Теми статей
Обрати теми

Додаток ЗП — зменшення нарахованої суми податку

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Додаток ЗП призначений для розшифровування показника рядка 16 ЗП декларації з податку на прибуток. Тут визначають загальну суму, на яку можна зменшити податок на прибуток, нарахований за звітний період.

Зауважте!

Сума, розрахована в цьому додатку, зменшує саме податок на прибуток

Тобто показник, визначений після застосування до об’єкта оподаткування ставки податку на прибуток (18 %).

А ось зменшення/збільшення об’єкта оподаткування на податковоприбуткові різниці розраховують в окремому додатку РІ до ряд- ка 03 РІ декларації (див. розділ 8).

Виходить, заповнювати додаток ЗП до декларації за 2021 рік будуть тільки ті прибутківці, які мають право зменшити суму нарахованого податку на сплачені:

1) закордонні податки (п.п. 141.4.9 ПКУ) — рядок 16.1 додатка ЗП;

2) авансові внески з дивідендів (п.п. 57.11.2 ПКУ) — рядки 16.2 — 16.4.2 додатка ЗП.

Зверніть увагу: додаток ЗП більше не містить рядка 16.5. Це пов’язано з тим, що з 23.05.2020 з ПКУ виключено п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ, який дозволяв зменшувати нарахований податок на прибуток на суму акцизного податку на важкі дистиляти (газойль). Квартальники, звісно, вже знайомі з цим нововведенням, а от платники-річники повинні вперше подати змінений додаток ЗП з декларацією з податку на прибуток за 2021 рік.

Але не будемо довго зупинятися на тому, чого в чинному додатку ЗП немає, а розберемося, які показники в ньому потрібно відобразити і як це правильно зробити. У цьому нам допоможе табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Порядок заповнення додатка ЗП

Код рядка

Назва рядка

16

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 додатка ЗП)

Показник цього рядка являє собою загальну суму, на яку підприємство може зменшити податок на прибуток, нарахований за звітний період.

Її визначають за формулою, винесеною в назву рядка:

Ряд. 16 = ряд. 16.1 + ряд. 16.4.1.

Тому заповнюють табличну частину додатка ЗП у такій послідовності:

— визначають величину закордонних податків, які підуть у зменшення податку на прибуток (рядок 16.1);

— розраховують суму дивідендних авансових внесків, на яку зменшують податок звітного періоду (рядок 16.4.1);

— суму рядків 16.1 і 16.4.1 поміщають до рядка 16.

Підсумкове значення рядка 16 додатка ЗП переносять до рядка 16 ЗП декларації

16.1

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (підпункт 141.4.9 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Тут показують суму податків, сплачених за межами України (у тому числі сплачених закордонними філіями (відокремленими підрозділами)), яку можна зарахувати при визначенні податку на прибуток, що підлягає сплаті в Україні. Можливий такий залік при одночасному дотриманні двох умов (п.п. 141.4.9 і п. 13.5 ПКУ):

1) за наявності довідки про суму сплаченого податку/збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

Така довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Для країн, що приєдналися до Гаазької конвенції 1961 року, яка скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, достатньо проставляння на довідці апостиля. До того ж не вимагають ані легалізації, ані посвідчення апостилем документи, видані країнами — учасницями міжнародних договорів про правову допомогу (див. підкатегорію 102.16 БЗ).

Щоправда, тільки наявність договору про правову допомогу не гарантує автоматичного звільнення будь-якого офіційного документа від легалізації або проставляння апостиля. Важливо, щоб відповідне формулювання фігурувало в тексті самого міжнародного договору (див. лист Мін’юсту від 11.05.2010 № 26-26/291). Детальніше про легалізацію документів див. «Податки & бухоблік», 2018, № 102, с. 83.

Крім того, за роз’ясненнями податківців, така довідка має бути оформлена на паперовому носії, а ось використання електронних довідок законодавством не передбачено (див. підкатегорію 102.16 БЗ);

2) за наявності чинного міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування.

Зі списком чинних міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування можна ознайомитися на офіційному сайті ДПСУ за посиланням: tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/chinni-dvostoronni-mijuryadovi-ugodi--konventsii--pro-uniknennya-podviynog/.

Звертаємо увагу! Не можна зарахувати при визначенні податку на прибуток (а отже, не показують у рядку 16.1) такі податки, сплачені за кордоном (п.п. 141.4.9 ПКУ):

— податок на капітал/майно та приріст капіталу;

— поштові податки;

— податки на реалізацію (продаж);

— інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.

При визначенні суми закордонних податків, яку можна зарахувати в рахунок сплати податку на прибуток (тобто при визначенні показника рядка 16.1), дотримуйтеся декількох важливих правил:

1) сума закордонних податків, яка йде в залік протягом податкового періоду, не може перевищувати суму податку на прибуток, що підлягає сплаті в Україні протягом цього ж періоду. Іншими словами, залік можливий тільки в межах (!) нарахованого податку на прибуток. Тому показник рядка 16.1 додатка ЗП до річної (квартальної) декларації має бути не більший (!), ніж сума нарахованого податку з рядка 06 декларації «звичайного» підприємства. Суму перевищення сплачених закордонподатків над величиною нарахованих податкових зобов’язань звітного періоду окремо в декларації з податку на прибуток не показують;

2) суми закордонподатків зараховують у рахунок податку на прибуток щоквартально наростаючим підсумком. Суми, що не «зіграли» за підсумками року, на наступний рік не переносяться, і зарахувати їх у зменшення податку в наступному році не вийде (див. лист ДПСУ від 16.01.2020 № 152/6/99-00-07-02-02-06/ІПК);

3) довідка про суму сплаченого податку повинна підтверджувати сплату податку саме у звітному періоді (тобто в нашому випадку — у 2021 році). А ось за довідкою про сплату податку за межами України, наприклад, у 2020 році, на думку податківців, зменшити податок на прибуток за 2021 рік не можна. Але все-таки не поспішайте позбавлятися від такої минулорічної довідки: на її підставі можна зменшити податок на прибуток 2020 року шляхом подання уточнюючої декларації (див. лист ДПСУ від 16.01.2020 № 152/6/99-00-07-02-02-06/ІПК, підкатегорію 102.02 БЗ);

4) якщо у звітному періоді підприємством отримано збитки, провести залік не можна;

5) суму податку, сплаченого в іноземній валюті, перераховують у гривні за курсом НБУ на дату сплати такого податку за кордоном (див. листи ДПСУ від 16.01.2020 № 152/6/99-00-07-02-02-06/ІПК і від 15.10.2019 № 761/6/99-00-07-02-02-15/ІПК).

Пам’ятайте! Залік податків, сплачених за кордоном, у рахунок податку на прибуток в Україні є податковою пільгою (код пільги «11020085» згідно з Довідником № 106/2). А отже, суму заліку потрібно додатково показати в додатку ПП (див. розділ 12).

16.2

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді (переноситися показник рядка 6 додатка АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

У рядку 16.2 додатка ЗП показують суму нарахованих і сплачених протягом звітного періоду (!) авансових внесків з дивідендів.

Ряд. 16.2 додатка ЗП = ряд. 6 додатка АВ = ряд. 20 АВ декларації

Нагадаємо: суму попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду дивідендних авансових внесків можна зараховувати у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в податковій декларації за такий податковий (звітний) період завдяки п.п. 57.11.2 ПКУ.

Причому, як казали податківці в роз’ясненні з підкатегорії 102.09 БЗ (нині переведено до складу нечинних), це право на залік поширюється також на суму авансових внесків, сплачених прибутківцем (колишнім єдиноподатником) при виплаті дивідендів за період його перебування на спрощеній системі оподаткування. Для визначення суми такого заліку і перехідного залишку незарахованого авансового внеску й заповнюють рядки 16.2 — 16.4.2.

Зверніть увагу: прибутківці-квартальники протягом року показують сплачені дивідендні авансові внески в рядку 16.2 наростаючим підсумком.

Це означає, що вони мають право показувати «свіжі» дивідендні авансові внески (сплачені протягом звітного року) у «квартальних» додатках ЗП — до декларацій за I квартал, півріччя, три квартали, рік (п.п. 57.11.2 ПКУ).

До речі, сплачену суму дивідендних авансів зараховують тільки в рахунок сплати задекларованого зобов’язання з податку на прибуток.

А ось повернути ці суми з бюджету або зарахувати в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) не можна. «Виною» тому абзац шостий п.п. 57.11.2 ПКУ.

Про ці та інші подробиці нарахування і виплати дивідендів див. у «Податки & бухоблік», 2021, № 18; 2020, № 33, с. 75

16.3

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств попереднього звітного (податкового) року)

Тут місце перехідних минулорічних дивідендних авансових внесків. Звідки вони беруться?

Річ у тому, що п.п. 57.11.2 ПКУ дозволяє суму перевищення авансового внеску, сплаченого протягом звітного періоду, над сумою нарахованого податкового зобов’язання звітного періоду переносити у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних періодів до повного її погашення.

На цій підставі до рядка 16.3 потрапляє сума дивідендних авансових внесків, яка не «зіграла» в зменшення податку на прибуток за підсумками минулого року.

Іншими словами, при заповненні декларації за 2021 рік сюди переносять значення рядка 16.4.2 додатка ЗП до декларації за минулий 2020 рік:

Ряд. 16.3 додатка ЗП за 2021 рік = ряд. 16.4.2 додатка ЗП за 2020 рік

У квартальників протягом року значення рядка 16.3 у «квартальних» додатках ЗП буде однаковим (див. лист ДПСУ від 16.07.2020 № 2921/ІПК/99-00-05-05-02-06)

16.4

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі:

Як випливає з назви рядка, її показник розраховують за формулою:

Ряд. 16.4 = ряд. 16.2 + ряд. 16.3

Виходить, тут зазначають загальну суму сплачених дивідендних авансових внесків: «свіжих» (сплачених протягом звітного року) і перехідних минулорічних.

Потім суму з рядка 16.4 розбивають на дві частини, які поміщають:

1) до рядка 16.4.1 — це сума дивідендних авансових внесків, що фактично зменшують податок на прибуток звітного періоду, тобто сума, яка йде в залік;

2) до рядка 16.4.2 — це сума авансових внесків з дивідендів, що не «зіграли» у звітному періоді (вона, на відміну від сплачених, але не зарахованих у рахунок сплати податку на прибуток закордонподатків, не згорає, а переноситься на наступні періоди і може бути врахована у зменшення податку в майбутньому).

Будьте уважні! Квартальники протягом року показують суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток наростаючим підсумком (показник рядка 16.4 формується з урахуванням наростаючого підсумку). Відповідно і значення рядка 16.4 додатка ЗП протягом року розподіляють між рядками 16.4.1 і 16.4.2 також наростаючим підсумком протягом року. А ось переносити показник рядка 16.4.2 «квартального» додатка ЗП до рядка 16.3 наступного «квартального» додатка ЗП не можна. Тільки за підсумками року (!) авансові внески, що не «зіграли» (показник рядка 16.4.2 додатка ЗП до декларації за рік), ви повинні будете перенести до рядка 16.3 додатка ЗП до декларації за I квартал наступного року

16.4.1

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

Тут показують зараховані авансові внески (тобто суму, яка фактично зменшує нарахований податок на прибуток за підсумками звітного періоду).

Квартальники в рядку 16.4.1 зазначають авансові внески при виплаті дивідендів, нараховані та сплачені за звітний квартал, півріччя, три квартали, рік, які відносять на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за той же період: квартал, півріччя, три квартали, рік (див. лист ДПСУ від 16.07.2020 № 2921/ІПК/99-00-05-05-02-06, підкатегорію 102.20.02 БЗ).

Як ви розумієте, до рядка 16.4.1 потрапляє тільки та частина дивідендних авансових внесків з рядка 16.4, яка не перевищує (!) суму нарахованого податку (або податку, що залишився, якщо його вже зменшили на суму закордонподатків з рядка 16.1)

16.4.2

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період)

У рядку 16.4.2 показують дивідендні авансові внески, які відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток у наступних звітних (податкових) періодах. Простіше кажучи, тут осяде частина авансових внесків з дивідендів, яка залишилася та не «зіграла» в зменшення податку поточного періоду.

Нагадаємо, що дивідендні авансові внески, які потрапили до рядка 16.4.2, не зникають, а враховуються далі в зменшення податку в наступних періодах до повного погашення завдяки п.п. 57.11.2 ПКУ.

Показник цього рядка визначають за формулою:

Ряд. 16.4.2 = ряд. 16.4 - ряд. 16.4.1

Зверніть увагу! Якщо у звітному періоді отримано збитки, то до рядка 16.4.2 переносять усю суму, відображену в рядку 16.4 додатка ЗП, тобто рядок 16.4.2 дорівнюватиме рядку 16.4.

Значення рядка 16.4.2 додатка ЗП до декларації за 2021 рік:

— квартальники перенесуть до рядка 16.3 додатка ЗП до декларації за I квартал 2022 року;

— річники — до рядка 16.3 додатка ЗП до декларації за 2022 рік

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі