Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо 4ДФ: актуальні запитання щодо зарплатних доходів

Долга Ірина, експерт з питань оплати праці
Сьогодні поговоримо про відображення зарплатних доходів у 4ДФ Податкового розрахунку. Цей додаток передбачає не тільки відображення нарахованого доходу, утриманих із нього ПДФО та ВЗ, а й виплату доходу та сплату до бюджету податків. Тому нагадаємо основні правила заповнення 4ДФ, а також розберемо насущні питання щодо цього додатка на практичних прикладах.

Зарплата нарахована та виплачена своєчасно

Нараховано (утримано). Розпочнемо з класичної ситуації та пригадаємо основні правила відображення зарплатних доходів у розділі І додатку 4ДФ.

Правила заповнення цього додатка встановлені Порядком № 4*.

* Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4.

У загальному випадку, якщо працівнику нараховувався зарплатний дохід за звітний місяць, то формуємо на нього один рядок. У 4ДФ він має ознаку доходу «101», яку фіксуємо в графі 6 зарплатного рядка розділу I.

Щодо правил відображення нарахування зарплатних доходів у графі 3а «Сума нарахованого доходу» показуємо:

— доходи, нараховані фізичній особі за звітний місяць (проведені в бухобліку);

— обов’язково, незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні;

— повністю, без вирахування ПДФО, ВЗ, страхових внесків, суми податкової соціальної пільги за її наявності (далі — ПСП).

Нагадаємо, що на відміну від відображення в Д1, відпускні (в тому числі перехідні, які нараховані наперед) та лікарняні відображають у місяці їх нарахування в загальній сумі зарплатного доходу. Адже для цілей утримання ПДФО та ВЗ і, відповідно, при відображенні їх у 4ДФ такі виплати прирівнюються до зарплати.

Що стосується граф 4а (Нараховано ПДФО) і 5а (Нараховано ВЗ), то тут так само показуємо утримані податки в місяці їх нарахування в бухобліку.

Виплачено (сплачено). Якщо нараховану зарплату виплачено в місяці, що йде за місяцем нарахування, то виплата має бути відображена в 4ДФ за той місяць, в якому така зарплата була нарахована. Аналогічно в цьому випадку відображаємо ПДФО та ВЗ, утримані й перераховані з такої виплаченої зарплати.

Тобто якщо зарплата виплачена, податки сплачені своєчасно, то в 4ДФ графи 3а = 3, 4а = 4, 5а = 5.

Зарплата виплачена, податки не сплачені

На жаль, трапляються ситуації, коли на зарплату в роботодавця бракує коштів. Він приймає рішення відтермінувати її виплату.

Щодо нарахованих зарплати та податків, то в 4ДФ показуйте нарахований зарплатний дохід у місяці його нарахування, навіть якщо виплати не було.

Щодо виплати, то якщо протягом місяця, що настає за місяцем нарахування зарплати, вона не виплачена, показуємо її виплату за фактом — у місяці виплати.

При цьому може також виникнути ситуація, коли зарплата виплачена, а податки не сплачені. Тут так само виплату зарплати показуємо в місяці, коли вона були фактично виплачена, а сплату ПДФО і ВЗ покажемо в тому місяці в якому їх сплатимо.

Розглянемо на прикладі.

Приклад 1. Працівнику (податковий номер — 2929292999, ПСП не користується) була нарахована оплата простою у квітні 2022 року 3336,67 грн (ПДФО — 600,60 грн, ВЗ — 50,05 грн). У травні й червні через призупинення діяльності нарахувань не було.

Варіант 1. Зарплата була виплачена своєчасно у встановлений для її виплати строк (6 травня). Сплата податків із зарплати цього працівника була умовною ПДФО — 1 грн, ВЗ — 1 грн також 6 травня.

Варіант 2. Зарплата була виплачена в червні 2022 року. ПДФО та ВЗ (600,60 грн і 50,05 грн) були сплачені 27 травня 2022 року.

Нараховані у квітні зарплатні доходи відображаємо в 4ДФ за квітень 2 кварталу 2022 року.

Відповідно до виплати розглянемо відображення за варіантом 1 (див. рис. 1).

img 1

завантажити файл

Рис. 1. Зарплата нарахована, виплачена, але податки сплачені в меншій сумі

Як бачите, при своєчасній виплаті зарплати вийшла рівність граф 3а і 3. А ось рівності граф із податками не буде, оскільки податки не були перераховані повністю. У такому випадку відображаємо їх за фактом виплати в сумі, яка фактично була сплачена.

Отже, сплату решти ПДФО та ВЗ відобразимо в тому місяці звітного кварталу, в якому фактично вони будуть сплачені. І в тій сумі, в якій вони будуть сплачені.

Припустимо, що в травні й червні податки так і не були сплачені. І оскільки в цих місяцях не було нарахувань доходів такому працівнику, то в 4ДФ порожні рядки в травні і червні не показуємо.

Тепер відобразимо в 4ДФ несвоєчасно виплачену зарплату за умовами прикладу 1 за варіантом 2. У травні й червні зарплатних нарахувань працівник не мав. Розглянемо нарахування та виплату квітневої зарплати за варіантом 2 на рис. 2.

img 2

завантажити файл

Рис. 2. Зарплата нарахована у квітні, виплачена в червні, але податки сплачені в травні

Відображення зарплати за квітень 2022 року розтягнулося в 4ДФ на три місяці (у квітні — нарахування, в травні — сплата податків, у червні — виплата зарплати).

ПСП

Працівники мають право на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП) при дотриманні певних умов. Про право застосування ПСП, її розміри, граничний дохід для її застосування та нюанси ми писали у статтях «ПСП «на себе»: важливі моменти» та «Документи для застосування ПСП» // «Оплата праці», 2022, № 4, «ПСП «на дітей»: стисло про головне» // «Оплата праці», 2022, № 2, «ПСП в умовах війни: нагальні питання» // «Оплата праці», 2022, № 12.

Залежно від виду ПСП, яка надається працівнику, в графі 9 додатка зазначаєте ознаку наданої пільги. Тобто якщо ПСП надаєте відповідно до:

п.п. 169.1.1 ПКУ (у розмірі, що дорівнює 50 % розміру ПМПО, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року) — ознака «01»;

п.п. 169.1.3 ПКУ (у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги, визначеної в ознаці «01») — ознака «02»;

п.п. 169.1.4 ПКУ (у розмірі, що дорівнює 200 % суми пільги, визначеної в ознаці «01») — ознака «03»;

п.п. 169.1.2 ПКУ (у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної в ознаці «01» для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років) — ознака «04».

Зазвичай, якщо працівник має право на ПСП за двома та більше підставами, він може обрати лише одну з них.

Проте якщо працівник утримує двох або більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю), ПСП підсумовуються (п.п. 169.3.1 ПКУ). Тобто:

— на дитину з інвалідністю надають ПСП у підвищеному розмірі (у 2022 році — 1860,75 грн);

— на інших дітей — ПСП у звичайному розмірі (у 2022 році —1240,50 грн на кожну дитину).

Це єдиний випадок, коли застосовуються одночасно дві пільги. Як у такому разі відобразити їх у 4ДФ, розглянемо на прикладі.

Приклад 2. Працівниця (податковий номер — 3232323222) у 2022 році має право на застосування двох ПСП: на дитину з інвалідністю в розмірі 1860,75 грн (ознака пільги «02») та на іншу дитину — 1240,50 грн (ознака пільги «04»). За червень 2021 року працівниці була нарахована заробітна плата в сумі 6500 грн (ПДФО — 611,78 грн (6500 - (1860,75 + 1240,50) х 18%), ВЗ — 97,50 грн). Зарплата виплачена своєчасно.

img 3

завантажити файл

Рис. 3. Дві ПСП у 4ДФ

Як бачите, в наведеній ситуації на працівницю формуємо два рядки:

— в одному рядку показуємо всю нараховану/виплачену суму зарплати (гр. 3а/3), всю утриману/сплачену суму ПДФО та ВЗ (4а/4 і 5а/5 відповідно), а в графі 9 зазначаємо одну з двох ознак ПСП;

— у другому рядку графи 3а, 3, 4а, 4 і 5а, 5 залишаємо незаповненими, а в графі 9 проставляємо ознаку другої ПСП.

Таке роз’яснення щодо відображення застосування двох ПСП надали податківці в підкатегорії 103.25 ЗІР.

При цьому в обох рядках зазначаємо зарплатну ознаку доходу «101».

Відпускні та лікарняні

Відпускні в 4ДФ відображаємо в тому місяці звітного кварталу, в якому вони фактично нараховані в бухобліку. При цьому не має значення, нараховані вони за поточний місяць чи є перехідними. Показуємо їх у загальній сумі зарплати з ознакою доходу «101».

Із нюансами відображення відпускних у 4ДФ Податкового розрахунку ви можете ознайомитися в статті «Перехідні відпускні в Об’єднаному звіті» // «Оплата праці», 2022, № 12.

Аналогічно відображаємо в 4ДФ і лікарняні. Тобто в повній сумі в місяці їх нарахування в бухобліку, незалежно від того, за який період вони нараховані. І так само в загальній сумі зарплати із зарплатною ознакою доходу «101».

Детально про відображення лікарняних у 4ДФ ми писали в статті «Лікарняні в 4ДФ Податкового розрахунку: увага на виплату» // «Оплата праці», 2022, № 14.

Допомога по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах у повному розмірі виплачується за рахунок коштів ФСС. Для цілей оподаткування така допомога не вважається зарплатою. Це окремий вид доходу (п.п. 165.1.1 ПКУ), з якого не утримуємо ПДФО та ВЗ.

У 4ДФ допомогу по вагітності та пологах відображаємо з ознакою доходу «128» в окремому від зарплатного рядку. У графах 3а і 3 допомогу зазначаємо за фактом нарахування/виплати. Графи 4а, 4, 5а і 5 не заповнюємо.

Наприклад, допомога по вагітності та пологах нарахована в травні 2022 року, а її фінансування від ФСС пройшло в липні 2022 року та виплачена вона була також у липні. Тоді в 4ДФ у травні показуємо її нарахування в графі 3а, а її виплату — в липні в графі 3.

«Нулівки» та «пустишки»

Працівник увесь місяць не працює і не отримує дохід. Наразі багато працівників перебувають у відпустках без збереження зарплати повний місяць або потрапили під призупинення трудового договору тощо. Звісно, в таких ситуаціях доходи їм не нараховують, із приводу чого в бухгалтерів виникають запитання: чи показувати в 4ДФ порожні рядки за такими працівниками? Адже в Д1 на таких працівників формуємо зарплатний рядок із порожніми сумовими показниками, але із зазначенням кількості днів трудових відносин. Бо на період відпустки без збереження зарплати трудовий договір не переривається.

У 4ДФ подавати «рядок-нулівку» на працівника без нарахування/виплати доходу не потрібно. На це вказує п.п. «б» п. 176.2 ПКУ, де зазначено, що Податковий розрахунок подається лише в разі нарахування сум доходів платнику податку — фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду.

Немає нарахувань і виплат доходів всім працівникам. У такому разі показувати в 4ДФ нічого. Але не варто розслаблятися. Як свого часу зазначали податківці в листі від 07.04.2021 № 2123/0/99-00-04-02-01-09, якщо підстави для подання самого Об’єднаного звіту є, то всі три додатки 4ДФ (у розрізі місяців кварталу) мають бути подані. Незалежно від наявності показників для декларування.

Такий же висновок бачимо в роз’ясненні в категорії 103.25 ЗІР, в якому податківці наполягають, що в п. 4 розд. IV Порядку № 4 не передбачено окремих норм щодо можливості неподання додатка 4ДФ до Податкового розрахунку за наявності обов’язку щодо подання Податкового розрахунку.

Прийняття/звільнення та звільнення/прийняття

У 4ДФ передбачені графи прийняття (графа 7) і звільнення (графа 8). Ці показники заповнюємо тільки для ознаки зарплатного доходу «101». При цьому в одному місяці працівник може бути прийнятий і звільнений або звільнений і знову прийнятий:

— прийнятий, а потім звільнений в одному місяці: формуємо один рядок із зарплатними даними та в ньому в графі 7 зазначаємо дату прийняття на роботу, а в графі 8 — звільнення з роботи;

— звільнений, а потім знову прийнятий: таку інформацію маємо зазначати в різних рядках, бо маємо закінчення одного трудового договору та початок іншого. Тоді на працівника заповнюємо два рядки з ознакою доходу «101»: у першому зазначаємо зарплату по дату звільнення, а в графі 8 — безпосередньо дату звільнення, у другому — дані про заробіток починаючи з дати початку роботи за новим трудовим договором, а в графі 7 — дату прийняття на роботу. Наведемо приклад.

Приклад 3. Один працівник (податковий номер — 2626262655, ПСП не користується) був звільнений 10.06.2022. Сума зарплати за червень по дату звільнення — 7200 грн (ПДФО — 1296 грн, ВЗ — 108 грн). Із 16.06.2022 він був знову прийнятий на те ж підприємство за сумісництвом. Зарплата за червень із дати прийняття — 4000 грн (ПДФО — 720 грн, ВЗ — 60 грн).

Другий працівник (податковий номер — 3626262633, ПСП не користується) був прийнятий на роботу 06.06.2022, а звільнений 29.06.2022. За червень йому нарахована зарплата 5500 грн (ПДФО — 990 грн, ВЗ — 82,50 грн). Зарплата виплачена своєчасно.

img 4

завантажити файл

Рис. 4. Звільнення, а потім прийняття на роботу в 4ДФ

Звільнення без нарахувань

На практиці трапляються ситуації, коли в місяці звільнення працівника взагалі немає нарахувань і виплат. І тоді постає запитання: чи відображати інформацію щодо такого працівника в 4ДФ? Адже цей додаток передбачає заповнення графи 8 у разі звільнення.

У такому випадку в 4ДФ інформації щодо звільненого працівника не наводимо.

Згідно з п.п. «б» п. 176.2 ПКУ податкові агенти і платники єдиного внеску подають Податковий розрахунок за звітний квартал тільки в разі нарахування/виплати доходів на користь фізосіб у такому кварталі.

Графу 8 «Дата звільнення з роботи» заповнюють тільки за тими платниками податків, які:

— були звільнені у звітному періоді з місця роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді зарплати,

або

— звільнені до початку звітного періоду, але отримували зарплату у звітному періоді (п. 4 розд. IV Порядку № 4).

Тобто в разі відсутності нарахувань/виплати доходів платнику податків у відповідному місяці звітного кварталу та/або нарахованих/сплачених до бюджету податків — рядок без сумових показників із позначкою в графі 8 дати звільнення в 4ДФ не заповнюємо (див. роз’яснення податківців в підкатегорії 103.25 ЗІР).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі