Формула СЕА та її показники «у розрізі»

В обраному У обране
Друк
Павленко Олексій, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 55
Цей матеріал є свого роду римейком нашої публікації в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 74, с. 5. Минуло вже досить часу, відколи вийшла ця стаття, дещо в цій сфері змінилося, тому зараз є сенс, як то мовиться, обновити її версію. Отже, давайте разом повтори мо (…мати навчання!) формулу розрахунку ліміту для реєстрації податкових накладних (ПН), а також особливості розрахунку та відображення у Витягах із СЕА складових цієї формули, щоб вам, дорогі читачі, легше було розбиратися із купою своїх ПДВшних цифр.

Спочатку для пам’яті наведемо діючий варіант формули розрахунку ліміту реєстрації ПН, або — як ми її «полюбовно» іменуємо — формули «ПН-щастя». Нагадаємо, що цю формулу в її «базовому» вигляді наведено в п. 2001.3 ПКУ. Крім згаданих у цьому пункті показників, у формулі беруть участь ще три, про які йдеться в пп. 34 і 341 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. Вони включені у формулу на підставі останнього абзацу того ж п. 2001.3 ПКУ.

Отже, діючий варіант формули «ПН-щастя» з урахуванням усіх її складових має такий вигляд:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + Овердрафт + ∑ПопРах - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑перевищ + Перепл + ВЗ + ∑НаклОтрКас

Основні показники. Підпункт 2001.3 ПКУ визначає їх таким чином:

Накл або «регліміт» — результат формули, що показує платнику, на яку суму ПДВ він може в конкретний момент зареєструвати ПН та РК в ЄРПН;

НаклОтр — загальна сума ПДВ за отриманими платником ПН, зареєстрованими в ЄРПН (у тому числі ПН, складеними платником на послуги нерезидентів згідно з п. 208.2 ПКУ), і РК до таких ПН, зареєстрованих у ЄРПН;

Митн — загальна сума ПДВ, сплачена при ввезенні товарів на митну територію України;

Овердрафт — сума середньомісячного розміру сум ПДВ, задекларованих платником за останні 12 звітних (податкових) місяців до сплати до бюджету і погашених (або розстрочених/відстрочених), а також задекларованих підприємством-сільгоспспецрежимником ( ст. 209 ПКУ);

ПопРах — загальна сума поповнень платником рахунка в СЕА;

НаклВид — загальна сума податку за виданими платником ПН та РК до таких ПН, зареєстрованими в ЄРПН;

Відшкод — загальна сума ПДВ, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок;

перевищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань (ПЗ), зазначених платником у поданих податкових деклараціях (з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них), над сумою податку, що міститься в складених таким платником ПН та РК до таких ПН, зареєстрованих в ЄРПН.

Додаткові показники. Їх визначають пп. 34 і 341 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ:

Перепл — сума надміру та/або помилково сплачених до бюджету грошових зобов’язань з ПДВ, які були у платника станом на 1 липня 2015 року ( п.п. 3 п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ);

ВЗ — сума від’ємного значення, яка включається до складу ПК наступного звітного (податкового) періоду, та сума непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, зазначеного у деклараціях з ПДВ за червень/2 квартал 2015 року (відповідно до пп. 4 і 5 п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ);

НаклОтрКас — сума ПДВ за ПН, складеними до 1 липня 2015 року, у платників, що застосовують касовий метод обліку з ПДВ відповідно до п. 187.10 ПКУ. Ці суми беруть участь в обчисленні суми «регліміту» на підставі декларації з ПДВ за той звітний період, у якому виникне право на ПК за такими ПН (відбудеться оплата). Цей новий показник було введено у формулу (з’явився в ПКУ) лише з 2016 року. До законодавчого врегулювання цього моменту у «касовиків» були проблеми зі збільшенням «регліміту» при відображенні ПК за старими («допершолипневими») ПН (новий п. 341 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Показники формули «ПН-щастя» обчислюються з 1 липня 2015 року. Усі основні показники формули (крім Овердрафт) обчислюються з цієї дати* наростаючим підсумком. Під час розрахунку показників ∑НаклОтр та ∑НаклВид також використовуються РК, складені (та зареєстровані в ЄРПН) починаючи з 1 липня 2015 року до ПН, складених до 1 липня 2015 року, які підлягали видачі покупцям — платникам ПДВ.

* Або — з дати реєстрації платником ПДВ — у платників, зареєстрованих після 1 липня 2015 року.

Для розрахунку показників ∑НаклОтр, ∑НаклВид та∑Митн використовуються документи (ПН, РК, МД, аркуші коригування та додаткові МД)**, складені починаючи з 1 липня 2015 року.

** У той же час будь-які інші документи, згадані в пп. «а» — «в» п. 201.11 ПКУ, на підставі яких відображається ПК (так звані замінники ПН), у розрахунку «формули ПН-щастя» участі не беруть і «регліміт» не збільшують.

Тепер перейдемо до таблиці й проаналізуємо нюанси обчислення кожного з показників формули «ПН-щастя» з орієнтиром на відповідні цим показникам рядки основного Витягу із СЕА за формою F/J1401206. Ну щоб вам було простіше розібратися, звідки ноги ростуть у кожної цифри цього Витягу. Описуючи показники формули, ми враховували зміст внутрішнього документа — Заявки фіскалів на доопрацювання програмного забезпечення СЕА у зв’язку зі змінами, внесеними до ПКУ з 2016 року (далі — Заявка).

Як обчислюють показники формули «ПН-щастя»

Показник формули

«ПН-щастя»

№ ряд.

Витягу

Яким чином формується сума показника

формули/рядка Витягу

Основні показники

∑Накл

б/н

Підсумковий (головний) показник формули — сума «регліміту».

У Витягу він розраховується за таким алгоритмом:

ряд. б/н Витягу = ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 - ряд. 4 - ряд. 5 - ряд. 6.

Показник цього рядка інформує, на яку суму ПДВ на момент формування Витягу ви можете зареєструвати ПН та РК в ЄРПН. Сума цього показника Витягу, запитаного/сформованого на день подання декларації з ПДВ, відображається у «віконці» у рядку 19.1 декларації, будучи при цьому «порогом» для відшкодування ПДВ ( п.п. «б» п. 200.4 ПКУ).

Ця ж сума (а не фактичний залишок коштів на «СЕА-рахунку») є межею для повернення зайвих грошових коштів із «СЕА-рахунку» за допомогою подання додатка Д4 до декларації з ПДВ (детальніше про це читайте на с. 18)

∑НаклОтр

1

Загальна сума «вхідного» ПДВ за виписаними на платника (та зареєстрованими в ЄРПН) ПН та РК починаючи з 1 липня 2015 року та по дату/час Витягу.

В обчисленні цього показника також беруть участь зареєстровані в ЄРПН РК, складені починаючи з 1 липня 2015 року до ПН з датою виписки до 1 липня 2015 року. Нагадаємо, що в показнику НаклОтр враховуються і суми ПДВ за ПН, виписаними платником на суму послуг, отриманих ним від нерезидентів (реєстрація в ЄРПН таких «нерез-ПН» теж вимагає наявності «регліміту»).

Зауважимо, що показник НаклОтр покупцям «псують» також «зменшуючі» РК до ПН, які зобов’язані реєструвати вони, а не продавці (п. 16 Порядку № 569). Крім того, щоб мати можливість зареєструвати такі РК, у покупця на момент реєстрації має бути необхідна сума «регліміту» (Накл у «нульовому» рядку Витягу). А особливо пікантною може стати ситуація з реєстрацією «зменшуючих» РК продавця до старої ПН, яка не підлягала реєстрації в ЄРПН. Адже, для того щоб покупець зареєстрував такий РК, продавець повинен спочатку зареєструвати в ЄРПН стару ПН. Причому, сторонам потрібно встигнути зареєструвати і стару ПН та РК до неї в один день.

Крім того, зауважимо, що сума такої старої ПН (на відміну від суми РК до неї!), ймовірно, жодним чином не повинна вплинути на показники формули ні у продавця, ні у покупця.

Увага! Невідображення або несвоєчасне відображення платником сум ПДВ за ПН та РК у складі ПК за декларацією на показник ∑НаклОтр, як і на результат формули («регліміт»), не впливає! На ці показники безпосередньо впливає тільки сам факт реєстрації ПН та РК в ЄРПН.

Крім того, зазначимо, що до результату цього рядка Витягу, ймовірно, мають включатися і суми «касового» ПК за старими ПН, тобто нового показника формули — НаклОтрКас

∑Митн

2

Загальна сума сплаченого «ввізного» ПДВ, починаючи з 1 липня 2015 року і по дату/час Витягу. Нагадаємо, що такі суми сплачуються на митниці, тобто без використання електронного ПДВ-рахунку. Цей показник формується в СЕА на підставі цих митних декларацій (МД), поданих до контролюючого органу платником, з урахуванням аркушів коригування (+/ -) та додаткових МД (+/ -), складених з 01.07.2015 р.

З цим показником на практиці не все гладко. Буває необлікування сум ввізного ПДВ, якщо в графі В МД не було зазначено (або зазначено неправильно ) додатковий реквізит — податковий номер (код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника)/реєстраційний (обліковий) номер платника) особи, що претендує на ПК. Про «механізм» зазначення в МД цього додаткового реквізиту та про типи МД, в яких він має зазначатися, див. у листі ДФСУ від 15.12.2014 р. № 15182/7/99-99-24-02-02-17*. Крім того, у БЗ 101.08 фіскали зазначають, що для виправлення помилки, допущеної в МД у коді ЄДРПОУ, або у разі незазначення такого коду особі, що претендує на ПК за «ввізним» ПДВ, необхідно звернутися до відповідної митниці ДФС для оформлення аркуша коригування

* Див. на цю тему також лист ДФСУ від 28.05.2015 р. № 11245/6/99-99-19-03-02-15.

∑Овердрафт

8

Цей показник щокварталу «автоматом» перераховується (протягом перших шести робочих днів такого кварталу) з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, за останні 12 звітних (податкових) місяців станом на дату такого перерахунку, які були задекларовані платником до сплати до бюджету* та погашені (розстрочені або відстрочені), а також задекларовані платником — сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього овердрафту та збільшення суми, отриманої згідно з поточним перерахунком.

Тобто податок за декларацією останнього місяця/останнього кварталу в цих 12 місяцях не враховується (адже за ним нарахування ПЗ відбудеться вже в наступному місяці).

Наприклад, під перерахунок Овердрафт станом на 1 липня увійдуть нарахування ПДВ за деклараціями з червня 2015 року по травень 2016 року включно. А також УР до декларацій, нарахування за якими було здійснено в періоді з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р. включно. У розрахунку Овердрафт бере участь тільки загальна сума погашених нарахувань та непогашених розстрочених або відстрочених сум, а також суми, спрямовані на спецрахунок у сільгоспспецрежимників за відповідний 12-місячний період. Ця загальна сума ділиться на 12. Тобто цей показник погіршують звітні періоди, в яких були відсутні ПЗ, а також ті «розрахункові» періоди, ПЗ за які не були погашені (відстрочені або розстрочені). Крім того, як ми вже згадали, у розрахунку Овердрафт також враховуються і дані УР, які платник подавав протягом конкретного 12-місячного «розрахункового» періоду. А якщо за УР збільшувалися ПЗ — то за умови, що ці ПЗ, «самодонараховані» за УР, були платником погашені (розстрочені або відстрочені).

«Молодим» платникам, які станом на 1 січня 2016 року зареєстровані платниками ПДВ менше 12 звітних місяців, а також платникам, зареєстрованим платниками ПДВ після 1 січня 2016 року, таке «первинне» збільшення регліміту на Овердрафт має відбутися протягом перших шести робочих днів кварталу, що настає за кварталом, у якому строк такої реєстрації досягає 12 звітних (податкових) місяців.

Тобто молоді платники, чий ПДВшний стаж ще не дотягує до 12 місяців, цього бонусу для розрахунку «регліміту» — у вигляді Овердрафт — ще не матимуть

* За рядком 18.1 Декларації з ПДВ, затвердженої наказом № 21.

∑ПопРах

3

Загальна сума ПДВ, сплачена на електронний рахунок, починаючи з 3 серпня 2015 року і по дату/час Витягу як для сплати ПДВ- зобов’язань за поданими деклараціями, так і у вигляді «непланових» поповнень рахунку для реєстрації ПН. Ця сума також включає «стартову» суму залишку коштів на рахунку платника в СЕА станом на 3 серпня 2015 року, який у квартальників було зменшено на суму ПЗ за 2 квартал 2015 року. Старий алгоритм ПО фіскалів передбачав, що у випадках подання УР до декларації за червень/2 квартал 2015 року, що збільшують або зменшують показник «ПЗ-рядка» 25.1 старої форми декларації (затвердженої наказом № 966) — відповідно змінювався (зменшувався або збільшувався) і показник ПопРах, що впливало і на суму «регліміту». Ймовірно, цей алгоритм має застосовуватися і зараз. Крім того, показник ПопРах зменшується на суму коштів, заявлених платником у додатку Д4 до декларації на перерахування з електронного рахунку на поточний рахунок платника та/або до бюджету (у рахунок сплати податкового боргу з ПДВ або відстроченого ПЗ)*. Причому у такому разі зменшення цього показника та суми «регліміту» згідно з п. 21 Порядку № 569 відбудеться одразу — на дату подання декларації з додатком Д4 (але за умови проходження електронного перевірочного алгоритму таблиці цього додатка — див. далі). Тобто на заявлену до повернення (або до перерахування до бюджету в рахунок податкового боргу тощо) суму ПДВ одразу зменшиться показник рядка 3 «Витягу» (та «регліміт»), а повернення ще доведеться почекати мінімум днів п’ять… З цим додатком Д4 на практиці нерідко

виникають проблеми. Річ у тім, що фіскали придумали такий хитрий перевірочний алгоритм цифр цього додатка, що платники регулярно отримують замість повернення грошів формальну відмову. У такому разі показник ПопРах зменшуватися не повинний! Тобто якщо хочете повернути гроші, заповнюйте таблицю «Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету» додатка Д4 украй уважно, не допускаючи арифметичних помилок. А сума в графі 1 таблиці (залишок коштів на «СЕА-рахунку») має чітко відповідати залишку на день подання декларації. Ну, принаймні, не перевищувати залишок. Крім того, якщо казначейство не поверне гроші протягом 10 днів від граничного строку сплати податку за декларацією, з якою подали заяву на повернення та додаток Д4, неповернену суму має бути відновлено в показнику ПопРах (останній абзац п. 21 Порядку № 569). Що стосується неврахування певних сум при розрахунку цього показника, майте на увазі, програма фіскалів налагоджена так, що на суми переплат, повернених з бюджету згідно зі ст. 43 ПКУ на «СЕА-рахунок» платника**, показник ПопРах (і відповідно «регліміт») не збільшується. Згідно з програмою фіскалів показник ПопРах не збільшується також на суми перерахувань на «СЕА-рахунок» (3751):

— із спецрахунків сільгосппідприємств — суб’єктів спецрежиму (2604),

— з додаткових електронних рахунків (3752 і 3753, 3754, 3755),

— з іншого «СЕА-рахунку» платника (3751).

* Зауважимо, що фіскали не заперечують і проти погашення у такий спосіб ПЗ за поданими УР (лист ДФСУ від 25.05.2016 р. № 11362/6/99-99-15-03-02-15). Додатково див. статтю на с. 18.

** Згідно з оновленою редакцією цієї статті переплати за ПДВ можуть тепер повертатися тільки на «СЕА-рахунок».

∑НаклВид

4

Тут наростаючим підсумком підсумовується ПДВ за всіма ПН та РК, виписаними і зареєстрованими в ЄРПН починаючи з 01.07.2015 р.

У розрахунку беруть участь також РК, складені починаючи з 1 липня 2015 року (та зареєстровані в ЄРПН) до ПН, складених до цієї дати, що підлягали наданню покупцям — платникам ПДВ.

(Крім тих «зменшуючих» РК, які в ЄРПН реєструє покупець.) Проблеми на практиці з реєстрацією таких РК виникають, якщо стара (коригована) ПН не була зареєстрована в ЄРПН. Як ми вже згадували вище, щоб зареєструвати такий РК до старої незареєстрованої ПН, потрібно спочатку зареєструвати стару ПН і одразу ж (того ж дня!) — РК до неї. Сума такої («примусово» реєстрованої) старої ПН не повинна вплинути на регліміт. А от сума РК до неї, навпаки, вплинути на регліміт повинна. Формально зараз реєструвати в ЄРПН потрібно абсолютно всі ПН (та РК до них). У тому числі й ті ПН (зведені та звичайні), які виписуються при нарахуванні «компенсаційних» ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ, та ПН, що складаються на суму перевищення базою обкладення договірної вартості, підсумкові, а також ПН, що виписуються на неплатників. Якщо ви такі ПН (щоб передчасно не тринькати «регліміт») не зареєструєте в ЄРПН, то сума ПЗ за ними (а їх в декларації нарахувати доведеться) все одно зменшить показник «регліміту», але вже через показник Перевищ (ряд. 6 Витягу).

Щоправда, відбувається це пізніше — вже після подання декларації. Детальніше про (не)реєстрацію в ЄРПН усіляких ПН, складених не на платників ПДВ, та про інші варіанти економії «регліміту» читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 102, с. 28

Відшкод

5

Наростаючий підсумок сум, заявлених платником, починаючи з декларації за липень/3 квартал 2015 року, і в наступних деклараціях — до дати Витягу, до відшкодування з бюджету (з урахуванням коригувань за результатами перевірок та поданих УР* — див. п. 9 Порядку № 569).

Цей показник формується в СЕА на підставі сум, відображених у рядках 23.2, 23.1 і 30 декларації, затвердженої наказом № 966, та у рядках 20.1 і 20.2 декларації з ПДВ, затвердженої наказом № 21.

Нам не зрозуміло, на якій підставі фіскали і раніше, і зараз зменшують платникам «регліміт» шляхом незаконного збільшення показника Відшкод на суму від’ємного значення, що спрямовується в погашення податкового боргу (у тому числі відстроченого або розстроченого) з ПДВ (рядок 23.1 старої форми декларації та рядок 20.1 діючої форми). Адже така сума однозначно не є сумою відшкодування (див. п. 200.4 ПКУ), а обґрунтування для включення цієї суми до Відшкод, наведене фіскалами у БЗ 101.08, виглядає несерйозно. Проте, оскільки платники не судяться за таке неправомірне зменшення їм «регліміту», фіскали, у тому числі й у такий спосіб, продовжують керувати СЕА.

Облік усіх згаданих сум (як справжнього, так і псевдовідшкодування) у формулі відбувається на момент отримання (!) ДФС декларації з ПДВ за відповідний звітний період

* Показник УР враховується в розрахунку показника Відшкод за умови, що сума уточнюючого показника і декларації, до якої його подано, з урахуванням попередніх УР, більша або дорівнює нулю.

Перевищ

6

Цей показник — різниця між задекларованими сумами ПЗ та сумами ПЗ, проведеними через ЄРПН «за посередництва» зареєстрованих там ПН/РК. Цей показник є не статичним, а динамічним. Тобто основний «долив» цей показник отримує при поданні декларації (та УР до декларацій, поданих за періоди починаючи з 01.07.2015 р.). Але, крім цього, показник Перевищ повинен змінюватися і у міру реєстрації в ЄРПН тих ПН, які належать до вже задекларованих періодів.

Цей показник теж розраховується в СЕА наростаючим підсумком, починаючи з декларації за липень/3 квартал 2015 року і закінчуючи останньою декларацією (або останньою зареєстрованою «минулоперіодною» ПН), поданою до моменту формування Витягу.

Зменшуване. Як зменшуване у розрахунку цього показника використовується загальний підсумок сум ПЗ, що відображаються у рядку 9 усіх поданих декларацій за формою, затвердженою наказом № 966, а також результат рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 +/- 7)*, декларацій, затверджених наказом № 21, починаючи з декларації за липень/3 квартал 2015 року і закінчуючи останньою поданою декларацією, а також плюс/мінус підсумкові суми ПЗ за УР, поданими до таких декларацій. Від’ємник. За від’ємник у розрахунку береться загальний обсяг сум ПДВ за ПН та РК, виписаних (та зареєстрованих в ЄРПН) з 1 липня 2015 року, починаючи з цієї дати і по останній день останнього задекларованого звітного періоду**.

Звертаємо увагу, що тут йдеться про ПН та РК, складені по останній день останнього задекларованого звітного періоду (включно). У свою чергу, зареєстровані в ЄРПН такі ПН та РК можуть бути і після закінчення такого періоду, у тому числі і з простроченням 15 днів. Ті «перехідні» ПН та РК, які платник устигне зареєструвати до подання декларації за звітний період їх виписки, потраплять до розрахунку. На суми інших «минулоперіодних» ПН та РК, зареєстрованих уже після подання декларації, має робитися перерахунок показника Перевищ. У зв’язку з цим зауважимо таке. Фіскали в Заявці для своїх програмістів зазначили, що показник Перевищ повинен перераховуватися щоразу при:

— поданні декларації з ПДВ або УР за зазначені періоди — на дату такого подання;

— запізнілій реєстрації в ЄРПН ПН та РК, складених за вказані періоди, — на дату такої реєстрації.

Тобто, якщо показник перераховується (зменшується) при запізнілій реєстрації в ЄРПН ПН та РК, виписаних у вже задекларованих періодах, то задвоєння ПЗ — зменшення «регліміту» (Накл) на одні й ті самі суми двічі — ймовірно, бути не повинно. Адже запізніла реєстрація таких ПН та РК не лише збільшить показник НаклВид, а й одночасно повинна зменшити на ту ж суму показник Перевищ.

Крім того, податківці в Заявці зазначили, що показник Перевищ може мати тільки позитивне значення. При від’ємному значенні показника вважається, що його значення дорівнює нулю

* Рядок 8 у «грі» участі не бере, оскільки в таких випадках ПН не складається, а нарахований ПДВ більше нагадує суму штрафу, ніж податку.

** Або по день оформлення Витягу, якщо після подання декларації була реєстрація «минулоперіодних» ПН.

Додаткові показники

Перепл

9

Загальна сума переплат з ПДВ (у тому числі помилкових), що була за особовим рахунком платника станом на 01.07.2015 р., на яку був одноразово збільшений «регліміт». Така сума у Витягу повинна залишатися незмінною (якщо тільки фіскали не помилилися в обліку таких сум).

Механізм відображення/використання такої суми в ПДВшному обліку прописано в п.п. 3 п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

ВЗ

7

Ця сума визначалася як сума рядків 24 і 31 декларації з ПДВ за червень/2 квартал 2015 року.

Щодо цього показника фіскали спочатку проводили однобоку політику. Вони його в СЕА зменшували одразу — або за підсумками податкової перевірки, або при поданні платником УР до декларації за червень/2 квартал 2015 року, що зменшував від’ємне значення. Якщо ж платник подавав УР до такої декларації, який збільшував ВЗ, то податківці частенько затягували зі збільшенням цієї суми (і відповідно — суми «регліміту»). З цієї причини платники неодноразово зверталися до суду, який змушував фіскалів збільшувати ВЗ згідно з оформленим УР до декларації за червень/2 квартал 2015 року. Детально про такі судові тяжби ми писали в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 15, с. 15

∑НаклОтрКас

Очевидно, входить до суми рядка 1

Згідно із Заявкою фіскалів цей показник повинен збільшувати показник «регліміту» протягом 5 днів після граничного строку подання декларації.

Для того щоб показник НаклОтрКас «зіграв» на збільшення «регліміту», не забудьте в декларації (або в УР), у тому числі в «контрагентному» додатку Д5, зробити відповідні відмітки про застосування касового методу. Крім того, уважно заповнюйте таблиці 2 і 3 додатка 5, щоб там не викликали запитань ні дати ПН/РК, ні арифметика.

Як зазначено в Заявці фіскалів, при отриманні декларацій/УР, що містять ПН, складені до 01.07.2015 р., за якими право на ПК згідно з п. 187.10 ПКУ виникає після цієї дати, показники формули змінюються в такій послідовності: спочатку збільшується/зменшується показник Відшкод, у другу чергу Перевищ, у третю — ПопРах і в останню — НаклОтр

Нагадаємо, що в «основному» Витягу, який ми досліджуємо (за формою F/J1401206), давно вже не зазначається фактична сума залишку коштів на «СЕА-рахунку». Для «зручності» користування СЕА фіскали ще минулого року виділили її в окремий Витяг — за формою F/J1402301. І напевно «збили» (і продовжують «збивати») таким нехитрим трюком «трохи» зайвих грошей у казну.

Формула «ПН-щастя» — штука тонка, і на практиці «функціонує» вона дуже оригінально, тому часто трапляютьсяі випадки, коли кошти на СЕА-рахунку у платника є, а ПН (РК) за браком суми «регліміту» не зареєструєш. Такі випадки з початку цього року ще більше почастішали, оскільки переплати з ПДВ стали повертатися тільки на «СЕА-рахунки», та ще й без збільшення на такі суми ПопРах (і «регліміту»). Втім, багатьох платників така ситуація вже не дивує — адже винні вони лише в тому, що бюджет, як той Вовк, просто «їсти захотів»…☹

При поповненні «СЕА-рахунку» майте на увазі, що автоматично списуватимуться на суми ПЗ з ПДВ, які не були вами погашені в строк через брак коштів. У зв’язку з цим, зауважимо, що у разі, коли після подання декларації за звітний період платник відповідно до п. 50.1 ПКУ подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за цей же звітний період, для розрахунку показників СЕА повинні враховуватися дані декларації, яку подано і прийнято останньою. Цей момент дуже чітко прописаний у Заявці фіскалів. Тому, якщо раптом у такій ситуації за реєстром казначейства з вашого «СЕА-рахунку» списуються завищені суми податку, негайно скаржтеся фіскалам, щоб вони провели в СЕА коректні дані і повернули надміру списані кошти.

Нагадаємо також, що сплата (доплата) ПЗ за поданими УР робиться не через «СЕА-рахунок», а безпосередньо до бюджету.

До речі, на практиці при перерахуванні платниками коштів на «СЕА-рахунок» іноді бувають «збої» — кошти десь «гуляють» і зараховуються не того ж дня, а із запізненням. У такому разі одразу починайте скаржитися (у Мінфін, ДФС, Держказначейство) і вимагати покарання винних.

Якщо у вас щось у показниках формули круто не сходиться, то можна замовити Витяг у розрізі операцій — за формою F/J1401902 і старий Витяг у розрізі контрагентів — за формою F/J1400103, щоб, звіривши свої та СЕА-дані, спробувати зрозуміти, де «реглімітний» «собака заритий» (про Витяг у розрізі операцій ми писали в «Податки та бухгалтерський облік«, 2015, № 60, с. 7).

Загалом, бажаємо вам більше «регліміту» та поменше СЕА-проблем.

Документи статті

  • ПКУ — Податковий кодекс України.
  • Порядок № 569 — Порядок електронного адміністрування ПДВ, затверджений постановою КМУ від 14.10.2014 р. № 569.
  • Наказ № 966 — наказ Мінфіну «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 23.09.2014 р. № 966.
  • Наказ № 21 — наказ Мінфіну «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ» від 28.01.2016 р. № 21.
Теги СЕА ПДВ
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити