Проміжна МСФЗ-таксономія: чи загрожує відповідальність?

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 11 червня поточного року повідомила про технічну готовність до приймання МСФЗ-звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020. А що буде укладачеві МСФЗ-звітності за те, що він не подасть проміжну фінзвітність на основі Таксономії в єдиному електронному форматі? Давайте з’ясуємо.

Таксономією ст. 1 Закону про бухоблік* називає склад статей і показників фінансової звітності, а також її елементів, які підлягають розкриттю.

* Закон України «Про бухоблік та фінзвітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Переклад Таксономії фінансової звітності за МСФЗ, випущеної Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія), затверджений наказом Мінфіну від 13.11.2020 р. № 709. Цим же наказом визначений єдиний електронний формат фінзвітності із застосуванням розширюваної мови ділової звітності XBRL. Інакше кажучи,

таксономія — це електронне подання МСФЗ-звітності

Розміщені Таксономія UA XBRL МСФЗ та методичні матеріали зі складання фінзвітності в єдиному електронному форматі на інформаційному вебсайті Системи фінансової звітності (frs.gov.ua) і на офіційних сайтах інших регуляторів, зокрема НКЦПФР (nssmc.gov.ua).

Кому із МСФЗшників треба подавати таксономічну фінзвітність?

Хто таксономить?

За вимогами ч. 5 ст. 121 Закону про бухоблік складають і подають фінзвітність та консолідовану фінзвітність на основі таксономії за МСФЗ в єдиному електронному форматі МСФЗ-зобов’язані підприємства. Йдеться про:

— підприємства, що становлять суспільний інтерес, серед яких — великі підприємства (див. «Податки & бухоблік», 2020, № 103, с. 2);

— публічні акціонерні товариства;

— суб’єкти видобувних галузей;

— підприємства особливих видів діяльності, названих у п. 2 Порядку № 419**.

** Порядок подання фінзвітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Тож МСФЗ-зобов’язані підприємства повинні однозначно подавати таксономічну фінансову звітність. Не уникнути цієї долі й МСФЗ-зобов’язаним, що застосовують МСФЗ для малих та середніх підприємств.

А ось щодо МСФЗшників-добровольців НКЦПФР раніше дотримувалася такої логіки: якщо самостійно вирішили складати МСФЗ-звітність, то самі й визначаємо, подавати фінзвітність на основі МСФЗ-таксономії чи ні (див. лист від 12.03.2020 р. № 28/02/4573).

Зараз же НКЦПФР заявляє, що МСФЗ-добровольці зобов’язані складати фінансову звітність і консолідовану фінзвітність на основі МСФЗ-таксономії в єдиному електронному форматі (див. nssmc.gov.ua/uvaha-pochatok-podannia-finansovoi-zvitnosti-do-tsentru-zboru-finansovoi-zvitnosti/).

Схиляється до цього, судячи з усього, й Мінфін (див. лист від 05.03.2021 р.). Посилається бухрегулятор на ч. 6 ст. 11 Закону про бухоблік, за нормами якої фінансову звітність і консолідовану фінзвітність за МСФЗ складають на основі МСФЗ-таксономії. І якщо читати її у відриві від ч. 5 ст. 121 Закону про бухоблік, то виходить, що усі МСФЗшники (і зобов’язані, і добровольці) повинні складати фінзвітність в таксономічному форматі.

Щоб остаточно розставити усі крапки над «і», Мінфін підготував проєкт змін до Закону про бухоблік, яким будуть підправлені його ч. 5 ст. 121 і п. 11 розд. V (див. mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485). У результаті звітувати за МСФЗ-таксономією офіційно зобов’яжуть і МСФЗ-добровольців.

Куди подають?

Таксономічну фінзвітність подають до Центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ), операційне управління яким здійснює НКЦПФР (абзац сьомий п. 2 Порядку № 419). Роблять це, щоб забезпечити доступ органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінзвітності.

Для подання фінансової звітності на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ треба зареєструватися в ЦЗФЗ, пройшовши всі етапи реєстрації (портал «Реєстрація суб’єктів звітування» та портал «Реєстрація користувачів на порталі СФЗ»). Тільки після виконання усіх етапів реєстрації підприємству дозволять подавати фінансову звітність на основі МСФЗ-таксономії до ЦЗФЗ. Готують таксономічну фінзвітність за допомогою спеціального програмного забезпечення і подають через портал Системи фінансової звітності (portal.frs.gov.ua/).

З коли стартувати?

Згідно з чинною редакцією п. 11 розд. V Закону про бухоблік першим звітним періодом, за який МСФЗ-зобов’язані підприємства уперше повинні подати фінансову звітність на основі МСФЗ-таксономії, є 2020 рік.

Тобто вже за 2020 рік МСФЗ-звітність треба скласти і подати в таксономічному форматі. Надалі проміжну фінансову звітність (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) МСФЗ-зобов’язаним теж треба формувати на основі МСФЗ-таксономії.

У які строки подавати таксономічну фінзвітність?

Із цього приводу абзац вісімнадцятий п. 2 Порядку № 419 говорить, що річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність треба оприлюднити в єдиному електронному форматі на основі МСФЗ-таксономії. Самі ж строки оприлюднення річної фінзвітності визначає ч. 3 ст. 14 Закону про бухоблік. Вони варіюються залежно від належності підприємства до тієї чи іншої категорії (див. «Податки & бухоблік», 2021, № 21, с. 5 і № 39, с. 26).

Тож подати аудитовану річну таксономічну фінансову звітність треба не пізніше ніж до 30 квітня (1 червня).

Проміжну ж фінансову звітність на основі таксономії подають у загальновстановлені квартальні строки — не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (frs.gov.ua/about-frs/reporting-subject/).

Проте в технічному плані діджиталізація не пішла. Система фінансової звітності (СФЗ) для прийняття МСФЗ-звітності в єдиному електронному форматі донедавна просто була не готова. Технічна можливість до дослідної експлуатації з’явилася тільки з 11.06.2021 р. Саме з цієї дати МСФЗшники можуть подавати (завантажувати) до ЦЗФЗ річну фінзвітність за 2020 рік і проміжну фінзвітність за 2021 рік, складену на основі МСФЗ-таксономії в єдиному електронному форматі.

Що зі штрафами?

Яка відповідальність теоретично можлива за неподання таксономічної фінзвітності?

Тут загрожує адміністративна відповідальність за ст. 16316 КпАП за порушення порядку оприлюднення річної або консолідованої фінзвітності разом з аудиторським звітом. Тобто посадові особи підприємства можуть поплатитися штрафом у розмірі від 17000 до 34000 грн (див. «Податки & бухоблік», 2021, № 21, с. 5).

Але враховуючи плачевний стан з упровадженням СФЗ, період пандемії COVID-19, численні звернення банківських та небанківських фінансових установ і Асоціацій банківських та небанківських фінансових установ, 9 квітня 2021 року Комітет з управління СФЗ прийняв рішення (див. лист НБУ від 15.04.2021 р. № Р/60-0005/32457):

установити протягом 2021 року перехідний (тестовий) період для складання і подання звітності на основі МСФЗ-таксономії в єдиному електронному форматі;

визначити до 31.12.2021 р. строк подання таксономічної фінансової звітності та консолідованої фінзвітності за 2020 рік, проміжної звітності за I квартал, перше півріччя і дев’ять місяців 2021 року;

увести мораторій на застосування штрафних санкцій за порушення строків подання фінансової звітності на основі МСФЗ-таксономії протягом 2021 року.

Пообіцяла й НКЦПФР

не застосовувати заходи впливу до суб’єктів звітності за несвоєчасне подання у 2021 році до ЦЗФЗ фінзвітності за 2020 рік і проміжної фінзвітності за 2021 рік

у форматі UA XBRL МСФЗ (див. nssmc.gov.ua/informatsiia-shchodo-podannia-richnoi-finansovoi-zvitnosti-za-2020-rik-skladenoi-na-osnovi-taksonomii-ua-msfz-xbrl/).

Тож 2021 рік у таксономічному сенсі не штрафонебезпечний.

Що чекає в майбутньому?

Мінфін оприлюднив проєкт унесення змін до Порядку № 419*. Його задум:

* Див. mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485

1) закріпити нормативно строк подання в таксономічному форматі до ЦЗФЗ річної фінзвітності за 2020 рік і проміжної фінзвітності за 2021 рік (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) не пізніше 31.12.2021 р.;

2) наблизити строки подання і склад форм фінзвітності до встановлених ПКУ.

Передбачають увести такі строки подання фінансової звітності залежно від належності підприємства до тієї або іншої категорії та адресата (див. таблицю нижче).

При цьому для проміжної фінзвітності (крім консолідованої) продовжать строк подання, зокрема, органам статистики і до ЦЗФЗ, на 5 календарних днів. Тобто квартальну фінзвітність усі підприємства (крім мікро-, неприбуткових організацій і юросіб — ЄП групи 3) подаватимуть у строк не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом. Безумовно, таксономічну фінзвітність до ЦЗФЗ подають виключно укладачі МСФЗ-звітності.

Строки подання фінзвітності за проєктом змін до Порядку № 419

Належність підприємства

Звітний період

Склад форм

Строки подання

органам статистики

податківцям

ЦЗФЗ

Мікропідприємства, непідприємницькі товариства та єдиноподатники групи 3

Рік

Мікрофінзвітність

Не пізніше 28 лютого

*

Квартал

—**

Малі підприємства

Рік

Мала фінзвітність

Не пізніше 28 лютого

*

Квартал

Не пізніше 30-го числа

*

МСФЗ-укладачі і середні підприємства (аудитзобов’язані)

Рік

(1) Баланс і (2) Звіт про фінрезультати

Не пізніше 28 лютого***

Квартал

Не пізніше 30-го числа***

МСФЗ-укладачі таксономічної фінзвітності

Рік (повторно)

У повному обсязі з аудиторським звітом

*

До 1 червня

Квартал

У повному обсязі

Не пізніше 30-го числа

Середні підприємства

Рік (повторно)

У повному обсязі

До 1 червня

*

* Податковим органам проміжну і річну фінзвітність подають у строки, встановлені ПКУ.

** Якщо підприємство у бухобліку потрапляє до мікро-, а в прибутковому обліку — до високодохідників, то йому доведеться складати і подавати як додаток до декларації й проміжну (квартальну) фінзвітність (п. 46.2 ПКУ).

*** Подають через автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності».

Зверніть увагу! Аудитзобов’язані підприємства (до лав яких входять середні підприємства) річну фінансову звітність подаватимуть у два прийоми:

1) вперше органам статистики і податківцям не пізніше 28 лютого у складі двох форм:

— Балансу (Звіту про фінансовий стан) і

— Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід);

2) удруге подають уже повний комплект фінансової звітності до 1 червня:

— укладачі звітності за МСФЗ-таксономією в єдиному електронному форматі разом з аудиторським звітом — до ЦЗФЗ;

середні підприємства, які не складають таксономічну фінзвітність (обов’язково або добровільно), — органам статистики.

Фіскалам, нагадаємо, повний комплект річної фінансової звітності після перевірки аудитором разом з аудиторським звітом подають не пізніше 10 червня (див. «Податки & бухоблік», 2021, № 21, с. 5).

висновки

  • МСФЗ-зобов’язані підприємства повинні однозначно подавати таксономічну фінзвітність в єдиному електронному форматі. Із МСФЗ-добровольцями ситуація поки неоднозначна. Але за проєктом змін до Закону про бухоблік такий обов’язок покладуть і на них.
  • Технічна можливість подавати (завантажувати) до ЦЗФЗ складену на основі МСФЗ-таксономії річну фінзвітність за 2020 рік і проміжну фінзвітність за 2021 рік з’явилася з 11.06.2021 р.
  • Протягом перехідного (тестового) 2021 року діє мораторій на застосування штрафних санкцій за порушення строків подання фінзвітності на основі МСФЗ-таксономії.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі