Теми статей
Обрати теми

Виправлення помилок: через додаток ВП і без нього

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Якщо ви допустили помилку в декларації з податку на прибуток і виявили її після закінчення граничного строку подання такої декларації, ПКУ надає можливість виправитися в загальному випадку протягом 1095 календарних днів (пп. 50.1 і 102.1)*. При цьому відлік строку починається з дня, що настає за:
— граничним днем для подання декларації — якщо декларація з помилкою була подана вчасно;
— днем фактичного подання декларації — якщо вона була подана пізніше граничного строку (з порушенням).
Самовиправитися можна одним із двох способів:
— у складі поточної декларації через додаток ВП або
— шляхом подання уточнюючої декларації (далі — УД) до помилкової декларації.
Розглянемо обидва варіанти.

* На період з 18.03.2020 по останній календарний день місяця, в якому закінчується карантин, введений КМУ у зв’язку з епідемією COVID-19, призупиняється перебіг строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ (п. 522 підрозд. 10 розд. ХХ цього Кодексу).

7.1. Виправляємося через додаток ВП

Передусім запам’ятайте: подати з поточною декларацією можна тільки один додаток ВП. Тобто виправити через поточну декларацію можна тільки один помилковий період (див. роз’яснення в підкатегорії 102.20.02 БЗ).

Податкові зобов’язання поточного періоду і з додатка ВП згортаються. А отже, виправляючись через додаток ВП, можливо, взагалі не доведеться платити поточні зобов’язання за декларацією «живими» грошима. Наприклад, якщо при виправленні помилки в додатку ВП «вилізла» переплата, то до бюджету за поточною декларацією потрібно сплатити тільки різницю. Те саме відбувається і за ситуації, коли «мінус» з поточної декларації «з’їдає» суму донарахувань за додатком ВП. І в тому, і в іншому випадку сума до сплати податку до бюджету згорнеться.

Якщо в помилковій декларації мало місце заниження податкового зобов’язання, то при виправленні через додаток ВП п.п. «б» п. 50.1 ПКУ вимагає сплатити штраф у розмірі 5 % від недоплати. Його суму зазначають у ряд. 28 або 31** додатка ВП.

** Залежно від виду заниженого зобов’язання.

Водночас, як відомо, п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлено карантинний мораторій, що звільняє, у тому числі, від нарахування самоштрафу за помилки, допущені в період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця, в якому карантин закінчиться.

Таким чином, помилки, виявлені в податковоприбуткових деклараціях за періоди 2020 і 2021 років, підпадають під штрафну амністію***. Щоправда, податківці вимагають, щоб і виправлено такі помилки було в період дії карантину (див. роз’яснення з підкатегорії 102.20.02 БЗ). Проте ми з такою позицією фіскалів не згодні. На нашу думку, коли б не була виправлена помилка карантинного періоду (хоч і після закінчення карантину), штрафу бути не повинно. Детальніше про це читайте в «Податки & бухоблік», 2020, № 79, с. 11.

*** Незважаючи на те, що I квартал 2020 року припав на карантин лише частково, податківці амністували і його (див. роз’яснення з підкатегорії 132.01 БЗ).

Таким чином, у разі виправлення помилки в декларації за будь-який з періодів 2020 або 2021 року рядки 28 або 31 додатка ВП залишаємо порожніми, а до поточної декларації додаємо доповнення-пояснення відповідно до п. 46.4 ПКУ з обов’язковою відміткою в спецполі такої декларації.

Якщо ж помилку допущено в більш ранніх періодах (до 2020 року), то коли б ви її не виправляли, жодної амністії не буде. Пояснення просте — порушення вчинене до введення карантину і ця помилка жодного відношення до нього не має. На це звертають увагу й податківці в роз’ясненні з підкатегорії 102.20.02 БЗ. А отже, положення щодо 5 % штрафу в цьому випадку застосовні.

Форма додатка ВП передбачає також місце для зазначення пені при самовиправленні (рядки 29 і 32). Згідно з п.п. 129.1.3 ПКУ вона повинна нараховуватися після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання. Але, знову-таки, за карантинний період пеня не нараховується. Про це детальніше — у «Податки & бухоблік», 2020, № 79, с. 13.

Зверніть увагу:

виправити через додаток ВП можна тільки помилки, допущені в самій декларації з податку на прибуток

А ось помилки, допущені лише в додатках до декларації, так виправити неможливо, оскільки до додатка ВП відповідні уточнені додатки не подаються (див. підкатегорію 102.20.02 БЗ).

Але! Якщо при заповненні додатка ВП виправляються показники, відображені в рядках 01 і 02 декларації за минулий період, платнику податку необхідно подати до органу ДПСУ виправлену фінансову звітність (додаток ФЗ), на підставі якої були внесені дані до цих рядків (див. роз’яснення з підкатегорії 102.20.02 БЗ).

При цьому в таблиці 3 додатка ВП потрібно зазначити, які форми виправленої фінзвітності за уточнюваний період подаються (у відповідних клітинках поставити «+»). Крім того, платник податку на підставі п. 46.4 ПКУ має право пояснити, з якою метою подається така фінзвітність.

У табл. 7.1 розкриємо особливості заповнення додатка ВП, а також наведемо окремі нюанси заповнення самої декларації при здійсненні «виправних» заходів.

Таблиця 7.1. Порядок заповнення декларації та додатка ВП

Поле/рядок декларації або додатка

Яка інформація наводиться

Поточна декларація

Вступна частина

поле 1

Ставлять позначку «Х» у комірці навпроти відповідного типу декларації. Тобто потрібно позначити «Звітна» (якщо декларація подається вперше) або «Звітна нова» (якщо декларація подається повторно до граничних строків її подання)

поле 2

Зазначають період, за який подається декларація, а також ставлять позначку про базовий період (річники зазначають рік, квартальники — квартал)

поле 3

Наводять період, що виправляється

Розділ «Виправлення помилок»

До цього розділу переносять дані з рядків 26 — 29, 30 — 32 таблиці 2 додатка ВП

Додаток ВП до поточної декларації

Вступна частина

поле 1

Зазначають звітний період, у якому подається такий додаток. Це буде той самий період, який зазначений у полі 2 поточної декларації

поле 2

Наводять період, за який виявлено помилку і який уточнюватиметься (відповідає періоду, зазначеному в полі 3 поточної декларації)

Таблиця 1

У рядках таблиці 1 відображають правильні показники декларації за уточнюваний період. Тобто заповнюють так, як мала б бути заповнена основна частина декларації, що уточнюється, без помилки

Таблиця 2

рядок 26

Зазначають результати виправлення помилок з податку на прибуток. Для цього порівнюють рядок 19 таблиці 1 додатка ВП з рядком 19 декларації, що уточнюється:

— якщо рядок 19 таблиці 1 додатка ВП < рядка 19 декларації, що уточнюється, то податкові зобов’язання завищено;

— якщо рядок 19 таблиці 1 додатка ВП > рядка 19 декларації, що уточнюється, то податкові зобов’язання занижено.

Крім того, через цей рядок пільговики (пп. 142.1 — 142.3, підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) можуть виправляти помилки, допущені при визначенні податкових зобов’язань, нарахованих у зв’язку з нецільовим використанням вивільнених від оподаткування «пільгових» коштів. Для цього потрібно порівняти дані рядка 35 таблиці 1 додатка ВП з рядком 35 декларації, що уточнюється.

Показник рядка 26 таблиці 2 додатка ВП переносять до рядка 26 декларації звітного періоду. Зменшення податкових зобов’язань відображають зі знаком «-» (мінус)

рядок 27

Зазначають результати виправлення помилок з авансового внеску при виплаті дивідендів. Для цього порівнюють рядок 22 таблиці 1 додатка ВП з рядком 22 декларації, що уточнюється:

— якщо рядок 22 таблиці 1 додатка ВП < рядка 22 декларації, що уточнюється, то податкові зобов’язання завищено;

— якщо рядок 22 таблиці 1 додатка ВП > рядка 22 декларації, що уточнюється, то податкові зобов’язання занижено.

Показник рядка 27 таблиці 2 додатка ВП переносять до рядка 27 декларації звітного періоду. Зменшення податкових зобов’язань показують зі знаком «-» (мінус)

рядки 28 і 29

У загальному випадку при заниженні податкових зобов’язань нараховують самоштраф — 5 % від суми такого заниження (рядок 28), а можливо, і пеню (рядок 29) відповідно до вимог п.п. 129.1.3 ПКУ. Проте, виправляючись за періоди 2020 або 2021 року, пам’ятайте про карантинний мораторій.

Показники рядків 28 і 29 таблиці 2 додатка ВП переносять до рядків 28 і 29 (відповідно) декларації звітного періоду

рядок 30

Показують результат виправлення помилок з податку з доходів нерезидентів (так званого податку на репатріацію). Для цього порівнюють дані рядка 25 таблиці 1 додатка ВП і рядка 25 декларації, що уточнюється:

— якщо рядок 25 таблиці 1 додатка ВП < рядка 25 декларації, що уточнюється, то податкові зобов’язання завищено;

— якщо рядок 25 таблиці 1 додатка ВП > рядка 25 декларації, що уточнюється, то податкові зобов’язання занижено.

Показник рядка 30 таблиці 2 додатка ВП переносять до рядка 31 декларації звітного періоду. Зменшення податкових зобов’язань показують зі знаком «-» (мінус)

рядки 31 і 32

У загальному випадку при заниженні податкових зобов’язань, відображеному в рядку 30, слід нарахувати самоштраф — 5 % від суми такого заниження (рядок 31), а можливо, і пеню (рядок 32) згідно з п.п. 129.1.3 ПКУ. Проте, виправляючись за періоди 2020 або 2021 року, пам’ятайте про карантинний мораторій.

Показники рядків 31 і 32 таблиці 2 додатка ВП переносять до рядків 32 і 33 (відповідно) декларації за звітний період

Як ми говорили вище, виправити через додаток ВП можна помилки тільки одного періоду і тільки ті, які допущені в самій декларації з податку на прибуток. Якщо ж ви виявили помилки відразу в декількох попередніх звітних періодах або в якомусь із додатків декларації і хочете їх виправити, то без УД вам не обійтися. Нюанси її заповнення розглянемо далі.

7.2. Виправляємося через уточнюючу декларацію

Передусім зауважимо, що жодної окремої форми УД з податку на прибуток немає. Щоб податковоприбуткова декларація стала уточнюючою, достатньо поставити в ній відмітку «Х» у полі «Уточнююча».

Тепер коротко про те, як заповнюється УД.

У полі 2 «Звітний (податковий) період 20 року» і в полі 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється 20 року» УД зазначаємо один і той же звітний період (той, що уточнюється).

Поля 4 — 10 вступної частини заповнюються у звичайному для декларації порядку (див. підрозділ 2.1) — жодних особливостей для УД тут немає.

У рядках 1 — 25 основної частини УД слід зазначити правильні показники, які підлягають декларуванню в періоді, що уточнюється. Тобто ми переносимо з декларації, що уточнюється, всі правильні показники, які раніше були в ній відображені, а до рядків, де допущена помилка, вносимо відкориговані (правильні) дані.

Далі порівнюємо податкові зобов’язання з УД і помилкової декларації, визначаємо суму збільшення (зменшення) раніше задекларованих податкових зобов’язань. Якщо в результаті виправлення помилки сума податкових зобов’язань змінилася, то заповнюємо в УД частину «Виправлення помилок» (рядки 26 — 34).

У загальному випадку якщо в результаті виправлення податкові зобов’язання збільшилися, платник нараховує 3 % самоштраф (п.п. «а» п. 50.1 ПКУ) і записує його суму в рядку 30 або 34 УД (залежно від виду зобов’язання). Проте при виправленні за періоди 2020 і 2021 років такий штраф дозволено не платити у зв’язку з дією карантинного мораторію. У такому разі рядок 30 (або 34) УД залишайте порожнім, а до УД додайте доповнення-пояснення відповідно до п. 46.4 ПКУ з обов’язковою відміткою в спецполі такої декларації.

Зауважте: суми донарахованого податкового зобов’язання і самоштраф (за його наявності) мають бути сплачені до подання УД (п.п. «а» п. 50.1 ПКУ).

Рядки 29 і 33 УД призначені для відображення пені, що нараховується відповідно до п.п. 129.1.3 ПКУ. Проте, виправляючись за періоди 2020 або 2021 року, пам’ятайте про карантинний мораторій. Більше про це читайте в «Податки & бухоблік», 2020, № 79, с. 13.

А чи потрібно разом з УД подавати додатки до неї? Так, потрібно. За винятком тих, які не заповнені через відсутність операцій (показників). Причому не важливо, змінилися чи ні в результаті виправлення помилки показники, раніше відображені в додатку.

А ось додаток ВП при такому способі виправлення помилки не подається. Крім того, існують деякі винятки щодо додатка ФЗ (див. «Податки & бухоблік», 2020, № 79, с. 23).

До речі, якщо помилку допущено тільки в додатку, а в самій декларації все правильно, платнику все одно, виправляючись, необхідно подати наново повний пакет прибуткової звітності (УД з усіма необхідними додатками).

І ще один важливий момент. Оскільки декларація складається наростаючим підсумком, разом з УД за період, у якому допущено помилку, квартальникам доведеться подати УД за всі наступні періоди «помилкового» звітного року (див. роз’яснення в підкатегорії 102.20.02 БЗ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі