Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Шпаргалка для заповнення розрахунку коригування

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Квітень, 2020/№ 31
Друк
Нерозлучним супутником податкової накладної (ПН) є розрахунок коригування (РК). Проте, як показує практика, скласти РК до ПН — ціле мистецтво. Нагадаємо, що про заповнення ПН в усіх подробицях ми говорили в «Податки та бухгалтерський облік», 2020, № 25 і № 26. Тепер на черзі РК. Тому на продовження розпочатої розмови сьогодні наш тематичний номер повністю присвячений цьому непростому документу.

Загалом порядок складання РК аналогічний порядку складання ПН (п. 21 Порядку № 1307). Причому правильне заповнення РК важливе кожній стороні, оскільки помилки можуть поставити під загрозу ПК у покупця/можливість зменшення ПЗ у продавця (БЗ 101.15).

РК-погрішності, загалом, обіцяють ті самі причіпки податківців, що й при неточностях у ПН. Тобто передусім небезпечні помилки в обов’язкових реквізитах п. 201.1 ПКУ): даті складання РК, ІПН, номенклатурі, коді УКТ ЗЕД, сумах тощо, що заважають ідентифікувати операцію (п. 201.10 ПКУ). І навпаки, не страшні помилки в порядковому номері РК, відмітці про імпортний характер товару, одиниці виміру/її коді, коді пільги. Ну а враховуючи, що останнім часом податківці стали чіплятися навіть до найменування сторін, відмітки зведеності та номенклатури (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 56, с. 30 і № 70, с. 18), то до заповнення РК доводиться підходити з підвищеною увагою.

Також врахуйте, що не вийде скласти РК до ПН, яка обнулена (виведена в «нуль») попередніми РК (лист ДПСУ від 24.10.2019 р. № 981/6/99-00-07-03-02-15/ІПК // «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 94, с. 27). Тому намагайтеся не допускати випадкового помилкового обнулення ПН.

Ну а тепер про заповнення реквізитів кожної частини РК поговоримо детальніше.

Таблиця 1. Верхня ліва частина РК

Поле верхньої лівої частини

Нормативний документ

1

2

Передусім у верхній лівій частині проставляють відмітку, хто реєструє РК

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

У цьому полі проставляють відмітку «Х», якщо РК реєструє продавець, тобто:

— у будь-яких РК до ПН, що не видаються покупцям (зокрема, на неплатника);

— у збільшуючих або нульових РК на платника (тобто якщо сума компенсації збільшується/не змінюється).

— у будь-яких (увага (!): у тому числі зменшуючих) РК до пільгових ПН, оскільки зменшенням компенсації податківці вважають зменшення ПЗ у рядку I розділу А РК, а цей рядок упільгових РК порожній (лист ДПСУ від 28.10.2019 р. № 1049/6/99-00-07-03-02-15/ІПК, детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 12, с. 30)

п. 192.1 ПКУ,

п. 25 Порядку № 1307

Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)

У цьому полі проставляють відмітку «Х», якщо РК реєструє покупець. Тобто в зменшуючих РК, що передбачають зменшення суми компенсації (у яких рядок I розділу А < 0 (має від’ємне значення))

п. 192.1 ПКУ,

п. 25 Порядку № 1307

Наступні три поля верхньої лівої частини РК заповнюють так само, як у ПН, тобто:

До зведеної податкової накладної

— до цього поля з ПН переносять цифровий код-ознаку зведеності (1, 2, 3 або 4).

Зауважте: відповідний цифровий код-ознаку в РК потрібно проставляти, навіть якщо в шапці старих ПН (зареєстрованих до 01.12.2018 р.) стоїть зведена відмітка «Х» (лист № 36942)

п.п. 4 п. 11 Порядку № 1307

До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування

— у цьому полі записують «Без ПДВ», якщо РК складають до пільгової ПН

п. 17 Порядку № 1307

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)

у цьому полі (як і в ПН) дублюють відмітку «Х» і той же тип причини (1 — 15), якщо ПН не видавалася покупцеві. А при анулюванні повторної ПН зазначають тип причини 20 (без відмітки «Х»)

п. 8 Порядку № 1307

Таблиця 2. Заголовна частина РК

Обов’язковий реквізит

Нормативний

документ

1

2

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

Дата складання / Порядковий номер

Тут зазначають дату складання РК (не пізніше 1095 днів з дати складання коригованої ПН) і порядковий номер РК.

Нагадаємо, що нумерацію ПН/РК ведуть у довільній формі, тому вона може:

— або кожного місяця (квартала) розпочинатися з одиниці;

— або бути наскрізною протягом року.

Причому якщо РК до дотаційної ПН складає ексотримувач сільгоспдотації (виключений з дотаційного Реєстру), то в другій частині порядкового номера РК він також зазначає код «2» (лист ДПСУ від 17.02.2020 р. № 634/6/99-00-07-03-02-06/ІПК). А також у РК потрібно зберігати і номер розделегованої філії з ПН

пп. 5, 21 Порядку № 1307

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Дата складання / Порядковий номер

Тут наводять реквізити коригованої ПН (дату і порядковий номер), до якої складають РК

пп. 6, 21 Порядку № 1307

ПОСТАЧАЛЬНИК (ПРОДАВЕЦЬ)

Сюди з коригованої ПН переносять дані про постачальника: його найменування (П. І. Б. підприємця), ІПН*, номер філії (якщо їй делеговані права зі складання ПН/РК), податковий номер (або серію (за наявності) та номер паспорта, якщо у фізособи немає коду за релігійними переконаннями)

пп. 1, 7, 21 Порядку № 1307

ОТРИМУВАЧ (ПОКУПЕЦЬ)

Сюди з коригованої ПН переносять дані про покупця: його найменування (П. І. Б. підприємця), ІПН*, номер філії (якщо їй делеговані права зі складання ПН/РК), податковий номер (або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо у фізособи немає коду за релігійними переконаннями)

пп. 1, 7, 21 Порядку № 1307

* Зазначимо, що з 09.03.2020 р. (після внесення змін до Положення № 1130 наказом Мінфіну від 29.01.2020 р. № 30) для підприємців ІПН став 12-значним. Тому ІПН контрагентів перед складанням ПН/РК варто перевірити в Реєстрі платників ПДВ. Проте ІПН, присвоєні підприємцям до цієї дати, зберігаються 10-значними і зміні не підлягають (БЗ 101.02).

Таблиця 3. Таблична частина РК

Рядок розділу А

Порядок заповнення

Нормативний

документ

1

2

3

Табличну частину РК заповнюють знизу вверх: спочатку — розділ Б (у якому проводять коригування), а потім — розділ А (у якому автоматично підбиваються підсумки коригування)

РОЗДІЛ А табличної частини РК

I

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:

У ряд. I виводиться загальна сума коригування ПДВ (по суті, сума за гр. 14 усіх рядків РК). Фактично така сума складається з коригування ПДВ: за ставкою 20 % (ряд. II) і за ставкою 7 % (ряд. III). Тому ряд. I = ряд. II + ряд. III

п.п. 10 п. 16 Порядку № 1307

II

сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)

III

сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+)

У ряд. II — III суму коригування ПДВ (з ряд. I) розшифровують у розрізі ставок ПДВ (20 % і 7 %). Відповідно: ряд. II = ряд. IV х 20 %, а ряд. III = ряд. V х 7 %

п.п. 10 п. 16 Порядку № 1307

IV

У ряд. IV — VIII виводиться зміна обсягів при коригуванні (у розрізі різних кодів ставок ПДВ). Для цього обсяги (з гр. 13) групують за кодом ставки (з гр. 11) — відповідно до 20, 7, 901, 902, 903 і заносять до відповідного ряд. IV — VIII. Тобто:

ряд. IV = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 20 у гр. 11;

ряд. V = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 7 у гр. 11;

ряд. VI = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 901 у гр. 11;

ряд. VII = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 902 у гр. 11;

ряд. VIII = сумі за гр. 13 рядків РК з кодом ставки 903 у гр. 11.

Зауважте: в одному РК не може одночасно заповнюватися пільговий ряд. VIII з іншими оподатковуваними рядками (IV — VII), оскільки коригування оподатковуваних і пільгових операцій в одному РК не допустиме

п.п. 8 п. 16, п. 17 Порядку № 1307

V

VI

VII

VIII

РОЗДІЛ Б табличної частини РК

Графа розділу Б

Реквізит

Нормативний

документ

гр. 1.1

№ з/п

У гр. 1.1, починаючи з номера «1», нумерують за порядком усі записи (рядки) в РК. При цьому загальна кількість рядків у РК не може перевищувати «9999» (БЗ 101.15)

п.п. 1 п. 16 Порядку № 1307

гр. 1.2

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується або додається

До гр. 1.2 переносять порядковий номер коригованої позиції з ПН. Якщо потрібно додати нові позиції, їх нумерують наступним порядковим номером, якого не було в ПН

п. 23 Порядку № 1307

Причина коригування

гр. 2.1

код причини

У гр. 2.1 зазначають умовний код причини коригування. Коди причин оприлюднені на сайті ДПСУ (див. tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/ 357729.html). В одному РК може бути відразу декілька причин коригування в межах причин першого типу, тобто з кодами 101 — 104 (п. 4.5 листа № 36942)

п. 23 Порядку № 1307

гр. 2.2

№ з/п групи коригування

У гр. 2.2, починаючи з номера «1», у РК нумерують за порядком групи коригування.

При цьому коригування одного рядка в ПН = одна група коригування

п. 23 Порядку № 1307

гр. 3

Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується

До гр. 3 переносять номенклатуру з рядка коригованої ПН (причому точнісінько такою, якою вона була в ПН, без зайвих знаків, символів, пропусків). За потреби додають нову номенклатуру наступними рядками

п.п. 1 п. 16 Порядку № 1307

Код

гр. 4.1

товару згідно з УКТ ЗЕД

гр. 4.2

ознаки імпортованого товару

гр. 4.3

послуги згідно з ДКПП

Ці графи відведено для кодування товарів/послуг. Сюди переносять код товарів (гр. 4.1)/послуг (гр. 4.3) з рядка коригованої ПН. Щодо підакцизних та імпортних товарів у гр. 4.1 зазначають 10-значний код УКТ ЗЕД, щодо імпортних товарів також проставляють імпортну відмітку «Х» (гр. 4.2). Номенклатуру, що додається, кодують у цих графах відповідним чином

п.п. 2 п. 16 Порядку № 1307

Одиниця виміру товару/послуги

гр. 5

умовне позначення (українське)

гр. 6

код

Сюди переносять умовне (українське) позначення одиниці виміру (гр. 5) і її код (гр. 6) з рядка коригованої ПН (з урахуванням скорочень і кодування з КСПОВО). При додаванні номенклатури наводять свої дані

п.п. 3 п. 16 Порядку № 1307

Коригування кількості

гр. 7

кількість, об’єм, обсяг (-) (+)

гр. 8

ціна постачання товарів/послуг

Графи 7, 8 заповнюють, якщо коригування проводять за кількістю. Можуть заповнюватися в РК з умовними кодами причин коригування (у гр. 2.1): 102, 103, 104, 203, 301, 302, 304. До гр. 7 (з «-») і гр. 8 переносять дані про кількість/ціну з рядка коригованої ПН. При додаванні номенклатури додають (з «+») потрібні кількість/ціну наступними рядками

пп. 4, 5 п. 16 Порядку № 1307

Коригування вартості

гр. 9

ціна (-) (+)

гр. 10

кількість постачання товарів/послуг

Графи 9, 10 заповнюють, якщо коригування проводять за ціною. Можуть заповнюватися в РК з умовними кодами причин коригування (у гр. 2.1): 101, 203.

До гр. 9 (з «-») і гр. 10 переносять дані про ціну/кількість з рядка коригованої ПН. При додаванні номенклатури додають (з «+») потрібні ціну/кількість наступними рядками.

Зазвичай ціну зазначають у гривнях з копійками, тобто з двома знаками після коми (якщо інше не передбачено чинним законодавством). Проте податківці не проти відображення ціни і з більшою кількістю знаків після коми і збереження ПК у покупця в цьому випадку (листи ДПСУ від 16.01.2020 р. № 130/6/99-00-07-03-02-06/ІПК і від 08.10.2019 р. № 661/6/99-00-07-03-02-15/ІПК).

Важливо: в одному рядку РК не можуть одночасно заповнюватися гр. 7, 8 і 9, 10 (лист № 36942)

пп. 4, 5 п. 16 Порядку № 1307

гр. 11

Код ставки

До гр. 11 переносять код ставки з рядка коригованої ПН (20, 7; для ставки 0 % — 901, 902; для пільги — 903). За номенклатурою, що додається, наводять свою ставку. Зауважте: у РК можна коригувати товари, які оподатковуються за різними ставками ПДВ (20 %, 7 %, 0 %), проте не можна змінити оподатковуваний товар на пільговий або навпаки пільговий на оподатковуваний (БЗ 101.15)

п.п. 6 п. 16 Порядку № 1307

гр. 12

Код пільги

Графу 12 заповнюють тільки в РК до пільгових ПН. До неї переносять код ПДВ-пільги з рядка коригованої ПН (з урахуванням Довідників пільг). За потреби додають пільгову номенклатуру наступними рядками

п.п. 7 п. 16 Порядку № 1307

гр. 13

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість

гр. 14

Сума податку на додану вартість

До гр. 13, гр. 14 переносять (з «-») відповідно обсяги постачання (без урахування ПДВ) і суму ПДВ з рядка коригованої ПН. При додаванні номенклатури наводять потрібні обсяги із сумою ПДВ наступними рядками. Суму ПДВ зазначають у гривнях з копійками до 6 знаків після коми (включно).

Зауважте: у РК до староформених ПН (зареєстрованих до 01.12.2018 р., у яких не було графи «Сума ПДВ») гр. 14 не заповнюють у мінусових рядках і заповнюють у нових рядках., що додаються (п. 4.1 листа № 36942)

пп. 8, 9 п. 16 Порядку № 1307

гр. 15

Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника

Графу 15 заповнюють тільки сільгосптоваровиробники-дотаційники при коригуванні «дотаційних» ПН (тобто з кодом «2» у другій частині порядкового номера). До цієї графи переносять код виду діяльності (у форматі 701 — 716) з рядка коригованої ПН. За потреби додають потрібні дотаційні позиції наступними рядками

п. 6, п.п. 10 п. 16 Порядку № 1307

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі