Теми статей
Обрати теми

ЗЕД-розрахунки у 2022

Павленко Олексій, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2022/№ 98
Друк
Звісно, війна негативно вплинула і на ЗЕД-діяльність суб’єктів господарювання. НБУ довелось у цьому році робити чимало непопулярних кроків, щоб стабілізовувати фінансову ситуацію в країні. У цьому матеріалі підсумуємо основні зміни, які відбулися у 2022 році у сфері ЗЕД-розрахунків.

Основний норматив

Головним документом, яким під час війни запроваджено додаткові валютно-розрахункові обмеження для учасників ЗЕД, є постанова № 18*. Вона встановлює нові правила «інвалютної гри» під час воєнного стану і регулює цілу низку валютних питань. Зокрема, вона для певних випадків забороняє перерахування інвалюти за кордон, придбання інвалюти на міжбанку, зміняє граничні строки для розрахунків за експортними/імпортними операціями та інше.

* Постанова Правління НБУ «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 № 18.

Нагадаємо найбільш одіозні з валютних змін з посиланнями на наші публікації на цю тему.

Граничні строки ЗЕД-розрахунків

Протягом 2022 року граничний строк для ЗЕД-розрахунків за експортними/імпортними товарними* операціями НБУ змінював тричі.

* Нагадаємо, що ці граничні строки не поширюються (незалежно від суми) на експорт/імпорт будь-яких робіт чи послуг (окрім транспортних та страхових). Детальніше щодо цього та інших винятків див. у діючій редакції постанови Правління НБУ від 14.05.2019 № 67.

90, 120, 180! Спочатку нагадуємо, що для тих ЗЕД-операцій, які відбулися до 05.04.2022 граничний строк складав, а для незавершених операцій і надалі складає, 365 днів!

А починаючи з 5 квітня цього року для запобігання відтоку за кордон капіталів НБУ скоротив строк розрахунків за такими ЗЕД-операціями до 90 календарних днів. Потім його збільшив до 120, а з 9 липня вже встановив 180 днів. Оскільки всі ці скорочені строки почали застосовуватись до операцій, які відбулися починаючи з 5 квітня (див. п. 142 постанови № 18), то перші два строки (90 та 120 днів) до моменту їх зміни-збільшення витекти не встигли. Тому про ці строки взагалі можна забути. Бо

за усіма операціями, що відбулися починаючи з 5 квітня (навіть за тими, які відбулися у період з 5 квітня до 9 липня), граничний строк розрахунків складає 180 днів

Детальніше на тему граничних строків ЗЕД-розрахунків та нюансів банківського нагляду за їх дотриманням (зокрема, щодо непіднаглядних операцій «до 400 тис. грн», (не)впливання форс-мажору, розрахунків з країнами-агресорами, законності і наслідків перевірок тощо) читайте в публікації «Граничні строки ЗЕД-розрахунків: 90, 120, 180!» // «Податки & бухоблік», 2022, № 62.

«Заборона» ЗЕД-заліків. З 06.09.2022 НБУ до «воєнної» постанови № 18 було додано новий пункт 146. У ньому, зокрема, зазначено, що банк не має права завершити валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків за операцією з експорту/імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог*. Тож з 6 вересня фактично накладено заборону на проведення ЗЕД-взаємозаліків, які НБУ раніше дозволяв за наявності певних обставин, передбачених у п.п. 5 п. 10 Інструкції № 7**. Точніше, заборонено не проведення ЗЕД-заліків, а зняття з нагляду підконтрольних ЗЕД-операцій після проведення сторонами заліку.

* Виняток залишено тільки для ЗЕД-заліків за операціями операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіка).

** Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7.

Але бартерні операції не під забороною, тому якщо з нерезидентом були зустрічні постачання, то замість проведення заліку можна «спробувати зустрічні» контракти об’єднати у один бартерний і добиватися зняття з нагляду (але сюди, можливо, доведеться підключати й митницю).

Отже, з 6 вересня 2022 року — незалежно від факту проведення заліку —«піднаглядний» не оплачений грошима експорт чи неотоварений імпорт після закінчення граничного терміну (180 чи 365 днів) підпадають під нарахування ЗЕД-пені! Про різні нюанси цієї заборони і проведення ЗЕД-заліків див. у статті «Взаємозалік у ЗЕД» // «Податки & бухоблік», 2022, № 76.

ЗЕД-розрахункові обмеження

Основні заборони й дозволи на переказ за кордон. Постановою № 18 (п. 14) заборонено банкам під час воєнного стану здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей. Але там же визначено й винятки з цієї заборони — операції, коли такий переказ можливий. Крім того, для розрахунків за цими винятковими операціями ст. 12 постанови № 18 дозволяє також придбавати на міжбанку інвалюту (за відсутності у резидента власної). Див. про це нижче.

Основним з цих винятків є здійснення переказів резидентами за операціями з імпорту товарів [продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)], зазначених у постанові КМУ від 24.02.2022 № 153. Спочатку у цій постанові (точніше, в доданому до неї Переліку товарів критичного імпорту) були зазначені лише товари для забезпечення військових потреб, критичні продовольчі товари і деякі з видів специфічних послуг (у тому числі «віртуальних»). Але з 9 липня Кабмін постановою від 07.07.2022 № 761 відмінив і цей «товарний» Перелік, і Критерії визначення товарів критичного імпорту в умовах воєнного стану. З цієї дати стало дозволено придбавати та переказувати інвалюту за будь-які товари (продукцію), що класифікуються в товарних групах 01 — 97 УКТ ЗЕД!

Обмеження залишились лише щодо оплати послуг/робіт/прав, які не потрапили до нового Переліку, яким замінили «товарний». Цей діючий Перелік доволі широкий: до нього «переїхали» ті роботи/послуги, які раніше були в «товарному» переліку, ще й додали багато нових позицій. І він станом на зараз вже тричі доповнювався. У той же час

для оплати тих робіт/послуг/прав, які до Переліку не потрапили, придбавати на міжбанку та/або перераховувати за кордон інвалюту й надалі заборонено

Інші винятки/дозволи. Щодо робіт/послуг/прав, які не потрапили в новий Перелік, нагадаємо: юридичним (!) особам дозволяються транскордонні перекази валюти за окремими дозволами (рішеннями) НБУ, що приймаються на підставі розпоряджень КМУ (п.п. 6 п. 14 постанови № 18).

Окрім того, п.п. 9 п. 14 постанови № 18 дозволяє госпсуб’єктам оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном з використанням електронних платіжних засобів*. Причому з валютних рахунків — без обмеження, а з усіх гривнєвих — лише в екв. 100 тис. грн на календарний місяць**. Решту винятків, коли НБУ дозволяє транзакції за кордон, детальніше див. у постанові № 18.

* За винятком розрахунків, що здійснюються з використанням коду категорії торговця 6211 (МСС-код для послуг брокерів на ринку цінних паперів).

** Це «100-тисячне» обмеження не поширюється на госпсуб’єктів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів…

Є ще низка винятків зі згаданої заборони.

На цю тему ми детально писали в статті «ЗЕД: розрахункові та інші обмеження» // «Податки & бухоблік», 2022, № 62. Там же читайте й щодо заборони будь-яких валютних операцій, пов’язаних з країнами-агресорами та їх резидентами.

Придбання інвалюти

Заборони й дозволи. Банкам заборонено (п. 12 постанови № 18) здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів). Але з цієї заборони є низка винятків, наведених у цьому ж пункті.

Зокрема, можливість придбання резидентами інвалюти на міжбанку залежить напряму від ЗЕД-розрахункових обмежень: придбавати інвалюту дозволено для проведення валютних операцій, визначених у п. 14 постанови № 18 (див, зокрема, вище).

Тобто для розрахунків з нерезидентами за роботи/послуги, які не потрапили до Переліку, а також для операцій, не згаданих у інших підпунктах п. 14 (крім пп. 23, 9, 23 та 30) і не зазначених серед інших винятків у п. 12 постанови № 18, інвалюту придбавати заборонено.

Зокрема, серед винятків — у п.п. 3 п. 12 є дозвіл на здійснення валютних операцій з обміну інвалюти в межах групи 1 Класифікатора іноземних валют банками за дорученням клієнтів щодо як готівкової, так і безготівкової інвалюти.

Придбав? Одразу використай! Придбану починаючи з 11 липня 2022 року інвалюту клієнт-резидент зобов’язаний використати не пізніше ніж за 2 робочих дні (!) після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю інвалюти (п. 129 постанови № 18).

Коли є своя інвалюта. Починаючи з 6 вересня згідно з п. 1212 постанови № 18 уповноважений банк на дату купівлі іноземної валюти має контролювати, чи є у клієнта-госпсуб’єкта залишки інвалюти на власних рахунках (поточних та вкладних (депозитних). Звичайних фізосіб це не стосується!

Детальніше щодо цих змін читайте в матеріалі «Чергові валютні зміни: платіть своєю інвалютою, ЗЕД-залік заборонено та інше» // «Податки & бухоблік», 2022, № 67 (ср. ).

Епілог

Оскільки усі ці інвалютні обмеження/дозволи перебувають у постійній динаміці змін, уважно вивчайте саме останні (діючі) редакції як постанови № 18, так і інших нормативів та документів, що регулюють цю сферу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі