Держдивіденди-2016: платежі зростають

Солошенко Людмила, податковий експерт
У 2016-му виросли держдивіденди. Сплачувати їх доведеться у підвищеному розмірі. Про те, які підприємства та як відраховують державі дивіденди, зараз і поговоримо.

відрахування до бюджету

Спершу нагадаємо, що до платників держдивідендів потрапляють:

1) державні унітарні підприємства та їх об’єднання (далі — ДП);

2) госптовариства, у статутному капіталі яких є частка держави (у тому числі госптовариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать іншим госптовариствам, держчастка в яких 100 %) (далі — госптовариства з держчасткою), і

3) комунальні підприємства (далі — КП).

Причому у 2016-му ці підприємства держдивіденди сплачують так, як показано в табл. 1.

Таблиця 1. Держдивіденди-2016

Платники

Розмір держдивідендів

Звітність

Строки сплати держдивідендів

(1)

ДП

75 % чистого прибутку (ст. 111 Закону № 1851)), п. 1 Порядку № 1382))

щокварталу подають Розрахунок № 2853) протягом 40 календарних днів, що настають за звітним кварталом

щокварталу протягом 10 календарних днів, що настають за граничним строком подання Розрахунку № 285

(2)

Госптовариства з держчасткою

пропорційно розміру держчастки у статутному капіталі з урахуванням базового нормативу;

щороку базовий норматив відрахування частини прибутку на виплату дивідендів затверджує КМУ* (ч. 5 ст. 11 Закону № 185)

спеціальної звітності за держдивідендами немає

щороку (за підсумками року).

Для цього госптовариства з держчасткою повинні:

— до 1 травня року, що настає за звітним, — прийняти рішення про виплату держдивідендів;

не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, — сплатити суму держдивідендів до держбюджету

* Базовий норматив відрахування частини прибутку на виплату дивідендів за підсумками 2015 року затверджений у розмірі 75 %, а для ПАТ «Укргідроенерго» — у розмірі 30 % (постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 228).

(3)

КП

розмір, порядок і строки виплати держдивідендів установлюють органи місцевого самоврядування;

також місцева влада може затверджувати «держдивідендну» звітність для КП (п. 29 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР)

1) Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V.

2) Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджений постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138.

3) Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджений наказом ДПАУ від 16.05.2011 р. № 285.

Ну а тепер — деталі.

Державні підприємства

Держдивіденди — 75 % чистого прибутку (зі звітних періодів 2016 року). 2016-й приніс ДП підвищений розмір держдивідендів. Нагадаємо, що все почалося із Закону України від 24.12.2015 р. № 910-VIII, що відкоригував ч. 1 ст. 111 Закону № 185. Він скасував для ДП різну процентовку дивідендів (30/15 %), установивши натомість, що всі ДП (!) зобов’язані спрямовувати до бюджету не менше 30 % чистого прибутку (у порядку, визначеному КМУ). А далі підключився і Кабмін, конкретизувавши відсоток держдивідендів та закріпивши, що всі ДП повинні сплачувати держдивіденди в розмірі 75 % чистого прибутку (постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1156). Загалом, картина змінилася так, як показано в табл. 2.

Таблиця 2. Розмір держдивідендів у ДП

ДП:

Розмір держдивідендів (ч. 1 ст. 111 Закону № 185, п. 1 Порядку № 138):

до 2016 року

з періодів 2016 року

— ДП — природні монополісти і — ДП з плановим чистим прибутком понад 50 млн грн.

30 % чистого прибутку

всі ДП (!) сплачують держдивіденди в розмірі 75 % чистого прибутку (що, звичайно ж, відповідає умові не «менше 30 %»)

— усі інші ДП

15 % чистого прибутку

Ще, мабуть, пригадаємо: такі зміни на рубежі 2015-2016 рр. викликали запитання, чи потрібно ДП уже до 4 кварталу 2015 року застосовувати підвищену ставку дивідендів (75 %)? Ми вважали, що підстав для таких дій немає. На наш погляд, 2015-й потрібно було закривати по-старому і за 4 квартал держдивіденди сплачувати за старими ставками 30 % (15 %), що діяли на момент їх нарахування. А ось починаючи з 1 кварталу 2016 року віддавати до бюджету вже підвищені держдивіденди — у розмірі 75 % (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 9, с. 44).

Приємно, що врешті-решт контролери виявилися з нами солідарні (лист ДФСУ від 29.03.2016 р. № 10768/7/99-99-19-02-02-17, лист Мінфіну від 21.03.2016 р. № 31-24020-22-10/8044), роз’яснивши, що:

держдивіденди в розмірі 75 % ДП сплачують починаючи зі звітних періодів 2016 року

тоді як за звітні періоди 2015 року їх сплачували у старому, установленому до 01.01.2016 р., розмірі (30/15 %). Тож питання закрите.

Отже, з 1 кварталу 2016 року держдивідендні платежі значно зросли. ДП доведеться віддавати до бюджету 75 % чистого прибутку. Нагадаємо, що до розрахунку останньої слід уключати три складові (п. 1 Порядку № 138; лист Мінфіну від 17.02.2015 р. № 31-11410-07-10/4907):

(1) власне отриманий чистий фінрезультат (прибуток/убуток) (тобто ряд. 2350/ряд. 2355 ф. № 2);

(2) дооціночний капітал — від дооцінки ОЗ, уключаючи перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх знижень ціни (що відображається за Кт рахунків 41 «Капітал у дооцінках» або 42 «Додатковий капітал» — якщо залишок з рахунку 42 не перенесли на рахунок 41; детальніше про переоцінку ОЗ див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 79, с. 31);

(3) за рішенням органу управління (у визначеному таким органом обсязі) та за наявності фінансових ресурсів у ДП — частину нерозподіленого прибутку (Кт 44) або невикористаних фондів, створених унаслідок розподілу прибутку (Кт 42).

Зверніть увагу, що порахований саме такий чином (!) показник чистого прибутку фіксують у ряд. 01 Розрахунку № 285, з якого потім обчислюють дивіденди. Детальніше про розрахунок чистого прибутку, з якого ДП сплачують держдивіденди, і перелічені складові див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 46, с. 12. А ось якщо в ДП збитки (і останні дві позиції їх не перекрили), сплачувати держдивіденди не доведеться.

Держдивіденди сплачуються щокварталу. ДП розраховують і сплачують держдивіденди за результатами квартального звітного періоду (п. 2 Порядку № 138). Тобто базовим розрахунковим періодом для держдивідендів є квартал (лист ДФСУ від 19.08.2015 р. № 30946/7/99-99-15-02-02-17; лист Міндоходів від 27.09.2013 р. № 19559/7/99-99-19-03-02-17). При цьому суму щоквартальних держдивідендів ДП розраховують (протягом року наростаючим підсумком) у Розрахунку № 285, який також подають щокварталу. Порядок його заповнення розглянемо на прикладі.

Приклад. Чистий прибуток ДП за I квартал 2016 року — 200000 грн. Тоді Розрахунок № 285 за I квартал 2016 року буде заповнено так (наведемо фрагмент):

грн.

Показники

Код рядка

Значення

Чистий прибуток (дохід)

01

200000

Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р. 01 - р. 02) або позитивне значення (р. 03 - р. 04)

05

200000

Норматив відрахування (%)

06

75

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (р. 05 х р. 06/100)

07

150000

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року (р.07 цього Розрахунку за попередній звітний період поточного року)

08

-

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р. 07 - р. 08)

09

150000

І декілька слів про ситуацію, якщо за держдивідендами за підсумками року виникла переплата. Тобто коли за перший квартал, півріччя, три квартали сплачували держдивіденди (отримали прибуток), проте за підсумками року вийшли на збитки (тобто збитки останнього четвертого кварталу перекрили прибуток, через що в рядку 09 Розрахунку № 285 виникло від’ємне значення). У такому разі ДП може повернути надміру сплачену суму держдивідендів за заявою (довільної форми). Останню з урахуванням правил ст. 43 ПКУ потрібно подати не пізніше 1095 днів з дня виникнення переплати (консультація в підкатегорії 102.09 БЗ).

Дивідендний авансовий внесок. Нагадаємо, що змінені ще з 01.01.2015 р. правила сплати авансового внеску з податку на прибуток з дивідендів дозволяють сплачувати дивідендний аванс тільки (!) із суми перевищення дивідендів над об’єктом оподаткування за рік у разі одночасного дотримання двох таких умов ( п.п. 57.11.2 ПКУ) — якщо:

— подано декларацію з податку на прибуток за відповідний рік (за підсумками якого сплачуємо дивіденди);

— податкові зобов’язання за цією декларацією повністю погашені (тобто сплачено податок на прибуток за цей рік).

Якщо хоча б одна умова не виконується, авансовий внесок сплачують з усієї (!) суми дивідендів. Щоправда, потім на суму сплаченого дивідендного авансового внеску можна зменшити податок на прибуток у декларації за рік, а хвіст дивідендних авансів, що не зіграв, — переносити на наступні періоди до повного погашення (лист ДФСУ від 28.01.2016 р. від № 2779/7/99-99-19-02-01-17).

З цієї причини, наприклад, у минулому 2015 році ДП, відраховуючи державі дивіденди, попутно змушені були здійснювати ще один платіж: сплачувати з усієї суми держдивідендів (!) дивідендний авансовий внесок (у розмірі 18 % від суми держдивідендів). Усьому виною були щоквартальна сплата дивідендів і «масовий» звітний «рік» з прибутку (коли при поквартальних дивідендах ще не був відомий об’єкт оподаткування за рік — річна декларація була ще не подана і відповідно не був сплачений податок за рік).

Хіба що більш радісною картина могла виявитися тільки за підсумками останнього 4 кварталу року. Якщо, наприклад, річну декларацію подавали і сплачували податок за нею «достроково» — до виплати за 4 квартал держдивідендів, то дивідендний авансовий внесок з такої «останньої порції» держдивідендів 4 кварталу можна було не сплачувати, якщо не перевищили частину прибутку, пораховану пропорційно (як річний об’єкт оподаткування : 12 місяців х 3 місяці, абзац третій п.п. 57.11.2 ПКУ; лист ДФСУ від 16.07.2015 р. № 14870/6/99-99-19-02-02-15; детальніше про дивіденди див. також «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 11, с. 23).

При цьому в декларації з податку на прибуток за 2015 рік заповнювали:

— ряд. 20 – 22 — де відображали сплачені дивідендні аванси з держдивідендів (звертаємо увагу, що в декларації з податку на прибуток дивідендні аванси відображають «за сплатою». Тому відповідно в декларації 2015 року показували дивідендні аванси, сплата яких припадала на звітний 2015 рік);

— додаток АВ (до ряд. 20 декларації) — у якому підтверджували розрахунок суми дивідендного авансу з держдивідендів (заповнювали ряд. 1, 1.5, 2, 5, 6 додатка АВ);

— додаток ЗП — в якому за ряд. 16.3 і 16.3.1 зменшували річний податок на суму сплачених у 2015-му дивідендних авансів з держдивідендів*.

* До речі, у проекті додатка ЗП, розміщеному на сайті ДФСУ, це вже ряд. 16.4 і 16.4.1.

Одразу зауважимо, що така сама ситуація збережеться у 2016 році для малодохідників (тобто держпідприємств з доходом за 2015 рік не вище 20 млн грн.), для яких звітним періодом залишається «рік» ( п.п. «в» п. 137.5 ПКУ). Виплачуючи поквартально держдивіденди, з усієї суми держдивідендів їм доведеться сплачувати дивідендний авансовий внесок (зараховуючи його потім з податком на прибуток за підсумками року).

А ось для високодохідників (тобто великих платників з бухдоходом за 2015 рік понад 20 млн грн.) у 2016-му ситуація цікава тим, що всіх їх беззастережно перевели у квартальники. Тепер звітним періодом для них є квартал ( п. 137.4 ПКУ). А тому протягом року податок на прибуток вони сплачують поквартально (якщо хочете — щоквартальними шматочками «збирають» податок за рік). Щоправда, вводячи «квартал», п.п. 57.11.2 ПКУ (писаний під «рік») законодавці на квартальний звітний період водночас скоригувати забули. До чого все це може призвести? До мегаплатежів до бюджету і надмірної сплати квартальниками податку на прибуток (оскільки щокварталу, крім власне податку за квартал, доведеться також сплатити дивідендний аванс з держдивідендів, з правом на його відкладений залік аж за підсумками року, навіть після якого за підсумками року все одно виникне переплата).

У зв’язку з цим, на наш погляд, справедливим був би такий підхід: дозволити ДП-квартальникам застосовувати п.п. 57.11.2 ПКУ з поправкою «на квартал». Тобто поквартально рахувати суму перевищення (пропорційно квартальному прибутку), і так само поквартально перевіряти умови сплати/несплати дивідендного авансу (і, скажімо, не сплачувати дивідендний авансовий внесок з держдивідендів 1 кварталу, якщо немає суми перевищення, подано декларацію за 1 квартал і податок за нею сплачено до того, як сплачуємо держдивіденди за 1 квартал). Тепер слово за податківцями.

Госптовариства з держчасткою

А ось госптовариства з держчасткою сплачують держдивіденди аж за підсумками року (не пізніше 1 липня року, що настає за звітним). Причому, яку частину чистого прибутку їм спрямовувати на сплату дивідендів, традиційно щороку (окремою постановою) установлює Кабмін (затверджує так званий «базовий норматив відрахування частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів»). Що ж, за 2015 рік для госптовариств цей норматив підріс (див. постанову КМУ від 23.03.2016 р. № 228).

Базовий норматив відрахування частини прибутку на виплату дивідендів за підсумками 2015 року затверджено в розмірі 75 %

Тому за 2015 рік госптовариствам з держчасткою доведеться спрямувати «на дивіденди» 75 % чистого прибутку. Майте на увазі, що рішення про це потрібно прийняти до 1 травня року, що настає за звітним (абзац четвертий ч. 5 ст. 11 Закону № 185). А далі з цього прибутку розрахувати суму належних державі дивідендів — пропорційно розміру держчастки (акцій, паїв) у статутному капіталі (абзац п’ятий ч. 5 ст. 11 Закону № 185). Ну і, звісно, пораховані таким чином (пропорційно величині держчастки) держдивіденди — не пізніше 1 липня сплатити до держбюджету.

Так, наприклад, якщо чистий прибуток за 2015 рік становить 100000 грн., то з нього госптовариство (з держчасткою 40 %) сплатить держдивіденди в розмірі: 100000 грн. х 75 % (базовий норматив) х 40 % (держчастка) = 30000 грн.

Проте, якщо за підсумками року отримано збитки, держдивіденди не сплачуються.

А ось з дивідендним авансом із сум держдивідендів у госптовариств ситуація більш прозора. Адже до граничного строку сплати держдивідендів (1 липня) уже подано річну декларацію за 2015-й і сплачено податок за рік. А отже, якщо не виникло суми перевищення, умови несплати дивідендного авансового внеску з п.п. 57.11.2 ПКУ (що описувалися вище) дотримуються. Тому дивідендний авансовий внесок з держдивідендів можна не сплачувати. Тоді як саму виплату держдивідендів довідково в додатку АВ до декларації з податку на прибуток госптовариству все ж показати доведеться. Для цього, вважаємо, досить заповнити тільки ряд. 1 додатка АВ (де показати суму виплачених держдивідендів). А ось решту рядків цього додатка не заповнювати (у тому числі госптовариству не потрібно заповнювати «унітарний» ряд. 1.5 додатка АВ, відведений для ДП і держдивідендів держпідприємств).

Комунальні підприємства

З КП ситуація особлива. Тут усе залежить від того, який порядок сплати держдивідендів для КП установлено місцевою владою.

Усе тому, що майном комунальної власності управляє територіальна громада і створені нею органи місцевого самоврядування ( п. 2 ст. 327 ЦКУ). При цьому до виключної компетенції місцевих органів влади (сільської, селищної, міської ради) належить установлення на пленарних засіданнях для підприємств, установ та організацій комунальної власності розміру частини прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету (п. 29 ч. 1 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування).

Уявімо, що рішенням місцевої влади встановлено, що КП протягом року сплачують держдивіденди поквартально (тобто як ДП). Тоді сценарій розвитку подій вимальовувався аналогічний тому, як у ДП (детальніше див. пояснення в розділі «Державні підприємства»).

Або ось інша ситуація: місцева влада постановила, що КП відраховують держдивіденди щороку — за підсумками року. Тоді — чого приховувати — такий порядок їх сплати вигідний КП. Адже якщо вже подано річну декларацію і сплачено податок за рік і немає суми перевищення, то дивідендний авансовий внесок з держдивідендів КП може не сплачувати! Хоча в такому випадку виплату держдивідендів, вважаємо, потрібно довідково показати в додатку АВ (заповнивши тільки ряд. 1 цього додатка).

А що коли місцевою владою нормативи та порядок сплати держдивідендів для КП взагалі не встановлені? Тоді все спрощується:

якщо немає рішення місцевої влади про держдивіденди для КП, то держдивіденди до місцевого бюджету КП взагалі не сплачують!

Адже в цьому випадку правових підстав для їх сплати немає (лист Міндоходів від 13.11.2013 р. № 24082/7/99-99-19-03-02-17 // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 6, с. 10). До речі, про те, що ситуація зі сплатою «комунальних» дивідендів — повністю в руках місцевої влади, твердять і податківці (див. консультацію в підкатегорії 102.25 БЗ). Похвально, що контролери водночас підкреслюють, що «унітарно-державний» Порядок № 138 на КП не поширюється, а для КП все вирішують місцеві ради. Тому якщо за «комунальними» дивідендами немає рішення місцевої влади, КП держдивіденди не сплачують. І більше того, перевіряючі заспокоюють: у такому разі штрафні санкції за неподання Розрахунку і несплату держдивідендів КП не загрожують.

висновки

  • У 2016 році ДП щокварталу відраховують державі дивіденди у розмірі 75 % чистого прибутку. Формулювання п.п. 57.11.2 ПКУ, що дозволяють не сплачувати дивідендний авансовий внесок з суми перевищення, розрахованої за підсумками року, не враховують особливостей квартальників.
  • Госптовариства з держчасткою сплачують держдивіденди за підсумками року (не пізніше 1 липня; базовий норматив за 2015 рік для них — 75 %). Якщо подано річну декларацію з податку на прибуток, сплачено податок за рік і не виникло суми перевищення, то дивідендний авансовий внесок з держдивідендів госптовариства можуть не сплачувати.
  • Для КП розмір, порядок, строки сплати держдивідендів і звітності за ними встановлює місцева влада. Якщо такого рішення місцевої влади немає, то держдивіденди до місцевого бюджету КП не сплачують.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі