Знижки в опті: оформляємо та обліковуємо правильно

В обраному У обране
Друк
Ольга Ольховик, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2015/№ 92
Щойно (див. с. 21) ми розглянули нюанси, які необхідно враховувати роздрібному підприємству при проведенні акцій та розпродажів. Продовжуємо розмову про знижки й зупинимося детально на особливостях їх оформлення та відображення підприємствами оптової торгівлі.

Ключовою особливістю знижок в оптовій торгівлі є те, що крім знижок, які надаються до або в момент укладення договору, широко застосовуються й знижки, що надаються покупцю після укладення договору. Це можуть бути знижки, що надаються при виконанні покупцем певних умов. Наприклад, оплата певної суми коштів в установлений строк. Або певний обсяг закупівель, які покупець повинен здійснити за встановлений період часу. Або ж просто знижки, про які продавець і покупець взаємно домовилися і закріпили свою домовленість у додатковій угоді про зміну ціни.

Правовий аспект

Підприємству оптової торгівлі (як і роздрібному підприємству) необхідно розробити Положення про маркетингову політику та (або) Положення про знижки, в яких передбачити всі можливі види знижок, які підприємство планує надавати, і принципи їх надання. Оформлення додаткових документів (наказів, розпоряджень) часто не потребується.

Адже знижки в оптовій торгівлі мають індивідуальний характер, а тому всі умови визначаються в договорі з контрагентом

Питання визначення ціни, порядку та можливості її зміни врегульовано ст. 632 ЦКУ. Згідно з п. 2 ст. 632 ЦКУ зміна ціни після укладення договору допускається тільки у випадках та на умовах, передбачених законом або договором. Тому в договорі слід передбачити можливість надання знижки після укладення договору, якщо допускається можливість її надання. Утім, якщо в самому договорі такої можливості не передбачено, завжди можна додати необхідні зміни додатковою угодою. ЦКУ (див. ч. 3 ст. 632) не допускає зміну ціни після виконання договору. Тут варто звернути увагу на те, що виконаним договір вважається, якщо припинено права та обов’язки, які виникають за цим договором. Тому якщо після постачання товару продавцем та повної оплати її покупцем виявляється, що зобов’язання однієї і права іншої сторони не виконані (не дотримані) або виконані не в повному обсязі (наприклад, товар виявився неналежної якості), договір не може вважатися виконаним (детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік» 2010, № 26, с. 22).

Знижки, надані в момент укладення договору або після укладення договору, але до здійснення будь-якої дії (відвантаження або оплати), не відображаються в бухгалтерському та податковому обліку продавця і покупця. Оскільки в накладних фігурує продажна ціна з урахуванням знижки, дохід у продавця і вартість придбання у покупця відображаються в сумі, яка враховує надану знижку. Оплата за реалізований товар також відбувається з урахуванням знижки.

Знижки, надані після укладення договору, якщо за ним уже відбулися будь-які операції, можуть бути надані:

— до відвантаження, але після передоплати;

— після відвантаження.

Розглянемо окремо порядок обліку таких знижок.

Знижки до відвантаження, але після оплати

У бухгалтерському обліку знижки, надані до відвантаження, але після передоплати, у продавця відображатимуться проводкою Дт 681 — Кт 311 на дату повернення суми наданої знижки покупцю. У покупця в обліку повернення коштів відображатиметься проводкою Дт 311 — Кт 371.

На податок на прибуток, як і на бухгалтерський облік доходів і витрат, така знижка не вплине.

А ось ПДВ потрібно коригувати. На дату повернення коштів продавець складає розрахунок коригування (РК) до податкової накладної (ПН) і надсилає його покупцю для реєстрації в ЄРПН.

Покупець зобов’язаний зареєструвати РК і зменшити податковий кредит. Причому податковий кредит він повинен зменшити в періоді отримання коштів на поточний рахунок, незалежно від того, здійснив він реєстрацію РК в ЄРПН чи ні ( п.п. «б» п.п. 192.1.1 ПКУ).

Тут слід нагадати, що з жовтня 2015 року «запрацювали» штрафні санкції, передбачені п. 1201 ПКУ за нереєстрацію/несвоєчасну реєстрацію ПН/РК з датою виписки після 01.10.2015 р. (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 84, с. 6).

Продавець має право на зменшення податкового зобов’язання з ПДВ тільки після реєстрації РК в ЄРПН покупцем ( абзац четвертий п.п. 192.1.1 ПКУ, БЗ 101.23).

Разом з тим у листі ДФСУ від 27.10.2015 р. № 22541/6/99-99-19-03-02-15 прозвучало, що постачальник може зменшити ПЗ вже у декларації за період, у якому складено своєчасно зареєстрований «зменшуючий» РК (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 90, с. 22). Це, безумовно, гарна новина. Проте згаданий вище лист — індивідуальна податкова консультація, і керуватися ним іншим платникам, поки консультація із БЗ «для всіх» залишається чинною, вважаємо, небезпечно.

Зауважимо, що

незалежно від того, в який момент надано знижку, слід пам’ятати про норму, встановлену п. 188.1 ПКУ, згідно з якою база обкладення ПДВ не може бути нижче за ціну придбання

Тому в цілях обкладення ПДВ підприємству необхідно порівнювати ціну реалізації з ціною придбання і, в разі перевищення останньої, донараховувати ПДВ на суму перевищення. На таку суму виписується окрема ПН (роз’яснення щодо порядку заповнення див. у БЗ 101.19). У бухгалтерському обліку витрати, що виникають у зв’язку з таким донарахуванням, відображаються на рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Знижки після відвантаження. Облік у продавця

Документальне оформлення. Документальною підставою для проведення коригувань у бухгалтерському обліку продавця буде бухгалтерська довідка, акт про встановлення нової ціни або інший документ, що містить обов’язкові реквізити первинного документа, установлені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV. Підставою для оформлення такого документа є додаткова угода про зміну ціни.

Бухоблік і податок на прибуток. Знижка, надана після відвантаження товару, в обліку продавця відображатиметься коригуванням доходу з одночасним зменшенням заборгованості покупця проводкою Дт 704 — Кт 361.

До різниць між бухгалтерським фінрезультатом і фінрезультатом для визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток надання «післявідвантажної» знижки не призведе.

Вважаємо, що для розрахунку суми доходу з метою визначення перевищення або неперевищення 20-мільйонного ліміту згідно з п.п. 134.1.1 ПКУ підприємству необхідно віднімати надані після продажу знижки із загального доходу від реалізації (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 82, с. 30).

ПДВ. Якщо після постачання товару відбувається зміна суми компенсації їх вартості, податкові зобов’язання з ПДВ підлягають коригуванню на підставі РК, що складається продавцем за фактом надання знижки та реєструється в ЄРПН в установленому порядку ( п. 192.1 ПКУ). Якщо сума компенсації зменшується, РК реєструється покупцем — платником ПДВ ( абзац четвертий п. 192.1 ПКУ). Продавець зможе зменшити ПЗ тільки після реєстрації покупцем РК в ЄРПН ( абзац четвертий п.п. 192.1.1 ПКУ, див. БЗ 101.23). Хоча якщо отримати індивідуальну податкову консультацію за мотивами листа ДФСУ від 27.10.2015 р. № 22541/6/99-99-19-03-02-15 (див. вище), то це можна зробити ще у періоді складання РК.

Слід зазначити, що при наданні знижки після відвантаження (як і знижки після оплати) покупцю — неплатнику ПДВ підприємство-продавець не має права на коригування податкових зобов’язань з ПДВ згідно з абзацом другим п. 192.2 ПКУ.

Проведення коригування можливе тільки за умови повернення раніше поставлених товарів у власність продавця та надання покупцю повної грошової компенсації.

Єдиний податок. Знижки після відвантаження (як і знижки після оплати) зменшують базу оподаткування єдиним податком. Проте обов’язковою є наявність листа-заяви від покупця на повернення коштів відповідно до вимог п.п. 5 п. 292.11 ПКУ.

Розглянемо на прикладі порядок відображення в обліку продавця знижки після відвантаження.

Приклад 1. Підприємство-продавець реалізувало товар за ціною 12000 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 2000 грн.) у кількості 10 шт. Вартість придбання цього товару 9000 грн./шт. (у тому числі ПДВ 20 % — 1500 грн.). Після відвантаження товару було прийнято рішення про надання знижки в сумі 36000 грн. Покупець сплатив 84000 грн. за отриманий товар.

Таблиця 1. Знижки після відвантаження. Облік у продавця

№ з/п

Операція

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено дохід від реалізації

361

702

120000

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

20000

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

75000

4

Відкориговано дохід від реалізації в момент надання знижки

704

361

36000

5

Відкориговано податкові зобов’язання з ПДВ методом «сторно»

— на дату виписки РК

704

643/2*

6000

— на дату реєстрації РК покупцем

643/2*

641

6000

* Рекомендуємо використовувати додатковий субрахунок 643/2 «Податкові зобов’язання: РК без реєстрації», який би враховував розрив у часі між випискою РК і фактом його реєстрації в ЄРПН.

6

Нараховано податкові зобов’язання на суму перевищення вартості придбання над вартістю реалізації (75000 - 70000) х 20 %

949

641

1000

7

Надійшли гроші на розрахунковий рахунок

311

361

84000

Знижки після відвантаження. Облік у покупця

Документальне оформлення. Підставою для проведення коригувань в обліку покупця будуть такі самі документи, як і у продавця (див. вище документальне оформлення знижок у продавця). Зазначимо, що коригувати накладні, в яких відображено первісну вартість придбання, не потрібно (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 94, с. 30). Для облікового запису буде достатньо бухдовідки або іншого окремого первинного документа, розробленого підприємством. Так, Мінфін у листі від 13.01.2015 р. № 31-11410-08-10/699 зазначає, що таким документом може бути акт про встановлення нової ціни, який на підставі змін до договору (або інших підстав зміни ціни) складається комісією підприємства та затверджується керівником.

Бухоблік і податок на прибуток. Порядок відображення «післявідвантажної» знижки в обліку покупця залежатиме від того, реалізований цей товар на момент надання знижки чи перебуває на складі. Якщо товар перебуває в залишку, коригується їх вартість методом «сторно», що відображається проводкою Дт 281 — Кт 631. Якщо товар реалізовано, і знижку надано в тому самому звітному періоді (року), коригується собівартість реалізації (згідно з п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6, затвердженого наказом Мінфіну від 28.05.99 р. № 137), що відображається проводкою Дт 902 — Кт 631 (методом «сторно»). Якщо товари реалізовано минулого року, а знижка надається в поточному році, суму отриманої знижки краще відобразити проводкою Дт 631 — Кт 719. До різниць між бухгалтерським фінансовим результатом та об’єктом оподаткування з податку на прибуток «післявідвантажна» знижка в обліку покупця не призводить.

ПДВ. На підставі РК, виписаного продавцем, покупець зобов’язаний зменшити податковий кредит ( п.п. «б» п.п. 192.1.1 ПКУ) і зареєструвати такий РК в ЄРПН ( абзац четвертий п. 192.1 ПКУ). Причому податковий кредит необхідно зменшити в періоді надання знижки незалежно від того, чи зареєстрував покупець такий РК в ЄРПН.

Єдиний податок. Покупець, як і продавець, має право відкоригувати дохід згідно з п.п. 5 п. 292.11 ПКУ. Проте існують деякі складнощі, з якими стикаються підприємства-єдиноподатники, при отриманні «післявідвантажної» знижки (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 94, с. 33).

Розглянемо порядок відображення знижки в обліку покупця на умовах прикладу 1, додамо тільки деякі дані.

Приклад 2. На момент надання знижки підприємство-покупець реалізувало товар у кількості 6 шт. за 72000 грн. (у тому числі ПДВ — 12000 грн.). Товар реалізовано і знижку надано в одному звітному році.

Таблиця 2. Знижки після відвантаження. Облік у покупця

№ з/п

Операція

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбутковано товар

281

631

100000

2

Відображено суму ПДВ (до реєстрації ПН в ЄРПН)

644/1

631

20000

3

Відображено податковий кредит з ПДВ (отримано зареєстровану ПН)

641

644/1

20000

4

Реалізовано товар кінцевому споживачу

301

702

72000

5

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

12000

6

Списано собівартість реалізованого кінцевому споживачу товару

902

281

60000

7

Відкориговано вартість товару, що значиться в залишках, методом «сторно»

281

631

12000

8

Відкориговано собівартість реалізованого товару, методом «сторно»

902

631

18000

9

Відкориговано податковий кредит з ПДВ методом «сторно»

641

631

6000

10

Оплачено товар постачальнику

631

311

84000

Зазначимо, що знижка, надана після відвантаження та після оплати (наприклад, у разі постачання бракованого товару), буде відображена в обліку так само, з додаванням операції з повернення коштів.

висновки

  • Знижки можуть бути надані як у момент відвантаження, так і після.
  • Знижки можуть бути надані тільки до повного виконання договору.
  • Знижка після відвантаження в обліку продавця відображається коригуванням доходу.
  • Знижка після оприбуткування в обліку покупця коригує вартість залишків чи собівартість реалізації або відображається в доході.
Теги знижки
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити