Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розділ I декларації з ПДВ

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2020/№ 21
Друк

Рядок декларації / код додатка

Опис

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

У ряд. 1 декларації відображають операції з постачання товарів (п.п. 14.1.191 ПКУ) та постачання послуг (п.п. 14.1.185 ПКУ) і прирівняних до них операцій, які одночасно відповідають двом умовам:

1) місце їх постачання, визначене за правилами ст. 186 ПКУ, розташоване на митній території України;

2) є оподатковуваними, тобто оподатковуються за основною ставкою 20 % (ряд. 1.1) або за ставкою 7 % (ряд. 1.2).

Такі операції розшифровують за контрагентами (покупцям) у додатку Д5

1.1/Д5

операції, що оподатковуються за основною ставкою

Тут відображають операції, оподатковувані за основною ставкою 20 %, крім ввезення товарів на митну територію України (п.п. 2 п. 3 розд. V Порядку № 21). Сюди також потрапляють:

1) передача товарів/послуг у межах посередницьких договорів комісії, доручення (п.п. «е» п.п. 14.1.191, п. 189.4 ПКУ). Про ПДВ-облік таких операцій див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 51;

2) передача/повернення об’єкта фінлізингу (п.п. «а» п.п. 14.1.191, п.п. «а» п. 185.1 ПКУ);

3) постачання за договорами фінлізингу товарів, які були повернені лізингоодержувачем, не зареєстрованим платником ПДВ, у зв’язку з невиконанням умов такого договору (коли базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу і ціною придбання таких товарів, п. 189.5 ПКУ);

4) ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника, у тих випадках, коли це призводить до нарахування ПДВ (перший абзац п. 189.9 ПКУ);

5) вартість зворотної тари, не поверненої постачальникам протягом 12 місяців. ПДВ, нарахований на вартість такої тари, відображає покупець (п. 189.2 ПКУ, див. також 101.07 БЗ);

6) податкові зобов'язання з мінбази при дешевих продажах (п. 188.1 ПКУ)

1.2/Д5

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

У рядку відображають постачання на митній території України лікарських засобів, виробів медичного призначення та/або медичного обладнання, які оподатковувані за ставкою 7 %, при виконанні умов п.п. «в» 193.1 ПКУ (101.12 БЗ)

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

У рядку показують обсяги всіх операцій з вивезення товарів за межі митної території України. При цьому в ряд. 2.1 показуємо операції, які оподатковуються за ставкою 0 % ПДВ, а в ряд. 2.2 — операції пільговані.

Нагадаємо, раніше пільгові експортні операції обліковували в ряд. 5 ПДВ-декларації разом з іншими пільговими операціями. Із цього року за експортними операціями, звільненими від оподаткування ПДВ, пільгу в додатку Д6 розраховувати не потрібно. Можливо, тому такі операції виведені з ряд. 5 в окремий ряд. 2.2 ПДВ-декларації

2.1

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Це новий рядок. Тут зазначають обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, які оподатковуються за ставкою 0 % (п.п. 3 п. 3 розд. V Порядку № 21) у таких митних режимах (п.п. 195.1.1 ПКУ):

1) експорту ( гл. 15 МКУ). Причому, в загальному випадку, до експорту товарів, пільгованих на території України, також застосовують ставку 0 % (п. 195.2 ПКУ);

2) реекспорту (гл. 16 МКУ), якщо товари поміщені в цей режим згідно з п. 3 (щодо товарів у вигляді продуктів їх переробки) і п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ (тоді як реекспорт в інших випадках пільгується, п. 206.5 ПКУ);

3) безмитної торгівлі (гл. 22 МКУ);

4) вільної митної зони (гл. 21 МКУ).

Сюди ж потрапляє й експорт товарів за ЗЕД-бартером.

У разі оформлення паперової МД податковому органу потрібно подати її оригінал, зробивши відповідну відмітку в кінці декларації (п. 13 Порядку № 21)

2.2

Операції, що звільнені від оподаткування

Це новий рядок. У ньому показують обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, звільнені від оподаткування відповідно до гл. V ПКУ, підрозд. 2 розділу XX ПКУ і міжнародних договорів (угод) (п.п. 3 п. 3 розд. V Порядку № 21). Сюди, наприклад, потрапляють:

— експорт культурних цінностей ( п. 210.7 ПКУ), вивезення яких пільгується;

— тимчасово до 01.01.2021 р. експорт «чужих» сої та рапсу (після набрання чинності законопроєктом № 1210 буде скасовано ПДВ-пільгу (буде скасовано п. 63 розд. 2 підрозд ХХ ПКУ));

— операції з вивезення товарів у режимі реекспорту, крім операцій з вивезення згідно з п. 3 (щодо товарів у вигляді продуктів їх переробки) і п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ (п. 206.5 ПКУ);

— тимчасово до 01.01.2022 р. експорт відходів і брухту чорних і кольорових металів за переліками, затвердженими КМУ, а також паперу та картону для утилізації (макулатури й відходів) (п. 23 підрозд. 2 розд. XX ПКУ)

3

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

До ряд. 3 включають інші операції, які оподатковуються за ставкою 0%, згідно з пп. 195.1.2, 195.1.3, п. 211.1 і п. 8 підрозд. 2 розд. XX ПКУ (п.п. 4 п. 3 розд. V Порядку № 21):

1) операції з постачання товарів, перелічених у п.п. 195.1.2 ПКУ;

2) операції з постачання послуг, перелічених у п.п. 195.1.3 ПКУ (зокрема, міжнародні перевезення; виконання робіт з рухомим майном, попередньо ввезеним для цього до України і вивезеним після їх закінчення);

3) операції з постачання на території України товарів/робіт/послуг у межах міжнародної технічної допомоги, пов’язані з виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему (п. 211.1 ПКУ);

4) до 01.01.2025 р. операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг, що виготовляються підприємствами й організаціями громадських організацій інвалідів (п. 8 підрозд. 2 розд. XX ПКУ). При здійсненні підприємством інвалідів операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовуються режими оподаткування, передбачені розд. V та/або п. 2 розд. XX ПКУ, до декларації додається додаток Д6 (п. 15 розд. III Порядку № 21)

4

Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) за операціями, що оподатковуються за:

У ряд. 4.1 і 4.2 (залежно від ставки ПДВ 20 % і 7 %) відображають таке:

1. «Компенсуючі» ПЗ, які (на противагу «вхідному» податковому кредиту) нараховують за придбаннями для неоподатковуваної або негосподарської діяльності (п. 198.5 ПКУ); частково (виходячи з ЧВ) нараховують за придбаннями «подвійного призначення» (п. 199.1 ПКУ).

2. Коригування відображених у цьому рядку «компенсуючих» ПЗ, нарахованих згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ за ставками 20 % і 7 % (п.п. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21). Зокрема, при річному перерахунку ПДВ у декларації за грудень/IV квартал — у платників, які здійснюють одночасно оподатковувані і неоподатковувані операції (п. 199.4 ПКУ). Все про річний перерахунок див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2020, № 1-2.

3. ПЗ, нараховані у зв’язку з анулюванням ПДВ-реєстрації (101.24 БЗ).

Що стосується додатків до декларації, то:

— у додатку Д1 у табл. 1 обліковуємо суми коригувань, нарахованих згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ (див. 101.24 БЗ);

додаток Д5 заповнюємо в кожному періоді, де будуть заповнені ряд. 4.1 і 4.2 ПДВ-декларації (див. 101.24 БЗ);

додаток Д7 є обов’язковим у разі нарахування ПЗ згідно зі ст. 199 ПКУ (п.п. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21, 101.24 БЗ), але тільки в трьох періодах: (1) у першому звітному періоді, у якому виникли оподатковувані та неоподатковувані операції, заповнюють тільки ряд. 2 таблиці 1 додатка Д7 (2) в останньому звітному періоді року (період зняття з обліку платника податків) заповнюють ряд. 3.1 — 3.3 таблиці 1, таблиці 2 і 3 додатка Д7 і (3) в першому звітному періоді року заповнюють ряд. 1 таблиці 1 додатка Д7

4.1/Д1, Д5, Д7

основною ставкою

У цьому рядку показуємо «компенсуючі» ПЗ, нараховані за ставкою 20 %, та їх коригування

4.2/Д1, Д5, Д7

ставкою 7 %

У цьому рядку показуємо «компенсуючі» ПЗ та їх коригування, нараховані за ставкою 7 %

5/Д6

Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Тут збирають усі безПДВшні постачання з їх розшифровкою в додатку Д6. Їх прийнято показувати за першою подією. Сюди потрапляють три види операцій:

(1) необ’єктні постачання товарів/послуг згідно зі ст. 196 ПКУ (зокрема, виплата дивідендів та роялті в грошовій

формі або у формі цінних паперів, згідно з п.п. 196.1.6 ПКУ, див. 101.04, 101.11, 101.24 БЗ; операція з передачі майна платника податків, що реорганізується, до статутних капіталів інших платників податків (п.п. 196.1.7 ПКУ, 101.11 БЗ)). Сюди потрапляють тільки ті операції, які згадані в ст. 196 ПКУ і при цьому відповідають (!) терміну «постачання» згідно з пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ. Тому, наприклад, у цьому рядку не відображають оперативну оренду, зберігання або відсотки за депозитами (див. 101.24 БЗ);

(2) постачання неоподатковуваних послуг (тобто постачання послуг, не оподатковуваних ПДВ, місце постачання яких, визначене за правилами пп. 186.2 — 186.3 ПКУ, розташовано за межами території України). ПН на операції за необ’єктними постачаннями і постачаннями «позамежних» послуг складати не потрібно (див. 101.16 БЗ);

(3) пільгові постачання (тобто постачання товарів/послуг: звільнених від оподаткування ПДВ на підставі ст. 197 ПКУ; тимчасово звільнених від ПДВ на підставі підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ і звільнених згідно з міжнародними договорами). Ці ж суми операцій заносять до нового додаткового ряд. 5.1 декларації. На відміну від вищезгаданих необ’єктних постачань і постачань «позамежних» послуг, на пільгові постачання ПН потрібно складати

5.1 /Д6

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Новий рядок. До нього витягають з колонки А ряд. 5 (Д6) обсяги операцій, звільнених від оподаткування (гл. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)) (п.п. 6 п. 3 розд. V Порядку № 21). Ці операції розшифровують окремо за кожною пільгою в таблиці 2 додатка Д6, яка фактично замінює Звіт про суми податкових пільг щодо ПДВ

6/Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

У ряд. 6 показують обсяги ПЗ з ПДВ з послуг, отриманих від нерезидентів (або їх постійних представництв, не зареєстрованих платниками ПДВ) (п. 180.2, ст. 208 ПКУ). Заносять їх сюди за умови, що:

1) такі послуги потрапляють під об’єкт оподаткування ПДВ;

2) місце постачання таких послуг (визначене за правилами ст. 186 ПКУ) перебуває на митній території України.

Одержувач послуг нараховує ПЗ з послуг нерезидента і складає ПН за першою подією: на дату оплати або дату оформлення документа, що підтверджує факт постачання послуг нерезидентом (п. 187.8 п. 208.2 ПКУ, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 63, с. 24; № 96, с. 26).

За цим же рядком відображаємо коригування ПЗ за цими самими операціями (п.п. 7 п. 3 розд. V Порядку № 21). За наявності РК необхідно заповнити дод. Д1 (п. 11 розд. III Порядку № 21). Якщо коригування ПЗ за послугами від нерезидента не проводиться, подавати дод. Д1 не потрібно, навіть якщо ряд. 6 заповнений

7/Д1

Коригування податкових зобов’язань

Ряд. 7 призначений для ПДВ-коригувань (обсягів постачання і ПЗ, а інколи тільки обсягів), що проводяться на підставі ст. 192 ПКУ при (1) поверненні товарів/передоплат; зміні суми компенсації, перегляді цін; (2) виправленні помилок у ПН. Щоправда, якщо ПН-помилка виявлена в наступному періоді і закралася в декларацію, доведеться подати УР з коригуванням у ряд. 7 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 83).

У більшості випадків такі ПДВ-коригування проводять на підставі РК. Продавець зобов’язаний збільшити ПЗ (ряд. 7) за першою подією, без прив’язки до реєстрації РК, а зменшити ПЗ він може тільки після реєстрації РК (101.15 БЗ).

Якщо на підставі складеного РК до ПН обсяги постачань товарів/послуг і, відповідно, сума ПЗ платника податку не змінилися, ряд. 7 не заповнюється і додаток Д1 не подається (101.24 БЗ). Коригування обсягів постачань, за якими не нараховуються ПЗ, теж відображаються в ряд. 7. При цьому в додатку Д1 вони відображаються тільки в графі 7 таблиці 1, а графи 4, 5 і 6 додатка Д1 не заповнюються (101.24 БЗ).

Не відображають у цьому рядку коригування: «компенсуючих» ПЗ, нарахованих згідно з пп. 198.5, 199.1 і 199.4 ПКУ (ряд. 4.1 (4.2)), та ПЗ одержувачем послуг від нерезидента, з місцем постачання на території України (ряд. 6)

8

Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

У ряд. 8 нараховують ПЗ у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених у пільговому режимі (тобто при ввезенні яких користувалися пільгами згідно зі ст. 197, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародними договорами) (п.п. 8 п. 3 розд. V Порядку № 21). ПЗ збільшують на суму ПДВ, яка мала бути сплачена за зазначеними операціями в момент ввезення таких товарів. Саме ця сума ПДВ і відображається в ряд. 8. При цьому ПН не складають (див. 101.24 БЗ). Окрім цього, платникові доведеться сплатити пеню, нараховану на таку суму податку за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення ПЗ. Сума такої пені в декларації не відображається

9

Усього податкових зобов’язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 (-/+) + 7 (-/+) + 8) колонки Б)

Значення ряд. 9 розраховується за формулою

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі