Бухоблік турпослуг: у подробицях

В обраному У обране
Друк
Людмила Солошенко, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 61
А тепер давайте перейдемо ближче до цифр і з’ясуємо, як захопливий світ подорожей виглядає на мові проводок. Подивимося, як наш із вами відпочинок відображається у турагента та туроператора. Отже, увага — на бухоблік.

Спершу, на всяк випадок, — ще раз про дійових осіб. Туроператор — творець турпродукту, а тур­агент — помічник у його просуванні (посередник). Хоча, чого приховувати, бути посередником може й сам туроператор. Йому дозволено виступати в ролі турагента (ст. 17 Закону про туризм) або посередника в поширенні супутніх та характерних турпослуг (ст. 5 Закону про туризм). Від цього залежить облік послуг. Почнемо з туроператора,
а потім повернемося до турагента.

Облік у туроператора

Дохід/витрати від продажу турів: коли визнавати?

Оскільки турпродукти за своєю суттю є послугами*, у бухгалтерському обліку їх обліковують за правилами, встановленими для послуг. Тому собівартість турпродуктів (турпослуг) туроператор збирає за Дт 23 «Виробництво». А дохід і витрати — визнає з оглядкою на «дохідне» П(С)БО 15
і «витратне» П(С)БО 16.

* Туристичний продукт — попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізуються або пропонуються для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (ст. 1 Закону про туризм).

Зазвичай із туристами працюють «за передо­платою». Тоді врахуйте, що передоплата, яка надійшла від туристів в оплату турів, дохід тур­оператора не збільшує (п. 6.3 П(С)БО 15). А дохід (Кт 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг») тур­оператор визнає (1) за кожним укладеним турдоговором (2) за фактом надання послуг (тобто з урахуванням ступеня завершеності операцій —
у момент закінчення їх надання, п. 10 П(С)БО 15). Інакше кажучи,

дохід туроператор формує на дату закінчення туру — надання туристам обіцяного сервісу

Адже говорити про надання послуг можна лише за фактом їх надання, тобто після завершення туру (а не, скажімо, на дату «завчасного» передання туристам турпакетів, коли послуги ще фактично не надані).

Документальним підтвердженням доходу у туроператора може стати бухгалтерська довідка (оскільки у більшості випадків акт з туристами після закінчення туру не оформляється).

Разом з доходами туроператор визнає і «пов’язані» турвитрати — собівартість реалізованих турпослуг (Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» — Кт 23 «Виробництво», п. 7 П(С)БО 16). Собівартість визначають за кожним турпродуктом. Причому зверніть увагу, що картина тут схожа: собівартість потрапить до витрат у періоді визнання доходу, тобто за фактом надання турпослуг.

Інші витрати при веденні турдіяльності

Крім витрат на створення турпродуктів, у туроператора виникає ціла низка інших витрат, пов’язаних із забезпеченням турдіяльності. Наприклад: витрати на рекламу, зарплату персоналу (керівництва, менеджерів), оренду та утримання офісу, оплату комунальних послуг, послуг телефонного зв’язку тощо.

До собівартості турпродуктів вони не потрапляють, а враховуються за напрямами витрат — залежно від призначення витрат. Тобто включаються туроператором до складу адміністративних витрат (Дт 92, п. 18 П(С)БО 16), витрат на збут (Дт 93, п. 19 П(С)БО 16) або інших операційних витрат (Дт 94, п. 20 П(С)БО 16).

У бухгалтерському обліку всі вони визнаються витратами в періоді здійснення (п. 7 П(С)БО 16), незалежно від моменту визнання доходу від турпослуг.

Якщо туроператор — агент (посередник)

Туроператор може працювати з партнерами за агентськими (посередницькими) договорами (ст. 295 — 305 гл. 31 ГКУ). Наприклад, за агентськими договорами туроператор може реалізовувати послуги зі страхування (видаючи туристам страхові поліси); квитки на проїзд, екскурсії, концерти, спектаклі та інші видовищні заходи; путівки тощо. Або ж на якийсь час перевтілитися в турагента, перепродаючи турпродукти інших туроператорів.

У такому разі продаж чужих турпродуктів або інших послуг з агентських договорів в обліку тур­оператора-посередника відображається транзитом (тобто записом Дт 361 — Кт 703 з одночасним зменшенням доходу за Дт 704 «Вирахування з доходу»). Причому підхід тут той самий: дохід/вирахування з нього туроператор відображає на дату завершення туру (тобто за фактом надання послуг).

Винагорода за посередництво включається до доходу туроператора (Дт 377 — Кт 703) на підставі акта наданих послуг. З нього за першою подією посередник-туроператор нараховує ПДВ (детальніше див. статтю на с. 6).

Якщо ж туроператор, навпаки, для продажу турпродукту сам залучає турагента, витрати на виплату турагентської винагороди для нього виявляться витратами на збут (Дт 93, п. 19 П(С)БО 16).

Що в податковому обліку?

А як же йдуть справи в податковому обліку?

У податковому обліку з 01.01.2015 р. — орієнтир на бухоблік. Об’єктом обкладення податком на прибуток став фінрезультат за даними бухгалтерського обліку (тобто дивляться на ряд. 2290 (прибуток) і 2295 (збиток) Звіту про фінансові результати).

Щоправда, високодохідники (платники з річним доходом понад 20 млн грн.) і малодохідники (за бажанням) фінрезультат коригують на різниці
( п.п. 134.1.1 ПКУ)*. Але, на щастя,

* Про своє рішення не проводити коригування малодохідник повинен зазначити в податковій звітності, що подається за перший рік у безперервній сукупності років (п.п. 134.1.1 ПКУ).

жодних «туристичних» коригувань для туроператорів/турагентів
у ст. 138 —141 ПКУ не передбачено

Хоча там є амортизаційні різниці ( ст. 138 ПКУ), або, скажімо, обов’язкове для усіх платників коригування на старі збитки минулих років ( п.п. 140.4.2 ПКУ). Не випускайте їх з уваги.

Але в цілому визначальним для податкового обліку залишається бухоблік. Тому саме бухобліковий фінрезультат беруть у розрахунок. А турдоходи/турвитрати візьмуть участь у його формуванні на загальних підставах.

Одночасно з визнанням доходів і витрат (постачанням турпослуг) туроператор нараховує ПДВ, виходячи зі своєї винагороди ( ст. 207 ПКУ, детальніше див. статтю на с. 6).

Якщо турпослуги купуємо в нерезидента (виїзний туризм)

При виїзному туризмі (організації закордонних турів, ст. 4 Закону про туризм) туроператор тісно співпрацює з іноземними партнерами-нерезидентами. А це додає кілька своїх нюансів: валютних, нерезидентських тощо. Далі — про них.

Витрати на формування турпродукту. Момент визнання турвитрат у цьому випадку залишається тим самим. Тобто витрати також визнають за фактом надання послуг (у періоді отримання доходу від їх надання). Проте вся особливість цієї ситуації валютна складова в собівартості турпродукту. Адже турпослуги купуємо в нерезидента. Тому величину витрат туроператор формує зважаючи на «валютне» П(С)БО 21. Там передбачено: операції у валюті перераховують у гривні за курсом НБУ, що діє на початок дня дати здійснення операції ( п. 5 П(С)БО 21).

Тому все залежить від того, яка з подій (операція) була першою:

— якщо передоплата нерезиденту за турпослуги — витрати формують за курсом НБУ на дату перерахування авансу. Причому зверніть увагу: у такому разі заборгованість нерезидента, що виникла, є немонетарною, тому курсові різниці за нею надалі не розраховуються;

— якщо отримання турпослуг від нерезидента —
витрати формують за курсом НБУ на дату отримання турпослуг (тобто на дату документа, що підтверджує факт їх надання). А ось у такій ситуації грошова заборгованість, що виникає перед нерезидентом, є монетарною. Тому за нею рахують курсові різниці (на дату балансу і на дату погашення,
пп. 7,8 П(С)БО 21).

Нагадаємо також, що з 31.03.2015 р. впродовж дня діє єдиний валютний курс (детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 30, с. 10). Тому хоча в П(С)БО 21, як і раніше, йдеться про курс «на початок дня» і «на кінець дня», насправді цьому не треба надавати значення. А при валютних операціях діють просто: беруть валютний курс, що діє в певний день (на дату авансу або отримання турпослуг).

Крім того, якщо у вас є залишки інвалюти (монетарна стаття), то курсові різниці (на дату балансу та на дату розрахунків) рахують і за нею. При цьому позитивна КР збільшує дохід (Кт 714), а від’ємна КР уключається до витрат (Дт 945).

Податок з доходу нерезидента. Перераховуючи нерезиденту плату за закордонні послуги, туроператор податок з доходу нерезидента (за ставкою 15 %, п.п. 141.4.2 ПКУ) не утримує. Усе просто: для нерезидента такий дохід — звичайна виручка — не об’єкт оподаткування ( п.п. «й» п.п. 141.4.1 ПКУ).
А отже, підстав для утримання податку немає.

І навіть якщо, припустимо, туроператор/турагент є посередником — агентом тільки одного нерезидента, то не повинні турбувати й норми абзацу першого п.п. 141.4.8 ПКУ. Тобто податок з доходу нерезидента (як коли б нерезидент вів діяльність через постійне представництво) і в цьому випадку туроператору/турагенту утримувати не потрібно. Від цього звільняє наступний абзац другий. На щастя, він виводить з-під оподаткування випадок, коли посередницькі послуги посередник-резидент робить у межах своєї основної (звичайної) діяльності. А оскільки туристичне посередництво для туроператора/турагента — поза сумнівом, основна діяльність (ст. 5, 17 Закону про туризм), утримувати податок з доходу нерезидента туроператору/турагенту не доведеться.

Проте важливо (!): якщо нерезиденту платимо фрахт ( п.п. 14.1.260, п.п. «г» п.п. 141.4.1 ПКУ), то не забудьте утримати податок за ставкою 6 %. Причому врахуйте, що виплачуючи нерезиденту фрахт, утримувати та перераховувати до бюджету такий податок зобов’язані будь-які юрособи-резиденти, незалежно від того, чи є вони платниками податку на прибуток чи ні, у тому числі єдиноподатники ( п.п. 141.4.4 ПКУ).

Приклад 1. Туроператор реалізовує закордонний тур за 35600 грн. (у тому числі 400 грн. —
страховий поліс). При цьому туроператор діє як посередник — агент страхової компанії — на підставі агентської угоди. До вартості турпродукту ціна страхового поліса не входить. Винагорода туроператора за агентські послуги —
90 грн. (у тому числі ПДВ — 15 грн.).

Витрати туроператора на формування закордонного туру:

— міжнародні авіаквитки — 8000 грн.;

— турпослуги нерезидента (проживання, харчування, трансфер і екскурсійне обслуговування) — €1000.

Інші витрати туроператора при веденні турдіяльності:

— витрати на оренду офісу — 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.);

— витрати на рекламу — 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.);

— витрати на ЄСВ і зарплату працівників — 13726 грн.

В обліку туроператора операції відобразяться так:

Облік закордонного туру в туроператора (виїзний туризм)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
€/грн.

Дт

Кт

Передоплата від туристів за турпродукт

1

Надійшла передоплата від туристів за турпродукт
(35200 грн. + 400 грн.)

311

681

35600

Купівля іноземної валюти для розрахунків за турпослуги з нерезидентом

Банку доручено придбати €1000. На день придбання: курс НБУ — 23,50 грн./€;

комерційний курс — 26,00 грн./€. Комісійна винагорода банку — 52 грн.

2

Перераховано банку кошти для купівлі інвалюти

333

311

26052

3

Зараховано на поточний валютний рахунок придбану іноземну валюту за курсом НБУ

(€1000 х 23,50 грн./€ = 23500 грн.)

312

333

€1000

23500

4

Відображено суму комісійної винагороди банку

92

685

52

685

333

52

5

Відображено різницю між комерційним курсом і курсом НБУ при купівлі валюти

(€1000 х (26,00 грн./€ - 23,50 грн./€) = 2500 грн.)

942

333

2500

Детальніше про купівлю інвалюти див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 52,
с. 19. Нагадаємо, що з 01.01.2015 р. пенсійний збір при купівлі валюти юрособи не сплачують.

Формування турпродукту

На дату перерахування передоплати за турпослуги нерезиденту курс НБУ — 23,60 грн./€.

6

Перераховано нерезиденту передоплату за турпослуги (€1000 х 23,60 грн./€ = 23600 грн.)

371

312

€1000

23600*

*За курсом НБУ на дату перерахування авансу нерезиденту туроператор надалі сформує собівартість закордонного туру та витрати (див. операції 13 і 16).

7

Відображено курсову різницю, що виникла за валютою

(€1000 х (23,60 грн./€ - 23,50 грн./€) = 100 грн.)

312

714

100

8

Куплено міжнародні авіаквитки в авіакомпанії

371

311

8000

9

Отримано авіаквитки

331*

631

8000

*Припустимо, авіаквитки туроператор обліковує на субрахунку 331 «Грошові документи
в національній валюті»

10

Перераховано грошові кошти страхової компанії

за страхування туристів (страхові поліси)

377

311

400

11

Отримано від страхової компанії страхові поліси

024*

400

12

Видано туристам страхові поліси

024*

400

*Припустимо, отримані страхові поліси туроператор (який виступає за послугами страхування посередником — агентом страхової компанії) обліковує на позабалансовому субрахунку 024.

13

Сформовано собівартість турпродукту (23600 грн. + 8000 грн. = 31600 грн.):

― на вартість турпослуг нерезидента (проживання, харчування, трансферу та екскурсійного обслуговування)

23

632

€1000

23600

― на вартість авіаперельоту

23

331

8000

Постачання туристам турпродукту

14

Зроблено турпослуги, відображено дохід від продажу турпродукту (на дату завершення туру)

361

703

35200

15

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

(з винагороди туроператора)

703

641

600*

*Винагорода туроператора при виїзному туризмі — різниця між вартістю поставленого турпродукту та витратами на його купівлю ( п. 207.3 ПКУ):

35200 грн. - (8000 грн. + 23600 грн.) = 3600 грн.

ПДВ з винагороди: 3600 грн. х 0,2 : 1,2 = 600 грн.

ПДВ з винагороди туроператор нараховує на дату завершення туру — фактичного постачання турпослуг ( п. 207.6 ПКУ).

16

Списано собівартість реалізованого турпродукту
(23600 грн. + 8000 грн. = 31600 грн.)

903

23

31600

17

Відображено дохід від продажу туристам страхових полісів

361

703

400

18

Обліковано (як вирахування з доходу) суми, що належать страховій компанії за страхові поліси

704

377

400

19

Нараховано та отримано винагороду від страхової компанії за агентські послуги

(90 грн., у тому числі ПДВ — 15 грн.)

361

703

90

703

641

15

311

361

90

20

Відображено залік заборгованості з туристами

681

361

35600

Інші витрати туроператора при веденні турдіяльності

(що не входять до вартості турпродукту)

21

Відображено:

— витрати на оренду офісу

371

311

7200

92

685

6000

641*

685

1200

685

371

7200

— витрати на рекламу

93

631

1500

641*

631

300

631

311

1800

— заробітна плата адміністративному персоналу
та менеджерам

92, 93

661

10000

— ЄСВ на заробітну плату працівників
(установлений для підприємства відсоток — 37,26 %)

92, 93

651

3726

* «Вхідний» ПДВ за витратами, що не входять до вартості турпродукту, уключається
до ПК за датою отримання товарів/послуг ( п. 207.6 ПКУ).

22

Списано на фінансовий результат:

— дохід від реалізації турпродукту

703

791

34600

— собівартість реалізованого турпродукту

791

903

31600

— сума комісійної винагороди банку

791

92

52

— різниця між комерційним курсом і курсом НБУ

при купівлі валюти

791

942

2500

— дохід від курсової різниці

714

791

100

— дохід від продажу страхових полісів

703

791

400

— кошти, перераховані страховій компанії

за страхові поліси

791

704

400

— винагорода від страхової компанії

за агентські послуги

703

791

75

— інші витрати, пов’язані з веденням турдіяльності
(6000 грн. + 1500 грн. + 10000 грн. + 3726 грн. = 21226 грн.)

791

92, 93

21226

Якщо турпослуги продаємо нерезиденту (в’їзний туризм)

При в’їзному туризмі українські тури продаються іноземцям (ст. 4 Закону про туризм). Оплата надходить в інвалюті. Тому дохід від турпослуг визнають за правилами «валютного» П(С)БО 21. Проте є одна деталь — обов’язковий продаж 75 % інвалюти*. Через неї дохід від турпослуг туроператор визначає так.

* Нагадаємо, що продаж 75 % валютних надходжень продовжили на період з 4 червня 2015 року до 3 вересня 2015 року (див. постанову Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 03.06.2015 р. № 354 // «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 46, с. 2).

Дохід від турпослуг. Як вам уже відомо, дохід туроператор визнає на дату завершення туру (за фактом надання туристичних послуг). А ось величина доходу залежить від того, яка з подій була першою:

— якщо передоплата від інтуристів за послуги — дохід визначають за курсом НБУ на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок (далі само собою окремо в обліку відображають рух валюти за розподільчим рахунком: спрямування 25 % на валютний рахунок, а також продаж 75 % і зарахування гривень на поточний рахунок);

— якщо першою подією було надання турпослуг — дохід рахують за курсом НБУ на дату надання турпослуг.

А для наочності — приклад.

Приклад 2. Туроператор організував тур іноземних туристів по Україні. Вартість туру — $10000. Витрати на формування туру (авіапереліт, проживання, харчування, екскурсійне обслуговування) становлять 153000 грн. (собівартість туру).

В обліку туроператора операції відобразяться так:

Якщо тур продано нерезиденту (в’їзний туризм)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
$/грн.

Дт

Кт

Передоплата від інтуристів за турпродукт

Припустимо, у день зарахування валюти на розподільчий рахунок курс НБУ — 21,00 грн./$.

1

Надійшла передоплата від інтуристів
(валюту зараховано на розподільчий рахунок)

316*

681

$10000

210000**

* Для обліку коштів в інвалюті, що підлягають обов’язковому продажу, введено окремий субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» (наказ Мінфіну України
від 18.06.2015 р. № 573, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 58, с. 3 і 8).

** За курсом НБУ на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок туроператор надалі сформує дохід від продажу туру (див. операцію 8).

Списання валюти з розподільчого рахунка:

Припустимо, того ж дня банк продав 75 % інвалют (курс НБУ — 21,00 грн./$,

комерційний курс — 22,50 грн./$), а решту 25 % зарахував на поточний валютний рахунок

(1) продаж 75 % валюти

2

Перераховано з розподільчого рахунку 75 % валюти
для продажу ($7500 х 21,00 грн./$)

334

316

$7500

157500

3

Зараховано на поточний гривневий рахунок кошти від продажу інвалюти за вирахуванням утриманої банком комісійної винагороди ($7500 х 22,50 грн./$) - 350 грн. = 168400 грн.)

311

377

168400

4

Відображено дохід від продажу валюти (різниця між комерційним курсом і курсом НБУ)
[$7500 х (22,50 грн./$ - 21,00 грн./$)]

377

711

11250

5

Відображено суму комісійної винагороди банку (350 грн.)

92

685

350

685

377

350

6

Відображено залік зобов’язань з продажу валюти

377

334

157500

(2) зарахування 25 % валюти на поточний валютний рахунок

7

Перераховано з розподільчого рахунка 25 % валюти на поточний валютний рахунок

312

316

$2500

52500

Постачання інтуристам турпродукту

8

Надано турпослуги, відображено дохід від продажу турпродукту (на дату завершення туру)

362

703

$10000

210000

9

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (з винагороди туроператора)

703

641

9500*

(умовно)

*Винагорода туроператора при в’їзному туризмі — різниця між вартістю поставленого турпродукту та витратами на його купівлю( п. 207.2 ПКУ), умовно — 9500 грн. ПДВ з винагороди туроператор нараховує на дату завершення туру — фактичного постачання турпослуг ( п. 207.6 ПКУ).

10

Списано собівартість реалізованого турпродукту

903

23

153000

11

Відображено залік заборгованості з туристами

681

362

$10000

210000

А тепер подивимося, як ідуть справи в турагента.

Турпослуги: облік у турагента

Для турагентів, які виступають посередниками, працюють посередницькі правила. Тобто до доходу турагента потрапляє тільки винагорода (за датою акта наданих послуг). Адже кошти, що надходять від туристів на оплату турів, є транзитними: посреднику-турагенту не належать, а будуть перераховані далі «за призначенням» — туроператору. Тому ані до доходів ( п. 6.2 П(С)БО 15), ані до витрат ( п. 9.1 П(С)БО 16) турагента такі «наскрізні» суми не включаються. Хоча якщо бути точнішими, такі суми в турагента все ж потраплять до доходу (Дт 361 — Кт 703), але одразу ж з доходу виключаться (Дт 704 — Кт 685). У результаті чистий дохід у турагента не збільшать.

Такі записи (за Кт 703/Дт 704) в обліку турагент зробить за датою завершення туру. Ну, зрозуміло, такою ж датою (закінчення туру) одночасно покаже дохід у своєму обліку й туроператор.

Крім того, турагент-платник ПДВ за першою подією нарахує з винагороди ПДВ ( п. 187.1 ПКУ, детальніше про це див. статтю на с. 13).

І на підкріплення — приклад.

Приклад 3. Турагентство «Вояж» на підставі агентської угоди з туроператором реалізувало туристу ваучер (путівку) вартістю 12000 грн. (внутрішній туризм — тур по Україні). З оплати, що надійшла від туриста, турагентство утримало свою винагороду в розмірі 10 % (тобто 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн.). Інші кошти перераховано туроператору.

В обліку турагента й туроператора операції відобразяться так:

Продаж турів через турагента (внутрішній туризм)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

У турагента

1

Надійшла від туристів передоплата за ваучери (путівки)

301, 311

681

12000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ
(виходячи з суми винагороди турагента)

643

641*

200

*За першою подією (утримання винагороди) турагент нараховує податкові зобов’язання
з ПДВ.

3

Перераховано туроператору грошові кошти
(за вирахуванням винагороди) (12000 - 1200)

377

311

10800

4

Отримано ваучери (путівки) від туроператора

025

12000

5

Передано ваучери (путівки) туристам

025

12000

6

Відображено дохід від реалізації ваучерів
(на дату завершення туру)

361

703

12000

7

Відображено заборгованість перед туроператором

704

685

12000

8

Зроблено залік заборгованості з туристами

681

361

12000

9

З туроператором підписано акт наданих послуг

361

703

1200

10

Списано суму раніше нарахованих податкових зобов’язань
з ПДВ

703

643

200

11

Відображено залік заборгованості з туроператором:

— на суму винагороди

685

361

1200

— на суму заборгованості перед туроператором
(за вирахуванням утриманої винагороди)

685

377

10800

У туроператора

1

Надійшли грошові кошти від турагента
(за вирахуванням винагороди)

311

681

10800

2

Відображено податковий кредит (з винагороди турагенту)

641

644

200

Для спрощення прикладу проводки з формування турпродукту (аналогічні проводкам з прикладу 1) опускаємо.

3

Сформовано турпродукт, ураховано за балансом ваучери (путівки)

024

12000

4

Передано ваучери (путівки) турагенту

024

12000

5

Відображено дохід від продажу турпродукту
(на дату завершення туру)

361

703

12000

6

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ
(з винагороди туроператора)

703

641

750*

(умовно)

*Винагорода туроператора при внутрішньому туризмі — різниця між вартістю поставленого турпродукту і витратами на його купівлю ( п. 207.2 ПКУ), умовно — 750 грн. ПДВ з винагороди туроператор нараховує на дату завершення туру — фактичного постачання турпослуг ( п. 207.6 ПКУ).

7

Відображено залік заборгованості з турагентом

681

361

10800

8

Підписано з турагентом акт наданих послуг

93

631

1000

9

Списано раніше відображений податковий кредит з ПДВ

644

631

200

10

Відображено залік заборгованості з турагентом (за утриманою винагородою)

631

361

1200

Щоправда, зазначимо, що на практиці свої відносини сторони ще вибудовують так (візьмемо за основу цифри з прикладу 3). Туроператор передає турагенту на реалізацію тур вартістю 10800 грн. А турагент його реалізує, скажімо, за 12000 грн.

При цьому винагорода турагента складається з двох частин:

— винагороди за договором з туроператором у фіксованій сумі, скажімо, 12 грн. (у тому числі ПДВ — 2 грн.) і

— залишку — 1188 грн. (1200 грн. - 12 грн.), що оформляється як інформаційно-консультаційні послуги, зроблені туристу.

Не обговорюючи юридичної сторони таких відносин, декілька слів скажемо тільки про облік. У такій ситуації транзитом через турагента-посередника проходять «10800 грн.». Вони ж будуть доходом від продажу туру в туроператора. З туроператором турагент підпише акт за агентською винагородою на зафіксовану суму 12 грн. (у тому числі ПДВ — 2 грн.). А ось надані туристові інформаційно-консультаційні послуги (вартістю 1188 грн., у тому числі ПДВ — 198 грн.) виявляться доходом турагента (і в обліку туроператора ніяк не відображаються).

Якщо турагент продає тур «дешевше»

Іноді від турагентів можуть звучати приємні цінові пропозиції. Скажімо, турагент пропонує тур за зниженою ціною. Зазвичай за такий крок турагент готовий розплатитися меншою винагородою. Та все ж краще на це отримати згоду туроператора і зробити застереження в договорі. Чому?

Адже якщо такого застереження немає, вийде, що винагорода турагента не зменшується (підстави для цього відсутні). А турагент ніби самовільно відступив від вказівок туроператора — читай, «подарував» туристу знижку. До цього краще не доводити.

А ось якщо турагенту в договорі дозволено продати «дешевше» (за рахунок винагороди), зниження ціни на тур для турагента обернеться просто меншим заробітком. У результаті тур­оператор буде не у програші, а ось турагент розплатиться своєю зменшеною винагородою.
Утім, для приваблення туристів усі засоби хороші ☺.

висновки

  • Дохід від турпослуг туроператор визнає на дату завершення туру — за фактом надання туристам турпослуг.

  • Якщо доходи/витрати виникають в інвалюті, їх перераховують за курсом НБУ на дату тієї події, що була першою: оплата або надання/отримання послуг.

  • Посередник (турагент / туроператор-агент) в дохід включає лише винагороду. Усі інші суми проходять як транзитні (включаються в дохід (Кт 703) і тут же з нього виключаються як відрахування (Дт 704)).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити