Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оприлюднення фінзвітності — 2019, або «Танцюють усі»!

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Лютий, 2020/№ 12
Друк
Починаючи з фінансової звітності за 2019 рік когорту тих, хто зобов’язаний її оприлюднювати, поповнила нова група підприємств. Хто це, в які строки та в якому обсязі їм належить оприлюднити фінзвітність? Розповідаємо!

Хто та коли оприлюднює

Просто скласти фінансову звітність недостатньо. Її обов’язково потрібно подати зацікавленим користувачам, серед яких органи державної статистики та органи ДПСУ (ч. 1 ст. 14 Закону про бухоблік*, п. 2 Порядку № 419**).

* Закон України «Про бухоблік та фінзвітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

** Порядок подання фінзвітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Деякі підприємства до того ж повинні оприлюднити свою річну фінансову звітність для всіх охочих із нею ознайомитися.

Під оприлюдненням фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) розуміють її розміщення разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці/веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Хто та в які строки повинен оприлюднювати свою річну фінансову звітність (включаючи її консолідовану версію), встановлює ч. 3 ст. 14 Закону про бухоблік (див. табл. 1). Для окремих категорій підприємств такий обов’язок виник лише з фінансової звітності за 2019 рік. Серед них:

великі підприємства — неемітенти цінних паперів (ЦП);

середні підприємства;

— інші фінансові установи, що належать до мікро- або малих підприємств.

Для таких підприємств крайній строк оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік — до 01.06.2020 р. За минулий звітний 2018 рік, нагадаємо, зазначені підприємства ще звільнялися від такої повинності (див. лист Мінфіну від 07.12.2018 р. № 35210-06-5/32299 // «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 103, с. 4).

Таблиця 1. Строки та порядок оприлюднення фінзвітності

Категорія підприємств

Строки оприлюднення

Порядок

оприлюднення

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств — неемітентів ЦП)

Не пізніше ніж до 30 квітня 2020 року

Разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)

та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством

Публічні акціонерні товариства

Суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях

Великі підприємства — неемітенти ЦП

Не пізніше ніж

до 1 червня 2020 року

Разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці

(у повному обсязі)

Середні підприємства

Інші фінансові установи, що належать до мікро- та малих підприємств

Ті підприємства, які не наведені в табл. 1, оприлюднювати свою фінансову звітність не зобов’язані.

Таким чином, великі підприємства — неемітенти ЦП і середні підприємства є новачками в частині оприлюднення фінзвітності. Зверніть увагу! Величину підприємства визначають на підставі критеріїв з ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 101, с. 3).

Усі, хто зобов’язаний оприлюднювати свою фінансову звітність, повинні підтверджувати її аудиторським висновком. Тобто таким підприємствам світить обов’язковий аудит фінзвітності.

Обов’язковий аудит

У розумінні п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону про аудит* аудит фінансової звітності — це аудиторська послуга з перевірки даних бухобліку і показників фінзвітності та/або консолідованої фінзвітності:

* Закон України «Про аудит фінзвітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII.

— юридичної особи;

— представництва іноземного суб’єкта господарювання;

— іншого суб’єкта, який подає фінзвітність та консолідовану фінзвітність групи.

Мета обов’язкового аудиту — отримати незалежну думку аудитора про відповідність фінзвітності в усіх суттєвих аспектах вимогам національних П(С)БО або МСФЗ та законів України (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону про аудит). Упевненість у цьому користувачам фінансової звітності повинен надати аудиторський звіт (ч. 1 ст. 14 Закону про аудит).

Підприємства мають право вільно обирати суб’єкта аудиторської діяльності з дотриманням вимог Закону про аудит та інших нормативно-правових актів. Реєстр усіх аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право надавати аудиторські послуги, веде Аудиторська палата України. Ознайомитися з ним можна на офіційному сайті останньої (apu.com.ua). Детальніше про вимоги Закону про аудит читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 29, с. 12.

Чітких строків, в які необхідно провести обов’язковий аудит річної фінансової звітності, Закон про аудит не встановлює. Тобто зробити це можна в будь-який час. Головне — встигнути вчасно оприлюднити річну фінзвітність. Тут якраз строки передбачені ч. 3 ст. 14 Закону про бухоблік (див. табл. 1).

Увага! За задумом законодавця**, при поданні звітності за 2020 рік податківцям разом з прибутковою декларацією доведеться подавати не лише фінзвітність, а й аудиторський висновок (оновлений п. 46.2 ПКУ). Але це стосуватиметься тільки тих підприємств, які зобов’язані оприлюднювати свою фінзвітність.

** Про ці та інші заплановані зміни в ПКУ див. «Податки та бухгалтерський облік», 2020, № 8, с. 2.

Нефінзвітний Звіт

Супутником оприлюднення річної фінзвітності разом з відповідним аудиторським висновком є Звіт про управління. Щоправда, така вимога зафіксована не в самому Законі про бухоблік, а в п. 2 Порядку № 419. Там записано, що Звіт про управління та консолідований Звіт про управління підприємства повинні оприлюднювати разом з річною фінансовою звітністю та аудиторським звітом на власній веб-сторінці/веб-сайті та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством. Тобто

Звіт про управління оприлюднюють тільки тоді, коли сама фінзвітність підлягає оприлюдненню

А коли останню не оприлюднюють, то й Звіт про управління оприлюднювати теж не потрібно.

Звіт про управління — це документ, що (ст. 1 Закону про бухоблік):

— містить фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан і перспективи розвитку;

— розкриває основні ризики та невизначеності його діяльності.

Форму такого Звіту підприємство розробляє самостійно. Нормативно вона не встановлена. Зате є Методичні рекомендації зі складання Звіту про управління. Вони затверджені наказом Мінфіну від 07.12.2018 р. № 982 (ср. ). Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 8, с. 10.

Від подання Звіту про управління ч. 7 ст. 11 Закону про бухоблік звільняє тільки мікро- та малі підприємства. А ось великі і середні підприємства Звіт про управління зобов’язані подавати. Інша річ, що «середняки» мають право не відображати в ньому нефінансову інформацію. Свій вибір їм необхідно зафіксувати в наказі про облікову політику.

Формально Звіт про управління потрібно подавати тим же органам, яким подається фінансова звітність, та в ті ж строки. Але податківцям цей Звіт не подають, оскільки він не належить до фінзвітності (див. БЗ 102.20.02). За тих же підстав відхрестився від Звіту про управління й Держстат.

Проте Порядок № 419, повторимо, примушує підприємства, які зобов’язані подавати Звіт про управління, оприлюднювати його разом з річною фінзвітністю.

А якщо не оприлюднити? Чим це загрожує підприємству, що не виконало свій обов’язок?

Відповідальність за неоприлюднення

За порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінзвітності разом з аудиторським звітом посадовим особам підприємств світить адміністративна відповідальність згідно зі ст. 16316 КпАП (див. табл. 2).

Таблиця 2. Адміністративна відповідальність

№ з/п

Вид правопорушення

Штрафні санкції

1

Порушення порядку оприлюднення

фінзвітності або консолідованої

фінзвітності разом з аудиторським звітом

Штраф у розмірі

від 17000 до 34000 грн.

2

Вчинення дії, зазначеної в ряд. 1

цієї таблиці, особою, яку протягом року

було піддано адміністративному стягненню за таке правопорушення

Штраф у розмірі

від 34000 до 51000 грн.

У загальному випадку наведені штрафи на посадових осіб суб’єктів господарювання, зобов’язаних оприлюднювати свою фінзвітність разом з аудиторським звітом (крім банків, небанківських фінустанов та емітентів ЦП), накладає Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ст. 24422 КпАП).

Зверніть увагу! У ст. 16316 КпАП йдеться про притягнення до відповідальності за порушення порядку оприлюднення фінансової звітності/консолідованої фінзвітності разом з аудиторським звітом. Тобто штраф можливий, коли, припустимо, фінансова звітність:

— взагалі не оприлюднена;

— оприлюднена з порушенням строків;

— оприлюднена без аудиторського звіту;

— оприлюднена з аудиторським звітом, але не в повному обсязі.

А ось якщо не оприлюднити Звіт про управління, то жодного адмінштрафу не повинно бути. Адже такий Звіт не входить до комплекту фінансової звітності. Відповідно порядок її оприлюднення не можна вважати порушеним!

висновки

  • Поряд з іншими суб’єктами фінансову звітність за 2019 рік разом з аудиторським висновком зобов’язані оприлюднити великі підприємства — неемітенти ЦП, а також середні підприємства.
  • Обов’язковий аудит річної фінансової звітності потрібно встигнути провести до граничних строків її оприлюднення.
  • Разом з річною фінансовою звітністю та аудиторським звітом оприлюднять також Звіт про управління.
  • Штраф за порушення порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом може досягати 51 тис. грн.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі