Теми статей
Обрати теми

Розрахунок середньої зарплати: супертаблиця на всі випадки життя

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
З розрахунком середньої зарплати стикається кожен бухгалтер. Адже вона потрібна для багатьох цілей. Це: розрахунок відпускних, лікарняних, декретних, вихідної допомоги, матеріальної допомоги в розмірі середньомісячного заробітку, оплата періоду проходження курсів підвищення кваліфікації, відрядження… Перераховувати можна довго.

Правила розрахунку середньої заробітної плати регулюються двома різними документами:

Порядком № 100, який застосовується для розрахунку відпускних та інших виплат, що розраховуються виходячи із заробітку за 2 місяці;

Порядком № 1266, який призначений для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (лікарняні, декретні).

У всякому разі, для визначення середньої зарплати (ЗПсер) треба знати загальну суму виплат (В), що включаються до розрахунку, і кількість днів (КД), що включаються до розрахунку. А далі, як мовиться, справа техніки. Середню зарплату знаходимо за формулою:

ЗПсер = В : КД.

Зверніть увагу! Кількість днів, що включаються для розрахунку середньої зарплати, використовуємо різну.

Так, якщо ми розраховуємо «середню» для визначення суми відпускних, лікарняних і декретних, то виплати потрібно ділити на календарні дні.

Для розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком № 100 виходячи із заробітку за 2 місяці (відрядження, виконання державних обов’язків, військова служба тощо) — виплати в загальному випадку ділимо на відпрацьовані дні (години).

Одне з основних запитань бухгалтерів із заробітної плати: включати або ні до розрахунку середньої зарплати ті або інші виплати, нараховані працівникові в розрахунковому періоді?

Залежно від цілей, для яких здійснюється розрахунок середньої заробітної плати, виплати в одних випадках можуть включатися до розрахунку, в інших — ні.

Наведена нижче таблиця допоможе освіжити знання в премудростях включення до розрахунку середньої зарплати основних виплат працівникам.

№ з/п

Перелік виплат

Визначаємо середню зарплату згідно з

Порядком № 100

Порядком № 1266

для відпускних

для виплат, що розраховуються із заробітку за останні 2 місяці

для лікарняних/декретних

1

Основна і додаткова зарплата (оклад, надбавки, доплати, у тому числі і доплата до МЗП тощо)

+(1)

+(1)

+

(1) Не враховують виплати за виконання окремих доручень (разового характеру), які не входять до обов’язків працівника (п.п. «а» п. 4 Порядку № 100). Такою виплатою може бути, наприклад, доплата за виконання особливо важливої роботи, встановлена на певний строк.

2

Оплата праці за час перебування у відрядженні (крім відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житла)(1)

+

+/-(2)

+

(1) Працівникам (крім держслужбовців), які направляються у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати не може бути нижчим від середнього заробітку (п. 4 ст. 121 КЗпП). Для визначення суми зарплати за період відрядження необхідно денний заробіток (його розраховують за поточний місяць) порівняти із середньоденною зарплатою, розрахованою згідно з Порядком № 100 (за два попередні календарні місяці). Розмір зарплати за період відрядження визначають виходячи із більшої з цих величин. При цьому до денного заробітку включаються всі елементи заробітної плати (оклад, доплати, надбавки, премія, індексація). Як саме оплатити період відрядження, читайте в «ОП, 2016, № 19, с. 5 і 10. (2) Якщо робочі дні у відрядженні оплачені виходячи із середньої зарплати, то суму такої виплати не включають до розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці (абз. 2 п. 4 Порядку № 100).

3

Премії:

• щомісячні

+(1)

+(1), (2)

+

• щоквартальні

+(1)

+(1), (2), (3)

+

• за 9 місяців

+(1)

+(1), (2), (3)

+

(1) До розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 премії включають до заробітку того місяця, в якому вони нараховані.

Зверніть увагу! Мінсоцполтики наполягає, якщо увесь місяць, в якому була нарахована премія, був не відпрацьований з поважної причини (наприклад, була відпустка «за свій рахунок»), то сума премії і дні, протягом яких працівник не працював, не братимуть участі при розрахунку відпускних (лист від 23.04.2018 р. № 659/0/101-18 // «ОП», 2018, № 11, с. 4). Підстава — абзац шостий п. 2 Порядку № 100.

Водночас, на нашу думку, Порядок № 100 не містить норми про виключення з розрахункового періоду усього (повного) невідпрацьованого місяця (на відміну від Порядку № 1266). У ньому сказано, що з розрахункового періоду виключають лише час, протягом якого працівник не працював з поважної причини. Тому, на наш погляд, у ситуації, що склалася, треба виключити календарні дні, невідпрацьовані з поважної причини, а сума премії, нарахована в такому «невідпрацьованому» місяці, повинна включатися до розрахунку середньої зарплати.

(2) Якщо в розрахунковому періоді відпрацьовані не всі робочі дні, то премії враховують пропорційно відпрацьованому часу (п. 3 Порядку № 100). При цьому якщо щомісячні премії збігаються з місяцями, за які вони нараховані, і вже обчислені пропорційно відпрацьованому часу, то їх включають до заробітку у фактично нарахованому розмірі. Якщо премію виплачують у фіксованому розмірі або премію в поточному місяці виплачують за попередній, а кількість робочих днів розрахункового періоду відпрацьовано не повністю, то тоді премії при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (див. листи Мінпраці від 13.09.2010 р. № 804/13/84-10, від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 // «ОП», 2012, № 15, с. 3; від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14 // «ОП», 2014, № 18, с. 5). Детальніше про нюанси включення премій до розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100, а також числові приклади ви знайдете в «ОП», 2016, № 21, с. 15 і 19.

(3) Премії, що виплачуються за квартал і триваліший період, включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді (див. лист Мінсоцполітики від 21.09.2012 р. № 991/13/84-12 // «ОП», 2012, № 20, с. 7).

4

Оплата за роботу в:

надурочний час

+

+

+

святкові і неробочі дні

+

+

+

5

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і вислугу років

+(1)

+(1), (2)

+(3)

(1) Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років включають до середнього заробітку шляхом збільшення до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. При цьому згідно з роз’ясненнями Мінпраці (див. листи від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07, від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 і від 24.06.2008 р. № 411/13/84-08) основною умовою обліку цих виплати в розрахунку середньої зарплати є їх нарахування в поточному році за попередній (наприклад, у січні 2019 року нарахована винагорода за підсумками роботи за 2018 рік). Якщо, наприклад, винагорода за підсумками роботи за рік нарахована в грудні 2018 року за 2018 рік, то його сума взагалі не повинна брати участі в розрахунку середньої зарплати.

(2) Якщо у розрахунковому періоді відпрацьовані не усі робочі дні, то премії, винагороди та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 календарні місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Детальніше про нюанси включення премій і винагород до розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100, а також числові приклади ви знайдете в «ОП», 2016, № 21, с. 15 і 19.

(3) Чинною редакцією Порядку № 1266 не передбачено, що разові заохочувальні і компенсаційні виплати враховують пропорційно відпрацьованому часу, якщо частина місяця не відпрацьована з поважної причини. Тому такі виплати включають до розрахунку в повному розмірі, навіть у тому випадку, якщо місяць з якихось причин не був відпрацьований повністю. При цьому зауважте, якщо місяць розрахункового періоду, в якому було нараховано винагороду, був повністю (з 1-го по 1-ше число) не відпрацьований з поважної в розумінні Порядку № 1266 причині, то такий місяць виключають з розрахункового періоду. Разом з виключеним місяцем будуть виключені з розрахунку й усі виплати, нараховані в ньому.

6

Індексація зарплати

+(1)

+(1)

+

(1) Див. листи Мінсоцполітики від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11 // «ОП», 2012, № 5, с. 6; від 03.03.2014 р. № 237/13/84-14, від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14 // «ОП», 2014, № 18, с. 5.

7

Компенсація зарплати через порушення строків її виплати

-

-

+

8

Відпускні

+(1)

-(2)

+(3)

(1) Включають згідно з абз. 4 п. 3 Порядку № 100.

(2) Не включають згідно з абз. 2 п. 4 Порядку № 100.

(3) При розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних і декретних враховують виплати, нараховані як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

9

Компенсація за невикористану відпустку

-(1)

-(1)

+(2)

(1) Не включають до розрахунку середньої зарплати згідно з п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

(2) При розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних і декретних враховують виплати, нараховані як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

10

Сума середньої зарплати за час навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

+(1)

-(2)

+(3)

(1) Включають згідно з абз. 4 п. 3 Порядку № 100.

(2) Не включають згідно з абз. 2 п. 4 Порядку № 100. Зверніть увагу: для держслужбовців за дні курсів підвищення кваліфікації зберігають зарплату, передбачену умовами трудового договору, тобто як за звичайний робоий день (лист Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16).

(3) При розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних і декретних враховують виплати, нараховані як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

11

Інші виплати за невідпрацьований час, розраховані виходячи із середньомісячної зарплати за 2 місяці (наприклад, оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час, а також інші періоди, протягом яких працівник не працює, але за ним зберігається заробітна плата)

+

-

+(1)

(1) До розрахунку середньої заробітної плати для обчислення сум лікарняних і декретних включають усі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час, оскільки такі виплати входять до складу заробітної плати і на них нарахований ЄСВ.

12

Оплата простоїв

+/-(1)

-

+(2)

(1) Час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключають з розрахункового періоду (п. 2 Порядку № 100). При простої не з вини працівника за ним зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифних ставки), тому дні простою і заробіток за ці дні не враховують при розрахунку середньої зарплати (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07 і від 24.04.2009 р. № 247/13/8409).

Якщо ж заробіток за час простою зберігався за працівником повністю, то такі виплати враховують у розрахунку середньої зарплати для обчислення відпускних (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07 і від 24.04.2009 р. № 247/13/8409 // «ОП», 2009, № 12, с. 10).

(2) До розрахунку середньої заробітної плати для обчислення сум лікарняних і декретних включають усі виплати як за відпрацьований, так і за невідпрацьований час.

13

Одноразові винагороди (наприклад, до ювілейних дат, держслужбовцем за добросовісну безперервну працю тощо)

-(1)

-(1)

+(2)

(1) Не включають до розрахунку середньої зарплати згідно з п. 4 Порядку № 100 премії, які є одноразовими виплатами, також не враховують у розрахунку середньої зарплати і для оплати відпусток, і в інших випадках збереження середньої зарплати виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці (див. лист Мінпраці від 13.06.2003 р. № 18-403, а також консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2019, № 5, с. 28).

(2) У чинній редакції Порядку № 1266 не передбачено, що разові заохочувальні і компенсаційні виплати враховують пропорційно відпрацьованому часу, якщо частина місяця не відпрацьована з поважної причини. Тому такі виплати, якщо вони увійшли до бази нарахування ЄСВ, включають до розрахунку в повному розмірі.

14

Матеріальна допомога, яка має систематичний характер, видана усім або більшості працівників (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань тощо)

-(1)

-(1)

+(2)

(1) Не включають до розрахунку середньої зарплати згідно з п. 4 Порядку № 100.

(2) У чинній редакції Порядку № 1266 не передбачено, що разові заохочувальні і компенсаційні виплати враховують пропорційно відпрацьованому часу, якщо частина місяця не відпрацьована з поважної причини. Тому такі виплати, якщо вони увійшли до бази нарахування ЄСВ, включають до розрахунку в повному розмірі.

15

Лікарняні (допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС і сума оплати перших 5 днів хвороби за рахунок коштів роботодавця)

+(1)

-(2)

-(3)

(1) Включають згідно з абз. 4 п. 3 Порядку № 100.

(2) Не включають згідно абз. 2 п. 4 Порядку № 100.

(3) Попри те, що на лікарняні нараховують ЄСВ і відображають у ЄСВ-звіті, сума оплати періоду тимчасової непрацездатності не бере участі в розрахунку лікарняних і декретних.

16

Декретні (допомога по вагітності та пологах)

+(1)

-

-(2)

(1) Включають до складу виплат, які враховують при розрахунку середньої зарплати для оплати відпускних (див. лист Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13).

(2) Попри те, що з декретних стягують ЄСВ і відображають у ЄСВ-звіті, сума оплати періоду «декретної» відпустки не бере участі в розрахунку лікарняних і декретних.

17

Матеріальна допомога разового характеру, яка надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання тощо

-(1)

-(1)

-(2)

(1) Не включають до розрахунку середньої зарплати згідно з п. 4 Порядку № 100.

(2) Ця матдопомога не оподатковується ЄСВ і, відповідно, її не відображають у ЄСВ-звіті (не входить до фонду оплати праці і зазначена в п. 14 розд. 1 Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170). Тому така виплата в розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних і декретних не бере участі.

18

Винагорода за ЦПД

-(1)

-(1)

+(2)

(1) Оскільки такі виплати здійснюють на підставі цивільно-правового, а не трудового договору, то їх одержувачі не мають права на отримання відпускних, вихідної допомоги та інших виплат, пов’язаних із відносинами трудового найму.

(2) Особи, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 18 Закону № 1105). Проте нині порядок оплати листків непрацездатності цим особам не визначений.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі