Теми статей
Обрати теми

Додаток ПП: окремий будинок для пільги

Адамович Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Квітень, 2020/№ 32
Друк
Незабаром квартальна звітність з податку на прибуток. І квартальникам-пільговикам уперше суми пільг доведеться розшифровувати в новому додатку ПП. Про його заповнення сьогодні й поговоримо.

З 01.01.2020 р. універсальний Звіт про суми податкових пільг (форма якого була наведена в додатку до Порядку № 1233*) скасовано (див. постанову КМУ від 31.10.2018 р. № 891). А відомості про податкові пільги платники повинні показувати безпосередньо в податковій звітності з відповідного податку/збору (п. 30.6 ПКУ, п. 2 Порядку № 1233). У декларації з податку на прибуток для цих цілей додали додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг», з відміткою «+» у полі «Наявність додатків».

* Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.

Податківці попереджали (див. лист ДПСУ від 16.01.2020 р. № 757/7/99-00-07-02-01-07 // «Податки & бухоблік», 2020, № 8, с. 25), що

використовувати додаток ПП для розрахунку суми пільг з податку на прибуток слід із звітних періодів 2020 року

Тож квартальники, що працювали у звітному періоді з пільгою, приготуйтеся до декларації за I квартал 2020 року подати додаток ПП.

Список прибуткових пільг

Згідно з пп. 30.1 і 30.9 ПКУ податковою пільгою є не лише пільги в чистому вигляді (тобто звільнення прибутку від оподаткування, передбачене ст. 142, пп. 16, 38 і 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ), інформацію про які наводять у додатку ПЗ, але й у тому числі:

— сплата податку до бюджету за меншою ставкою (тобто оподаткування «нерезидентських» доходів за зниженими ставками податку або звільнення їх від оподаткування згідно з міжнародними договорами (код пільги — «11020025», п. 103.4, п.п. 141.4.2 ПКУ)); оподаткування «нерезидентських» відсотків за позиками і фінансовими кредитами за зниженою ставкою 5 % (код пільги — «11020369», п.п. 141.4.11 ПКУ) і звільнення їх від оподаткування (коди пільг — «11020370», «11020371», пп. 46, 47 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Інформацію про такі виплати містять рядки 23, 24, 25 додатка ПН, а про інші звільнені «особливі» відсотки і доходи — рядки 21, 22 і 26 додатка ПН;

— зменшення об’єкта оподаткування. Тут дві пільги: (1) зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток на минулорічні податкові збитки, код пільги — «11020301», п.п. 140.4.2 ПКУ (інформація для розрахунку пільги у додатку РІ); (2) зменшення ціннопаперового прибутку на минулорічні ціннопаперові податкові збитки і негативні ціннопаперові переоцінки, код пільги — «11020302», п.п. 141.2.4 ПКУ (інформація для розрахунку пільги у додатку ЦП);

— зменшення нарахованого податку на прибуток. Тут теж дві пільги: (1) зменшення нарахованого податку на прибуток на сплачені закордонні податки, код пільги — «11020085», п.п. 141.4.9 ПКУ та (2) зменшення нарахованого податку на прибуток на акцизний податок, сплачений за важкими дистилятами, код пільги — «11020372», п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Інформацію для розрахунку за такими пільгами містить додаток ЗП.

Тож заповнити додаток ПП доведеться не лише явним пільговикам, а й, можливо, простим платникам, що переносять минулорічні податкові збитки (та/або ціннопаперові збитки).

Як подаємо

Пільговий додаток ПП — тепер частина декларації, тож для нього діють ті ж самі порядки та вимоги. Складають його наростаючим підсумком із початку року (за I квартал, півріччя, три квартали та рік) у гривнях без копійок з округленням за загальновстановленими правилами. У полі «Наявність додатків» декларації ставимо відмітку «+» про додаток ПП.

Оскільки додаток ПП — частина декларації, це, звісно, плюс: окремий штраф за його неподання не загрожує.

Якщо зробили помилку або навіть забули подати додаток ПП, тепер це можна завжди виправити, подавши разом із звітною новою декларацією звітний новий додаток ПП або якщо граничні строки подання декларації спливли, з уточнюючою декларацією — уточнюючий додаток ПП.

До того ж при поданні уточненого ПП (виправлення помилки при розрахунку суми податкових пільг з податку на прибуток) штрафу бути не повинно. На суму задекларованих податкових зобов’язань з податку на прибуток розрахунок суми прибуткових пільг жодним чином не впливає.

Хоча забувати про подання додатка ПП у складі декларації не радимо! Є ймовірність, що податківці діятимуть за тим же сценарієм, що й при неподанні додатка ФЗ (див. БЗ 102.22): визнають усю декларацію з податку на прибуток неподаною. А це призведе до накладення штрафу, встановленого п. 120.1 ПКУ, — 170 грн за кожне ненадання або несвоєчасне надання (при повторному порушенні протягом року — 1020 грн).

Проте за I квартал 2020 року ця проблема не така актуальна: строки декларації з прибутку якраз припадають на період з 01.03.2020 р. по 31.05.2020 р., в якому штрафи за податкові правопорушення не застосовуються. Провести документальну перевірку і самостійно донарахувати податок із штрафом податківці теж не зможуть (заважає мораторій на податкові перевірки з 18.03.2020 р. по 31.05.2020 р.)*.

* Детальніше про карантинні послаблення див. «Податки & бухоблік», 2020, № 29, с. 3 і 5.

Ще один мінус: як завжди, немає чітких пояснень щодо заповнення додатка ПП у частині розрахунку суми пільги/вивільнених від оподаткування коштів. Але ми зараз це виправимо.

Як заповнюємо

Додаток ПП містить тільки одну таблицю, графи якої мають розкрити інформацію про пільгу та її суму. Порядок її заповнення загалом теж схожий із тим, що був у Звіті.

Дані за кожною прибутковою пільгою, що виникла у звітному періоді, наводять у таблиці окремим рядком

Крім коду пільги (графа 1), зазначаємо її найменування (графа 2) згідно з чинними на дату подання Довідниками пільг, затверджених ДПСУ (станом на 02.04.2020 р. — Довідники № 98/1, 98/2). Важливо! У Довідниках пільг, наданих чинним законодавством у частині податку на прибуток зазначено всі коди пільг. Безкодових пільг не може бути.

Далі наводимо суму податку на прибуток, не сплаченого через пільгу/вивільнені кошти (графа 3). Розраховуємо її так само, як це робили у Звіті (орієнтуючись на консультації з БЗ 102.10, 102.16):

— за пільгами в чистому вигляді (ряд. 05 додатка ПЗ х 18 % (ставка податку));

— у разі виплат нерезидентам звільнених доходів (дохід нерезидента х 15 % (ставка податку за п. 141.4 ПКУ));

— у разі виплат доходів нерезидентів за зниженою ставкою (дохід нерезидента х (ставка податку (15 %) - знижена ставка). Детальніше про розрахунок суми пільг див. «Податки & бухоблік», 2018, № 83, с. 4; 2020, № 7, с. 90.

Далі зазначаємо період пільги (графи 4 і 5) у форматі число, місяць, рік. Якщо пільга діє до початку звітного періоду і триває після його закінчення, такий строк збігається з датою початку і закінчення зазначеного періоду.

Окремо позначаємо суму пільги, яку у звітному періоді використали за цільовим призначенням (графа 6). Якщо умова про цільове використання стосовно пільги не передбачена, графу 6 не заповнюємо.

Пільги пільгами, а ось збитки можуть наздогнати кожного. Тому відображенню в додатку ПП такої пільги, як зменшення об’єкта оподаткування на минулорічні збитки, приділимо особливу увагу.

Додаток ПП та перенесення збитків

Платникам податку на прибуток дозволяється переносити минулорічні податкові збитки (п.п. 140.4.2 ПКУ): від’ємне значення ряд. 04 декларації за 2019 рік переносять до ряд. 3.2.4 додатка РІ до декларації за I квартал 2020 року.

Таке перенесення збитків вважається пільгою (згідно з довідником код пільги — «11020301»). Проте привід заповнити додаток ПП при цьому виникає не завжди, а тільки якщо минулорічні збитки зменшать прибуток поточного звітного періоду! У такому разі виникає втрата бюджету, а отже, і привід заповнити додаток ПП.

Як пояснюють податківці (див. БЗ 102.10), суму збиткової пільги розраховують так:

сума минулорічніх збитків (ряд. 3.2.4 додатка РІ) у межах прибутку звітного періоду (ряд. 02 + ряд. 03 декларації) х 18 % : 100

Отримана сума й буде податком на прибуток, що недоплатили до бюджету (дані графи 3).

Приклад. У декларації з податку на прибуток за I квартал: ряд. 02 (прибуток) = 60000 грн; ряд. 03 (ряд. 3.2.4 додатка РІ) = -100000 грн.

Прибуток за поточний період не перекриває всі минулорічні збитки. Тому суму збиткової пільги для заповнення додатка ПП за I квартал 2020 року розраховуємо так: 60000 грн х 18 % : 100 = 10800 грн.

Як заповнити додаток ПП див. нижче.

1

2

3

4

5

6

11020301

Фінансовий результат до оподаткування зменшується: …

10800

01.01.2020

31.03.2020

Фрагмент заповнення додатка ПП до декларації за І квартал 2020 року

Інша справа, якщо за підсумками I кварталу 2020 року (без урахування минулорічних збитків) у підприємства збитки або об’єкт оподаткування дорівнюють нулю. Тоді суму пільги не розраховують (БЗ 102.10), а не маючи інших пільг, додаток ПП не заповнюють.

Щоправда, враховуючи наростаючий підсумок декларації та додатка ПП, збиткову пільгу щокварталу доведеться перераховувати. І якщо в I кварталі 2020 року за рахунок поточних збитків пільги не було, а в наступному прибуток, то розрахувавши пільгу, подаємо додаток ПП.

І ще декілька зауважень за роз’ясненнями податківців (з БЗ 102.19, нечинного з 01.01.2020 р. з технічних причин):

1) у разі, коли в декларації з податку на прибуток за I квартал ви задекларуєте прибуток і збиткову пільгу, а в наступних кварталах у вас утворюються поточні збитки, у додатку ПП пільга залишається до кінця року — дублюємо її в сумі, показаній за I квартал;

2) у разі, коли в декларації з податку на прибуток за I квартал ви задекларуєте прибуток і збиткову пільгу, проте потім такі збитки в усій сумі будуть зняті перевіркою, то й додаток ПП разом із декларацією за наступні періоди (півріччя, три квартали і рік) не подаємо, якщо, звісно, немає інших пільг з податку на прибуток.

Упевнені, наше знайомство з додатком ПП піде вам на користь. І ви без проблем впораєтеся з його заповненням. Єдине: не забудьте відмітити про ПП, що подається, у самій декларації ☺.

висновки

  • Відомості про пільги з податку на прибуток квартальники подають через додаток ПП з позначкою «+» у полі «Наявність додатків» декларації за I квартал 2020 року.
  • Суми пільг у додатку ПП розраховуємо так, як це робили в старому загальному Звіті.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі