Теми статей
Обрати теми

Послугова податкова накладна

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Тема одиниці виміру при складанні податкової накладної (ПН) на послугу, яка не має одиниці виміру, висвітлювалася не раз*. Проте питання щодо заповнення ПН у таких випадках, як і раніше, виникають. Яку одиницю виміру зазначати: «грн» чи «послуга» та як заповнювати ПН при частковій оплаті/постачанні послуги? Відповіді на ці запитання ви знайдете у статті.

* Див. «Податки & бухоблік», 2019, № 10, с. 4, № 22, с. 2, 2018, № 96, с. 40.

Одразу скажемо: насправді платник ПДВ вільний зазначати в послуговій ПН як «послуга», так і «грн».

Причому незважаючи на те, що Порядок № 1307** не згадує таку одиницю виміру в ПН, як «послуга», вже давно (вона також не зазначена і в КСПОВО***), податківці, як і раніше, допускають її використання (див. ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. № 1562/ІПК/04-36-18-03-15 від 15.04.2021 р.). Наприклад, в операціях компенсації орендарем вартості комунальних послуг у гр. 4 податкової накладної вони рекомендують зазначати «послуга» (101.16 і 101.17 БЗ). Тобто в цьому питанні й на сьогодні нічого не змінилося.

** Порядок заповнення ПН, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

*** Класифікатор системи позначень одиниць виміру та обліку.

Для зручності сприйняття інформації далі опишемо особливості заповнення ключових граф послугової ПН у табличній формі.

Заповнюємо графи послугової ПН

Графа ПН

Особливості заповнення

«Код послуги згідно з ДКПП»

(графа 3.3)

Для кодування послуг використовуємо Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457 (а також можуть стати у пригоді КВЕД і Методологічні основи та пояснення до позицій КВЕД, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. № 396). Детально див. «Податки & бухоблік», 2019, № 10, с. 4.

Причому достатньо зазначати 4-значний код послуг (п.п. «б» п. 201.1 ПКУ, 101.16 БЗ)

Одиниця виміру товару/послуги

умовне позначення (українське)

(графа 4)*

У графі 4 ПН зазначається умовне позначення одиниці виміру товару/послуги, яке використовується для обліку і відображається в первинних документах.

Графи 4 і 5 ПН заповнюються згідно з КСПОВО, чинним на дату складання ПН (п. 16 Порядку № 1307).

Якщо послуга, яка надається, не має одиниці обліку, у графі 4 ПН може зазначатися:

— «послуга», і тоді графа 5 не заповнюється, оскільки така одиниця обліку відсутня у КСПОВО** (див. 101.07 БЗ);

— «грн» і в графі 5 ПН код гривні (2454).

Обидва варіанти заповнення ПН прийнятні. Виняток становить хіба що зведена компенсуюча ПН — в її графі 4 необхідно зазначати «грн» (ч. 3 п. 16 Порядку № 1307). До речі, як говорять фіскали (див. лист ДФСУ від 20.02.2019 р. № 640/6/99-99-15-03-02-15/ІПК), якщо в ПН, складеній згідно з п. 199.1 ПКУ, зазначена одиниця виміру «послуга»***, то це є порушенням Порядку № 1307. Проте, вважаємо, навіть у цьому випадку немає підстав хвилюватися (див. «Податки & бухоблік», 2019, № 22, с. 2)

код

(графа 5)*

* Звісно, показники гр. 4 і 5 відіграють важливу роль у формуванні суми ПЗ, але водночас помилка в них, вважаємо, не заважає ідентифікувати операцію постачання та її обсяг. До того ж такий реквізит не названий в п. 201.1 ПКУ серед обов’язкових. У будь-якому випадку вирішальна роль належить первинним документам (п. 44.1 ПКУ). Тому з одиницею виміру послуги слід визначитися ще в договорі, а потім вже дублювати її у ПН і акті виконаних робіт / наданих послуг.

** Відсутність одиниці виміру не призводить до неможливості ідентифікації факту і змісту госпоперацій за умови належного заповнення інших реквізитів ПН (див., зокрема, ухвалу ВАСУ від 28.01.2014 р. у справі № К/9991/31157/11).

*** До речі, у свіжіших консультаціях вони вже так категорично не висловлюються (див. лист ГУ ДПС у Дніпропетровській обл. від 15.04.2021 р. № 1562/ІПК/04-36-18-03-15).

Кількість (об’єм, обсяг) (графа 6)*

Сюди вносяться дані щодо кількості (обсягу) постачання товарів/послуг.

При складанні ПН на повну вартість послуги в гр. 6 зазначається «1». Однак ПН складається на кожне повне або часткове постачання товарів або аванс (п. 201.7 ПКУ і п. 18 Порядку № 1307). При складанні ПН на часткову оплату/постачання послуги в гр. 6 зазначається відповідна частка наданої (сплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу (див. лист ДФСУ від 30.01.2018 р. № 347/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, 101.16 БЗ). Наприклад, надійшло 50 % оплати — у графі 6 зазначаємо «0,50».

При цьому податківці зазначають, що Порядком № 1307 кількість знаків після коми в «кількісній» графі 6 ПН не обмежена

Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість (графа 7)*

У цій графі завжди повинна зазначатися вартість послуги — ціна, обумовлена в договорі. Вона повинна містити цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

В окремих випадках, коли ціни (тарифи) затверджені відповідними рішеннями уряду, у графі 7 ПН може зазначатися числове значення з будь-якою кількістю знаків після коми (див. лист ДФСУ від 05.07.2018 р. № 2979/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, 101.16 БЗ).

Водночас покупець не втрачає права на ПК за ПН, в якій у «ціновий» гр. 7 зазначено більше двох знаків після коми (див. листи ДПСУ від 02.07.2021 р. № 2626/ІПК/99-00-21-03-02-06, від 12.04.2021 р. № 1490/ІПК/99-00-21-03-02-06, від 24.03.2021 р. № 1174/ІПК/99-00-21-03-02-06). Детальніше див. «Податки & бухоблік», 2019, № 4, с. 12.

Зверніть увагу: на практиці трапляється, що при частковій оплаті послуги в «кількісній» гр. 6 ставлять «1», а ось до «цінової» гр. 7 заносять відсоток від ціни послуги, зазначеної в договорі.

Пояснюють це зазвичай тим, що одиниця виміру «грн» не може мати дробового значення. Вважаємо такий порядок заповнення ПН помилковим. Адже в такому разі виходить, що послуга оплачена повністю (гр. 6 дорівнює «1»), причому за ціною меншою, ніж зазначено в договорі (у гр. 7 вказана менша ціна). При такому заповненні ПН, вважаємо, ідентифікувати операцію неможливо, адже вона не відповідає первинним документам. Податківці напевно таку ПН забракують (див. «Податки & бухоблік», 2018, № 69, с. 30)

* Майте на увазі: кількість (гр. 6) і ціна (гр. 7) — обов’язкові реквізити ПН (пп. «е» та «є» п. 201.1 ПКУ).

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість (графа 10)

Вартісні графи ПН повинні містити не більше двох знаків після коми (окрім окремих випадків щодо показників гр. 7 і 11). Необхідною кількістю знаків після коми в кількісному показнику вважається така кількість, якої вистачає для правильного розрахунку вартісного показника в гр. 10 ПН і рядків I – IX розділу А ПН (див. 101.16 БЗ). Причому при отриманні часткових передоплат найпростіше регулювати показник гр. 10 кількістю (тобто через гр. 6).

Якщо при перемножуванні показників гр. 6 і 7 ПН виходить число, в якому кількість знаків після коми перевищує два, заповнення ПН вважається правильним, якщо в цілях скорочення такої кількості знаків до другого знака після коми округлення не призводить до збільшення такого знака на «1» (одиницю) (101.16 БЗ). А ось ПН з більшою погрішністю просто не реєструє програмне забезпечення (видає помилку)

Сума податку на додану вартість (графа 11)

Тут зазначають суму ПДВ у гривнях з копійками, а з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі показника до 6 знаків після коми (включно) (див. 101.16 БЗ, лист ГУ ДПС у Вінницькій обл. від 27.05.2021 р. № 2069/ІПК/02-32-18-02-15).

При цьому сума ПДВ (щонайменше підсумкова), зазначена в ПН, повинна збігатися з первинними документами до копійки

Приклад 1. Згідно з угодою на виконання робіт з прокладання електромереж загальна вартість таких робіт становить 15000 грн (у тому числі ПДВ — 20 %). Замовник оплачує авансом 10000 грн, а потім — ще 5000 грн.

Як мають бути заповнені графа 6 «кількість» і графа 7 «Ціна постачання» в ПН, див. на рис. 1 (нижче) і рис. 2.

img 1

Рис. 1. Фрагмент ПН, що складається на часткову передоплату за послуги

img 2

Рис. 2. Фрагмент ПН, яка складається на частину послуги, що залишилася

Приклад 2. Договором передбачена динамічна ціна. Попередня вартість робіт становить 2500 грн (у тому числі ПДВ – 20 %). Замовник оплатив 50 % авансом.

ПН на суму авансу буде складена так, як показано на рис. 3.

img 3

Рис. 3. Фрагмент ПН, яка складена на суму авансу

Потім підписується акт на виконання робіт, але з новою ціною. Наприклад, ціна стала 3000 грн (у тому числі ПДВ — 500 грн). Тоді складаємо ПН на залишок (3000 грн - 1250 грн) виходячи з нової ціни. Отже, перераховуємо кількість (гр. 6 ПН) (див. рис. 4).

img 4

Рис. 4. Фрагмент ПН, яка складається на частину послуги, що залишилася

І одночасно перераховуємо за допомогою РК кількість у першій податковій накладній виходячи з нової ціни (адже в ній фігурує кількісний відсоток від старої ціни). Такий розрахунок коригування виглядає так, як показано на рис. 5.

img 5

Рис. 5. Фрагмент РК, складеної до «авансової» ПН

ВИСНОВКИ

  • Якщо одиниця обліку послуги не визначена, то одиниця виміру в ПН може бути зазначена як «грн», так і «послуга». У будь-якому випадку доцільно з одиницею виміру послуги спочатку визначитися в договорі, а потім її переносити до ПН і акта виконаних робіт / наданих послуг.
  • При складанні ПН на часткову оплату / постачання послуги, саме в гр. 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. При цьому в гр. 7 фіксується ціна, обумовлена в договорі.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі