Теми статей
Обрати теми

Дивіденди в запитаннях і відповідях

Солошенко Людмила, податковий експерт
Оскільки рік залишився позаду, то може виникнути питання про дивіденди. Чи можна виплатити дивіденди при збитках? Коли авансовий внесок з дивідендів можна сплатити із суми перевищення? Чи повинні сплачувати дивідендний авансовий внесок ексспецЄПешники? Відповіді на ці та інші запитання зберемо в статті.

Запитання

Відповідь

З якою періодичністю можна виплачувати дивіденди в ТОВ?

Дивіденди можна виплачувати за будь-який період, кратний кварталу, якщо інше не передбачене статутом (ч. 3 ст. 26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, даліЗакон про ТОВ). Тобто їх можна виплачувати за квартал, півроку, 9 місяців, рік. Хоча статутом можуть бути встановлені й інші правила — наприклад, що «дивіденди виплачуються за будь-який період, установлений у рішенні загальних зборів»

У бухобліку прибуток, а в податковому — збитки, чи можуть платитися дивіденди?

Так, можуть. Наявність податкових збитків дивідендам не перешкода. Адже ПКУ визначено, що дивіденди — це платіж, що здійснюєтьсяй юрособою на користь власника корпоративних прав у зв’язку з розподілом частини прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (п.п. 14.1.49 ПКУ). Тобто розподілу підлягає саме бухгалтерський прибуток. Тому податковий прибуток для дивідендів жодної ролі не відіграє (п.п. 57.11.1 ПКУ). Хоча він важливий при розрахунку авансового внеску з дивідендів (із суми перевищення). А ось виплатити дивіденди за період, збитковий у бухгалтерському обліку (у якому чистого прибутку не було), не можна

Чи отримає новий учасник ТОВ дивіденди, якщо вони виплачуються за минулі періоди?

Так, отримає, оскільки право на дивіденди мають особи, які є учасниками (тобто мають статус учасника) на день прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ). Тому якщо на момент прийняття рішення про виплату дивідендів є новий учасник, то він отримає дивіденди (навіть якщо вони виплачуються за минулі періоди, коли особа учасником товариства ще не була). Хіба що якщо товариство ще не розрахувалося з учасниками, які вийшли, то діє заборона і поки взагалі не можна приймати рішення про виплату дивідендів (ч. 1 ст. 27 Закону про ТОВ). А також товариство не може виплачувати дивіденди учасникові, який повністю або частково не вніс свій вклад (ч. 3 ст. 27 Закону про ТОВ)

Чи можна виплатити дивіденди з прибутку за 9 місяців 2022 року, якщо за підсумками 2022 року отримані збитки?

Так, можна, оскільки джерелом виплачуваних дивідендів є саме чистий прибуток (ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ). Тобто головна умова для виплати дивідендів — наявність чистого прибутку у відповідному періоді. Тому якщо за 9 місяців отримали прибуток, то загальні збори можуть прийняти рішення про виплату дивідендів. І те, що далі за підсумками року отримані збитки, на право отримання дивідендів за попередні прибуткові періоди не впливає. Тому право на виплату дивідендів за 9 місяців зберігається. Ну а перерахунок дивідендів через збитки подальших періодів чинним законодавством не передбачений.

І, до речі, дивіденди можна виплатити (з отриманого прибутку) навіть за наявності непокритих збитків минулих років — тобто навіть якщо отриманий прибуток менше старих накопичених збитків і їх не перекриває (листи ДПСУ від 27.11.2020 № 4874/ІПК/99-00-05-05-02-06, ГУ ДПС у Харківській обл. від 05.08.2020 № 3190/ІПК/20-40-04-04-10; лист ДФСУ від 26.03.2018 № 1221/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Оскільки жодної заборони на виплату дивідендів при непокритих збитках минулих років ПКУ не встановлено

У 2022 році — збитки. Чи можна виплатити дивіденди за минулі роки (за 2021 рік)?

Так, дивіденди за минулі роки можуть бути виплачені за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років (лист ГУ ДФС у м. Києві від 28.05.2019 № 2419/ІПК/26-15-12-03-11). Тому якщо за 2021 рік залишився прибуток, який не розподілений, то дивіденди можна виплатити за рахунок такого нерозподіленого прибутку 2021 року. Єдине, ТОВ треба стежити за зниженням чистих активів. Оскільки ТОВ заборонено виплачувати дивіденди, якщо майна товариства недостатньо (буде недостатньо) для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав (п. 2 ч. 1 ст. 27 Закону про ТОВ). Див. про це також «Чи можна виплатити дивіденди за наявності збитків?» // «Податки & бухоблік», 2022, № 66

Чи можливо за один період виплатити дивіденди кілька разів (наприклад, двічі)?

Так, якщо достатньо бухоблікового прибутку, то дивіденди за один період можуть виплачуватися кілька разів (частинами). Адже розпорядження прибутком — виключна компетенція загальних зборів (п. 12 ч. 2 ст. 30 Закону про ТОВ). Тому загальні збори можуть прийняти рішення спершу пустити на дивіденди тільки частину прибутку, а після — прийняти рішення направити ще частину. До того ж так вийде розподілити й податкове навантаження та сплатити «порціями» і податкові платежі (тобто окремо з кожної частини виплачуваних дивідендів «по частинах» сплатити дивідендний аванс, а якщо дивіденди виплачуються фізичним особам — то ПДФО з ВЗ)

У які строки мають бути виплачені дивіденди в ТОВ?

Дивіденди учасникам ТОВ мають бути виплачені не пізніше 6 місяців з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами, якщо інший строк не встановлений статутом або рішенням загальних зборів (ч. 4 ст. 26 Закону про ТОВ). Тому якщо в статуті або рішенні встановлені інші строки, то орієнтир на них

Чи можна під час воєнного стану виплатити дивіденди нерезиденту?

Ні, поки виплатити дивіденди нерезидентам за кордон не вийде. Як такої заборони на нарахування дивідендів нерезидентам під час воєнного стану немає. Проте діючі валютні обмеження не дозволяють перерахувати нерезидентам дивіденди в інвалюті. Оскільки банкам заборонено під час воєнного стану здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей (за винятком операцій, зазначених у п. 14 постанови Правління НБУ «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 № 18). А виплата дивідендів серед «дозволених» не згадується. Див. про це також «Дивіденди vs воєнний стан» // «Податки & бухоблік», 2022, № 29

У яких випадках з виплачуваних дивідендів можна не платити дивідендний авансовий внесок?

За загальними правилами підприємства — платники податку на прибуток з виплачуваних дивідендів повинні нарахувати і сплатити до бюджету дивідендний авансовий внесок з податку на прибуток (п.п. 57.11.2 ПКУ). Такий авансовий внесок:

нараховують (за ставкою 18 %) зверху на суму дивідендів (тобто суму дивідендів на нього не зменшують);

сплачують до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.

При цьому на суму сплаченого дивідендного авансового внеску можна зменшити нарахований податок на прибуток, а дивідендні аванси, що не «зіграли» за підсумками року, — переносити на наступні роки до повного погашення (п.п. 57.11.2 ПКУ).

Проте в деяких випадках (визначених пп. 57.11.3, 57.11.6, 57.11.7, 57.11.8 ПКУ) дивіденди звільняються від авансового внеску. Тому дивідендний авансовий внесок не сплачується, зокрема:

— при виплаті дивідендів фізичним особам;

— при виплаті нерезидентам так званих конструктивних дивідендів (з абзаців четвертого — сьомого п.п. 14.1.49 ПКУ);

— якщо дивіденди платять єдиноподатники;

— якщо дивіденди платять резиденти Дія Сіті — платники податку на особливих умовах

Виплачуємо дивіденди за 2022 рік. Чи можна сплатити дивідендний авансовий внесок не з усіх дивідендів, а тільки із суми перевищення?

Так, така можливість існує. Сплатити дивідендний авансовий внесок з різниці — суми перевищення дивідендів над об’єктом оподаткування за рік, за який виплачуються дивіденди (з ряд. 04 декларації), можна при одночасному дотриманні двох умов (п.п. 57.11.2 ПКУ) — якщо:

1) здана декларація з податку на прибуток за відповідний рік (тобто задекларований податок за рік, за результатами якого платять

дивіденди) і

2) податкові зобов’язання за такою декларацією повністю погашені (тобто сплачений податок на прибуток за цей рік).

Тому якщо декларація з податку на прибуток за 2022 рік здана і податок за нею сплачений, то дивідендний аванс можна сплатити із суми перевищення.

Проте якщо дивіденди виплачують за рік, який був збитковим у податковому обліку, то дивідендний авансовий внесок доведеться сплатити з усієї суми дивідендів (оскільки вся сума дивідендів утворює суму перевищення)

Чи повинні спецЄПешники при виплаті дивідендів платити дивідендний авансовий внесок?

Ні, не повинні. СпецЄПешники звільняються від сплати дивідендного авансового внеску при виплаті дивідендів (оскільки є єдиноподатниками, а єдиноподатники цей внесок не платять, п.п. 57.11.2 ПКУ, див. БЗ 102.09)

Чи треба платити дивідендний авансовий внесок, якщо дивіденди виплачуються після повернення в прибутківці за періоди спецЄП?

Так, треба. Сплатити дивідендний аванс з виплачуваних дивідендів доведеться й у тому випадку, якщо рішення про дивіденди було прийняте, наприклад, ще на спецЄП, а виплата дивідендів відбувається вже після повернення в прибутківці. Причому:

— якщо в прибутківці повернулися з 01.01.2023 (і дивіденди виплачуються за 2022 рік, у якому до кінця були на спецЄП), то сплатити дивідендний авансовий внесок доведеться з усієї суми дивідендів (оскільки річна декларація з податку на прибуток не подавалася і неможливо порахувати дивідендний аванс із суми перевищення) (див. приклад 5 питання 8 інформлиста ДПСУ від 01.11.2022 № 6/2022 ), а

— якщо на спецЄП були в II — III кварталах 2022 року, а в прибутківці повернулися з IV кварталу і виплачуємо дивіденди за 2022 рік, то дивідендний авансовий внесок можна сплатити із суми перевищення виплачуваних дивідендів над об’єктом оподаткування, відображеним у декларації за 2022 рік, якщо податок за нею сплачений (див. приклад 4 питання 8 інформлиста ДПСУ від 01.11.2022 № 6/2022). Детальніше про подання декларації після повернення в прибутківці див. статтю «Повернулися/не повернулися на прибуток зі спецЄП: що з прибутковою декларацією і фінзвітністю?» // «Податки & бухоблік», 2023, № 11. При цьому на суму сплаченого дивідендного авансу можна зменшити податок на прибуток.

Також нагадаємо, що є законопроєкт № 8401 про скасування режиму спецЄП з 01.07.2023 (детальніше див. «Скасування спецЄП, відновлення перевірок та штрафів: законопроєкт від Уряду» // «Податки & бухоблік», 2023, № 4)

Чи можна після повернення в прибутківці врахувати дивідендні аванси, що залишилися незарахованими до переходу на спецЄП?

Так, можна. Після повернення в прибутківці дозволено врахувати незараховані дивідендні аванси. Тобто перенести до ряд. 16.3 додатка ЗП до першої декларації після повернення в прибутківці аванси, що не зіграли (які значилися в ряд. 16.4.2 додатка ЗП до декларації з податку на прибуток до переходу на спецЄП), — щоб вони могли і далі зменшувати нарахований податок на прибуток (п.п. 9.12 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ, питання 5 інформлиста ДПСУ від 01.11.2022 № 6/2022)

Як виплату дивідендів відобразити в декларації з податку на прибуток підприємства?

У такому разі:

виплачені дивіденди показують у додатку АВ (де також наводять розрахунок дивідендного авансового внеску);

— сплачений дивідендний авансовий внесок відображають у ряд. 20АВ декларації й у ряд. 16.2 додатка ЗП (щоб урахувати його в рахунок зменшення податку).

Тобто в декларації показують виплачені дивіденди. Тому якщо дивіденди за 2022 рік виплачувалися, наприклад, у I кварталі 2023 року, то прибутківець-квартальник відобразить дані про них у декларації за I квартал 2023 року. А ось якщо тільки прийнято рішення про дивіденди і дивіденди нараховані, але ще не виплачені, то відображати їх у декларації не треба.

Врахуйте: показати виплачені дивіденди в додатку АВ треба й у тому випадку, коли вони звільнялися від дивідендного авансового внеску — наприклад, виплачувалися тільки фізичним особам (тоді їх відображають у ряд. 1 і ряд. 1.1 додатка АВ). Причому дивіденди фізособам показують у нарахованій сумі (тобто без зменшення їх на ПДФО і ВЗ, БЗ 102.09). А ось про відображення дивідендів у бухобліку див. «Виплачуємо дивіденди юрособі: ставимо акценти» // «Податки & бухоблік», 2021, № 18

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі