Теми статей
Обрати теми

Додаток АВ — дивідендний авансовий внесок

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 7
Друк
Тепер поговоримо про заповнення додатків до декларації. У них розшифровують (розраховують) значення деяких рядків. Розпочнемо з додатка АВ.

Платники, які протягом 2019 року виплачували (!) дивіденди (п.п. 14.1.49 ПКУ), повинні заповнити і подати до річної декларації з податку на прибуток додаток АВ.

Зауважте:

якщо дивіденди були тільки нараховані, але не виплачені, заповнювати додаток АВ не потрібно

У додатку АВ: (1) показують суму виплачених дивідендів і (2) розраховують суму дивідендного авансового внеску (який слід було сплатити (!) у звітному періоді до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів). Отриманий результат з рядка 6 додатка АВ переносять до рядка 20 АВ декларації.

Нагадаємо, що згідно з п.п. 57.11.2 ПКУ нарахувати і сплатити авансовий внесок з податку на прибуток до бюджету зобов’язаний будь-який емітент корпоративних прав (крім платників єдиного податку), що приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам). Причому незалежно від специфіки нарахування і сплати дивідендів. Зокрема, обов’язок щодо нарахування та сплати дивідендних авансових внесків (і подання додатка АВ) поширюється й на платників держдивідендів (тобто на державні некорпоратизовані, казенні та комунальні підприємства, які сплачують держдивіденди до державного або місцевого бюджету). Детально про правила розрахунку і сплати держдивідендів читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2020, № 6, с. 9; 2019, № 12, с. 11 і № 40, с. 6.

При цьому дивідендний авансовий внесок (за ставкою 18 %) нараховують «зверху» на суму дивідендів (тобто суму дивідендів на нього не зменшують). І до або одночасно з виплатою дивідендів перераховують такий авансовий внесок до бюджету.

Важливо! Платники податку на прибуток можуть сплачувати дивідендний аванс тільки (!) з різниці — суми перевищення дивідендів над об’єктом оподаткування за рік, якщо одночасно дотримуються дві такі умови (п.п. 57.11.2 ПКУ):

— здана декларація з податку на прибуток за відповідний рік (тобто задекларовано податок за рік, за результатами якого платять дивіденди);

— податкові зобов’язання за такою декларацією повністю погашені (тобто сплачено податок на прибуток за цей рік).

Майте на увазі: на суму сплаченого дивідендного авансового внеску можна зменшити нарахований податок на прибуток, а «хвіст» дивідендних авансів, що не «зіграв» за підсумками року, — переносити на наступні роки до повного погашення (п.п. 57.11.2 ПКУ).

У деяких випадках згідно з пп. 57.11.3 і 57.11.6 ПКУ дивіденди звільняються від авансового внеску (див. коментар до рядка 20 АВ декларації на с. 19). Проте це не звільняє від необхідності подання додатка АВ. Тобто навіть у таких «безавансових» випадках (якщо рядок 20 АВ декларації виявився нульовим — порожнім) відзвітувати про виплачені дивіденди і подати додаток АВ усе одно доведеться.

А ось єдиноподатники (і третьої, і четвертої групи, виключені з кола платників дивідендного авансового внеску ще з 01.01.2018 р., п.п. 57.11.2 ПКУ) при виплаті дивідендів (у тому числі за періоди до 01.01.2018 р.) не сплачують дивідендного авансового внеску і не подають декларацію з додатком АВ (див. підкатегорію 108.05 БЗ).

Щоправда, у разі переходу в прибутківці і виплати дивідендів за період перебування на спрощенці дивідендний авансовий внесок сплачується новоспеченим прибутківцем з усієї (!) суми виплачуваних дивідендів. При цьому на суму сплаченого дивідендного авансу платник податку на прибуток може провести залік і зменшити нарахований податок (див. підкатегорію 102.09 БЗ).

Тепер про заповнення додатка АВ детальніше (див. табл. 3.1 на с. 27).

Таблиця 3.1. Порядок заповнення додатка АВ

Код рядка

Назва рядка

1

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів

(прирівняних до них платежів), у тому числі:

У цьому рядку наростаючим підсумком з початку року показують загальну суму дивідендів, виплачених (!) у звітному періоді.

Тобто сюди потраплять усі виплачені дивіденди незалежно від того:

1) кому вони виплачувалися (юрособам чи фізособам, резидентам чи нерезидентам тощо);

2) оподатковувалися вони чи були звільнені від авансового внеску;

3) за який період вони виплачувалися — за поточний звітний період чи за минулі періоди (квартали/роки).

Зауважте:

виплачені у звітному періоді дивіденди показують у рядку 1 додатка АВ у нарахованій (!) сумі

(тобто без їх зменшення на 15-процентний податок на репатріацію — при виплаті нерезидентам-юрособам і

без їх зменшення на ПДФО і військовий збір — при виплаті фізособам);

— до загальної суми виплачених дивідендів у рядку 1 включають також і виплату дивідендів у негрошовій формі.

Після того як усі суми виплачених у звітному періоді дивідендів відображені в рядку 1, далі в додатку АВ:

— «очищають» загальну суму виплачених дивідендів від неоподатковуваних (звільнених від дивідендного авансового внеску). Для цього передбачені рядки 1.1 — 1.5, 2 і 3.

Увага! При розшифровуванні звільнених від оподаткування дивідендів уникайте задвоєнь, якщо, скажімо, виплачені дивіденди одночасно відповідають одразу двом критеріям (тобто вписуються в кілька розшифровувальних рядків). Наприклад: пільговик (рядок 1.3) виплачує дивіденди фізособам (рядок 1.1). У такому разі суму дивідендів потрібно розшифрувати один раз у якомусь одному з рядків: 1.1 або 1.3 (щоб вона до рядка 1 включилася один раз);

— зіставляють загальну суму виплачених дивідендів з об’єктом обкладення податком на прибуток, отриманим у періоді, за який виплачувалися дивіденди (у рядку 4 відображають суму перевищення або показують загальну суму дивідендів, якщо відповідні умови не виконуються);

— виводять «оподатковувану» суму дивідендів, з якої у звітному періоді слід було сплатити дивідендний авансовий внесок (у рядку 5);

— розраховують власне розмір авансового внеску (у рядку 6).

Розберемо всі етапи детальніше

1.1

сума дивідендів, виплачена фізичним особам

У цьому рядку наводять суму дивідендів, виплачених у звітному періоді фізичним особам (як резидентам, так і нерезидентам). Такі дивіденди звільнені від авансового внеску згідно з п.п. 57.11.3 ПКУ.

З них утримують ПДФО згідно з п. 170.5 ПКУ і військовий збір (ВЗ) з урахуванням таких нюансів.

Дивіденди фізособам-резидентам:

щодо звичайних дивідендів підприємства-прибутківця утримують ПДФО за ставкою 5 % і ВЗ за ставкою 1,5 % (п.п. 167.5.2 і п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ);

щодо привілейованих дивідендів утримують ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ за ставкою 1,5 %, оскільки для цілей оподаткування такі дивіденди прирівняні до зарплати (пп. 170.5.3, 57.11.4, п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Дивіденди фізособам-нерезидентам у загальному випадку оподатковують ПДФО за тими ж ставками, що й дивіденди, нараховані фізособам-резидентам (п.п. 170.10.1 ПКУ).

Проте якщо між Україною і країною нерезидента укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, то дивіденди, що виплачуються нерезиденту, можуть оподатковуватися за правилами міжнародного договору (п. 3.2, ст. 103 ПКУ). За умови, що нерезидент підтвердить свій статус резидента

країни, з якою Україною укладений такий договір, довідкою (або її нотаріально посвідченою копією), виданою компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни.

При цьому дивіденди фізособам-нерезидентам оподатковуються ВЗ незалежно від наявності міжнародних договорів (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Детальніше про оподаткування дивідендів фізосіб див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 13, с. 9.

Майте на увазі: у рядку 1.1 показують дивіденди фізособам у нарахованій сумі (тобто без зменшення їх на ПДФО і ВЗ)

1.2

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

У цьому рядку показують суму дивідендів, виплачену інститутом спільного інвестування, — ІСІ (звільнені від авансового внеску згідно з п.п. 57.11.6 ПКУ).

Нагадаємо, що до ІСІ належать інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства (п.п. 14.1.86 ПКУ)

1.3

сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу України, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

Цей рядок заповнюють прибутківці-пільговики. Вони показують у ньому суму дивідендів, виплачених за рахунок «пільгового» прибутку. Тобто дивідендів, виплачених у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування в періоді, за який виплачуються дивіденди.

Такі дивіденди звільнені від авансового внеску згідно з п.п. 57.11.3 ПКУ.

Увага! Якщо пільговик виплатить дивіденди в більшій сумі (понад пільговий прибуток), тоді:

— усю суму виплачених дивідендів показують у загальному рядку 1 додатка АВ;

— у рядку 1.3 додатка АВ наводять лише частину з них — у розмірі звільненого прибутку.

Цей рядок, мабуть, доведеться заповнювати і колишнім пільговикам, якщо вони виплачують дивіденди за «старі» пільгові періоди.

Зверніть увагу: «нульовики» (п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ) цей рядок не заповнюють, оскільки вони в разі виплати дивідендів від дивідендного авансового внеску не звільняються

1.4

частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до статті 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»

Цей рядок заповнюють державні унітарні підприємства та їх об’єднання (ДП), які щоквартально платять держдивіденди — відраховують частину чистого прибутку (доходу) до держбюджету (ч. 1 ст. 111 Закону № 185). Виняток — ДП, перелічені в ст. 111 Закону № 185, які при дотриманні певних умов звільнені від сплати держдивідендів. Нагадаємо, що для ДП розмір держдивідендів з I кварталу 2019 року становив (п. 1 Порядку № 138; лист ДФСУ від 08.05.2019 р. № 14809/7/99-99-15-02-01-17 // «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 40, с. 6):

— 90 % — якщо чистий прибуток звітного періоду перевищував 50 млн грн.;

— 50 % — якщо чистий прибуток звітного періоду був 50 млн грн. і менше.

Однак після внесення змін до Порядку № 138 (див. постанову КМУ від 04.12.2019 р. № 1015, що набула чинності 17.12.2019 р.) для всіх ДП «заднім числом» встановлено 90-відсотковий розмір держдивідендів. Тому за підсумками 2019 року такі суб’єкти господарювання повинні сплатити до бюджету держдивіденди у розмірі 90 % (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2020, № 6, с. 9).

При цьому з усієї суми держдивідендів ДП також зобов’язані щоквартально сплачувати й дивідендний авансовий внесок (п.п. 57.11.2 ПКУ). На жаль, протягом року ДП не можуть сплачувати дивідендний авансовий внесок із суми перевищення, оскільки податок за рік поки що не сплачений. Сплатити дивідендний авансовий внесок із суми перевищення ДП можуть тільки за підсумками останнього, IV кварталу року. І лише в тому випадку, якщо річна декларація з податку на прибуток подана і річний податок за нею сплачений ще до виплати держдивідендів за ІV квартал (див. підкатегорію 102.20.02 БЗ).

Тоді авансові внески нараховують на суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над частиною прибутку, розрахованого пропорційно кількості місяців, за які виплачують дивіденди, за формулою: річний об’єкт оподаткування : 12 місяців х 3 місяці (див. підкатегорію 102.09 БЗ). Визначену в такий спосіб суму перевищення враховують при заповненні рядка 4 додатка АВ.

Нагадаємо, що ДП (п. 2 Порядку № 138):

розраховують суму держдивідендів щоквартально в Розрахунку № 285, який подають після закінчення кварталу/півріччя/трьох кварталів у 40-денний строк, а за підсумками року — у 60-денний строк (див. підкатегорію 102.09 БЗ), а

сплачують до бюджету держдивіденди щоквартально протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання Розрахунку № 285. Тобто за I квартал — у II кварталі, за II квартал — у III кварталі, за III квартал — у IV кварталі, за IV квартал — у I кварталі наступного року.

При цьому суми держдивідендів з додатка АВ повинні стикуватися з Розрахунком № 285. Нагадаємо: в додатку АВ показують суму виплачених (!) у звітному періоді дивідендів. У зв’язку із цим до рядка 1.4 річного додатка АВ до декларації з податку на прибуток за 2019 рік потрапить сума держдивідендів, сплачених (!) протягом усього 2019 року (тобто за IV квартал попереднього 2018 року і за I — ІІІ квартали звітного 2019 року).

Зауважте, що, за роз’ясненням податківців (див. підкатегорію 102.20.02 БЗ):

— якщо ДП були отримані збитки (була відсутня база для нарахування і сплати держдивідендів протягом усього звітного року), то все одно додаток АВ і рядок 20 АВ у декларації слід заповнити і подати з нульовим значенням. При цьому, на наш погляд, можна зробити пояснення в спеціальному полі заключної частини декларації згідно з п. 46.4 ПКУ;

— якщо у ДП протягом звітного року показник частини чистого прибутку за окремі звітні періоди мав як додатне, так і від’ємне значення (тобто виникали то прибуток, то збитки), то в рядку 1.4 додатка АВ (зважаючи на наростаючий підсумок) слід показати суму додатних значень рядків 09 Розрахунку № 285 за відповідні звітні періоди.

Чинне законодавство виокремлює ще дві групи платників держдивідендів:

господарські товариства з держчасткою. Це ті госптовариства, у статутному капіталі яких є частка держави (у тому числі госптовариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать іншим госптовариствам, держчастка у яких 100 %). Такі платники зобов’язані сплачувати держдивіденди згідно з ч. 5 ст. 11 Закону № 185. Вони платять держдивіденди щорічно за підсумками звітного року (не пізніше 1 липня року, наступного за звітним). Звісно, що до цієї дати річна прибуткова декларація вже буде здана, а зазначене в ній податкове зобов’язання — сплачене. Тому якщо не виникло суми перевищення, дивідендний авансовий внесок зі сплачуваних держдивідендів госптовариствам можна не платити. Проте неоподатковувану авансовим внеском суму держдивідендів усе одно слід довідково показати в рядку 1 додатка АВ за період виплати таких держдивідендів. При цьому в «унітарному» рядку 1.4 її відображати не потрібно, оскільки цей рядок відведений тільки для ДП;

комунальні підприємства (КП). Вони зобов’язані сплачувати держдивіденди згідно з п. 29 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР. КП платять держдивіденди щоквартально або щорічно (у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування) або взагалі не платять (якщо місцевою владою нормативи та порядок сплати держдивідендів для КП не визначено).

Зауважте! Суму сплачених держдивідендів усі платники показують у рядку 1 додатка АВ.

А ось «унітарний» рядок 1.4 додатка АВ заповнюють тільки ДП! Детально про держдивіденди див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2020, № 6, с. 9; 2019, № 12, с. 11 і № 40, с. 6

1.5

сума дивідендів, що виплачена материнською компанією

Рядок 1.5 додатка АВ і рядки 2 і 3, які йдуть за ним, заповнюють материнські компанії, тобто юрособи, що є власниками інших юросіб або здійснюють контроль над ними як пов’язані особи (пп. 14.1.103 і 14.1.159 ПКУ).

У них материнські компанії зіставляють:

— виплачені дивіденди (рядок 1.5) і

— отримані дивіденди (рядок 2) з урахуванням перехідного минулорічного «запасу» (тобто перевищення) отриманих дивідендів над виплаченими (рядок 3).

Усе тому, що в материнських компаній звільняються від дивідендного авансового внеску виплачені дивіденди в розмірі, що не перевищує дивідендів, отриманих такою материнською компанією від інших осіб (дочірніх підприємств) (п.п. 57.11.3 ПКУ).

Звідси — необхідність порівнювати дивіденди виплачені з отриманими. Причому якщо за підсумками року не добираємо дозволеного ліміту (тобто виплачуємо менше за отримане), то різниця не пропадає, а створює «резерв» на майбутнє і переходить на наступний рік (до рядка 3 додатка АВ наступного року). Тобто таку суму перевищення материнська компанія врахує в розрахунках далі — у наступному році

2

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

У цьому рядку материнські компанії показують дивіденди, отримані у звітному періоді від інших осіб (дочірніх підприємств)

3

Сума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендів у попередньому звітному (податковому) році

У цьому рядку материнські компанії показують перевищення отриманих дивідендів над виплаченими, що виникло за підсумками минулих років.

Важливо! При заповненні цього рядка слід пам’ятати, що він з року в рік заповнюється материнською компанією наростаючим підсумком (див. п.п. 57.11.3 ПКУ). Тобто суму перевищення материнські компанії розраховують безперервно наростаючим підсумком, починаючи з 01.04.2011 р. (дата введення для них такої «дивідендної» норми).

Таким чином, материнські компанії:

— у рядках 1.5 і 2 додатка АВ показують суто дивіденди звітного періоду, а саме: виплачені у звітному періоді (рядок 1.5) і отримані у звітному періоді (рядок 2) (тобто без наростаючого підсумку за минулі роки);

— у рядку 3 розраховують суму перевищення з урахуванням наростаючого підсумку за минулі роки. Оскільки таку перехідну суму перевищення розраховують за даними минулих років, то протягом року у квартальників значення рядка 3 додатка АВ буде однаковим (у ньому відображають суму перевищення, що переходить на поточний звітний рік з минулих років)

4

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів - (рядок 04 + рядок 07 - рядок 07.2 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств))1

Увага! Хоча в назві рядка 4 йдеться про «суму перевищення» виплачених дивідендів над об’єктом оподаткування, насправді цей рядок додатка АВ потрібно заповнювати, навіть якщо авансовий внесок розраховується з усієї суми дивідендів.

Рядок 4 заповнюють так:

1) у ньому відображають суму перевищення виплачених дивідендів над об’єктом оподаткування, якщо таке перевищення виникло і дотримуються умови, передбачені першим реченням абзацу другого п.п. 57.11.2 ПКУ. Тобто якщо задекларовано і погашено грошове зобов’язання з податку на прибуток за відповідний рік (роки), за підсумками якого (яких) виплачено дивіденди. Розраховуючи суму перевищення, врахуйте низку таких моментів:

а) при виплаті дивідендів за декілька років відразу суму перевищення розраховують «порічно» — окремо за кожен рік. Тобто загальну суму дивідендів розподіляють за їх належністю до окремого року, і кожну суму дивідендів порівнюють з об’єктом оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік.

Наприклад, у 2019 році ви виплачували дивіденди не лише за 2018-й, але й за 2017 рік.

Тоді, щоб дізнатися суму дивідендного авансу, яку потрібно сплатити до бюджету, необхідно визначити суму перевищення за кожен (2018 і 2017) рік окремо. Для цього порівнюємо:

— суму дивідендів, нарахованих за 2018 рік, та об’єкт оподаткування, отриманий за 2018 рік;

— суму дивідендів, нарахованих за 2017 рік, та об’єкт оподаткування, отриманий за 2017 рік.

Якщо за аналізований звітний рік сума дивідендів перевищить об’єкт оподаткування (тобто буде отримано додатне значення), то таку суму перевищення відображають у рядку 4 додатка АВ.

Якщо перевищення не було — у рядку 4 відображати нічого не потрібно.

У результаті в рядку 4 збирають загальну суму додатних значень таких перевищень. Зауважте: якщо рік був збитковий, до рядка 4 додатка АВ потрапить уся сума дивідендів, виплачених за результатами такого року.

Аналогічний порядок розрахунку дивідендного авансу поширюється на виплату дивідендів за давніші періоди, зокрема за 2013 — 2015 роки (див. лист ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24734/6/99-99-19-02-02-15);

б) щоб визначити суму дивідендів, оподатковуваних авансовим внеском, віднімають об’єкт оподаткування того року, за результатами якого вони виплачуються (тобто з оглядом на відповідні рядки декларації за цей рік), а не того, в якому вони виплачуються.

Наприклад, якщо дивіденди виплачували у 2019 році за підсумками 2018 року, то виплачену суму потрібно зменшити на об’єкт оподаткування 2018 року, а не 2019-го;

в) якщо дивіденди виплачують за неповний календарний рік, то для розрахунку суми перевищення використовують значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які платять дивіденди (абзац третій п.п. 57.11.2 ПКУ). Для цього застосовують формулу:

об’єкт оподаткування = об’єкт оподаткування за рік : 12 місяців х кількість місяців, за які виплачують дивіденди;

г) якщо до виплати дивідендів змінюється об’єкт оподаткування (у зв’язку із самовиправленням помилок або донарахуваннями при перевірці), то для розрахунку суми перевищення необхідно брати вже уточнене значення об’єкта оподаткування. Але за умови, що донараховану суму податкового зобов’язання вже погасили (сплатили) до виплати дивідендів;

2) якщо не виконуються умови для сплати дивідендного авансу із суми перевищення, то в рядку 4 додатка АВ показують усю суму дивідендів, виплачених (!) у звітному періоді. Тому навіть якщо суму перевищення не розраховуємо, то всю суму виплачених дивідендів потрібно зазначити в рядку 4 додатка АВ. По суті, у цьому випадку до рядка 4 перенесемо дані «загального» рядка 1

5

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - рядок 3 додатка АВ), але не більше значення рядка 4 додатка АВ

Тут, дотримуючись формули, виводять суму оподатковуваних дивідендів (з яких у звітному періоді слід було сплатити дивідендний авансовий внесок). Тобто загальну суму виплачених дивідендів (з рядка 1) «очищають» від дивідендів, звільнених від авансового внеску. Отримане значення зіставляють із сумою перевищення з рядка 4 і якщо:

— оподатковувана сума дивідендів менша за розраховану суму перевищення або дорівнює їй (рядок 4), то в рядку 5 зазначають таку суму дивідендів;

— оподатковувана сума дивідендів більша за суму перевищення (рядок 4), то в рядку 5 зазначають значення рядка 4 (тобто суму перевищення).

Таким чином, значення рядка 5 не повинно перевищувати значення рядка 4 додатка АВ

6

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 5 додатка АВ х ____2 / 100) (переноситися в рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

У рядку 6 розраховують суму дивідендного авансового внеску за формулою. Для цього значення рядка 5 множать на базову (основну) ставку податку на прибуток з п. 136.1 ПКУ (18 %).

Показник рядка 6 додатка АВ переносять до рядка 20 АВ декларації.

По суті, у рядку 6 відображають авансовий внесок, який уже мав бути сплачений (!) у звітному періоді при виплаті дивідендів. На цю суму дозволяється зменшити нарахований податок на прибуток (тому таку суму переносять до рядка 16.2 додатка ЗП)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі