Теми статей
Обрати теми

За одягом зустрічають… або Перевіряємо «лице» лікарняного листка

Тетяна ГУЛЬ, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)
Якщо захворів працівник — чекайте від нього листок непрацездатності, виданий лікувальним закладом. І оскільки на роботі саме комісія із соціального страхування та бухгалтер «обробляють» такий фінансовий документ, вони повинні уявляти, як виглядає листок непрацездатності, і знати, як правильно він має бути заповнений. Отже, озброємося уявною лупою і займемося дослідженням наданого лікарняного листка.

Листок непрацездатності (далі — ЛН) — це документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність працівника. Він підтверджує відсутність на роботі з поважної причини і дає право на матеріальне забезпечення, що компенсує втрату заробітку за цей період.

Саме на підставі ЛН за основним місцем роботи комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про оплату періоду тимчасової непрацездатності. Для сумісників таке рішення комісія приймає на підставі копії ЛН, засвідченого підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, і довідки про середню зар­плату з основ­ного місця роботи.

І якщо цей важливий документ видано з порушеннями або неправильно заповнено, комісія (уповноважений) із соціального страхування не має права призначати, а бухгалтер — нараховувати лікарняні або декретні суми.

Важливо! Документи, що надійшли для призначення допомоги, комісія із соціального страхування має розглянути протягом 10 днів.

На що звернути увагу, перш ніж оплатити ЛН, читайте далі.

 

Хто видає ЛН

Не всі медичні працівники можуть видавати ЛН. Таким правом наділені:

— лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров’я;

— лікуючі лікарі стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Мінсоцполітики України;

— лікуючі лікарі туберкульозних санаторно-курортних закладів;

— фельдшери в місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах*;

— лікуючі лікарі закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарі-підприємці.

* Список таких фельдшерів затверджують щорічно органи охорони здоров’я.

ЛН не можуть видавати:

— лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеогрязелікувальних, косметологічних і фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік, будинків відпочинку, туристичних баз, зубопротезних поліклінік (відділень), санаторно-профілактичних закладів;

— лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

ЛН видають за місцем проживання або роботи. Але якщо тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи працівника (у відрядженні, у відпустці, під час санаторно-курортного лікування тощо), не поспішайте засмучуватися. У такій ситуації при зверненні до закладу охорони здоров’я відкривають ЛН, але обов’язково його засвідчують підписом голов­лікаря (у графі «Видачу листка дозволяю») і круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу.

Якщо працівник захворів під час перебування за кордоном, то за місцем проживання або роботи дадуть ЛН, але тільки в обмін на документи, що засвідчують його тимчасову непрацездатність, видані за кордоном. Причому такі документи мають бути перекладені українською мовою і нотаріально посвідчені. І до уваги будуть взяті виключно такі випадки тимчасової непрацездатності: гостре захворювання чи травма, загострення хронічних захворювань, вагітність і пологи, оперативні втручання при невідкладних станах, лікування відповідно до рішення комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.

Зверніть увагу! Видача ЛН є абсолютно безкоштовною послугою незалежно від форми власності закладу охорони здоров’я, що видає його.

 

Перевіряємо на фальш

Зразок ЛН і його технічний опис затверджено Інструкцією № 532. У технічному описі наведено фізичні параметри ЛН: розмір, вага, прозорість, склад паперу, розташування і параметри різних ліній, символів, слів. Як правило, ЛН підроблюють рідко. Але якщо ви все ж засумнівалися у пред’явленому ЛН, перевірте його на водяні знаки та захисні волокна.

На практиці зазвичай проблеми виникають не в достовірності ЛН, а в його правильному заповнен­ні. Тому зупинимося на моментах заповнення окремих реквізитів ЛН.

 

Перевіряємо правильність заповнення лицьової частини

Бланк ЛН складається з 3 частин:

— корінець;

— лицьовий бік;

— зворотний бік**.

* * Подробиці заповнення зворотної сторони ЛН шукайте у статті «Як заповнити листок непрацездатності за місцем роботи» // спецвипуск «ОП», 2014, № 20/1, с. 10.

Порядок заповнення ЛН установлено також Інструкцією № 532. Корінець і лицьовий бік ЛН заповнюють у лікувальному закладі. Таке право надане лікуючому лікарю або молодшому медичному працівнику з медосвітою.

Записи в ЛН здійснюють розбірливим почерком («Привіт лікарям!» ☺), без виправлень, синім, фіолетовим або чорним чорнилом. Сам корінець залишається в лікувальному закладі. Частини ЛН, що залишилися, потраплять до роботодавця.

Інформацію про заповнення деяких реквізитів лицьового боку ЛН, яка дуже важлива для роботодавця, наведемо в таблиці.

 

Реквізит

Пояснення

«Первинний» або «Продовження»

Підкреслюють потрібне слово. У разі продовження ЛН зазначають номер і серію попереднього ЛН.

Від цього показника залежить джерело оплати ЛН. Нагадаємо, у загальному випадку перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець. Дні хвороби, починаючи з 6-го дня — ФСС (ФСС ТВП). Якщо ЛН видано з позначкою «продовження», він вважається продовженням попереднього страхового випадку і оплачується з першого дня за рахунок соцстрахівських коштів (за умови, що тимчасова непрацездатність за первинним ЛН тривала не менше 5 календарних днів). Про деякі нюанси оплати ЛН з позначкою «первинний» і «продовження» ми писали раніше (див. «ОП», 2014, № 18, с. 17, і № 19, с. 25).

Найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я

Зазначають повністю і підтверджують штампом і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»

Дата видачі ЛН

Число — цифрами, далі найменування місяця — літерами, потім рік — цифрами (наприклад: «22 січня 2015 р.»)

Зверніть увагу! Якщо ЛН видають при амбулаторному лікуванні, дата видачі ЛН у загальному випадку збігається з початком хвороби (у день установлення непрацездатності). При лікуванні у стаціонарі ЛН видають у день виписки хворого (в останній день хвороби) (п. 2.5 Інструкції № 455).

П. І. Б. непрацездатного

Зазначають повністю

Число повних років

Зазначають цифрами

Стать

Підкреслюють необхідне

Місце роботи

Зазначають повністю найменування та місцезнаходження організації

Важливо! Найменування організації та її місцезнаходження медпрацівник заповнює зі слів хворого працівника (п. 2.2 Інструкції № 532), тому необхідно проінформувати всіх працівників про правильне написання повного найменування організації та адреси.

«Діагноз первинний», «Діагноз заключний», «Шифр МКХ-10»

Лікар зазначає виключно з письмової згоди хворого (п. 3.2 Інструкції № 532)

«Причина непрацездатності:»

Обов’язково підкреслюють відповідну причину непрацездатності, а саме:

1. Захворювання загальне. 2. Професійне та його наслідки. 3. Наслідок аварії на ЧАЕС. 4. Нещасний випадок на виробництві та його наслідки. 5. Невиробничі травми. 6. Контакт з хворими інфекційними захворюваннями і бактеріоносійством. 7. Санаторно-курортне лікування. 8. Вагітність та пологи. 9. Ортопедичне протезування. 10. Догляд

Зверніть увагу: пункти 2, 4 цього реквізиту виправленню не підлягають (п. 3.3 Інструкції № 532).

Крім того, до 1 січня 2015 року ця графа мала важливе значення при оплаті ЛН. Так, період звільнення від роботи з причин 1, 3, 5 — 10 оплачували за рахунок коштів ФСС ТВП, з причин 2 і 4 — за рахунок коштів ФСС НВВ.

«Режим»

Зазначають установлений хворому режим: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо

«Відмітки про порушення режиму»

Зазначають: чи дотримувався працівник режиму, установленого лікарем, а саме зазначають дату та період (з якого по яке число) порушення режиму і засвідчують підписом лікаря (п. 3.4 Інструкції № 532). Види порушень режиму зазначають у графі «Примітки», а також ці відомості обов’язково заносять до медичної картки амбулаторного або стаціонарного хворого (також див. с. 14 та 17 цього номера)

«Перевести тимчасово на іншу роботу»

Лікар зазначає дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу. Цей реквізит обов’язково має бути засвідчено підписом голови ЛКК і круглою печаткою закладу охорони здоров’я

«Звільнення від роботи»

— у першому стовпчику «З якого числа» дату видачі ЛН (число, місяць, рік) зазначають арабськими цифрами;
— у другому стовпчику «До якого числа включно» дату продовження ЛН (число та місяць) зазначають літерами;
— у третьому стовпчику «Посаду і прізвище лікаря» зазначається посада і прізвище лікуючого лікаря; — у четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» продовження або закриття ЛН лікар підтверджує своїм підписом і печаткою.

Записи в ЛН, строк якого перевищує 10 календарних днів, або в разі лікування хворого у стаціонарі, засвідчують підписами і печаткою лікуючого лікаря і завідувача відділення (п. 3.12 Інструкції № 532, п. 2.2 Інструкції № 455)

Зверніть увагу: у стаціонарному відділенні запис щодо всього строку лікування може бути зроблено в одному рядку.

«Стати до роботи»

Зазначають словами число і місяць, коли працівник має стати до роботи, а також посаду, прізвище лікаря. Усе це засвідчується підписом лікаря і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»

«Продовжує хворіти»

Якщо працівник продовжує хворіти, то підкреслюють «Продовжує хворіти» і зазначають номер нового ЛН. У новому ЛН обов’язково підкреслюють «Продовження» і зазначають номер і серію попереднього ЛН. У разі смерті хворого у графі «Стати до роботи» зазначають «помер» і дату смерті (п. 3.13 Інструкції № 532)

Зверніть увагу: перш ніж закрити ЛН, лікар має поцікавитися, який графік роботи у хворого. Особливо це важливо для осіб, які працюють за змінним графіком (за змінами), щоб ЛН не був закритий у середині зміни.

 

Заповнення ЛН у певних ситуаціях

ЛН з порушенням режиму. Якщо працівник приніс ЛН з позначкою про порушення режиму, ви повинні знати про особливості його оплати. У графі «Відмітки про порушення режиму» зазначають дату та період порушення, що підтверджується підписом лікаря. Вид порушення зазначають у графі «Примітки». Ці відомості обов’язково заносять до медичної картки амбулаторного або стаціонарного хворого.

Навіщо це потрібно? Усе тому, що застраховані особи, які порушили режим лікування або не з’являються без поважних причин на медичний огляд, втрачають право на допомогу від ФСС (ФСС ТВП) з дня допущення порушення на строк, установлений рішенням комісії із соцстраху (п2 ст. 23 Закону № 1105, до 1 січня 2015 року — ч. 2 ст. 36 Закону № 2240). При розгляді такого ЛН комісія із соціального страхування може прийняти рішення не оплачувати тільки дні порушення режиму або ж не оплачувати ЛН з дня порушення режиму аж до відновлення працездатності.

Зверніть увагу! Порядок № 439 не містить підстав для відмови в оплаті перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця при порушенні режиму, установленого лікарем для хворого.

Тому формально роботодавець не має права відмовити в оплаті ЛН за перші п’ять календарних днів хвороби, якщо порушення режиму припадає на такі дні.

Працівнику встановлено інвалідність. Нагадаємо, що ЛН видають на весь період тимчасової непрацездатності до її відновлення або до встановлення групи інвалідності МСЕК (п. 2.1 Інструкції № 455). У цій ситуації особливості заповнення та оплати ЛН будуть такі.

ЛКК лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання або лікування направляють хворого для огляду до МСЕК (п. 4.1 Інструкції № 455):

— за наявності стійкого або безповоротного характеру захворювання;

— у разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом 4 місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності або протягом 5 місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням за останні 12 місяців, а в разі захворювання на туберкульоз — протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності.

При огляді хворого МСЕК може зробити такі висновки:

— визнати інвалідом певної групи та категорії;

— не визнати інвалідом, відправити на долікування;

— не визнати інвалідом, визнати працездатним.

МСЕК проводить огляд хворого протягом 5 робочих днів (за наявності підстав для заочного проведення МСЕК — протягом 3 робочих днів) з дня надходження направлення ЛКК (п. 7 Положення № 1317) і приймає рішення про наявність або відсутність інвалідності.

Якщо хворий визнається інвалідом, ЛН закривають днем надходження документів до МСЕК. При цьому дата встановлення інвалідності має збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК (п. 3.11 Інструкції № 532) і вона обов’язково має зазначатися в ЛН (п. 4.3 Інструкції № 455).

Як заповнюють ЛН у цій ситуації?

У графі «Направлений до МСЕК» зазначають дату направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови ЛКК.

У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату огляду хворого.

У графі «Висновок МСЕК» роблять відповідний запис, засвідчують його підписом голови МСЕК і печаткою МСЕК.

Що стосується заповнення графи «Стати до роботи», то за усними роз’ясненнями фахівців ФСС ТВП у разі встановлення працівнику інвалідності в ній необхідно зазначити групу інвалідності та дату її встановлення, наприклад «інвалід третьої групи з вісімнадцятого листопада 2014 р.».

Період, протягом якого документи хворого розглядалися у МСЕК (уключаючи день, яким закрито ЛН і встановлено інвалідність), оплаті не підлягає. Це підтверджують фахівці ФСС ТВП (див. лист ФСС ТВП від 31.03.2010 р. № 04-06/Ш-155з-230 // «ОП», 2010, № 10, с. 9). Нагадаємо, що з моменту встановлення інвалідності у працівника виникає право на отримання матеріального забезпечення за інвалідністю. З цього моменту він може подати документи для призначення пенсії за інвалідністю.

Якщо інвалідність не встановлено, але працівника визнано непрацездатним, то на підставі висновку МСЕК ЛН подовжується за рішенням ЛКК установи охорони здоров’я. Якщо працівника визнано працездатним, у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду у МСЕК.

ЛН видано у зв’язку з вагітністю та пологами. Порядок заповнення такого ЛН передбачено п. 9 Інструкції № 532. Заповнюють ЛН у зв’язку з вагітністю та пологами так:

— у графі «Діагноз первинний» зазначають строк вагітності на час звернення. Нагадаємо: у стандартних ситуаціях ЛН у зв’язку з вагітністю та пологами видають на 30-му тижні вагітності на 126 календарних днів (п. 6.1 Інструкції № 455);

— у графі «Діагноз заключний» — орієнтовний строк пологів;

— у графі «Причина непрацездатності» — «вагітність та пологи — 8»;

— у графі «Режим» — амбулаторний і стаціонарний;

— у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записують сумарну тривалість відпустки із зазначенням дати відкриття ЛН;

— у графі «Стати до роботи» зазначають дату закінчення відпустки.

Такий ЛН має бути засвідчено підписом лікаря і завідувача жіночої консультації, а для іногородніх жінок — ще й підписом керівника установи охорони здоров’я і печаткою лікувальної установи.

Додаткові дні післяпологової відпустки в разі ускладнених пологів і багатоплідної вагітності оформляються окремим (додатковим) бланком ЛН, який видається за місцем спостереження за вагітною* (п. 9 Інструкції № 532, п. 6.2 Інструкції № 455).

* Детальніше про продовження «декретного» лікарняного див. в «ОП», 2014, № 14, с. 15.

Два лікарняні підряд. Для оплати ЛН, що йдуть підряд один за одним, важливе значення має — стосуються вони одного страхового випадку чи ні.

Якщо другий ЛН є продовженням першого, то:

— у кінці першого ЛН зазначено «продовжує хворіти» і номер нового ЛН;

— у заголовній частині наступного ЛН підкреслено фразу «продовження листка» і зазначено номер попереднього ЛН (пп. 2.1, 3.13 Інструкції № 532).

У цьому випадку такі ЛН належать до одного страхового випадку. А це означає, що оплата другого ЛН здійснюватиметься виходячи з середньої зарплати, розрахованої для першого ЛН. Крім цього, за рахунок коштів роботодавця будуть оплачені перші 5 днів тимчасової непрацездатності, інші дні (уключаючи дні за другим ЛН) — за рахунок коштів ФСС (ФСС ТВП).

Наступний ЛН не є продовженням поперед­нього, коли:

— діагнози захворювання в таких ЛН різні;

— перший ЛН закінчується висновком «Стати до роботи», а другий ЛН відкривається як первинний.

У такому разі два ЛН належать до різних страхових випадків. Середню зарплату розраховують окремо для кожного страхового випадку. При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності як за першим, так і за другим ЛН оплачують за рахунок коштів роботодавця*.

* Із ситуаціями, в яких видають два лікарняних поспіль, та з особливостями їх оплати можна ознайомитися в «ОП», 2014, № 18, с. 17, і № 19, с. 25.

Лікарняний у стаціонарі. Про перебування непрацездатної особи у стаціонарі свідчить запис у графі «Перебував у стаціонарі», де зазначаються дати прибуття та виписки зі стаціонарного відділення. Крім цього, у графі «Виданий» зазначають дату виписки хворого зі стаціонару, тобто дата видачі ЛН збігається із закінченням хвороби. При цьому у графі «Звільнення від роботи» запис щодо всього строку лікування може бути зроблено в одному рядку.

Хворий направлений із стаціонару до санаторію на доліковування. Якщо хворий направлений зі стаціонару в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу на доліковування, заповнення ЛН має свої особливості:

— у графі «Стати до роботи» «стаціонарного» ЛН робиться запис «Доліковування в санаторно-курортній установі» і зазначається дата початку і закінчення путівки;

— у графі «Видано новий листок непрацездатності (продовження № …)» зазначають номер нового ЛН, який заповнюється в тому самому закладі охорони здоров’я.

У новому ЛН:

— у графі «Причина непрацездатності» підкреслюється «Захворювання загальне — 1»;

— у графі «Режим»  зазначають «Стаціонарний»;

— у графі «Звільнення від роботи» — у першому стовпчику («З якого числа») зазначають дату початку путівки;

— у правому верхньому кутку ЛН ставлять печатку закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Далі заповнення ЛН здійснюють у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу:

— у графі «Знаходився у стаціонарі» відзначають дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення;

— у графі «Звільнення від роботи» у другому стовпчику «До якого числа включно» зазначається дата виписки;

у графі «Стати до роботи» словами пишуть число і місяць, коли працівнику необхідно стати до роботи, зазначають посаду, прізвище лікаря і завідувача реабілітаційного відділення. Їх підписи засвідчуються круглою печаткою санаторно-­курортної установи.

Якщо тимчасова непрацездатність продовжується, підкреслюють «Продовжує хворіти».

 

Виправлення помилок у ЛН

Від помилок ніхто не застрахований. Якщо помилився медичний працівник, то він виправлені помилки підтверджує записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непраце­здатності» (п. 4.5 Інструкції № 532).

Важливо! На бланку ЛН може бути зроблено лікарем не більше двох виправлень.

Якщо в ЛН допущено більше двох виправлень, то це причина для відмови прийняти його до оплати. Інакше для бюджетних організацій оплату такого ЛН трактують як безпідставне використання бюджетних коштів, а госпрозрахункові підприємства можуть втратити право на витрати (для оплати перших 5 днів тимчасової непраце­здатності), а ФСС (ФСС ТВП) не прийме до заліку і відшкодування кошти для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. У цьому випадку суму допомоги доведеться повернути ФСС (ФСС ТВП) і сплатити штраф у розмірі 50 % від поверненої суми (п. 6 ст. 15 Закону № 1105, до 1 січня 2015 року — ст. 30 Закону № 2240).

В Інструкції № 532 не визначено, як має вчинити лікар, якщо в ЛН уже зроблено два виправлення і знову виявлено помилку, що вимагає виправлення. Як підтверджує практика, в таких випадках виписують новий ЛН з позначкою «Дублікат».

 

Порядок відновлення втраченого неоплаченого ЛН

У разі втрати ЛН працівник може відновити його, звернувшись до лікувальної установи за дублікатом**. Для цього він має подати довідку з місця роботи про те, що виплата за таким ЛН не здійснювалася. На підставі цієї довідки лікуючий лікар видає ЛН з позначкою у верхньому правому кутку бланка «Дублікат». У графі «Звільнення від роботи» одним рядком зазначають весь період непрацездатності, що підтверджується підписом і печаткою лікаря та голови ЛКК. У медичній карті амбулаторного або стаціонарного хворого роблять відповідний запис із зазначенням номера дубліката ЛН (п. 12 Інструкції № 532).

** Як чинити в разі втрати ЛН, дізнаєтеся зі статті «Втратили листок непрацездатності? Вихід є!» // «ОП», 2014, № 22, с. 13.

Такий ЛН підлягає оплаті на загальних підставах.

Слід зазначити, що ЛН — бланк суворої звітності. Облік бланків ЛН медзаклад веде в журналі реєстрації ЛН (ф. № 036/о). Крім цього, номери бланків ЛН, дата їх видачі, продовження, дати відвідування лікаря при повторних оглядах, виписки на роботу обов’язково фіксують у медичній карті амбулаторного або стаціонарного хворого. Тому якщо на підприємстві (в організації, установі) виникли сумніви з приводу обґрунтованої видачі ЛН, правильного заповнення його окремих реквізитів, при цьому самостійно вирішити проблему, що виникла, не вдається, то можна звернутися до ФСС (ФСС ТВП) з проханням провести експертизу правильної видачі ЛН. Оплачувати такі «спірні» ЛН доцільно після висновків ФСС (ФСС ТВП).

 

Вас цікавить...

Дуже часто вас, наші шановні читачі, цікавлять питання заповнення ЛН, які чітко не прописано ані в Інструкції № 532, ані в Інструкції № 455. Відповімо на найпопулярніші запитання.

 

Якою мовою слід заповнювати ЛН?

 

Інструкція № 532 не містить відомостей про те, якою мовою слід заповнювати ЛН. Ураховуючи, що українська мова як державна є обов’язковим засобом на території України при здійсненні повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), заповнювати ЛН слід українською мовою.

 

Які особливості заповнення ЛН, якщо тимчасова непрацездатність настала поза місцем проживання та роботи?

 

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видають за підписом головного лікаря, що засвідчується круглою печаткою установи охорони здоров’я. Запис роблять у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» з обов’язковим внесенням відповідного запису до медичних карток амбулаторного або стаціонарного хворого. При отриманні ЛН за постійним місцем проживання цю графу не заповнюють.

Такий самий порядок заповнення ЛН передбачено при видачі ЛН у тому ж населеному пункті, але в іншому адміністративному районі.

 

Які види порушення режиму можуть бути причиною відмови в оплаті такого ЛН?

 

При недотриманні хворим призначеного режиму лікар повинен записати дату порушення у графі «Відмітка про порушення режиму» і засвідчити цей запис своїм підписом. Вид порушення викладається у графі «Примітка». До порушень належать, зокрема, такі:

— несвоєчасне прибуття на прийом до лікаря, ЛКК або МСЕК;

— алкогольне, токсичне, наркотичне сп’яніння під час лікування;

— вихід на роботу в період хвороби без дозволу лікаря;

— виїзд на лікування до іншої установи охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду;

— самовільне залишення установи охорони здоров’я;

— відмова від направлення на МСЕК.

 

Що робити, якщо при заповненні зворотного боку ЛН роботодавцем допущено помилку?

 

Інструкція № 532 передбачає спосіб виправлення помилки, допущеної при заповненні ЛН у медичному закладі (лицьового боку ЛН). Як діяти роботодавцю, якщо він помилився, нічого не зазначено.

Вважаємо, що виправити помилку на «тильному» боці ЛН слід так само, як передбачено для медичних закладів. А саме: неправильну інформацію необхідно закреслювати так, щоб було добре і зрозуміло видно неправильну інформацію. Зверху написати правильну. Виправлений текст підтвердити записом «Виправленому вірити», підписом особи, яка допустила помилку, і печаткою установи.

Працівник надав ЛН через декілька місяців після хвороби. Чи потрібно його оплачувати?

 

До 1 січня 2015 року Закон № 2240 не передбачав обмеження строків подання документів для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (див. лист ФСС ТВП від 21.04.2010 р. № 04-29-794 //
«ОП», 2010, № 14, с. 14, Мінпраці від 02.08.2010 р. № 242/18/153-10 // «ОП», 2010, № 17, с. 3). Тому для оплати «запізнілого» ЛН була важлива умова, що він виданий і заповнений в установленому порядку.

З 1 січня 2015 року правила змінилися. Тепер згідно з п. 5 ст. 32 Закону № 1105 оплаті підлягає лікарняний листок, наданий не пізніше 12 місяців з дня відновлення працездатності, установлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на його утриманні (див. також «ОП», 2015, № 2, с. 13).

 

У ЛН не зазначено діагноз. Чи можна приймати його до оплати?

 

Так, такий ЛН заповнено та видано в установленому порядку. Річ у тім, що діагноз і шифр МКХ-10 зазначають виключно з письмової згоди хворого. Якщо такої згоди немає, їх не зазначають. А отже, якщо в ЛН немає інформації про діагноз і шифр захворювання, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого ЛН.

Більше того, якщо в ЛН зазначено тільки шифр діагнозу без його словесного опису, то його також оплачують на загальних підставах (див. лист ФСС ТВП від 23.03.2011 р. № 04-30-620 // «ОП», 2011, № 10, с. 3, лист ФСС НВВ від 01.04.2011 р. № 186-06-2).

 

Усе, що пов’язане з грошима, вимагає уважного та кропіткого ставлення. Вдивляючись у кожну літеру, у кожну цифру, написану на ЛН, ви убережете себе та свою організацію від оплати неправильно заповненого ЛН і можливих штрафів. Вислів «довіряй, але перевіряй» актуальний у цьому випадку як ніколи. А з нашими підказками ви впораєтеся на відмінно!

 

ВИКОРИСТАНІ Документи І скорочення

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (у редакції від 28.12.2014 р. № 77-VIII).

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Інструкція № 532 — Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінпраці, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Положення № 1317 — Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затверджене постановою КМУ від 03.12.2009 р. № 1317.

Порядок № 439 — Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439.

ЛКК — лікарсько-консультаційна комісія.

ЛН — листок непрацездатності.

МСЕК — медико-соціальна експертна комісія.

ФСС — Фонд соціального страхування.

ФСС ТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ФСС НВВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі