Теми статей
Обрати теми

Уточнення зобов’язань у воєнний час

Децюра Сергій, податковий експерт
Під час дії ВС платники податку не тільки намагаються подати воєнні декларації, а і виправити нараховані раніше податкові зобов’язання. Про те на що слід звернути увагу подаючи уточнюючі декларації під час дії ВС поговоримо далі.

Правила виправлення

Загальні правила виправлення помилок допущених у податковій звітності прописані у п. 50.1 ПКУ. За правилами цього пункту порядок виправлення помилок залежить від того коли саме ви виявили помилку. Так якщо помилку ви самостійно виявили:

1) до закінчення граничного строку подання податкової звітності, то щоб виправити помилку вам достатньо подати до закінчення граничної дати подання звітності нову звітну декларацію. Цю звітність слід заповнити так наче помилки ви не допускали. Дані із нової звітної декларації замінять дані, що ви подали у помилковій звітності.

Виправляючи помилку через нову звітну декларацію жодного самоштрафу і пені не буде

2) після закінчення граничного строку подання звітності, то виправити помилку можна двома шляхами:

подати уточнюючий розрахунок (УР). Якщо помилка призведе до заниження податкового зобов’язання задекларованого у поданій звітності з помилкою, то платнику доведеться нарахувати суму недоплати та самоштраф у розмірі 3 % від такої суми. Сплатити нараховані суми недоплати і самоштрафу слід до подання уточнюючого розрахунку.

— виправити помилку у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилку. При цьому якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання слід буде донарахувати податок і нарахувати самоштраф у розмірі 5 % від такої суми. Суму недоплати і самоштрафу сплачують у бюджет в строки для сплати зобов’язань за декларацією в якій проводилося виправлення помилки.

Зазвичай, якщо виявили у звітності помилку після закінчення граничного строку звітування і вона призвела до заниження зобов’язань то виправляють шляхом подачі УР.

При уточненні через УР і розмір самоштрафу менший і уточнитися можна коли завгодно

Крім того є декі податки форма звітності який дає право уточнитися після граничного строку подання звітності тільки шляхом подачі УР. Мова іде про ПДВ, плату за землю, податок на нерухомість, тощо..

До відома! Тільки факт заниження податкових зобов’язань є підставою для нарахування самоштрафу. Тому за загальним правилом якщо в результаті виправленні помилки відбулося донарахування податку, то платник має також нарахувати самоштраф.

Крім самоштрафу, інколи доводиться нараховувати і пеню у випадку допущення помилки, що призвела до недоплати податку у бюджет. Її за загальним правилом слід нараховувати тільки у тому випадку коли в результаті виправлення помилки відбулося заниження податкових зобов’язань. При цьому, нарахування пені розпочинається після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання за поданим уточнюючим розрахунком (п.п. 129.1.3 ПКУ).

Уточнення воєнних періодів до 25.07.2022

Якщо уточнювати воєнні періоди (лютий-червень 2022) і робити це шляхом подачі УР до 25.07.2022, то ні самоштрафу, ні пені боятися не слід. Вся справа в тому, що відповідно до п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ у разі самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати самоштрафу та пені. При цьому це стосується усіх видів декларацій , як місячних так і квартальних

Із цього випливає, що всі платники, в тому числі і платники ПДВ, акцизу, рентної плати, податку на прибуток, тощо, які допустили помилку при заповненні воєнної звітності можуть її виправити без штрафів і пені якщо при здійсненні виправлення вони будуть дотримуватися таких правил

1) буде подано УР до 25.07.2022. З цього випливає що останній день подачі УР щоб скористатися цим звільненням є 24.07.2022. Але 24.07.2022 припадає на вихідний день. Тому

враховуючи правило святково-вихідного перенесення (а УР є саме податковою звітністю), вважаємо, що це правило стосується і УР, отже подати воєнні УР без штрафів можна не пізніше 25.07.2022

2) у поданому УР буде уточнено періоди дії ВС, тобто лютий-червень 2022 (сюди потрапляють місячні декларації за лютий — червень і квартальні декларації — за І квартал);

3) платник який допустив помилку має виконати усі правила виправленні прописані у ст. 50 ПКУ, а саме він має сплатити до або під час подання УР донарахований податок. Сплачувати донарахований податок не доведеться тільки у випадку коли за ІКП платника уже сформувалася переплата. А тому по ідеї платнику ще раз в такому випадку сплачувати в бюджет донарахований податок не потрібно.

Якщо ж платник не дотримався хоч одного із вище перелічених правил, то йому не вдасться уникнути нарахування і сплати самоштрафу.

Пені уникнути йому в будь-якому випадку вдасться. Адже у випадку уточнення періодів дії карантину викликаного коронавірусом, а туди потрапляє і лютий — червень 2022, пеня не нараховується. Хоча її і так би не було. Річ у тому, що вона нараховується тільки після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання за поданим уточнюючим розрахунком (п.п. 129.1.3 ПКУ).

Уточнення воєнних періодів після 25.07.2022

Якщо платник податків вирішить уточнювати воєнні періоди, але подасть УР після 25.07.2022, то, нажаль, скористатися вище згаданим воєнним звільненням від нарахування самоштрафу і пені йому не вдасться.

Водночас оскільки до кінця серпня діє карантинний мораторій, то на перший погляд здається, що навіть уточнюючи воєнні періоди, а вони по сумісництво і карантинні, після 25.07.2022 можна не боятися ні самоштрафу, ні пені.

Звичайно, це не стосується тільки уточнення ПДВ, акцизного податку, рентної плати. Річ у тому що карантинний мораторій із п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ від штрафів щодо цих трьох видів податків не рятує.

Але нажаль не так все радісно як здавалося на перший погляд. Річ у тому, що з 27.05.2022 Законом № 2260 були внесні зміни до ПКУ. А саме у абз. сімнадцятому п.п. 69.2 п. 69 підрозд. 10 розд. XX ПКУ з’явилася норма відповідно до якої при виявлення порушень під час перевірок (в тому числі і всіх камеральних) захиститися від штрафів можна тільки довівши настання форс-мажору.

Заховатися від штрафів за карантиний чи воєнний мораторії з 27.05.2022 не вдасться.

В зв’язку з цим

податківці (див. БЗ 132.01) заявили, що карантинний мораторій з 27.05.2022 на період дії ВС від штрафів не рятує

Тому з цього випливає, що коли подати УР після 25.07.2022 з донарахованим податком за періоди:

— до 27.05.2022 (за лютий — квітень), без нарахованого самоштрафу, то жодних негативних наслідків не буде. Тут від самоштрафу захистить карантинний мораторій (звичайно крім випадків уточнення ПДВ, ренти і акцизу);

— після 27.05.2022 (за травень і пізніші періоди) без нарахованого самоштрафу, то податківці будуть розцінювати це як не виконання обов’язку з нарахування самоштрафу при уточненні зобов’язання. А за це загрожує штрафу згідно з п. 120.2 ПКУ в розмірі 5 % від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати).

Тобто якщо платник буде донараховувати податкові зобов’язання через подачу УР і в ньому не нарахує самоштраф і не сплатить його в бюджет, то йому доведеться сплатити штраф у сумі не 3 %, а 5 %.

Що стосується нарахування пені, то її нараховувати навіть при уточненні періодів після 27.05.2022 не слід. Річ утому що не діє під час ВС карантиний мораторій тільки в частині не застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів). Пеня не є штрафом, тому від нарахування пені під час ВС карантинний мораторій платників податку все таки захистить.

Уточнення до воєнних періодів

Загальні правила. Якщо платник ПДВ буде уточнювати до воєнні періоди, то йому заховатися від самоштрафу опираючись п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, як при подачі УР до 25.07.2022, так і після цієї дати, не вдасться.

Водночас тут на допомогу прийде карантинний мораторій. Річ у тому, що на час дії ковідного карантину п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлено карантинний мораторій на штрафи. Він звільняє, у тому числі, від нарахування самоштрафу за помилки, допущені в період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця, в якому карантин закінчиться.

Звичайно ж за винятком періоду дії ВС, що починається з 27.05.2022 і закінчується скасуванням ВС, оскільки в цей період карантинний мораторій на штрафи не діє (див. про це вище).

Але ми говоримо про уточнення саме довоєнних періодів, то цей нюанс тут враховувати не слід.

Водночас коли говоримо про карантинний мораторій, то слід пам’ятати, що

карантинний мораторій не поширюється на звільнення від штрафів за порушення правил нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Тобто виходить, що якщо ви на сьогодні будете уточнювати податкові зобов’язання до воєнних періодів з усіх податків, крім ПДВ, акцизу і ренти, то ви уникнете нарахування самоштрафу.

До відома! На наш погляд, без штрафів можна провести уточнення всіх декларацій граничний строк подачі яких припав на час дії карантину (крім звичайно декларацій з ПДВ, акцизу і ренти). При цьому немає значення коли ви уточните такі декларації під час дії карантину чи після його закінчення. Головне щоб мова йшла про помилки карантинного періоду.

Щоправда, податківці вважають по іншому. На їх погляд, не буде самоштрафу тільки тоді коли уточнення карантинних періодів відбудеться в період дії карантину (див. підкатегорію 102.20.02 БЗ). Проте ми з такою позицією фіскалів не згодні. Детальніше про це читайте в «Податки & бухоблік», 2020, № 79, с. 11.

Отже, наприклад, якщо платник податку буде уточняти річну декларацію з ЄП групи 3 протягом дії ВС і в межах дії карантину (він триває до 31.08.2022), то йому нараховувати у такій уточнюючій декларації самоштраф точно не слід.

Пені тут також не буде, оскільки від нарахування пені захищає всіх платників карантинний мораторій. Відповідно до нього протягом дії карантину викликаного коронавірусом (протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, на сьогодні це 31.08.2022) платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню. Тобто якщо платник буде уточнювати періоди граничний строк сплати яких припадає починаючи з березня 2020, то нараховувати пеню у випадку заниження податкових зобов’язань з він не буде.

ПДВ-уточнення. Декілька слів скажемо про уточнення декларації з ПДВ, А саме платникам ПДВ тимчасово, до припинення або скасування ВС заборонено подавати УР до ПДВ-декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року (тобто довоєнні періоди) із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ (п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

А от, наприклад, подавати УР з донарахованим податковим зобов’язанням (тобто із збільшенням ряд. 18) чи збільшенням або зменшенням раніше задекларованого від’ємного значення (зміна ряд. 21) у ПДВ-декларації можна.

Детально про ПДВ-уточнення довоєнних періодів читайте у «Уточнення ПДВ-декларацій у воєнний час» // «Податки & бухоблік», 2022, № 40.

Декілька слів скажемо про випадки коли у УР з ПДВ донараховано податкові зобов’язання. Так от в даному випадку якщо у вас є переплата по ІПК, то окремо доплачувати донараховану суму у УР на електронний ПДВ-рахунок для сплати її в бюджет не потрібно.

Якщо ж переплати не має, то обов’язково слід поповнити електронний ПДВ-рахунок на донараховану суму податку. Вона буде списана у бюджет на основі реєстру сформованого на основі УР — не пізніше наступного робочого дня після отримання такого УР (п. 2001.6 ПКУ). Якщо ж коштів на ПДВ-рахунку для сплати донарахованої суми не буде, то вам загрожує штраф за п. 124.1 ПКУ: при затримці до 30 календарних днів включно, що йдуть за останнім днем терміну сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 5 % погашеної суми податкового боргу (а при затримці на 30 днів і більше10 %). Детально про цей штраф читайте у «Податкові зобов’язання не того періоду: виправляємо без доплати» // «Податки & бухоблік», 2021, № 33.

У випадку коли платник сплатить донараховану суму, але не сплатиш самоштраф, то буде штраф згідно з п. 120.2 ПКУ в розмірі 5 % від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати).

А от у випадку не сплати ні самоштрафу, ні суми недоплати, то буде і перший і другий штраф.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі