Теми статей
Обрати теми

Дивіденди засновнику-юрособі: виплачуємо, оподатковуємо, обліковуємо

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Звітний 2023 рік залишився позаду. Тож може виникнути питання щодо виплати за його підсумками дивідендів. Що розуміти під дивідендами для цілей оподаткування? Які загальні правила виплати дивідендів і від чого залежить їх розмір? Які особливості оподаткування дивідендів у єдиноподатників і резидентів Дія Сіті? Усі ці питання ми розглянемо у цьому тематичному номері. А розпочнемо з виплати класичних дивідендів юридичним особам — засновникам та/або учасникам підприємства.

Дивіденди — це…

З погляду п.п. 14.1.49 ПКУ дивіденди — це платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюють також платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юрособою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

Практично аналогічне визначення дивідендів застосовується і в бухоблікових цілях (п. 4 НП(С)БО 15 «Дохід»). Відтак,

виплата дивідендів, у її класичному розумінні, не залежить від наявності та розміру прибутку, визначеного за податковими правилами. Головною умовою виплати дивідендів є наявність у підприємства бухгалтерського прибутку

Тобто розподілу підлягає саме бухгалтерський прибуток. Тому податковий прибуток для дивідендів жодної ролі не відіграє (п.п. 57.11.1 ПКУ). Хоча він важливий при розрахунку авансового внеску з дивідендів (із суми перевищення). А ось виплатити дивіденди за період, збитковий у бухгалтерському обліку (у якому чистого прибутку не було), не можна.

Ще для цілей оподаткування до дивідендів прирівняні виплати учасникам-нерезидентам, при здійсненні яких формально не відбувається розподілу прибутку (п.п. 14.1.49 ПКУ). Це так звані конструктивні дивіденди. Умовно їх можна поділити на дві групи виплат на користь:

1) нерезидента в межах контрольованих операцій. Якщо порушено принцип «витягнутої руки» (тобто завищено вартість товарів (робіт, послуг) в операціях придбання або занижено її в операціях продажу), суми таких «відхилень» визнаються прирівняними до дивідендів. По суті, це ті ж суми самостійних коригувань за правилами трансфертного ціноутворення (п.п. 39.5.4 ПКУ), показники яких зазначаються в додатку ТЦ до прибуткової декларації (збільшуючі фінрезультат різниці);

2) засновника та/або учасника-нерезидента в грошовій/негрошовій формі у зв’язку з операціями, що призводять до зменшення нерозподіленого прибутку юрособи. А саме:

— зменшення статутного капіталу (СК);

— викуп юрособою корпоративних прав у власному СК;

— вихід учасника зі складу господарського товариства;

— інша аналогічна операція між юрособою та її учасником.

При здійсненні таких виплат нерезиденту резидент повинен утримувати з перелічених доходів податок на репатріацію (за ставкою 15 %, якщо інша ставка не встановлена міжнародним договором). А ось авансовий внесок за конструктивними дивідендами сплачувати не потрібно (п.п. 57.11.7 ПКУ). Докладніше про дивідендний аванс див. у статті «Дивідендний авансовий внесок: що про нього слід знати» // «Податки & бухоблік», 2024, № 17.

Однак врахуйте!

Наразі переказати дивіденди нерезидентам за кордон не вийде. Адже діючі валютні обмеження не дозволяють перерахувати нерезидентам дивіденди в інвалюті

Оскільки банкам заборонено під час воєнного стану здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей (за винятком операцій, зазначених у п. 14 постанови Правління НБУ «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 № 18). А виплата дивідендів серед дозволених не згадується (див. статтю «Дивіденди нерезиденту: проблеми виплат» // «Податки & бухоблік», 2024, № 17).

Розподіл прибутку на дивіденди

Загальні правила. За вимогами п. 2 ч. 3 ст. 961 ЦКУ учасники (засновники, акціонери, пайовики) юридичної особи мають право у порядку, встановленому установчим документом та законом, брати участь у розподілі прибутку такої юрособи і одержувати його частину (дивіденди), якщо ця юрособа має на меті одержання прибутку.

А відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ* право на дивіденди мають особи, які є учасниками товариства (тобто мають статус учасника) на день прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Тому якщо на момент прийняття рішення про виплату дивідендів є новий учасник, то він отримає дивіденди (навіть якщо вони виплачуються за минулі періоди, коли особа учасником товариства ще не була). Хіба що якщо товариство ще не розрахувалося з учасниками, які вийшли, то діє заборона і поки взагалі не можна приймати рішення про виплату дивідендів (ч. 1 ст. 27 Закону про ТОВ). А також товариство не може виплачувати дивіденди учасникові, який повністю або частково не вніс свій вклад до СК товариства (ч. 3 ст. 27 Закону про ТОВ).

* Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII.

Джерелом виплати дивідендів є чистий прибуток товариства (ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ). Тобто

головна умова для виплати дивідендів — наявність чистого бухгалтерського прибутку у відповідному періоді

Розподіляють його пропорційно часткам учасників до СК товариства (ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ). До речі, дивіденди можна виплатити (з отриманого прибутку) навіть за наявності непокритих збитків минулих років — тобто навіть якщо отриманий прибуток менше старих накопичених збитків і їх не перекриває (див. статтю «Чи можна виплатити дивіденди, якщо є збитки?» // «Податки & бухоблік», 2024, № 17).

Виплату дивідендів зазвичай здійснюють грошовими коштами. Для прийняття такого рішення достатньо більшості голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу із цього питання (ч. 4 ст. 34 Закону про ТОВ). А ось щоб виплатити дивіденди в натуральній формі, потрібне одностайне рішення загальних зборів, у яких взяли участь усі учасники ТОВ (ч. 2 ст. 26 Закону про ТОВ).

Дивіденди учасникам ТОВ мають бути виплачені не пізніше 6 місяців з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами (ч. 4 ст. 26 Закону про ТОВ). Хоча в статуті або в самому рішенні загальних зборів можна встановити інший строк. Тому якщо в статуті або рішенні визначені інші строки, то орієнтир на них. Детальніше про юридичну сторону виплати дивідендів див. у статті «Дивіденди: юридичне бліц-опитування» // «Податки & бухоблік», 2021, № 18.

Реінвестиція дивідендів. Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про реінвестицію дивідендів до СК. У свою чергу,

реінвестицією дивідендів, які належать власнику корпоративних прав, вважають господарську операцію, яка передбачає здійснення інвестицій за рахунок прибутку у вигляді дивідендів, отриманих від інвестиційних операцій

(п.п. «в» пп. 14.1.81 ПКУ, див. БЗ 102.16).

При цьому способі виплати дивідендів слід:

— нарахувати і сплатити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за ставкою 18 % (п. 57.11 ПКУ, див. питання 7 інформлиста ДПСУ від 01.11.2022 № 6/2022, БЗ 102.16). Причому суму дивідендів не зменшують на суму авансового внеску, а правила нарахування та сплати авансового внеску такі самі, як і при звичайній виплаті дивідендів;

— із суми нарахованих нерезиденту дивідендів утримати податок на репатріацію за ставкою 15 %, якщо інша ставка не встановлена міжнародним договором (пп. 141.4.1 і 141.4.2 ПКУ). Робити це слід через те, що податок на репатріацію утримують із доходів нерезидента — юридичної особи із джерелом їх походження з України у вигляді дивідендів незалежно від варіантів використання такого доходу, у тому числі такого, як реінвестиція (див. БЗ 102.16).

Наголосимо! Як такої заборони на нарахування дивідендів нерезидентам під час воєнного стану немає (рф-нерезидентів не розглядаємо). А діючі валютні обмеження не дозволяють тільки переказувати нерезидентам за кордон дивіденди в інвалюті. Тож реінвестувати дивіденди цілком можливо.

Бухоблік нарахування та виплати дивідендів

Нарахування дивідендів. Для бухобліку сум дивідендів, які підлягають виплаті засновникам/учасникам товариства, застосовують субрахунок 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами». А позаяк дивіденди — це розподіл прибутку між власниками підприємства, їх нарахування в бухобліку відображають за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» з одночасним відображенням заборгованості перед учасником за кредитом субрахунку 671: Дт 443 — Кт 671. Наприкінці року дебетове сальдо субрахунку 443 закривають кореспонденцією: Дт 441 (442) — Кт 443 (див. статтю «Завершальні записи року: дооцінки, резервний капітал, використання прибутку» // «Податки & бухоблік», 2023, № 101).

Власне виплату дивідендів готівковими коштами фіксують кореспонденцією: Дт 671 — Кт 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Реінвестиція дивідендів. А якщо дивіденди вирішено реінвестувати (тобто поповнити СК за рахунок нарахованих, але не виплачених дивідендів (Дт 443 — Кт 671)? Тоді

реінвестицію дивідендів відображають шляхом заліку заборгованості емітента корпоративних прав перед учасниками і заборгованості засновників (учасників) за внесками до СК у вигляді реінвестованих дивідендів: Дт 671 — Кт 46 «Неоплачений капітал»

На доходах підприємства, яке виплачує дивіденди, реінвестиція цих дивідендів жодним чином не позначиться. Позаяк зростання власного капіталу відбувається за рахунок внесків учасників, які доходом не визнаються (п. 5 НП(С)БО 15).

Дивідендний аванс. Для відображення суми авансового внеску при виплаті дивідендів доцільно відкрити додатковий субрахунок до субрахунку 641 «Розрахунки за податками», наприклад — 641/АВ. Тоді сплату дивідендного авансу відображають записом: Дт 641/АВ — Кт 311.

Після закінчення звітного періоду (кварталу, року), коли в бухобліку підприємство нарахує податкові зобов’язання з податку на прибуток (Дт 17, 54, 98 — Кт 641/ПНП), суму сплаченого дивідендного авансового внеску зараховують у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток (у межах суми такого зобов’язання). Роблять це проводкою: Дт 641/ПНП — Кт 641/АВ. Тут зауважте!

При нарахуванні основного зобов’язання з податку на прибуток за кредитом субрахунку 641/ПНП проводимо суму податку на прибуток, зазначену у рядку 06 прибуткової декларації: Дт 17, 54, 98 — Кт 641/ПНП

Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) з рядка 06.2 МПЗ прибуткової декларації відображаємо останнім днем звітного року записом: Дт 98 — Кт 641/ПНП. У рахунок позитивного МПЗ теж можна зарахувати авансовий внесок з дивідендів (див. статтю «Бухгалтерський облік позитивного МПЗ» // «Податки & бухоблік», 2024, № 14).

Дебетове сальдо за субрахунком 641/АВ на кінець звітного року покаже суму авансового внеску при виплаті дивідендів, яку можна перенести у зменшення податку на прибуток майбутніх звітних періодів — до рядка 16.3 додатка ЗП до прибуткової декларації (див. статтю «Додаток ЗП — зменшення нарахованої суми податку» // «Податки & бухоблік», 2024, № 7).

ПДВ при виплаті дивідендів

Якщо дивіденди виплачуються грошовими коштами або у вигляді цінних паперів їх емітентом, об’єкта ПДВ-оподаткування не виникає (п.п. 196.1.6 ПКУ, див. БЗ 101.11).

У разі ж виплати дивідендів у натуральній формі (у вигляді товарів), то при переданні активів учасникові у ПДВ-платника в загальному порядку виникають податкові зобов’язання з ПДВ (п.п. «б» п. 187.1 ПКУ). Оскільки, по суті, тоді має місце звичайне постачання товарів/послуг (пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ). При цьому базою оподаткування є договірна вартість таких активів, але не нижче мінбази, визначеної абзацом другим п. 188.1 ПКУ.

Виплата дивідендів і податок на прибуток

Податкові різниці. Якихось спеціальних податкових різниць при виплаті засновникам/учасникам дивідендів грошовими коштами ПКУ не передбачає.

А ось у разі негрошової виплати дивідендів основними засобами та/або нематеріальними активами виникають звичайні продажні різниці згідно з пп. 138.1 і 138.2 ПКУ.

Дивідендний аванс. Перш ніж виплатити дивіденди, підприємству необхідно нарахувати і сплатити дивідендний авансовий внесок з податку на прибуток (п.п. 57.11.2 ПКУ). Його потрібно перерахувати до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів. Причому авансовий внесок нараховують «зверху» на дивіденди.

Розраховують дивідендний аванс не з усієї суми дивідендів, а тільки із суми їх перевищення над значенням об’єкта оподаткування за рік, за результатами якого виплачують дивіденди

Але врахуйте: таке правило спрацьовує тільки у разі, якщо грошове зобов’язання з податку на прибуток за відповідний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, погашене. Докладно про авансовий внесок при виплаті дивідендів читайте у статті «Дивідендний авансовий внесок: що про нього слід знати» // «Податки & бухоблік», 2024, № 17.

Реінвестиція дивідендів. Якщо дивіденди реінвестує юрособа, то правила оподаткування таких дивідендів нічим не відрізняються від звичайної виплати дивідендів. На суму дивідендів слід нарахувати авансовий внесок у порядку, прописаному в п.п. 57.11.2 ПКУ. Дивідендний аванс у цьому випадку слід сплатити до реєстрації змін до статуту.

Якщо ж дивіденди реінвестує юрособа-нерезидент, потрібно буде ще й утримати з таких виплат податок на репатріацію згідно з п.п. «б» п.п. 141.4.1 ПКУ (див. БЗ 102.16, роз’яснення ГУ ДПС у Львівській обл. від 29.06.2022). Виняток: коли дивіденди реінвестує нерезидент з країни, з якою Україна має договір про уникнення подвійного оподаткування (п. 3.2, ст. 103 ПКУ). Тоді дивіденди (за наявності легалізованої і перекладеної довідки) оподатковують у порядку, який передбачає міжнародний договір (п.п. 141.4.2 ПКУ).

У разі якщо дивіденди реінвестує фізична особа, то з суми нарахованих фізособі дивідендів авансовий внесок не справляється (п.п. 57.11.3 ПКУ).

Прибуткова декларація. За той звітний період, у якому були виплачені чи реінвестовані дивіденди, платник повинен скласти і подати у складі декларації з податку на прибуток додаток АВ. У ньому:

1) показують суму виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів і

2) розраховують суму авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів, що слід було сплатити у звітному періоді до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів.

Показник рядка 6 додатка АВ переносять до рядка 20 АВ прибуткової декларації.

Запам’ятайте:

якщо дивіденди було лише нараховано, але їх ще не виплатили, додаток АВ не заповнюють

Детальніше див. у статті «Додаток АВ: дивідендні аванси» // «Податки & бухоблік», 2024, № 7.

А от для того, щоб на суму сплаченого дивідендного авансового внеску зменшити поточний (нарахований) податок на прибуток (п.п. 57.11.2 ПКУ), заповнюють додаток ЗП до прибуткової декларації (див. статтю «Додаток ЗП — зменшення нарахованої суми податку» // «Податки & бухоблік», 2024, № 7).

Як відобразити в бухобліку нарахування і виплату дивідендів, а також заповнити додатки АВ і ЗП до прибуткової декларації і саму декларацію, покажемо на прикладі.

Приклад. Підприємстворічний платник податку на прибуток у 2023 році виплатило дивіденди учасникам-юрособам за:

— IV квартал 2021 року — у розмірі 35000 грн. Оподатковуваний прибуток за цей рік становить 20000 грн. Податок на прибуток сплачено в лютому 2022 року;

— 2022 рік — у розмірі 80000 грн. У податковому обліку був задекларований збиток у розмірі 10000 грн;

— I квартал 2023 року — у розмірі 13000 грн.

Оподатковуваний прибуток за результатами 2023 року — 38000 грн, відповідно податок на прибуток — 6840 грн.

Частка учасника 1 у статутному капіталі товариства становить 70 %, частка учасника 2 — 30 %.

Разом підлягають виплаті дивіденди у розмірі 128000 грн. З них: учаснику 1 — 89600 грн (128000 х 70 %), а учаснику 2 — 38400 грн (128000 х 30 %).

Нарахування і виплату дивідендів у бухобліку відображають так (див. табл. 1).

Таблиця 1. Виплата дивідендів учасникам-юрособам

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн

дебет

кредит

1

Нараховано дивіденди до виплати:

— учаснику 1

443

6711

89600

— учаснику 2

6712

38400

2

Сплачено авансовий внесок при виплаті дивідендів у 2023 році:

— за IV квартал 2021 року (3750 грн х 18 %)*

641/АВ

311

675

— за 2022 рік (80000 грн х 18 %)**

641/АВ

311

14400

— за I квартал 2023 року (13000 грн х 18 %)***

641/АВ

311

2340

* Авансовий внесок сплачуємо із суми перевищення дивідендів над об’єктом оподаткування податком на прибуток за один квартал 2021 року ((35000 грн - 20000 грн : 4 квартали) х 18 %).

** У 2022 році був задекларований податковий збиток, тому авансовий внесок сплачуємо з усієї суми дивідендів.

*** Авансовий внесок сплачуємо з усієї суми дивідендів, позаяк податок на прибуток за 2023 рік ще не було сплачено.

3

Виплачено дивіденди грошовими коштами:

— учаснику 1

6711

311

89600

— учаснику 2

6712

311

38400

4

Закриваємо 2023 рік:

— нараховано податок на прибуток за 2023 рік

98

641/ПНП

6840

— відображено залік сплаченого дивідендного авансового внеску у зменшення податку на прибуток

641/ПНП

641/АВ

6840

— списано використаний прибуток на фінрезультат

441 (442)

443

128000

Отже, сума перевищення виплачених дивідендів над об’єктом оподаткування становить 96750 грн (3750 + 80000 + 13000). Відтак товариству при виплаті у 2023 році дивідендів у сумі 128000 грн потрібно було сплатити суму авансового внеску в розмірі 17415 грн ((675 + 14400 + 2340) або (96750 х 18 %)).

У додатку АВ до прибуткової декларації за 2023 рік виплата дивідендів буде такою (див. табл. 2).

Таблиця 2. Додаток АВ до прибуткової декларації за 2023 рік

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

1

128000

<…>

<…>

<…>

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів - (рядок 04 + рядок 07- рядок 07.2 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств))1

4

96750

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - рядок 3 додатка АВ), але не більше значення рядка 4 додатка АВ

5

96750

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 5 додатка АВ х 182 / 100) (переноситься в рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

6

17415

Отримане значення дивідендного авансу з рядка 6 додатка АВ переносимо до рядка 20 АВ прибуткової декларації (див. табл. 4). Тобто в рядку 20 АВ декларації показують суму авансового внеску, яка сплачена у звітному періоді при виплаті дивідендів. Квартальники наводять таку суму наростаючим підсумком з початку звітного року.

На суму сплаченого дивідендного авансового внеску зменшуємо суму податкового зобов’язання з податку на прибуток, відображеного в декларації. Для цього заповнюємо додаток ЗП до його рядка 16.2 переносимо показник рядка 6 додатка АВ (див. табл. 3). Тобто значення рядка 6 додатка АВ = ряд. 16.2 додатка ЗП = ряд. 20 додатка АВ прибуткової декларації.

Таблиця 3. Додаток ЗП до прибуткової декларації за 2023 рік

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП)

16

6840

<…>

<…>

<…>

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді (переноситься показник рядка 6 додатка АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств)

16.2

17415

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств попереднього звітного (податкового) року)

16.3

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі:

16.4

17415

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

16.4.1

6840

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період)

16.4.2

10575

Показник рядка 16.4.2 додатка ЗП за 2023 рік перекочує до рядка 16.3 додатка ЗП декларації наступного звітного 2024 року. А підсумкове значення рядка 16 додатка ЗП переносимо до рядка 16 ЗП декларації (див. табл. 4).

Таблиця 4. Декларація з податку на прибуток за 2023 рік

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

5000000

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

48000

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

-10000

Об’єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03РІ) (+, -)

04

38000

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05ПЗ) х 185 / 100)

06

6840

<…>

<…>

<…>

Зменшення нарахованої суми податку

16 ЗП

6840

<…>

<…>

<…>

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 06.2 МПЗ + рядок 06.3 ДІЯ + рядок 06.4 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)10

18

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -)11

19

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

20 АВ

17415

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)10

21

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)11

22

17415

<…>

<…>

<…>

Важливо: показник рядка 22 прибуткової декларації проводять в інтегрованій картці платника.

Висновки

  • Розподілу на дивіденди підлягає саме бухгалтерський прибуток. Виплатити дивіденди за період, збитковий у бухгалтерському обліку (у якому чистого прибутку не було), не можна.
  • При реінвестиції дивідендів слід сплатити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток, а з суми нарахованих нерезиденту дивідендів утримати податок на репатріацію за ставкою 15 %, якщо інше не встановлено міжнародним договором.
  • Для відображення суми авансового внеску при виплаті дивідендів доцільно відкрити додатковий субрахунок до субрахунку 641 «Розрахунки за податками», наприклад — 641/АВ.
  • При виплаті засновникам/учасникам дивідендів грошовими коштами якихось спеціальних податкових різниць ПКУ не передбачає.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі