Теми статей
Обрати теми

Повернення браку від нерезидента

Адамович Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2021/№ 19
Друк
Підприємство експортувало готову продукцію на 1,197 млн грн за курсом на дату відвантаження продукції. Далі пішло повне її повернення (за курсом на дату повернення 1,521 млн грн) унаслідок браку. Повернену продукцію розукомплектували і оприбуткували на склад як деталі для подальшого використання у виробництві. Чи треба нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при оприбуткуванні деталей і комплектуючих від бракованої продукції? Куди списувати втрати від зовнішнього непоправного браку?

ПДВ

Товари, вивезені в режимі експорту, які повертаються підприємству-експортерові у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов ЗЕД-договору або за іншими обставинами, що перешкоджають його виконанню, — у нашому випадку зважаючи на виявлений брак продукції — як правило, поміщають у митний режим реімпорту (п. 3 ч. 2 ст. 78 МКУ).

За загальним правилом з п. 206.3 ПКУ операції з ввезення товарів у митному режимі реімпорту звільнені від оподаткування ПДВ. Виняток: операції реімпорту з ввезення повернених нерезидентом товарів, які оподатковують ПДВ за ставкою 20 % (7 %). Для таких операцій працюють звичайні імпортні ПДВ-правила:

— датою виникнення податкових зобов’язань є дата подання митної декларації (МД) для митного оформлення (п. 187.8 ПКУ). Базу оподаткування визначають шляхом перерахунку в гривні за курсом НБУ на дату подання МД (п. 190.1 і п. 391.1 ПКУ). У декларації з ПДВ імпортні податкові зобов’язання не відображають;

— право на імпортний ПК виникає на дату сплати імпортних ПДВ-зобов’язань (п. 198.2 ПКУ). Такий ПК відображають на підставі оформленої МД (п. 201.12 ПКУ) в рядку 11.1 (11.2) декларації з ПДВ.

Про те, що платники податків мають право на поворотно-реімпортний податковий кредит, говорять у своїх роз’ясненнях і податківці (див. лист ГУ ДФС у Чернігівській обл. від 11.09.2018 р. № 3938/ІПК/25-01-12-01-09, лист ДФСУ від 29.12.2017 р. № 3236/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, БЗ 101.24). Щоправда, на їх думку, у разі, якщо повернені товари надалі використовуватимуться в негосподарській діяльності, платникові доведеться компенсувати такий податковий кредит шляхом нарахування податкових зобов’язань згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

Хоча, насправді, сформований при реімпорті податковий кредит під дію п. 198.5 ПКУ підпадати не повинен. Адже ця норма вимагає компенсувати податковий кредит, сформований при придбанні/виготовленні товарів/послуг/необоротних активів. А при реімпорті відбувається повернення товару. Тому

якщо бракована продукція буде використана в негоспопераціях, то компенсуємо ПК, сформований при її виготовленні, а не ПК, відображений при реімпорті

Що стосується нарахування компенсуючих ПЗ за п. 198.5 ПКУ в частині непередбаченого зовнішнього браку, то податківці дотримуються такої теорії. Якщо вартість непоправного браку опиняється у вартості продажу іншої готової продукції, яку платник використовує в оподатковуваних операціях, пов’язаних з отриманням доходу, то нараховувати ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ не треба (див. листи ДПСУ від 22.07.2020 р. № 2993/ІПК/99-00-05-05-02-06 та від 28.02.2020 р. № 851/6/99-00-07-02-02-06/ІПК // «Податки & бухоблік», 2020, № 78, с. 2).

При недотриманні цієї умови компенсуючі ПЗ нараховують за п. 198.5 ПКУ, оскільки такі браковані товари не можуть бути використані в госпдіяльності платника. ПДВ-базу визначають згідно з п. 189.1 ПКУ (ср. ). Врахуйте: цей пункт не встановлює базу оподаткування ПДВ для власної продукції. Проте цілком логічно по остаточно забракованій продукції нараховувати компенсуючі ПЗ з ПДВ тільки в частині матеріальної складової собівартості, тобто вартості придбання запасів і послуг, використаних при виготовленні такої списуваної продукції, за якими у підприємства був відображений податковий кредит. Так вважають і податківці (див. лист ДФСУ від 22.06.2018 р. № 2773/ІПК/08-01-12-01-10).

Такі компенсуючі ПЗ відображаємо у зведеній ПН (з типом причини 13). Її необхідно оформити не пізніше за останній день звітного місяця списання втрат від браку і зареєструвати в ЄРПН протягом 20 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем місяця, в якому вона складена (п. 201.10 ПКУ).

А ось оприбуткування на склад деталей і комплектуючих, а також поворотних відходів (як нормативних, так і наднормативних) від розібраної бракованої продукції ПДВ-наслідків не тягне.

І ще один важливий експортно-поворотний момент: податківці при поверненні товару нерезидентом умовчують про необхідність виписування до експортної ПН зменшуючого РК. Проте в одній із коригувальних ситуацій експорту, зокрема, при зміні суми компенсації за продані на експорт товари, податківці дозволяють складати і реєструвати РК до експортної ПН у порядку, передбаченому п. 23 Порядку № 1307. При цьому в такому РК також застосовується ставка 0 % (див. лист ДПСУ від 04.02.2020 р. № 452/6/99-00-07-03-02-06/ІПК, БЗ 101.15)*.

* Детальніше про це див. «Податки & бухоблік», 2020, № 31, с. 27.

Тому щоб не завищувати показники обсягу експортної операції, на наш погляд, при поверненні нерезидентом бракованої продукції цілком можна скласти зменшуючий РК до експортної ПН (з кодом причини 103 в графі 2.1). Такий РК не вплине на суму податкових зобов’язань, адже сума ПДВ при експорті дорівнює нулю, а якраз-таки буде підставою зменшити обсяг оподатковуваних операцій у зв’язку з поверненням нерезидентом усієї партії бракованого товару. На підставі такого РК коригування обсягу експортної операції відображаємо в рядку 7 декларації з ПДВ і розшифровуємо в додатку Д1.

Бухгалтерський облік

Судячи із запитання, до отримання оплати за продукцію від нерезидента справа так і не дійшла. Виявивши брак продукції, нерезидент повернув усю її партію. Тому при відвантаженні товарів на експорт підприємство повинне було відобразити експортний дохід з урахуванням курсу НБУ на дату визнання доходу (п. 8 НП(С)БО 15 «Дохід», п. 5 НП(С)БО 21). Оскільки на той момент заборгованість нерезидента була монетарною (нерезидент за відвантажену продукцію повинен був перерахувати оплату у валюті), за нею підприємство повинне було розраховувати курсові різниці (пп. 7, 8 НП(С)БО 21). Позитивні курсові різниці показувати на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», а від’ємні — на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Зверніть увагу: на суму нерезидентської заборгованості курсові різниці нараховують до моменту її переведення в немонетарну, тобто ухвалення рішення про повернення бракованої продукції. Адже монетарна заборгованість у розмірі вартості поверненої продукції трансформується в немонетарну статтю, оскільки оплачувати її грошима нерезидент вже не буде.

При цьому сумову різницю, що виникає в результаті, по заборгованості відображають за Кт 719 (при виникненні доходу) або Дт 949 (при виникненні витрат).

До вартості поверненої бракованої продукції курсові (сумові) різниці не мають ніякого відношення

Повернення бракованої продукції від нерезидента відображають в обліку шляхом коригування суми визнаного при експорті доходу: Дт 704Кт 362. А собівартість реалізованої продукції коригують записом методом «червоне сторно» за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» і кредитом рахунка 26 «Готова продукція».

У нашому випадку повернену браковану продукцію підприємство не відновлює, а розукомплектовує на вузли і деталі, які надалі будуть використані при виробництві такої ж продукції. Тому одночасно з проведенням коригування на повернення усю вартість браку відправляємо в Дт рахунка 24 як зовнішній непередбачений непоправний брак.

Врахуйте, собівартість браку згідно з п. 414 Методрекомендацій № 373* повинна складатися виключно з:

* Методрекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Мінпромполітики від 09.07.2007 р. № 373.

(1) прямих витрат на виготовлення продукції, що виявилася браком (тобто це, зокрема, витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, паливо та енергію, заробітну плату і відрахування на соціальне страхування по працівниках, зайнятих виготовленням продукції);

(2) частини витрат на утримання та експлуатацію обладнання і відповідної частки загальновиробничих витрат.

Далі втрати від браку, накопичені на рахунку 24, як правило, зменшують:

— на вартість можливого використання деталей і комплектуючих, які підприємство оприбутковує для використання в госпдіяльності (при виробництві іншої продукції), і на справедливу вартість відходів, які оприбутковує для передачі (реалізації) на сторону (Дт 201, 209 — Кт 24);

— на суми компенсацій від винних у браку працівників та/або постачальників (Дт 375, 374 — Кт 24).

Суму втрат, що залишилася від зовнішнього непередбаченого непоправного браку, відправляють або в собівартість реалізованої продукції (Дт 901 — Кт 24), або до складу інших витрат операційної діяльності (Дт 947 — Кт 24). Детальніше про облік браку див. «Податки & бухоблік», 2020, № 81, с. 11.

Врахуйте! Втрати від зовнішнього браку відображаємо у складі витрат того місяця, в якому були отримані і прийняті претензії від споживачів (п. 419 Методрекомендацій № 373).

Податок на прибуток

Тут орієнтуємося виключно на дані бухгалтерського обліку. Проводити будь-які коригування на вартість втрат від браку ПКУ не вимагає (див. лист ДПСУ від 28.02.2020 р. № 851/6/99-00-07-02-02-06/ІПК, лист ДФСУ від 08.08.2019 р. № 3687/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Тож сума втрат від браку зменшує прибутковий об’єкт у момент її включення до складу бухгалтерських витрат.

Розглянемо облік експорту продукції і наслідків її подальшого повернення нерезидентом через брак на прикладі.

Приклад. Підприємство в січні відвантажило на експорт власну продукцію вартістю €45000. У результаті виявленого браку покупець-нерезидент у листопаді 2020 року повернув усю партію продукції назад. Офіційний курс НБУ на дату: оформлення МД — 26,7 грн/€; відвантаження товарів на експорт — 26,6 грн/€; балансу30,9 грн/€; ухвалення рішення про повернення продукції (підписання відповідної угоди)33,34 грн/€; оформлення ввізної МД і оприбуткування продукції33,8 грн/€. Згідно з обліковою політикою курсові різниці підприємство рахує в межах суми операції. Оприбуткована бракована продукція відправлена на розукомплектування. Собівартість бракованої продукції склала 700000 грн. Сума вхідного ПДВ, що раніше віднесений до податкового кредиту і підлягає компенсації, — 50000 грн.

Облік повернення бракованої продукції від нерезидента

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, €/грн

Дт

Кт

Відображення доходу від експортної операції

1

Відвантажено товар на експорт

(26,6 грн/€ х €45000)

362

702

€45000

1197000

2

Списано собівартість реалізованої продукції

901

26

700000

3

Відображено курсову різницю на дату балансу

(30,9 грн/€ - 26,6 грн/€) х €45000

362

714

193500

Повернення бракованого товару нерезидентом

4

Відображено курсову різницю при переведенні монетарної заборгованості в немонетарну

(33,34 грн/€ - 30,9 грн/€) х €45000

362

714

109800

5

Сплачено ввізний імпортний ПДВ

(33,8 грн/€ х €45000) х 20 %

377

311

304200

6

Повернено товари нерезидентом

(26,6 грн/€ х €45000)

704

362

€45000

1197000

7

Відображено сумову різницю по заборгованості

(33,34 грн/€ - 26,6 грн/€) х €45000

949

362

303300

8

Ввізний ПДВ включено до складу ПК

641/ПДВ

377

304200

9

Відкориговано собівартість реалізованого товару (продукції) методом «червоне сторно»

901

26

700000

Облік витрат на брак

10

Переведено повернену продукцію до складу непоправного браку

24

26

700000

11

Нараховано ПЗ з ПДВ за матеріалами, використаними для виготовлення остаточно забракованої продукції

24

643/1

50000

643/1

641/ПДВ

50000

12

Оприбутковано придатні для подальшого використання комплектуючі і запчастини після розбирання забракованої продукції

201

24

400000

13

Оприбутковано за ціною можливого використання відходи від остаточно забракованої продукції

209

24

80000

14

Списано втрати від непередбаченого браку поверненої нерезидентом продукції

947

24

270000

ВИСНОВКИ

  • На вартість поверненої нерезидентом бракованої продукції курсові різниці не впливають.
  • Собівартість браку зменшуємо на вартість можливого використання оприбуткованих вузлів і деталей. Залишок сум втрат списуємо на витрати періоду.
  • В обліку з податку на прибуток втрати від браку не підлягають коригуванню і відображаються за правилами бухобліку.
  • Якщо втрати від браку не потрапляють у вартість готової продукції, яка продається з ПДВ, то доведеться нарахувати компенсуючі ПЗ.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі