Нормативний акт Кодекс законів про працю України

Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Верховна Рада України

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor