверджують видачу або отримання готівкових грошових коштів, можуть бути ПКО і ВКО, а також відомість на виплату готівки. У цьому розділі спецвипуску розбиратимемо правила та порядок оформлення таких документів, а також нюанси заповнення «касових» облікових регістрів. Крім того, тут же розповімо про виправлення помилок у касовій документації.

Де є операції з готівкою, там бути і документальному оформленню таких операцій. У разі коли готівкові розрахунки здійснюються через касу підприємства, документами, що підтверджують видачу або отримання готівкових грошових коштів, можуть бути ПКО і ВКО, а також відомість на виплату готівки. У цьому розділі спецвипуску розбиратимемо правила та порядок оформлення таких документів, а також нюанси заповнення «касових» облікових регістрів. Крім того, тут же розповімо про виправлення помилок у касовій документації.

4.1. Документообіг у касі: касир ↔ бухгалтер

«Касовий» документообіг перебуває «під опікою» бухгалтера і касира. До обов’язків саме цих працівників входять виписування і супровід касових документів на всіх етапах їх «життєдіяльності». І тут важливо розмежовувати, які конкретно обов’язки виконує бухгалтер, а які — касир. На жаль, законодавство щодо цього питання небагатослівне. Порядок розподілу таких обов’язків Положенням № 148 чітко не регламентований. Проте зі змісту цього документа все ж можна дійти певних висновків про те, що саме при роботі з готівкою входить до обов’язків бухгалтера підприємства, а які функції покладені на касира. Тому давайте розбиратися.

Розпочнемо з бухгалтера, відповідального за облік касових операцій і роботу з касовими документами. Так, до його обов’язків входять виписування та оформлення касових ордерів*. На це вказує абзац перший п. 32 Положення № 148.

* Зазначимо, що обов’язки з оформлення касових ордерів можуть бути покладені й на іншу відповідальну особу підприємства, у тому числі на касира.

Після оформлення касових ордерів бухгалтер передає їх на підпис відповідним посадовим особам. Так, ці документи повинні підписати:

ПКО — головний бухгалтер або інша особа, уповноважена керівником підприємства**;

** Керівник підприємства визначає перелік посад і кількість посадових осіб, уповноважених підписувати касові документи, відповідним внутрішнім розпорядчим актом (п. 451 Положення № 148).

ВКО — керівник підприємства та головний бухгалтер або інша особа, уповноважена керівником підприємства**. Виняток становить випадок, коли на документах, що додаються до ВКО (заявах, рахунках тощо), стоїть дозвільний напис керівника підприємства. У такому разі його підпис на ВКО не обов’язковий (абзац другий п. 26 Положення № 148).

Бухгалтер до передачі касових ордерів до каси підприємства реєструє їх у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів*** (абзац перший п. 33 Положення № 148).

*** Про заповнення цього журналу ви можете прочитати в підрозділі 4.7 нижче.

Після отримання з бухгалтерії прибуткових та/або видаткових касових ордерів касир:

— перевіряє правильність їх складання та виписування;

— здійснює за ними безпосередньо операції приймання (видачі) готівки;

— відображає записи за касовими ордерами в касовій книзі (див. підрозділ 4.8 нижче).

Для більшої наочності дії бухгалтера і касира при оформленні операцій з готівкою наведемо схематично на рис. 4.1.

Щоб подивитися повну версію, підпишіться на журнал Ви вже підписалися? Увійти

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити