Теми статей
Обрати теми

Додаткова відпустка на дітей

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи I. Саме таку формальну назву має відпустка, яку ми звично називаємо додатковою відпусткою на дітей. Надання її працівникам — справа проста і складна одночасно. Пов’язано це з тим, що практичне застосування правил надання відпустки на дітей викликає чимало запитань. Розставляємо усі крапки над «і» в нюансах надання такої відпустки, враховуючи нещодавні зміни у законодавстві.

Додаткова відпустка на дітей та умови її надання передбачені ст. 1821 і ст. 1861 КЗпП, а також ст. 19 Закону про відпустки*.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Надається відпустка на дітей за календарний, а не робочий рік. І хоча встановлено щорічне надання такої відпустки, однак належить вона до соціальних відпусток, а не до щорічних (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки).

Право на відпустку на дітей

Перелік осіб, які мають право на дитячу відпустку, доволі широкий. Тож для наочності ми навели його в табл. 1. Там же зазначили граничний вік дитини (дітей), що дозволяє скористатися таким правом.

Таблиця 1. Особи, які мають право на відпустку на дітей

Категорії осіб, які мають право на відпустку на дітей

Граничний вік дитини

1. Один з батьків, які мають двох або більше дітей

15 років

2. Один з батьків, які мають дитину з інвалідністю

18 років

3. Один з батьків, які усиновили дитину

18 років

4. Мати (батько) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І

не обмежений (з 18 років)

5. Одинока мати, батько, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

18 років

6. Одинока мати особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І, батько, який виховує особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

не обмежений (з 18 років)

7. Особа, яка взяла дитину під опіку

14 років*

8. Особа, яка взяла під опіку особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І

не обмежений (з 18 років)

9. Особа, визначена в установленому порядку як піклувальник

з 14 до 18 років

10. Один з прийомних батьків, батьків-вихователів

18 років

* Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років (п. 2 ст. 243 СКУ).

Ознайомилися з таблицею? Звернемо вашу увагу на 2 важливі моменти.

Щодо осіб, які мають право. Якщо ви не вперше маєте справу із соцвідпусткою на дітей, то мабуть помітили, що перелік працівників, які можуть скористатися такою відпусткою, змінився. Так, з 09.05.2021 р. набув чинності Закон України від 15.04.2021 р. № 1401-ІХ, що вніс зміни, зокрема, до ст. 1821, ст. 1861 КЗпП та ст. 19 Закону про відпустки (див. «Податки & бухоблік», 2021, № 33, с. 26).

Відповідно до цих змін право на соціальну відпустку на дітей за наявності двох чи більше дітей до 15 років, дитини з інвалідністю, усиновленої дитини та особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І мають як мати, так і батько дитини. Проте скористатися ним може лише один з батьків. Хто саме — вони обирають самостійно.

З якого періоду батько має право на відпустку на дітей? На нашу думку, вже за 2021 рік.

Також зверніть увагу, що з 09.05.2021 р. право на відпустку не залежить від того, чи є відпрацьовані дні у календарному році, за який надається відпустка. Наприклад, працівниця, яка має двох дітей і перебуває весь 2021 рік у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, матиме право на соцвідпустку за цей рік.

У цю відпустку вона зможе піти після закінчення відпустки для догляду за дитиною, або ж правом на таку відпустку зможе скористатися батько дітей.

Щодо віку дітей. Граничний вік дитини (дітей), що дозволяє скористатися правом на соцвідпустку на дітей, наведено в табл. 1.

Право на відпустку на дітей зберігається, зокрема, за календарний рік, в якому дитина досягла граничного віку, що дає право на таку відпустку

Наприклад, якщо дитині з інвалідністю виповнилось 18 років 01.01.2021 р., то один з батьків може взяти дитячу відпустку за 2021 рік у будь-який час 2021 року або пізніше.

Аналогічне правило стосується і надання відпустки на дітей у календарному році, в якому відбулась смерть дитини.

Проте, може так статися, що граничний вік дитини, що надає право на відпустку на дітей, може знизитися. Це відбудеться, якщо дитина набуде прав повнолітньої.

Так, дитина може отримати повну цивільну дієздатність до настання повноліття (ст. 34 і 35 ЦКУ): (1) у разі реєстрації шлюбу — з моменту реєстрації; (2) якщо неповнолітня особа записана матір’ю/батьком дитини; (3) якщо фізособа досягла 16 років і працює за трудовим договором; (4) якщо фізособа досягла 16 років і зареєструвалася підприємцем — з моменту держреєстрації як підприємця.

Тривалість відпустки

З 1 січня 2010 року тривалість соціальної відпустки на дітей становить 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Наприклад, є подружжя, яке має двох дітей віком до 15 років, у тому числі дитину з інвалідністю. Один з батьків цих дітей матиме право на додаткову відпустку на дітей тривалістю 17 календарних днів за двома підставами. Перша підстава — як «один з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років». Друга підстава — як «один з батьків, які мають дитину з інвалідністю».

Режим та графік роботи працівника не впливають на тривалість відпустки на дітей.

Увага! У разі надання невикористаних відпусток на дітей за роки, що передують 2010 року, їх тривалість визначайте за нормами законодавства, що діяли у той час.

Необхідні документи

Додаткова відпустка на дітей надається працівникам на підставі їх заяви та документів, що підтверджують право на таку відпустку. Однак ані КЗпП, ані Закон про відпустки не визначають, які саме документи повинні надавати працівники роботодавцю.

Тож у цьому питанні радимо використовувати листи Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/01/15-08/13 та від 04.10.2010 р. № 306/13/116-10, або ж інформацію, наведену у табл. 2.

Таблиця 2. Документи, що підтверджують право на відпустку на дітей

Категорії осіб, які мають право на відпустку на дітей

Підтверджуючі документи

1. Один з батьків, які мають двох або більше дітей до 15 років

Копія свідоцтв про народження дітей.

Довідка про право

2. Один з батьків, які мають дитину з інвалідністю

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія пенсійного посвідчення/посвідчення одержувача соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, або копія медичного висновку, виданого установами МОЗ.

Довідка про право

3. Один з батьків, які усиновили дитину

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія рішення суду про усиновлення дитини.

Довідка про право

4. Мати (батько) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія пенсійного посвідчення/посвідчення одержувача соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, або довідки до акта огляду МСЕК.

Довідка про право

5. Одинока мати*, у тому числі

— жінка, яка не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис зроблений за вказівкою матері

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія довідки органів РАЦС про підстави внесення в книгу реєстрації актів про народження відомостей про батька дитини

— вдова

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія свідоцтва про укладення шлюбу.

Копія свідоцтва про смерть чоловіка

— розлучена жінка, яка виховує дитину без батька

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

Документи, які підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини

— жінка, яка народила дитину, не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, і батько визнав дитину

Копія свідоцтва про народження дитини.

Документи, які підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини

— жінка, яка вийшла заміж повторно, але її дитина віком до 18 років новим чоловіком не усиновлена

Копія свідоцтва про народження дитини.

Документи, які підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини.

Копія свідоцтва про укладення нового шлюбу

* Про те, кого слід вважати одинокою матір’ю для надання відпустки на дітей, див. «Податки & бухоблік», 2021, № 6. Факт сплати батьком дитини аліментів не має значення для цілей надання відпустки на дітей.

6. Батько, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

Копія свідоцтва про народження дитини.

Документи, які підтверджують факт, що мати не бере участі у вихованні дитини (свідоцтво про смерть матері дитини, рішення про позбавлення материнських прав або рішення суду (органу опіки й піклування), згідно з яким дитина залишається жити з батьком.

Довідка з лікувального закладу про тривале лікування матері дитини.

Копія пенсійного посвідчення/посвідчення одержувача соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, або довідки до акта огляду МСЕК — якщо батько виховує особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І без матері.

Копія свідоцтва про укладення нового шлюбу — якщо батько — вдівець, який одружився, але його дитина до 18 років новою дружиною не усиновлена

7. Батько, який виховує особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

8. Особа, яка взяла дитину під опіку; особа, визначена як піклувальник

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія рішення про встановлення опіки (піклування).

Копія пенсійного посвідчення/посвідчення одержувача соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, або довідки до акта огляду МСЕК — якщо під опіку взято особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І

9. Особа, яка взяла під опіку особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А групи І

10. Один з прийомних батьків

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія рішення про створення прийомної сім’ї.

Копія договору про влаштування дітей на виховання і спільне проживання в прийомній сім’ї.

Довідка про право

11. Один з батьків-вихователів

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія рішення райдержадміністрації або виконкому міськради про влаштування дитини в прийомну сім’ю.

Документи, що підтверджують статус дитини.

Довідка про право

А чи необхідно тому з подружжя, хто хоче скористатися відпусткою на дітей, підтверджувати, що другий з подружжя такою відпусткою не користувався?

На наш погляд, в кадровій справі додатковий документ ніколи не буває зайвим. ☺ Тож можна попросити працівника надати довідку з місця роботи іншого з подружжя про те, що він не користувався відпусткою на дітей за 2021 рік. Якщо один з батьків — ФОП, який не перебуває у трудових відносинах, або взагалі не працює, то повідомити про це працівник може у заяві про надання відпустки. Назвемо такий документ — довідка про право.

Правила надання відпустки

Правила надання соціальних додаткових відпусток на дітей такі.

1. Відпустка на дітей надається понад щорічні відпустки, передбачені ст. 6, 7 і 8 Закону про відпустки, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законодавчими актами (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки).

2. Для додаткових відпусток на дітей не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на таку відпустку.

3. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні додаткової відпустки на дітей (ст. 24 КЗпП). Грошова компенсація за невикористані дні такої відпустки виплачується тільки у разі звільнення працівника (лист Мінсоцполітики від 19.01.2017 р. № 132/0/101-17/284).

Замінювати дні відпустки на дітей грошовою компенсацією у період роботи працівника не можна

4. Відпустка на дітей надається незалежно від характеру трудових відносин — основним працівникам, сумісникам, а також сезонним або тимчасовим працівникам (див. лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16).

5. Додаткова відпустка на дітей надається повною тривалістю в будь-який час календарного року незалежно від часу, відпрацьованого протягом року.

А як бути з працівниками-новачками? Припустимо, працівник у поточному календарному році до працевлаштування на вашому підприємстві працював у іншого роботодавця і мав право на відпустку на дітей. Чи потрібно надавати відпустку на дітей новоприйнятому працівнику за перший календарний рік його роботи?

Мінсоцполітики вважає, що відпустку надавати не потрібно (лист від 24.03.2015 р. № 4053/0/14-15/18). Причина — така відпустка надається один раз на рік, а працівник на попередньому місці роботи повинен був або скористатися відпусткою за поточний рік, або отримати за неї компенсацію.

Проте деякі суди вважають, що право на відпустку на дітей на новому підприємстві за перший рік роботи не повинно залежати від того, чи скористався працівник відпусткою у попереднього роботодавця за цей рік, чи отримав компенсацію (див. постанову Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 04.12.2018 р. у справі № 215/4403/18 // reyestr.court.gov.ua/Review/78504712).

6. На відпустку на дітей поширюються загальні правила перенесення/продовження відпусток, установлені ст. 11 Закону про відпустки.

7. Роботодавець не має права відкликати працівника із соціальної відпустки на дітей, адже відкликати працівника можна тільки із щорічної відпустки (ст. 79 КЗпП, ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки).

8. Заборони поділу соціальної відпустки на дітей на частини будь-якої тривалості законодавство не містить. Адже умови поділу передбачені тільки для щорічних відпусток (ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки). Однак Мінсоцполітики дотримується іншої думки та у листі від 12.05.2015 р. № 256/13/116-15 зазначає, що відпустка на дітей поділу на частини не підлягає. Разом із цим, на думку фахівців цього відомства, працівник, який має право на відпустку за двома чи більше підставами, може використати відпустку за однією підставою тривалістю 10 календарних днів, а через деякий час — за іншими підставами тривалістю 7 календарних днів.

висновки

  • З 09.05.2021 р. право на додаткову відпустку на дітей за наявності відповідних підстав має один з батьків.
  • З 2021 року право на відпустку на дітей не залежить від того, є у календарному році, за який надається відпустка, відпрацьовані дні чи ні.
  • Якщо працівник не надав документи, що підтверджують його право на додаткову відпустку на дітей, роботодавець може відмовити працівнику у наданні відпустки.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі