Підприємці на єдиному податку (ч. 2)

редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія, Альошкіна Наталя
Податки & бухоблік Вересень, 2017/№ 76
В обраному У обране
Друк

2.3. Книги обліку доходів (і витрат) єдиноподатників

Підприємці-єдиноподатники облік своєї діяльності повинні вести в спеціальних книгах обліку (пп. 296.1.1 і 296.1.2 ПКУ). Їх лише два різновиди:

Книга обліку доходів (КОД), яку ведуть єдиноподатники груп 1, 2 і 3 (неплатники ПДВ);

Книга обліку доходів і витрат (КОДВ), яку заповнюють спрощенці групи 3 — платники ПДВ.

Форми цих книг затверджені наказом № 579.

Ви реєстрували Книгу до 28.07.2015 р.? «Старі» книги, форми яких установлені наказом № 1637, можна використати до їх закінчення (п. 5 наказу № 579). Але! Заповнювати їх потрібно за новими правилами, тобто згідно з вимогами порядків, затверджених наказом № 579. Про це нагадують податківці у листі ДФСУ від 19.04.2016 р. № 4052/О/99-95-42-01-14 і консультації з підкатегорії 107.07 БЗ.

Вести КОДВ або КОД можна в паперовому чи в електронному вигляді за вибором платника (п. 2 Порядку ведення КОД і п. 2 Порядку ведення КОДВ)

Основні правила ведення

Перш ніж почати робити записи в Книзі, її потрібно зареєструвати в органі ДФСУ за основним місцем обліку. Причому зробити це слід заздалегідь, щоб до початку отримання доходів на спрощеній системі вона була в підприємця. Порядок реєстрації КОД або КОДВ відрізняється залежно від варіанта ведення Книги (у паперовій чи електронній формі).

Книга в паперовій формі. Для її реєстрації необхідно подати заяву в довільній формі на ім’я керівника органу ДФСУ. Разом із заявою подаємо прошнурований і пронумерований примірник Книги із заповненим титульним аркушем.

На титульному аркуші Книги вказують:

— прізвище, ім’я та по батькові;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) і номер паспорта (для осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючий орган і мають відповідну позначку в паспорті);

— податкову адресу.

Реєстрацію КОД або КОДВ у фіскальному органі здійснюють безкоштовно. Книга засвідчується підписом керівника або заступника керівника такого органу і скріплюється печаткою.

Згідно з роз’ясненням фіскалів (див. підкатегорію 107.07 БЗ)

зареєстрована КОД або КОДВ повинна видаватися в день її подання єдиноподатником у ДПІ

Хоча, зазначимо, на практиці буває не все так добре.

Після закінчення сторінок у КОД або КОДВ єдиноподатник повинен завести нову Книгу. Записи в ній продовжуються наростаючим підсумком. Таким чином, перший запис у новій Книзі робиться в день, наступний за останнім днем запису в Книзі, що закінчилася. Попередня Книга залишається на зберіганні в платника. Так само чинять під час переходу підприємця з паперової на електронну форму КОД (КОДВ).

Книга в електронній формі. У разі обрання платником податку ведення КОД (КОДВ) в електронній формі, платник податків повинен (п.п. 1 п. 4 Порядку ведення КОД і п.п. 1 п. 4 Порядку ведення КОДВ):

1) отримати посилені сертифікати відкритих ключів. Для цього він звертається до акредитованого центру сертифікації ключів, уключеного в систему подання податкових документів в електронному вигляді;

2) укласти з органом ДФСУ за основним місцем свого обліку договір про визнання електронних документів;

3) сформувати і відправити до цього органу ДФСУ заяву про обрання способу ведення Книги в електронній формі. Така заява направляється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису.

Протягом 3 робочих днів після отримання заяви ДПІ формує і направляє платникові податків повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням її реєстраційного номера та дати реєстрації.

Після отримання такого повідомлення платник податків може розпочати її заповнення.

Зміна податкової адреси. Якщо підприємець змінює податкову адресу (місце проживання) і це призводить до зміни адміністративного району, то йому необхідно зареєструвати нову Книгу в ДПІ за новим місцем обліку.

У разі коли зміна податкової адреси (місця проживання) відбувається в межах одного адміністративного району, підприємець продовжує здійснювати записи наростаючим підсумком у зареєстрованій Книзі. При цьому, як роз’яснюють фіскали (див. підкатегорію 107.07 БЗ), він може самостійно внести відповідні зміни на титульному аркуші паперової форми Книги.

Реєструвати нову Книгу не вимагається

Скільки книг обліку потрібно єдиноподатнику? Підприємці-єдиноподатники, які здійснюють декілька видів діяльності (торгівля, послуги, виконання робіт), повинні вести лише одну КОД або КОДВ. У ній фіксують доходи (і витрати) за всіма видами діяльності одночасно, без розділення на кожен вид діяльності окремо.

Крім того, достатньо ведення тільки однієї Книги обліку й у разі здійснення підприємцем господарської діяльності за декількома адресами. Єдиноподатник у такому разі щодня (за підсумками робочого дня) відображає в ній суми доходів, отриманих за всіма місцями здійснення господарської діяльності.

Не доведеться заводити окремі книги і на найнятих працівників, що займаються торгівлею (див. роз’яснення в підкатегорії 107.07 БЗ).

Таким чином, підприємцю-єдиноподатнику достатньо вести тільки одну Книгу обліку в електронному або паперовому вигляді

Порядок ведення книг обліку. Передусім, нагадаємо: усі наведені далі правила поширюються і на єдиноподатників, які ведуть ще «старі» книги, затверджені наказом № 1637 (ср. 025069200). Про те, як нині слід заповнювати КОД (КОДВ), ви дізнаєтеся прямо зараз.

Записи в Книзі здійснюються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою (п.п. 3 п. 3 Порядку ведення КОД і п.п. 3 п. 3 Порядку ведення КОДВ). Тобто в паперовому вигляді Книга повинна вестися від руки.

Книга має бути заповнена в гривнях з копійками (п. 8 Порядку ведення КОД і п. 8 Порядку ведення КОДВ).

ФОП-єдиноподатники здійснюють записи в Книзі за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід (здійснено витрати). При цьому застосовують касовий метод.

Так, у доходах відображають кошти, що надійшли за день на поточний рахунок підприємця або готівкою, фактично безоплатно отримані товари (роботи, послуги) тощо.

Витрати в КОДВ спрощенці групи 3 за ставкою 3 % заповнюють за підсумками дня, протягом якого вони були понесені. Зокрема, тут показують оплату за товари (роботи, послуги), виплачену заробітну плату, сплачений ЄСВ тощо.

Записи в електронних книгах також роблять за підсумками робочого дня щодня, але не пізніше наступного календарного дня (п.п. 3 п. 4 Порядку ведення КОД і п.п. 3 п. 4 Порядку ведення КОДВ).

Проте майте на увазі:

якщо ви маєте справу з доходами в готівковій формі, то запис в електронну Книгу слід робити день у день

Адже п. 2.6 Положення № 637 вимагає оприбутковувати готівку в день її надходження, а запис готівкового доходу в Книзі для єдиноподатника саме і є їх оприбуткуванням. Невідображення / несвоєчасне відображення готівкового доходу в КОД (КОДВ) загрожує 5-кратним штрафом (ст. 1 Указу № 436/95).

Якщо протягом робочого дня підприємець не отримував дохід і не здійснював витрати (для групи 3 з ПДВ), то заповнювати Книгу за цей день не потрібно (див. підкатегорію 107.07 БЗ). Не потрібно заповнювати Книгу й у вихідний день, якщо цього дня підприємець не працював та відповідно не отримував дохід і не ніс витрати (для групи 3 з ПДВ).

Як зазначено в п.п. 2 п. 6 Порядку ведення КОД, щоденні суми доходів підсумовуються наприкінці місяця, кварталу і року. І хоча Порядок ведення КОДВ прямо про це не говорить, на наш погляд, визначати підсумкові суми має сенс і в цій Книзі обліку. Таким чином, наприклад, наприкінці вересня 2017 року в Книзі буде 2 підсумкові записи: «Разом за вересень 2017 року» і «Разом за IІІ квартал 2017 року». У свою чергу, наприкінці року в Книзі буде 3 підсумкові записи: «Разом за грудень 2017 року», «Разом за ІV квартал 2017 року» і «Разом за 2017 рік».

Зберігання Книги. Книга обліку доходів / доходів і витрат знаходиться безпосередньо в підприємця (див. підкатегорію 107.07 БЗ). Причому зберігати Книгу потрібно протягом 3 років після закінчення звітного періоду, у якому був виконаний останній запис (п. 7 Порядку ведення КОД і п. 7 Порядку ведення КОДВ). Наприклад, останній запис платником групи 2 (звітний період — календарний рік) у Книзі був зроблений 30.01.2013 р. Через 3 роки після закінчення 2013 року, тобто з 01.01.2017 р., підприємець зберігати Книгу не зобов’язаний.

Щоправда, якщо в підприємця за цей період не було перевірок, то ми б рекомендували зберігати Книгу довше — до моменту проведення перевірки. Можливо, вам вона ще знадобиться.

Виправлення в Книзі. Підприємцеві дозволено робити виправлення в Книзі, яка ведеться як у паперовій (п.п. 3 п. 3 Порядку ведення КОД і п.п. 3 п. 3 Порядку ведення КОДВ), так і в електронній формі (п.п. 4 п. 4 Порядку ведення КОД і п.п. 4 п. 4 Порядку ведення КОДВ).

Внесення виправлень у Книгу в паперовій формі здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного значення), який повинен підтверджуватися підписом підприємця-єдиноподатника.

Таким чином, щоб виправити помилку, вам не потрібно закреслювати в Книзі або повертатися до помилкового запису. Слід відразу після останнього запису в ній зробити новий запис. Причому:

1) у графі 1 вказати ту дату, коли допущена помилка;

2) у графах 2 — 8 указати суму доходів або витрат, якої бракує, зі знаком «+» (чи зайву суму зі знаком «-»), яка скоригує помилковий запис до правильного значення;

3) поруч ставимо свій (підприємця) підпис.

Якщо ви ведете Книгу в електронному вигляді, то виправлятися потрібно за допомогою додаткового рядка, у якому відображається від’ємне або позитивне значення аналогічно виправленню в Книзі в паперовій формі.

Якщо Книга загубилася. Якщо Книга втрачена (пошкоджена або знищена), то в цьому випадку підприємцю-єдиноподатнику потрібно керуватися нормами п. 44.5 ПКУ. Тобто слід у 5-денний строк з дня такої події письмово в довільній формі повідомити про це органу ДФСУ за місцем обліку. Подати заяву слід у порядку, встановленому ПКУ для надання податкової звітності.

Відновити втрачені документи необхідно протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем надходження повідомлення до органу ДФСУ

Крім того, податківці, посилаючись на п. 6.10 Положення № 88, рекомендують підприємцю-єдиноподатнику звернутися до органів внутрішніх справ із заявою про втрату Книги обліку й отримати довідку про подання такої заяви (див. підкатегорію 107.07 БЗ).

Відповідальність. Розглянемо, яка відповідальність може загрожувати підприємцю у зв’язку з порушенням правил ведення книг обліку.

1. За неведення або неналежне ведення обліку доходів і витрат до підприємця може бути застосований штраф, передбачений ст. 1641 КУпАП у розмірі від 51 до 136 грн. За повторне порушення особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, штраф складе від 85 до 136 грн.

2. За неоприбуткування, неповне або несвоєчасне оприбуткування готівки, а саме за невнесення відповідного запису про отримання готівкового доходу в КОД (КОДВ), підприємцю може загрожувати штраф у 5-кратному розмірі неоприбуткованої суми. Це випливає з п. 1.2 Положення № 637 і ст. 1 Указу № 436/95.

3. За втрату, псування (непридатність) Книги, первинних документів з питань обчислення і сплати податків і зборів та/або за ненадання контролюючим органам оригіналів документів (окрім документів, отриманих з ЄРПН) або їх копій при здійсненні податкового контролю підприємцю також доведеться викласти чималу суму. Зокрема, п. 121.1 ПКУ передбачено штраф у розмірі 510 грн. Повторне порушення протягом року обійдеться в 1020 грн. (див. лист ДПСУ від 17.04.2012 р. № 11206/7/17-1217, роз’яснення в підкатегорії 107.07 БЗ).

Заповнюємо КОД і КОДВ: подробиці

Тепер розглянемо пографно заповнення КОД і КОДВ. Спершу зупинимося на відображенні в них доходів.

Зазначимо: графи КОД і розділу I «Доходи» КОДВ ідентичні, за винятком того, що в КОДВ єдиноподатники групи 3 — платники ПДВ усі суми доходу фіксують без ПДВ (див. підкатегорію 107.07 БЗ). Тому ми не зупинятимемося окремо на кожній з книг, а опишемо загальну схему дій при заповненні їх граф (див. табл. 2.8).

Таблиця 2.8. Заповнення граф КОД і розділу I «Доходи» КОДВ

Номер графи

Книга

Назва графи / Пояснення до заповнення

1

КОД і КОДВ

Дата запису

Тут проставляють дати всіх робочих днів підприємця, протягом яких отримано дохід. Вихідні дні, а також дні, коли в підприємця не було доходу, тут не наводять. У цій графі також зазначають період, за який підбивається підсумок доходу за місяць, квартал, рік.

2 — 6

КОД

Дохід від провадження діяльності

2 — 7

КОДВ

У цих графах фіксують доходи, що оподатковуються за основними ставками, у вигляді:

— вартості проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг (графи 2 — 4 КОД і розділу І КОДВ);

— вартості безкоштовно отриманих товарів (робіт, послуг) (графа 5 КОД і розділу І КОДВ);

— суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (графа 6 розділу І КОДВ). Оскільки кредиторська заборгованість, за якою сплив строк позовної давності, згідно з абзацом третім п. 292.3 ПКУ включається тільки в дохід єдиноподатників групи 3 на ставці 3 % (зі сплатою ПДВ), ця графа наявна тільки в КОДВ.

У графі 6 КОД і в графі 7 розділу І КОДВ відображають загальну суму доходу за день, яку оподатковують за основними ставками.

2

КОД

сума, грн., коп.

КОДВ

сума без податку на додану вартість, грн., коп.

Тут указують щоденний підсумок доходу, отриманого від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг у межах «єдиноподаткової» діяльності ФОП. «Громадянські» доходи ФОП (наприклад, від продажу автомобіля або проценти за депозитом) у цій графі та взагалі в Книзі не вказують.

У цю графу вносять тільки той дохід, який отримано у вигляді готівкових грошових коштів (у тому числі реалізаторами, що працюють у ФОП) або коштів, що надійшли на поточний рахунок підприємця.

При отриманні протягом дня доходу в готівковій і безготівковій формі кожен вид доходу відображають окремо (окремими рядками) за підсумками дня (див. лист ГУ ДФС у м. Київ від 25.02.2016 р. № 1529/Л/26-15-12-02-14, консультацію в підкатегорії 107.07 БЗ).

Зверніть увагу: у цю графу не потрапить дохід, який оподатковується за ставкою 15 %. Місце такому доходу в графі 8 КОД і в графі 9 розділу І КОДВ (див. нижче пояснення до цих граф).

Інтерес викликають надходження в межах посередницьких договорів. З одного боку, доходом єдиноподатника в межах таких договорів є сума винагороди. Але, з іншого боку, є небезпека, що при готівкових розрахунках не будуть дотримані вимоги п. 2.6 Положення № 637.

Нагадаємо: відповідно до цих вимог уся готівка, що надходить у касу, має бути своєчасно (у день її отримання) і в повній сумі оприбуткована — врахована в КОД/КОДВ. За неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) готівки, як ми зазначили вище, підприємцю загрожує штраф у 5-кратному розмірі неоприбуткованої суми. Тому безпечніше, звичайно ж, навести в цій графі всю суму готівки, що надійшла, і одночасно рядком нижче зі знаком «-» указати транзитні суми, які не є доходом єдиноподатника. Такий порядок заповнення виключить усі спроби звинуватити підприємця в неоприбуткуванні готівки, яка надійшла. Про те, що вся сума коштів, отриманих за посередницькими договорами, повинна відображатися в Книзі, а в декларацію потрапляє тільки

сума винагороди, зазначено в консультації фіскалів, розміщеній у підкатегорії 107.07 БЗ.

У разі отримання доходу в іноземній валюті дохід перераховують у гривні за курсом НБУ на день його отримання (п. 292.5 ПКУ).

У графу 2 рекомендуємо включати і доходи, які не пов’язані з продажем товарів (робіт, послуг), безоплатним отриманням товарів (робіт, послуг) і списанням простроченої кредиторської заборгованості, зокрема:

— внесення власних грошових коштів фізичної особи на підприємницький рахунок (якщо ФОП керується роз’ясненнями податківців);

— суми поворотної фінансової допомоги, якщо минуло 12 місяців з дня її отримання;

— суми неустойки (штрафів, пені), фактично отримані у зв’язку з порушенням контрагентом умов договору;

— суми відшкодування орендарем комунальних платежів за переданим в оренду майном (якщо вони не включені до складу орендної плати і передбачені договором оренди).

У цю графу не повинна потрапляти вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Такі суми слід відображати в графі 5 КОД і в графі 5 розділу І КОДВ (див. нижче пояснення до цієї графи).

Крім того, не місце в графі 2 розділу І КОДВ і кредиторській заборгованості, за якою сплив строк позовної давності. Єдиноподатники групи 3, що є платниками ПДВ, вказують суми такої заборгованості в графі 6 розділу І КОДВ (див. нижче пояснення до цієї графи).

3

КОД

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги)

та/або передплати, грн., коп.

КОДВ

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги)

та/або передплати без податку на додану вартість, грн., коп.

У графі 3 відображають суму коштів (у тому числі отримані аванси), яку єдиноподатник повернув своїм покупцям або замовникам у зв’язку з розірванням договору, поверненням товару або за листом-заявою про повернення коштів (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ).

Записи в цій графі повинні підтверджуватися відповідним документом (платіжним дорученням, угодою про розірвання договору, листом-заявою про повернення коштів тощо).

Дані з графи 3 Книги враховують при заповненні графи 4. Тобто зазначені тут показники зменшать загальну суму «єдиноподатного» доходу, наведеного в графі 6 КОД і в графі 7 розділу І КОДВ.

Раніше податківці роз’яснювали (див. консультацію в підрозділі 107.07 БЗ, що діяла до 01.01.2015 р.), що при поверненні авансу в інвалюті в графі 3 Книги слід відображати суму, визначену в гривнях за офіційним курсом НБУ на дату отримання авансу. Вважаємо, їх думка із цього питання не змінилася.

Більше про відображення авансів в обліку і звітності єдиноподатника див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 32, с. 9.

4

КОД і КОДВ

скоригована сума доходу, грн., коп. (гр. 2 - гр. 3)

У цій графі наводять скориговану суму доходу за продані товари (виконані роботи, надані послуги). Її визначають як різницю між значеннями граф 2 і 3. Тобто скориговану суму доходу визначають за вирахуванням повернених покупцям коштів.

Значення цієї графи може вийти від’ємним. Але! Фіскали в категорії 107.07 БЗ вказали, що дані в графі 4 не можуть указуватися з від’ємним значенням.

5

КОД

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн., коп.

КОДВ

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, грн., коп.

У цій графі відображають вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Такий дохід виникає на дату підписання акта приймання-передачі таких товарів (робіт, послуг).

До безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) з метою сплати єдиного податку, нагадаємо, належать (абзац другий п. 292.3 ПКУ):

1) товари (роботи, послуги), надані єдиноподатнику згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства, які не передбачають грошової або іншої компенсації їх вартості або їх повернення (детальніше див. на с. 56);

2) товари, передані єдиноподатнику на відповідальне зберігання і використані ним.

Також сюди потрапить сума прощеної до закінчення строку позовної давності кредиторської заборгованості (див. с. 57).

6

КОДВ

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, без податку на додану вартість, грн., коп.

У цій графі вказують кредиторську заборгованість єдиноподатника, за якою сплив строк позовної давності. Нагадаємо: згідно зі ст. 257 ЦКУ загальний строк позовної давності становить 3 роки. Проте в окремих випадках може встановлюватися спеціальна позовна давність (детальніше див. у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 58, с. 92).

Кредиторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності, до складу доходів включають тільки ті підприємці-єдиноподатники групи 3, які є платниками ПДВ і сплачують єдиний податок за ставкою 3 %.

Дохід відображають на дату списання кредиторської заборгованості, за якою сплив строк позовної давності.

На наш погляд, не слід відображати в графі 6 розділу І КОДВ кредиторку, що списується після закінчення строку позовної давності, за авансами отриманими і поворотною фінансовою допомогою, не поверненою протягом 12 місяців з дати її отримання. Адже ці суми вже були раніше включені в доходи.

Зверніть увагу: якщо кредиторська заборгованість списується за домовленістю сторін до закінчення строку позовної давності, то в цій графі їй не місце. Таку заборгованість потрібно відобразити в графі 5 Книги обліку як доходи від безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

6

КОД

всього, грн., коп. (гр. 4 + гр. 5)

7

КОДВ

всього, грн., коп. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

Тут відображають загальну суму оподатковуваного за основною ставкою доходу, який отриманий єдиноподатником. Значення цієї графи є сумою значень граф 4 і 5 КОД / значень граф 4, 5 і 6 розділу І КОДВ.

Показник цієї графи слугує підставою для заповнення єдиноподатником:

— групи 1 — рядка 01 розділу II декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця;

— групи 2 — рядка 03 розділу III декларації;

— групи 3 — рядка 05 (06) розділу IV декларації.

Більше про заповнення декларації ФОП-єдиноподатників ви можете дізнатися в підрозділі 2.4 на с. 76.

Значення цієї графи може вийти від’ємним. Проте, на думку податківців (див. категорію 107.07 БЗ), дані в графі 6 КОД не можуть указуватися з від’ємним значенням. Вважаємо, така думка поширюється і на графу 7 розділу І КОДВ.

7 — 8

КОД

Дохід, що оподатковується за ставкою 15 %

8 — 9

КОДВ

7

КОД

вид доходу

8

КОДВ

У цій графі наводять вид доходу, отриманого з порушенням правил роботи на спрощеній системі оподаткування та оподатковуваного за ставкою 15 %. Згідно з приміткою до цієї графи для зазначення виду доходу використовують цифру від 1 до 5, що відповідає виду доходу, вказаного в пп. 1 — 5 п. 293.4 ПКУ. Так, у цій графі потрібно вказати цифру:

— « — для суми перевищення граничної річної суми доходу відповідної «єдиноподатної» групи, визначеної пп. 1 — 3 п. 291.4 ПКУ. Нагадаємо: «прибуткова» межа для групи 1 складає 300 тис. грн., для групи 2 — 1,5 млн грн., для групи 3 — 5 млн грн.;

— « — для доходу, отриманого спрощенцями групи 1 або 2 від здійснення діяльності, не вказаної в Реєстрі ЄП . Такий вид доходу не вказують єдиноподатники групи 3

(як зі сплатою, так і без сплати ПДВ);

— « — для доходу, отриманого при використанні негрошових форм розрахунків;

— « — для доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, що не дозволяють застосовувати спрощену систему оподаткування (вони перераховані в п. 291.5 ПКУ);

— « — для доходу, отриманого єдиноподатниками групи 1 або 2 від здійснення діяльності, не передбаченої в пп. 1 і 2 п. 291.4 ПКУ відповідно. Цей вид доходу не вказують єдиноподатники групи 3.

Як ми зазначили раніше, вказані доходи обкладають єдиним податком за ставкою 15 %. Крім того, єдиноподатники, що отримали такий дохід, зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування (п.п. 298.2.3 ПКУ). Виняток становлять єдиноподатники груп 1 і 2, які при перевищенні допустимого розміру доходу можуть перейти в «старшу» групу (детальніше див. на с. 89).

Зверніть увагу: усе вищенаведене стосується тільки тих випадків, коли дохід був отриманий за договором, у якому єдиноподатник фігурував як підприємець, а не як громадянин-фізособа. Якщо фізособа отримала заборонений для єдиноподатників дохід як звичайний громадянин, а не як ФОП, то податківці не повинні позбавляти його права працювати на спрощеній системі.

8

КОД

сума, грн., коп.

9

КОДВ

У графі 8 КОД і в графі 9 розділу І КОДВ зазначають суму доходу, вид якого був записаний у графі 7 КОД і в графі 8 розділу І КОДВ відповідно.

Зверніть увагу: єдиноподатники групи 3 — платники ПДВ відображають тут дохід без ПДВ.

Показник цієї графи слугує підставою для заповнення:

— рядка 02 розділу II декларації єдиноподатниками групи 1;

— рядка 04 розділу III декларації єдиноподатниками групи 2;

— рядка 07 розділу IV декларації єдиноподатниками групи 3.

Далі розглянемо, як заповнити розділ II «Витрати» КОДВ.

У цьому розділі єдиноподатники групи 3 на ставці 3 % відображають суми здійснених витрат, зокрема на оплату товарів (робіт, послуг), виплату заробітної плати, сплату ЄСВ тощо.

Для того щоб записати в КОДВ суму витрат, єдиноподатник не зобов’язаний чекати на отримання доходу, пов’язаного з такими витратами. Сума витрат відображається в Книзі в день сплати грошових коштів незалежно від того, отриманий уже дохід, пов’язаний із цими витратами, чи ні.

Витрати в Книзі відображають за датою списання коштів з поточного рахунку або за датою оплати готівкою. На те, що витрати показують на дату фактичної сплати грошових коштів на підставі документа про оплату, звертають увагу і фіскали в консультації, розміщеній у категорії 107.07 БЗ.

Витрати підприємець-єдиноподатник має право записувати в Книгу загальним підсумком за день, без розшифровки в ній, кому і за що перерахована оплата (п. 5 Порядку ведення КОДВ).

Про те, як заповнити розділ II КОДВ, ви можете дізнатися з табл. 2.9.

Таблиця 2.9. Заповнення граф розділу II «Витрати» КОДВ

Номер графи

Назва графи / Пояснення до заповнення

1

Дата запису

Тут проставляють дати всіх робочих днів підприємця, протягом яких були здійснені витрати. Вихідні дні, а також дні, коли в підприємця не було витрат, у графі 1 не наводять.

2 — 3

Витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг)

2

вид витрат

У графу 2 записують види витрат на придбання товарів (робіт, послуг), наприклад:

— вартість сплачених постачальнику (підряднику) товарів (робіт, послуг) згідно з угодою;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків, сплачені у зв’язку з купівлею товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються підприємцеві;

— транспортно-заготівельні витрати;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, придатного для використання в запланованих цілях.

3

сума без податку на додану вартість, грн., коп.

У цій графі зазначають загальну суму коштів, витрачену підприємцем протягом дня у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) за кожним видом витрат. Записи в цій графі слід робити касовим методом: сплатив гроші — записав у графу 3 загальним підсумком за день. Вартість придбаних товарів (робіт, послуг) указують без ПДВ.

Витрати, які єдиноподатники відображають у цій графі, мають бути підтверджені первинними документами. Цю вимогу містить п. 44.1 ПКУ. Якщо документів, що підтверджують витрати, у платника єдиного податку не буде, податківці можуть застосувати до нього штраф у розмірі 510 грн. (при повторному порушенні особою, яку протягом року вже було оштрафовано за це порушення, — 1020 грн.) на підставі ст. 121 ПКУ (див. роз’яснення з категорії 107.11 БЗ).

Крім того, наявність первинних документів убереже вас від можливих претензій податківців з приводу того, що бездокументні товари (роботи, послуги) могли бути отримані безоплатно або придбані в громадян без утримання ПДФО та ВЗ і відображення відповідних сум у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

4

Витрати на оплату праці найманих працівників, грн., коп.

Якщо в підприємця є наймані працівники, то в цю графу він записує суму нарахованої їм зарплати (без вирахування ПДФО і ВЗ, тобто «грязну» суму). Запис здійснюється в день виплати зарплати.

5

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, грн., коп.

У цій графі, на наш погляд, слід відображати суму ЄСВ, нарахованого на зарплату працівників. Утім, назва самої графи 5 не виключає можливості вписувати сюди і суми ЄСВ, сплачені підприємцем «за себе». Запис у графі 5 здійснюють у день перерахування (сплати) ЄСВ на рахунки органу ДФСУ.

6

Інші витрати, грн., коп.

Тут зазначають суму інших витрат, пов’язаних з підприємницькою діяльністю єдиноподатника (наприклад, на рекламу, оренду, оплату вартості електроенергії, тепла, води, телефонного зв’язку, передплату спеціалізованих періодичних видань, на сплату податків тощо).

7

Всього, грн., коп. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

У цій графі підраховують загальну суму витрат за день. Значення цієї графи є сумою значень граф 3 — 6 розділу II КОДВ.

Тепер ви знаєте, як підприємцям-спрощенцям вести облік у КОД і КОДВ, форми яких затверджені наказом № 579.

Далі розглянемо, як на підставі відомостей, наведених у книгах обліку, заповнити податкову декларацію єдиноподатника.

2.4. Декларація єдиноподатника

Складання і надання податкової звітності — один з першочергових обов’язків усіх платників податків (п.п. 16.1.3, п. 49.2 ПКУ). І підприємці — платники єдиного податку — не виняток. Обов’язок подання податкових декларацій з єдиного податку покладений на них пп. 296.2 і 296.3 ПКУ.

На сьогодні форма Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (далі — декларація єдиноподатника) затверджена наказом № 578.

Вона є єдиною для всіх груп підприємців-спрощенців

Зверніть увагу: з 05.05.2017 р. набули чинності зміни у формі декларації, які нарешті адаптували її до діючого податкового законодавства*. Причому виходячи з норм п. 46.6 ПКУ квартальники вперше за новою формою повинні звітувати за 9 місяців 2017 року, а річники — за 2018 рік.

* Нагадаємо: у «старій» формі декларації єдиноподатника були вказані ставки податку 2 і 4 % для платників групи 3 при чинних уже з початку 2016 року 3 і 5 % відповідно.

Проте контролери вважають трохи інакше (див. підкатегорію 107.08 БЗ). Так, якщо для єдиноподатників групи 3 вони згодні із застосуванням нової декларації починаючи зі звітності за 9 місяців 2017 року, то спрощенцям груп 1 і 2 вони пропонують подавати нову форму вже зі звіту за 2017 рік.

Утім, ураховуючи, що зміни у форму декларації більшою мірою носять «косметичний» характер, нічого в цьому поганого для підприємця не буде.

І пам’ятайте: цю форму використовуємо не лише для подання звітності за поточні звітні періоди, але і для виправлення помилок, допущених у деклараціях за минулі періоди, коли звітність подавалася за старими формами (абзац перший п. 50.1 ПКУ).

Цікавий момент. Згідно з п. 49.2 ПКУ платник зобов’язаний подавати декларацію в тому випадку, якщо у звітному періоді в нього:

1) виникають об’єкти оподаткування або

2) присутні показники, які підлягають декларуванню.

Більше того, у 2017 році законодавець уніс у цей пункт ПКУ спеціальне уточнення, згідно з яким його норми повинні застосовуватися до всіх платників податків, у тому числі до спрощенців.

Проте, як раніше, так і зараз, податківці ігнорують цю норму стосовно єдиноподатників. Так, у підкатегорії 107.08 БЗ розміщена консультація про те, що ФОП-спрощенці, які не отримували протягом звітного періоду доходів і не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, все одно зобов’язані подавати декларацію єдиноподатника в строки, передбачені п. 49.18 ПКУ. Свій погляд фіскали аргументують тим, що єдиноподатники повинні декларувати свій обсяг доходу, доводячи таким чином право перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Тепер згадаємо основні правила подання «єдиноподатної» декларації. Для зручності наведемо їх у табл. 2.10.

Таблиця 2.10. Декларація єдиноподатника: загальні правила

Показник

Група платників єдиного податку

група 1

група 2

група 3

Звітний (податковий) період*

Календарний рік (абзац перший п. 294.1 ПКУ)

Календарний квартал (абзац другий п. 294.1 ПКУ)

* Згідно з п. 296.8 ПКУ єдиноподатники для отримання довідки про доходи мають право подати до органу ДФСУ податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний), податковий (звітний) період. Проте подання такої декларації не звільняє їх від обов’язку подання податкової декларації в строк, установлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Строки подання декларації

У загальному випадку декларація подається протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 і п. 296.2 ПКУ).

За 2017 рік — не пізніше 01.03.2018 р.

Декларація подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 і п. 296.3 ПКУ)

Можливість перенесення строку подання

Передбачена згідно з п. 49.20 ПКУ. Так, якщо останній день строку, встановленого для подання декларації, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим

Куди подається декларація

У контролюючий орган за місцем податкової адреси (місцем проживання) єдиноподатника (п. 296.4 ПКУ). Тобто за місцем, де він узятий на облік як платник податків (п. 45.1 ПКУ)

Способи подання декларації

ПКУ передбачає три варіанти (п. 49.3 ПКУ):

1) особисто єдиноподатником або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації, п. 49.5 ПКУ);

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Одиниця виміру при заповненні декларації

Грошові показники наводять у гривнях з копійками. Про це свідчить примітка «3» до декларації єдиноподатника, де зазначено, що одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми

Вимоги до заповнення

1. У декларації мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити, передбачені її формою, з перелічених у пп. 48.3 і 48.4 ПКУ. У разі виявлення порушень у заповненні обов’язкових реквізитів у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено (п. 49.11 ПКУ).

2. Декларацію складають наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПКУ).

3. Якщо якийсь рядок декларації не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то в ньому ставлять прочерк.

4. Декларацію, у тому числі в електронній формі, заповнюють українською мовою (див. лист ДПСУ від 07.03.2012 р. № 8971/К/18-4013).

5. У декларації окремо відображають доходи, які оподатковуються за основними і за підвищеними ставками (пп. 296.5.2 і 296.5.3 ПКУ).

6. Показники декларації формують на підставі первинних документів та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, ведення яких передбачене законодавством (п. 44.1 ПКУ). Фізособи-єдиноподатники заповнюють декларацію, користуючись даними з КОД або КОДВ (пп. 296.1.1 і 296.1.2 ПКУ)

Хто підписує декларацію

Декларацію підписує (п.п. 48.5.2 ПКУ) сам підприємець або його представник. За наявності печатки підпис скріплюють її відбитком (п. 48.3 ПКУ)

Для складання і подання декларації велике значення має правильне визначення звітного періоду.

У загальному випадку податковий (звітний) період для єдиноподатників розпочинається з 1-го числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (п. 294.2 ПКУ).

Проте є особливі випадки, у яких звітний період визначається по-іншому. Наприклад, для єдиноподатників, які перейшли на сплату єдиного податку із загальної системи або для новозареєстрованих суб’єктів господарювання, що бажають відразу працювати на спрощеній системі. Перелік таких особливих випадків, урегульованих ПКУ, наведемо в табл. 2.11.

Таблиця 2.11. Звітний період єдиноподатника

Ситуація

Групи ФОП-єдиноподатників

група 1

група 2

група 3

Звітний (податковий) період — загальний випадок (п. 294.1 ПКУ)

Календарний рік

Календарний квартал

Суб’єкт перейшов на сплату єдиного податку зі сплати інших податків і зборів (п. 294.3 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, який настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому суб’єкт зареєстрований платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду

Новозареєстрований суб’єкт господарювання (п. 294.4 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому підприємець зареєстрований платником єдиного податку*

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, у якому сталася державна реєстрація**

* За умови, що новозареєстрований підприємець подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, у якому відбулася його держреєстрація. Врахуйте: у цьому випадку за період з дати держреєстрації до 1-го числа наступного місяця застосовується загальна система оподаткування.

** Якщо новозареєстрований суб’єкт господарювання подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування протягом 10 календарних днів з дня держреєстрації.

Здійснення держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, які є єдиноподатниками (п. 294.6 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним органом ДФСУ отримано від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності*

* При цьому, за роз’ясненням податківців (див. категорію 107.10 БЗ), єдиний податок не сплачується:

— спрощенцями групи 1 або 2 — з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому контролюючим органом отримано відповідне повідомлення держреєстратора;

— єдиноподатниками групи 3 — з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому органом ДФСУ отримано відповідне повідомлення держреєстратора.

Зміна податкової адреси єдиноподатника (п. 294.7 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом за старою адресою вважається період, у якому платник подав заяву органу ДФСУ про зміну податкової адреси

Такими є загальні принципи подання декларації платниками єдиного податку. А тепер давайте поглянемо, як власне заповнювати декларацію і що вказувати в кожному з її рядків.

Як ми зазначили раніше, форма декларації є єдиною для всіх груп підприємців-єдиноподатників. Вона розроблена таким чином, що показники господарської діяльності для кожної групи перебувають в окремому розділі. Відповідно, кожна група єдиноподатників заповнює свій «комплект» розділів, передбачений саме для неї.

Пам’ятайте: якщо протягом року ви міняли групу — у декларації потрібно буде одночасно заповнювати розділи, призначені і для нової, і для старої вашої групи.

Тобто, якщо ви в І кварталі працювали в групі 2, а з ІІ кварталу перейшли в групу 3, то в декларації до кінця року відображайте:

— у розділі III показники за І квартал;

— у розділі IV показники починаючи з ІІ кварталу (наростаючим підсумком).

А як учинити, якщо виникли «перехідні» доходи — товари/послуги були продані/надані під час перебування в одній групі, а гроші за це отримані вже під час перебування в іншій групі?

Податківці в консультації з категорії 107.08 БЗ відповідають на це запитання таким чином:

— якщо першо- або другогрупник перейшов у групу 3 — він відображає такі доходи в поточній декларації в періоді фактичного отримання грошових коштів у розділі, призначеному для доходів третьогрупника (розділ IV);

— якщо третьогрупник перейшов у групу 1 або 2 — він повинен подати уточнюючий розрахунок за період, у якому були відвантажені товари (надані послуги), і включити грошові кошти, що надійшли, до складу доходу, оподатковуваного за ставками групи 3.

Роз’яснення податківців обумовлене тим, що «перехідні» доходи, що надійшли першо- або другогрупнику, але зароблені ним у період перебування в групі 3, можуть бути отримані від діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 або 2. Тому такі доходи податківці не дозволяють відображати в розділі ІІ або ІІІ поточної декларації підприємця. Вони через уточнюючий розрахунок повинні потрапити в доходи того періоду, у якому підприємець був у групі 3 і заробив «перехідні» доходи.

Далі в табл. 2.12 розглянемо, що відображають у кожному з рядків розділів декларації.

Таблиця 2.12. Заповнюємо «єдиноподатну» декларацію: від рядка до рядка

Код рядка

Назва показника / Пояснення до заповнення

«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ»

Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками з числа ФОП-єдиноподатників. Зверніть увагу: інформація, яка наводиться в службових полях 01 — 07, належить до обов’язкових реквізитів (п. 48.3 ПКУ). За її відсутності документ втрачає статус податкової декларації (пп. 48.1 і 48.2 ПКУ)

Поле 01

«Тип податкової декларації»

Проставляємо відповідну позначку в одному з полів залежно від типу декларації:

«Звітна» — при наданні звітної декларації вперше;

«Звітна нова» — при повторному наданні декларації до закінчення граничного строку її подання за звітний період;

«Уточнююча» — при наданні уточнюючої декларації для виправлення виявлених помилок (граничний строк для подання декларації сплив);

«Довідково» — якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період (п. 296.8 ПКУ). Строк надання такої декларації не регламентований. Вона не є підставою для нарахування і сплати єдиного податку й не звільняє від надання квартальної (річної) декларації

Поле 02

«Податковий (звітний) період»

Тут проставляємо позначку «Х» в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація: «I квартал», «півріччя», «три квартали» або «рік».

У полі «місяць» вказують номер місяця, за який подається «довідкова» декларація з позначкою «Довідково» в полі 01. В інших випадках це поле не заповнюють. Майте на увазі: щоб отримати довідку про доходи в розрізі декількох місяців, підприємцю доведеться подати декілька «довідкових» декларацій за кожен місяць окремо (детальніше про це читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 97, с. 6).

Якщо подається уточнююча декларація (стоїть позначка в полі «Уточнююча»), то згідно зі «свіжою» консультацією податківців (див. підкатегорію 107.08 БЗ) у полі 02 слід зазначити податковий (звітний) період, який уточнюється. Тобто поля 02 і 03 будуть заповнені однаково

Поле 03

«Податковий (звітний) період, який уточнюється»

Заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете виправити помилки в деклараціях за попередні періоди, за якими вже сплив граничний строк надання звітної декларації (у вас заповнений розділ VI декларації).

Порядок заповнення цього поля такий же, як і поля 02, з тією лише відмінністю, що тут зазначаємо період, який уточнюється. При цьому якщо виправлення помилки ви здійснюєте в поточній декларації (зроблена позначка в полі «Звітна» або «Звітна нова»), в полі 02 буде вказаний поточний звітний період, а в полі 03 — звітний період, показники за який ви виправляєте.

Пам’ятайте: для уточнюючого розрахунку інформація, наведена в цьому полі, є обов’язковим реквізитом (п. 48.3 ПКУ)

Поле 04

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Вказують найменування органу ДФСУ за місцем проживання підприємця, до якого ФОП подає декларацію. Нагадаємо: єдиноподатники подають декларацію в контролюючий орган за місцем своєї податкової адреси (п. 296.4 ПКУ). При цьому для фізичної особи саме місце її проживання є податковою адресою (п. 45.1 ПКУ)

Поле 05

«Платник»

Зазначають відповідно прізвище, ім’я і по батькові підприємця згідно з його реєстраційними документами (мається на увазі паспорт)

Поле 06

«Податкова адреса (місце проживання) платника податку»

У цьому полі вказують податкову адресу підприємця. Для фізичної особи такою є його місце проживання, за яким вона взята на облік як платник податків в органі ДФСУ (п. 45.1 ПКУ)

Поле 07

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта»

У цьому полі наводять реєстраційний номер облікової картки платника податків. Простіше кажучи, ідентифікаційний номер підприємця. Якщо особа за своїми релігійними переконаннями відмовилася від його отримання і має відповідну позначку в паспорті, то замість цього номера вказують серію (за наявності) і номер паспорта ФОП

Розділ I. «ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Розділ І містить загальну інформацію про єдиноподатника і про декларацію, яка таким платником подається

Поле 08

«Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)»

Згідно з роз’ясненнями податківців, тут слід зазначити максимальну (найбільшу) кількість працівників за будь-який з місяців звітного періоду (див. консультацію в підкатегорії 107.08 БЗ). Тобто тут наводимо найбільшу кількість найманих працівників, які одночасно перебували в трудових відносинах з ФОП у звітному періоді. При цьому не враховують працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також мобілізованих працівників (п.п. 291.4.1 ПКУ)

Поле 09

«Види підприємницької діяльності у звітному періоді»

Вказують код і назву (згідно з КВЕД-2010) для кожного з видів госпдіяльності, які підприємець фактично здійснював у звітному періоді (див. консультацію в підкатегорії 107.08 БЗ).

Причому якщо підприємець здійснював заборонені або не вказані в Реєстрі ЄП види діяльності, вони також наводяться в цьому полі

Розділ II. «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ»

Заповнюють єдиноподатники групи 1 (у загальному випадку за підсумками року), а також єдиноподатники груп 2 і 3, які протягом року за самостійним рішенням перейшли в групу 1. Показники наводять наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн., коп.»

Зазначають суми єдиного податку в гривнях з копійками, які підлягають сплаті підприємцем.

Нагадаємо: спрощенці групи 1 платять єдиний податок щомісячно в строк не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ). Незважаючи на це, у декларації авансові внески відображають загальною сумою за кожен квартал (без щомісячної розбивки). Розрахувати квартальну суму просто. Потрібно щомісячний авансовий внесок помножити на 3. Якщо, наприклад, у якомусь кварталі підприємець був звільнений від сплати єдиного податку за один місяць внаслідок відпустки або хвороби (п. 295.5 ПКУ), тоді в такому кварталі вказуємо суму, яка дорівнює щомісячному авансовому внеску, помноженому на 2.

Для заповнення цього поля не важливо, платите ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображають нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати (див. консультацію в підкатегорії 107.08 БЗ)

01

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

Вказуємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний рік від роздрібного продажу товарів з торгових місць на ринках та/або від надання побутових послуг населенню. Нічим іншим ПКУ першогрупникам займатися не дозволяє.

У рядку 01 відображаємо суму доходу не більше 300 тис. грн. Суму перевищення показуємо в рядку 02.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період

02

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо у разі, коли за звітний рік отриманий дохід:

— у сумі, що перевищує 300 тис. грн.;

— від підприємницької діяльності, не вказаної в Реєстрі ЄП;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковуємо за ставкою 15 %.

Пам’ятайте: якщо першогрупник перевищив граничну суму доходу, він подає декларацію за підсумками кварталу, у якому сталося таке перевищення (п.п. 296.5.1 ПКУ).

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 8 за звітний період

Розділ III. «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ»

Заповнюють спрощенці групи 2 (у загальному випадку за підсумками року), а також єдиноподатники груп 1 і 3, які протягом року перейдуть у групу 2. Показники наводять наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн., коп.»

Зазначаємо суми єдиного податку (у гривнях з копійками), які підлягали сплаті підприємцем.

Спрощенці групи 2 платять єдиний податок щомісячно авансовим внеском у строк

не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ).

Незважаючи на це, як і у випадку з єдиноподатниками групи 1, у декларації авансові внески відображають загальною сумою за кожен квартал (без щомісячної розбивки). Для визначення квартальної суми щомісячний авансовий внесок множимо на 3.

Якщо, наприклад, у якомусь кварталі в підприємця була відпустка (чи лікарняний) і він був звільнений від сплати єдиного податку за один місяць на підставі п. 295.5 ПКУ, то в такому кварталі вказуємо суму, яка дорівнює щомісячному авансовому внеску, помноженому на 2.

Для заповнення цього поля не має значення, платите ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображаємо нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати (див. консультацію в підкатегорії 107.08 БЗ)

03

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

Вказуємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництва та/або продажу товарів, діяльності у сфері ресторанного господарства. Тут відображаємо суму доходу не більше 1,5 млн грн. Суму перевищення показуємо в рядку 04.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період

04

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Рядок 04 заповнюємо в разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі, що перевищує 1,5 млн грн.;

— від підприємницької діяльності, не вказаної в Реєстрі ЄП;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 2 єдиного податку відповідно до п.п. 2 п. 291.4 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %.

Пам’ятайте: якщо другогрупник перевищив граничну суму доходу, він подає декларацію за підсумками кварталу, у якому відбулося таке перевищення (п.п. 296.5.1 ПКУ).

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 8 за звітний період

Розділ IV. «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ»

Заповнюють підприємці групи 3, а також єдиноподатники груп 1 і 2, які протягом року перейдуть у групу 3. Показники відображають наростаючим підсумком з початку року

05

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %»

Заповнюють третьогрупники-«ПДВшники», які платять єдиний податок за ставкою 3 %. Тут указуємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від усіх видів діяльності, які не заборонені для спрощеної системи (дохід від заборонених видів діяльності показуємо в рядку 07). Суму доходу відображаємо без ПДВ. Сюди включаємо дохід не більше 5 млн грн. Суми перевищення наводимо в рядку 07.

Дані Книги обліку доходів і витрат: підсумковий показник графи 7 розділу I за звітний період

06

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %»

Заповнюють третьогрупники-«безПДВшники», які платять єдиний податок за ставкою 5 %. Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від усіх видів діяльності, які не заборонені для спрощеної системи (дохід від заборонених видів діяльності наведений у рядку 07). Тут відображаємо суму доходу не більше 5 млн грн. Усе, що вище, включаємо в рядок 07.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період

07

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо в разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі, що перевищує 5 млн грн.;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %.

Дані Книги обліку доходів (для групи 3 на ставці 5 %): підсумковий показник графи 8 за звітний період.

Дані Книги обліку доходів і витрат (для групи 3 на ставці 3 %): підсумковий показник графи 9 розділу I за звітний період

Розділ V. «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ЄДИНОГО ПОДАТКУ»

Заповнюють єдиноподатники всіх груп наростаючим підсумком з початку року.

Не заповнюється при наданні декларації з відміткою в полі «Довідково»

08

«Загальна сума доходу за звітний (податковий) період

(сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка.

Дані Книги обліку доходів (для спрощенців груп 1, 2 і 3 на ставці 5 %): сума підсумкових показників граф 6 і 8 за звітний період.

Дані Книги обліку доходів і витрат (для спрощенців групи 3 на ставці 3 %): сума підсумкових показників граф 7 і 9 розділу I за звітний період

09

«Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка

10

«Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 х 3 %)»

Заповнюється тільки для періоду роботи в групі 3 з ПДВ. Суму податку визначаємо за формулою, наведеною в назві рядка

11

«Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 х 5 %)»

Заповнюється тільки для періоду роботи в групі 3 без ПДВ. Суму податку визначаємо за формулою, наведеною в назві рядка

12

«Нараховано всього за звітний (податковий) період

(рядок 09 + рядок 10 + рядок 11)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка

13

«Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)»

Зазначаємо суму єдиного податку, нарахованого за минулий звітний період календарного року, з урахуванням уточнень, які були проведені протягом звітного кварталу за періоди поточного року.

Авансові платежі з єдиного податку спрощенців груп 1 і 2 тут не показуємо.

При наданні декларації за перший звітний період календарного року цей рядок не заповнюється

14

«Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)»

Розраховуємо за формулою, вказаною в назві рядка. Цю суму слід перерахувати протягом 10 календарних днів після граничного строку надання податкової декларації (п. 295.3 ПКУ).

Для єдиноподатників груп 1 і 2 тут буде прочерк, якщо у звітному періоді в них не було доходу, з якого необхідно сплатити єдиний податок за ставкою 15 %

Розділ VI. «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ

САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК»

Цей розділ призначений для самостійного виправлення підприємцем помилок, яких припустилися у наданих раніше деклараціях, за якими сплив граничний строк подання. Крім того, податківці пропонують використовувати його в тому випадку, коли підприємець, що перейшов з групи 3 в групу 1 або 2, отримує кошти, зароблені під час перебування в групі 3 (див. консультацію в підкатегорії 107.08 БЗ).

Як і розділ V, цей розділ не заповнюється при наданні декларації з позначкою в полі «Довідково».

Нагадаємо загальні правила самовиправлення помилок.

Якщо помилка виявлена після надання податкової декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання за цей же звітний період — подаємо декларацію з позначкою «Звітна нова» в полі 01. Розділ VI в цьому випадку не заповнюється! Згідно з п. 50.1 ПКУ, якщо платник у наступних податкових періодах (з урахуванням установленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він може виправити такі помилки одним з двох способів.

Спосіб 1 — надаємо уточнюючий розрахунок до податкової декларації (у полі 01 вступної частини декларації проставляється позначка в полі «Уточнююча»). Уточнююча декларація подається за той період, у якому були допущені помилки (він зазначається в полі 03 вступної частини декларації).

Незалежно від періоду, у якому були припустилися помилки, виправлення здійснюється шляхом надання уточнюючої декларації за тією формою, яка діє на момент її подання (абзац перший п. 50.1 ПКУ). Інакше кажучи, навіть якщо ви виправляєте помилки за 2014 рік, то подаєте декларацію з позначкою в полі «Уточнююча» за формою, затвердженою наказом № 578.

У розділах II — V уточнюючої декларації наводять правильні дані (тобто показники з урахуванням проведених виправлень) за період, що уточнюється. Відповідно, в одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації. При цьому додатково заповнюється розділ VI.

Якщо ви в уточнюючому розрахунку виправляєте показники поточного року, не забудьте врахувати коригування, що проводяться, при складанні наступної поточної декларації (у розділах II — V). А ось розділ VI в цій поточній декларації заповнювати вже не доведеться (якщо, звичайно, ви в ній не виправлятимете нові помилки способом 2).

Спосіб 2 — вказуємо відповідні уточнені (правильні) показники в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені (у полі 01 вступної частини декларації проставляється позначка типу декларації «Звітна» або при повторному наданні до закінчення строку подання — «Звітна нова»). У полі 02 декларації вказуємо поточний звітний період, а в полі 03 — період, що уточнюється. При цьому в розділах II — V декларації відображають дані за звітний період, а в розділі VI — суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за один з попередніх звітних періодів.

Якщо в поточній декларації ви виправляєте помилки поточного року, зверніть увагу на такий нюанс. У розділах II — V показники наводять наростаючим підсумком. У них ви проставляєте правильні дані за звітний період (тобто з урахуванням виправлень). При цьому в рядку 13 слід показати суму податку, яка була відображена в рядку 12 попередньої декларації, також з урахуванням коригування. Тобто необхідно розрахувати, яку суму податку ви б нарахували в минулому звітному періоді поточного року, якби помилки не було. І саме її потрібно відобразити в рядку 13. Якщо цього не зробити, станеться задвоєння податкового зобов’язання — один раз воно буде нараховане за даними з розділу V, другий — на підставі розділу VI

15

«Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, у якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)»

Показуємо суму єдиного податку з рядка 14 декларації за період, за який виправляємо помилки. Якщо ви виправляєте помилки в декларації, яку подавали за старою формою (затвердженою наказом № 1688), тут відображаєте суму єдиного податку з рядка 29 розділу VI такої декларації. Тобто в цьому рядку наводимо неправильно розраховану суму податкового зобов’язання з єдиного податку, яку ми уточнюємо

16

«Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка»

Зазначаємо правильну суму єдиного податку, яку слід було сплатити за підсумками періоду, що виправляється

17

«Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)»

Заповнюємо, якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання з єдиного податку в періоді, у якому її припустилися. Простіше кажучи, якщо значення рядка 16 більше, ніж рядка 15.

Тут відображаємо суму, на яку збільшено податкове зобов’язання звітного періоду, що виправляється. А саме: позитивне значення різниці між показником рядка 16 і показником рядка 15.

Суму недоплати слід перерахувати до подання уточнюючої декларації (якщо виправляємося через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (якщо виправляємося в декларації за звітний період).

Пам’ятайте! Якщо рядок 17 у вас заповнений, то вам потрібно заповнити також рядки 19 і, можливо, 20

18

«Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)"

Заповнюємо, якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання з єдиного податку в періоді, у якому вона допущена (тобто значення рядка 16 менше, ніж рядка 15). Тут відображаємо суму, на яку зменшено податкове зобов’язання звітного періоду, що виправляється. А саме: позитивне значення різниці між показником рядка 15 і показником рядка 16

19

«Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)»

Заповнюємо тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнений рядок 17). Тут у назві рядка в спеціальне поле вписуємо розмір штрафу залежно від способу самовиправлення:

— при виправленні через уточнюючу декларацію — «3 %»;

— при виправленні через поточну декларацію — «5 %».

У самому рядку вказуємо суму самоштрафу, нарахованого на суму недоплати єдиного податку, наведену в рядку 17.

Нагадаємо: суму штрафу слід сплатити до надання уточнюючої декларації (якщо виправляємося через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (якщо виправляємося в декларації за звітний період)

20

«Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України»

Цей рядок також заповнюється тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнений рядок 17). Тут зазначають суму пені, розраховану відповідно до чинної редакції п.п. 129.1.3 ПКУ. Пеню визначають за кожен календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання (включаючи день погашення) виходячи зі 100 % річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен такий день (абзац другий п. 129.4 ПКУ). При цьому якщо ви самостійно виявили помилку і вносите виправлення в раніше подану податкову звітність, то пеня нараховуватиметься тільки після закінчення 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Крім того, зазначимо: законодавство не містить норм, що зобов’язують платників податків самостійно нараховувати пеню в разі самовиправлення. Проте податківці наполягають на цьому (див. консультацію в підкатегорії 138.02 БЗ).

Детальніше про нарахування пені див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 28, с. 36; № 49, с. 5

«Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на___ арк.»

Заповнюється, якщо фізособі-єдиноподатнику, керуючись п. 46.4 ПКУ, потрібно подати доповнення до декларації, складені в довільній формі. Таке доповнення (за його наявності) вважається невід’ємною частиною декларації

2.5. Наслідки порушення правил роботи на єдиному податку

Ви вже в знаєте, що для ФОП-спрощенців існує багато обмежень. Так, їм не можна здійснювати заборонені види діяльності, перевищувати граничний розмір доходів, проводити розрахунки в негрошовій формі тощо. Крім того, вони зобов’язані своєчасно подавати податкові декларації, правильно і в повному обсязі нараховувати і сплачувати суми єдиного податку. Про те, які санкції можуть застосовуватися до порушників правил роботи на єдиному податку, ви довідаєтеся із цього підрозділу.

Порушення порядку подання звітності, нарахування і сплати єдиного податку

Підприємець-спрощенець не подав звітність з єдиного податку, неправильно нарахував або несвоєчасно перерахував цей податок? Про те, яка відповідальність за такі порушення передбачена нормами ПКУ, ви можете дізнатися з табл. 2.13.

Таблиця 2.13. Відповідальність за порушення порядку нарахування і сплати єдиного податку

Порушення

Норма ПКУ

Відповідальність

За неподання звітності

Неподання або несвоєчасне подання декларації єдиноподатником

П. 120.1

Штраф у розмірі 170 грн. за кожне неподання або несвоєчасне подання

Неподання або несвоєчасне подання декларації при повторному порушенні платником, до якого протягом року вже був застосований штраф за таке порушення

Штраф у розмірі 1020 грн. за кожне неподання або несвоєчасне подання

За неправильне заповнення звітності (податкове зобов’язання не змінюється)

Помилки в обов’язкових реквізитах декларації єдиноподатника

П. 48.7

Декларацію визнають недійсною: вважатиметься, що декларація не подано. Відповідальність настане, як за неподання декларації

Інші помилки в декларації, коли не змінюється податкове зобов’язання

Відповідальність не передбачено

За несплату єдиного податку:

— для єдиноподатників груп 1 і 2

Несплата (неперерахування) фізичними особами — платниками єдиного податку груп 1 і 2 (пп. 1 і 2 п. 291.4 ПКУ) авансових внесків єдиного податку в порядку і в строки, визначені ПКУ

П. 122.1

Штраф у розмірі 50 %* ставки єдиного податку, обраної єдиноподатником відповідно до ПКУ

* Зверніть увагу: розмір штрафу не залежить від суми несплаченого авансового внеску з єдиного податку. Як у ситуації, коли платник податків зовсім не сплатив єдиний податок, так і в ситуації, коли сума недоплати склала всього 1 грн., розмір штрафу буде однаковий — 50 % ставки єдиного податку.

— для єдиноподатників групи 3

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного податку, заявленого в декларації, при затримці сплати:

до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання

П. 126.1

Штраф у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу

більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання

Штраф у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу

Пеня за несвоєчасне перерахування грошового зобов’язання, визначеного платником податків

П.п. 129.1.3, п. 129.4

Пеня, що нараховується на суму грошового зобов’язання, визначеного платником податків (з урахуванням штрафів за їх наявності та без урахування пені) за кожен календарний день прострочення, включаючи день погашення*, з розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен такий день

* При самостійному визначенні суми грошового зобов’язання нарахування пені починається після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати. Детальніше про порядок нарахування пені в цьому випадку див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 28, с. 35.

За заниження податкових зобов’язань з єдиного податку в декларації.

Донарахування здійснює податковий орган

Заниження суми податкових зобов’язань, виявлене контролюючими органами

П. 123.1

Штраф у розмірі 25 % суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом

Повторне протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з єдиного податку

Штраф у розмірі 50 % суми нарахованого податкового зобов’язання

Пеня за заниження податкових зобов’язань

Ст. 129

Пеня, що нараховується за кожен календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен такий день*

* Пеня нараховується з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження). Детальніше про нарахування пені в цьому випадку див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 28, с. 33.

Самостійне виправлення помилок

Заниження податкового зобов’язання з єдиного податку підприємцями:

— груп 1 і 2 (коли в результаті виправлення нараховується єдиний податок за ставкою 15 %);

— групи 3

П. 50.1*

Штраф 5 % — якщо помилка виправляється в поточній декларації. Штраф 3 %**— якщо помилка виправляється в уточнюючій декларації

Ст. 129

Пеня*** за кожен календарний день прострочення сплати (включаючи день погашення) з розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен такий день

* Перелічені в п. 50.1 ПКУ штрафні санкції платники податків розраховують самостійно. Ці штрафи не застосовують, якщо після подання декларації за звітний період єдиноподатник подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку надання декларації за цей же звітний період.

** Штраф у розмірі 3 % разом із сумою недоплати необхідно перерахувати до надання уточнюючого розрахунку. Якщо цю умову порушити, податківці накладуть штраф у розмірі 5 % суми недоплати на підставі п. 120.2 ПКУ.

*** При самовиправленні помилок минулих періодів пеня починає нараховуватися з 91-го дня, наступного за граничним строком сплати податкового зобов’язання за період, у якому воно було занижене. Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 28, с. 36.

Порушення правил роботи на єдиному податку

Стосовно платників єдиного податку встановлено досить багато обмежень, переступивши які спрощенцю майже напевно доведеться:

1) покинути спрощену систему оподаткування (у деяких випадках допускається перехід у «старшу» групу), а також

2) сплатити підвищену ставку єдиного податку (15 %).

Процедурні особливості наслідків порушень для кожної групи платників єдиного податку наведемо в табл. 2.14.

Таблиця 2.14. Наслідки порушення правил роботи на єдиному податку

№ з/п

Порушення

Наслідок

1

Перевищення протягом календарного року граничних розмірів доходу

1. Перехід у «старшу» групу (можливий для груп 1 і 2 за бажанням і з урахуванням умов, що висуваються п. 291.4 ПКУ) або на загальну систему оподаткування (пп. 1 — 3 п. 293.8 ПКУ).

2. Із суми перевищення граничного розміру доходу доведеться сплатити єдиний податок за підвищеною ставкою (п.п. 1 п. 293.4 ПКУ)

2

Проведення негрошових розрахунків

1. Перехід на загальну систему оподаткування (пп. 4, 5 і 9 п.п. 298.2.3 ПКУ).

2. Із суми доходу, отриманого з порушенням, доведеться сплатити єдиний податок за підвищеною ставкою (пп. 3 — 5 п. 293.4 ПКУ)

3

Здійснення видів діяльності, заборонених на єдиному податку (спеціальні обмеження, встановлені пп. 1 і 2 п. 291.4 ПКУ для єдиноподатників груп 1 і 2, і загальні обмеження, які визначені п. 291.5 ПКУ та поширюються на всіх платників єдиного податку незалежно від групи)

4

Здійснення діяльності, не вказаної в Реєстрі ЄП

1. Перехід на загальну систему оподаткування (п.п. 7 п.п. 298.2.3 ПКУ).

2. Єдиноподатникам груп 1 і 2 з суми доходу, отриманого з порушенням, доведеться сплатити єдиний податок за підвищеною ставкою (п.п. 2 п. 293.4 ПКУ)

5

Перевищення допустимої кількості працівників, установленої п. 291.4 ПКУ

Перехід на загальну систему оподаткування в строки, визначені в пп. 6 і 8 п.п. 298.2.3 ПКУ

6

Наявність податкового боргу на кожне 1-ше число місяця протягом двох послідовних кварталів*

* Майте на увазі: податковим боргом вважається борг не лише з єдиного податку, але і з інших податків та зборів, які підприємець повинен був сплатити протягом двох кварталів.

Отже, тепер ви знаєте, які наслідки чекають порушника правил роботи на спрощеній системі оподаткування. Вони не занадто приємні, тому, безумовно, таких ситуацій краще уникати. Але якщо це все ж сталося, які дії повинен вчинити єдиноподатник? Про це вам розповість табл. 2.15 (див. с. 91).

Зверніть увагу! У п.п. 298.2.3 ПКУ стосовно багатьох порушень законодавець оперує терміном «звітний період». У випадку з єдиноподатниками груп 1 і 2 це має особливе значення. Річ у тому, що згідно з п. 294.1 ПКУ для таких платників звітним періодом є календарний рік.

Але чи означає це, що в разі порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування для переходу на загальну систему потрібно чекати закінчення податкового року? Давайте розбиратися.

У п.п. 296.5.1 ПКУ вказано, що єдиноподатники груп 1 і 2 подають квартальну декларацію при:

— перевищенні граничного розміру доходу;

— самостійному переході в іншу групу єдиного податку;

— відмові від застосування спрощеної системи оподаткування.

Про інші випадки тут не йдеться.

Це дозволяє припустити, що при порушенні умов перебування на спрощеній системі оподаткування (окрім перевищення граничного доходу, здійснення заборонених для груп 1 і 2 видів діяльності і наявності податкового боргу) спрощенці груп 1 і 2 можуть продовжувати сплачувати єдиний податок аж до кінця календарного року. Проте вважаємо, фіскали таку точку зору не підтримають.

Раніше в категорії 107.01 БЗ була розміщена консультація, у якій податківці наполягали на тому, що єдиноподатник групи 1, що прийняв найманого працівника, зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, наступного за звітним кварталом. Зараз у категорії 107.10 БЗ розміщене інше (більш загальне) роз’яснення, з якого складно дійти однозначного висновку.

З одного боку, фіскали підтверджують, що при переході на загальну систему у зв’язку з порушенням умов роботи на єдиному податку потрібно керуватися строками, визначеними п.п. 298.2.3 ПКУ. А як ви вже знаєте, у цьому підпункті не в усіх випадках згадується квартальний період.

При цьому спрощенцю-порушнику контролери пропонують подати заяву про перехід на загальну систему оподаткування не пізніше 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року).

З іншого боку, податківці нагадують: якщо порушення умов перебування на спрощеній системі виявить орган ДФСУ, то

анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється з 1-го числа місяця, наступного за кварталом порушення (п. 299.11 ПКУ)

У зв’язку із цим обережні єдиноподатники напевно вважатимуть за краще самостійно перейти на загальну систему оподаткування з кварталу, наступного за порушенням (незалежно від виду порушення).

Таблиця 2.15. Дії спрощенця при порушенні «єдиноподатних» правил

Дії платника єдиного податку

група 1

група 2

група 3

Перевищення гранично допустимого доходу

1) прийняти одне з двох рішень (пп. 1 і 2 п. 293.8 ПКУ):

з календарного кварталу, наступного за кварталом перевищення, перейти в «старшу» групу (2 або 3), подавши заяву про зміну групи не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом перевищення, або — перейти на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, наступного за кварталом перевищення (п.п. 1 п.п. 298.2.3 ПКУ);

2) подати декларацію єдиноподатника в строки, встановлені для квартального звітного періоду (п.п. 296.5.1 ПКУ). Річну декларацію при цьому подавати не потрібно;

3) обкласти суму перевищення за ставкою 15 % (п.п. 1 п. 293.4, пп. 1 і 2 п. 293.8 ПКУ);

4) сплатити єдиний податок із суми перевищення протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за квартал (п. 295.7 ПКУ);

5) сплатити суму авансового внеску з єдиного податку за кожен місяць кварталу перевищення в загальному порядку (не пізніше 20-го числа поточного місяця)

1) перейти на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, наступного за кварталом перевищення (п.п. 3 п. 293.8, п.п. 3 п.п. 298.2.3 ПКУ);

2) тим, хто працював на ставці 5 %, — за необхідності* зареєструватися платниками ПДВ;

3) тим, хто працював на ставці 3 % і застосовував квартальний звітний період з ПДВ, — перейти на місячний період (п. 202.2 ПКУ);

4) суму доходу в допустимих межах обкласти за основною ставкою (3 або 5 %);

5) суму перевищення доходу обкласти за ставкою 15 % (п.п. 1 п. 293.4, п.п. 3 п. 293.8 ПКУ);

6) суму податку, нарахованого за вказаними вище ставками, сплатити протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал (п. 295.7 ПКУ)

Негрошові розрахунки;

здійснення видів діяльності, заборонених на єдиному податку;

здійснення діяльності, не вказаної в Реєстрі ЄП

1) сплатити суму авансового внеску з єдиного податку в місяці порушення і далі протягом звітного періоду в загальному порядку (не пізніше 20-го числа поточного місяця);

2) перейти на загальну систему з 1-го числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому припустилися порушення (пп. 4, 5 і 7 п.п. 298.2.3 ПКУ);

3) подати декларацію за звітний період, у якому відбулося порушення;

4) обкласти суму доходу, отриману з порушеннями, за ставкою 15 % (пп. 2 — 4 п. 293.4 ПКУ);

5) сплатити єдиний податок із «забороненого» доходу протягом 10 днів після закінчення граничних строків подання декларації за звітний період

1) перейти на загальну систему з 1-го числа місяця, наступного за кварталом порушення (пп. 4, 5 і 7 п.п. 298.2.3 ПКУ);

2) суму доходу, отриманого без порушень, обкласти за основною ставкою (3 або 5 %);

3) суму доходу, отриманого з порушеннями**, обкласти за ставкою 15 % (пп. 3 і 4 п. 293.4 ПКУ);

4) сплатити суму єдиного податку протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал;

5) тим, хто працював на ставці 5 %, — за необхідності* зареєструватися платниками ПДВ;

6) тим, хто працював на ставці 3 % і застосовував квартальний звітний період з ПДВ, — перейти на місячний період (п. 202.2 ПКУ)

Здійснення діяльності, забороненої для роботи в групах 1 і 2

1) сплатити суму авансового внеску з єдиного податку за кожен місяць кварталу, у якому відбулося вказане порушення, у загальному порядку (не пізніше 20-го числа поточного місяця);

2) перейти на загальну систему з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність (п.п. 9 п.п. 298.2.3 ПКУ);

3) подати декларацію за квартал, у якому відбулося порушення. Річну декларацію при цьому подавати не потрібно;

4) обкласти суму доходу, отриману з порушеннями, за ставкою 15 % (п.п. 5 п. 293.4 ПКУ);

5) сплатити єдиний податок із «забороненого» доходу протягом 10 днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал

Перевищення максимальної чисельності працівників

1) сплатити суму авансового внеску з єдиного податку в місяці порушення і далі протягом звітного періоду в загальному порядку (не пізніше 20-го числа поточного місяця);

2) перейти на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому було допущено порушення (п.п. 6 п.п. 298.2.3 ПКУ);

3) подати декларацію за звітний період, у якому відбулося порушення

Податковий борг протягом двох податкових кварталів

1) сплатити суму авансового внеску з єдиного податку в другому кварталі існування боргу в загальному порядку;

2) перейти на загальну систему в останній день другого з двох послідовних кварталів існування податкового боргу (п.п. 8 п.п. 298.2.3 ПКУ);

3) подати декларацію в строки, встановлені для квартального звітного періоду. Річну декларацію при цьому подавати не потрібно

1) перейти на загальну систему в останній день другого з двох послідовних кварталів існування податкового боргу (п.п. 8 п.п. 298.2.3 ПКУ);

2) тим, хто працював на ставці 5 % (без ПДВ), — за необхідності* зареєструватися платниками ПДВ;

3) тим, хто працював на ставці 3 % (з ПДВ) і застосовував квартальний звітний період з ПДВ, — перейти на місячний період (п. 202.2 ПКУ)

* Реєстрація платником ПДВ здійснюється:

— в обов’язковому порядку в разі перевищення єдиноподатником обсягу оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців суми в 1 млн грн. (п. 181.1 ПКУ) або — за добровільним рішенням (п. 182.1 ПКУ).

Заяву на реєстрацію платником ПДВ потрібно подати (п. 183.4 ПКУ):

при обов’язковій реєстрації — не пізніше 10-го числа першого календарного місяця, у якому здійснений перехід на загальну систему;

при добровільній реєстрації — не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ і матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

** Дохід від здійснення діяльності, не вказаної в Реєстрі ЄП, у єдиноподатників групи 3 оподатковується за основною ставкою (3 або 5 %).

Порушення умов роботи на єдиному податку виявили податківці

рис с ремнем

У разі коли перераховані в табл. 2.14 (див. с. 89) порушення контролюючий орган виявить у спрощенця під час проведення перевірки, то за власним рішенням на підставі акта перевірки він анулює реєстрацію платника єдиного податку (п. 299.11 ПКУ).

Як ми вже сказали, реєстрація анулюється з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, у якому припустилися порушення. Таким чином, якщо перевіряючі виявлять «давні» порушення критеріїв перебування на спрощеній системі (яких припустилися в минулих періодах), то вони анулюють реєстрацію платника єдиного податку «заднім числом». Чим це може загрожувати єдиноподатнику?

По-перше, податківці донарахують:

— відповідні податкові зобов’язання з ПДФО і ВЗ, оскільки з моменту анулювання реєстрації платника єдиного податку суб’єкт господарювання вважатиметься загальносистемником;

— штрафи;

— пеню.

По-друге, на відміну від єдиноподатників, загальносистемники зобов’язані:

— вести складніший облік доходів і витрат;

— застосовувати РРО;

— сплачувати деякі додаткові податки (збори). Наприклад, при відповідності критеріям, установленим п. 181.1 ПКУ, ФОП-загальносистемник зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ.

З того моменту, коли суб’єкт господарювання вважається таким, що перебуває на загальній системі, на нього покладаються всі відповідні обов’язки

Тому перевіряючі, радше за все, приймуть і цей факт до уваги.

Тоді суб’єкту господарювання може загрожувати:

5-кратний штраф за неоприбутковування готівки (п. 1.2 Положення № 637, ст. 1 Указу № 436/95);

— штраф за непроведення розрахункових операцій через РРО і за нероздрукування відповідних розрахункових документів. Якщо порушення допущене вперше, штраф складає 1 грн., а за кожне наступне порушення — 100 % вартості товарів (послуг), проданих з порушенням (п. 1 ст. 17 Закону про РРО).

По-третє, підприємець, що порушив умови перебування на спрощеній системі, але, як і раніше, вважає себе єдиноподатником, продовжує вести Книгу обліку доходів (Книгу обліку доходів і витрат), призначену для єдиноподатників. Маємо сумнів, що податківці вважатимуть записи про доходи і витрати в цих книгах допустимими для загальносистемників.

При цьому ФОП може загрожувати штраф за неправильне ведення обліку доходів і витрат (куди цілком вписується не та форма книги) від 51 до 136 грн. (ст. 1641 КУпАП).

У цій ситуації радує одне: якщо податківці прийдуть на перевірку до кінця кварталу, у якому відбулося порушення порядку перебування на спрощеній системі, єдиноподатнику наведені вище санкції не загрожують.

Назад повернутися на спрощену систему після проведеного податківцями «рейду» і зняття з реєстрації платником єдиного податку суб’єкт господарювання зможе після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення про анулювання такої реєстрації (п. 299.11 ПКУ).

висновки

  • Для ФОП нормами ПКУ передбачено три групи платників єдиного податку зі своїми особливостями й обмеженнями.
  • В окремих випадках спрощенці зобов’язані платити і ті податки, від яких вони формально звільнені на підставі п. 297.1 ПКУ.
  • Доходи від продажу рухомого і нерухомого майна (наприклад, транспортні засоби або нерухомість), яке належить фізичній особі на праві власності та використовується нею в підприємницькій діяльності, обкладаються ПДФО і ВЗ як «громадянські» доходи.
  • Вести КОД (КОДВ) можна в паперовому або в електронному вигляді за вибором платника.
  • У разі порушення «єдиноподатних» правил ФОП доведеться покинути спрощену систему оподаткування. У деяких випадках допускається перехід у «старшу» групу.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно