«Бюджетну» зарплату за січень — квітень 2016 року не індексують

Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя і моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України
Оплата праці Березень, 2016/№ 6
В обраному У обране
Друк
Як розрахувати коефіцієнти індексації для грошових доходів за березень 2016 року, ураховуючи появу нового порога індексації 103 %? Чи настало право на індексацію зарплат у бюджетній сфері? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті.

З 1 грудня 2015 року діють оновлені правила індексації грошових доходів населення. Постановою № 1013 до Порядку № 1078 внесли відповідні зміни*.

* Деталі знайдете в «ОП», 2015, № 24, с. 9; 2016, № 2, с. 6. — Прим. ред.

З урахуванням змін до ст. 4 Закону про індексацію, унесених Законом України від 24.12.2015 р. № 911-VIII, індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін (ІСЦ) перевищує поріг індексації, установлений із січня 2016 року в розмірі 103 %.

Унесли зміни також і до абз. 2 п. 11 Порядку № 1078. Так, постановою КМУ від 11.02.2016 р. № 77** привели у відповідність до законодавства порядок проведення індексації грошових доходів населення, зокрема, змінили поріг індексації зі 101 % на 103 % (застосовуємо з 1 січня 2016 року, на це вказує п. 2 цієї постанови).

** Див. «ОП», 2016, № 5, с. 3. — Прим. ред.

Важливо! Оскільки новий поріг індексації, що дорівнює 103 %, установлено з січня 2016 року, він застосовується до всіх випадків, коли обчислення ІСЦ наростаючим підсумком починаючи з січня-2016 перевищить 103 %.

Як такі зміни вплинули на індексацію зарплати працівників бюджетної сфери?

«Бюджетні» зарплати за січень — квітень 2016 року без індексації

Для бюджетної сфери грудень 2015 року був особливим. З 01.12.2015 р. відповідно до п. 1 постанови № 1013 підвищилися посадові оклади за ЄТС, а також деяких категорій держслужбовців і працівників органів місцевого самоврядування.

На виконання норми п. 3 постанови № 1013 у грудні 2015 року індексацію слід було «обнулити» усім працівникам держорганів, бюджетних установ та закладів***.

*** Див. консультацію фахівця Мінсоцполітики «Індексація бюджетних зарплат за січень 2016 року: для всіх працівників — з «чистого аркуша» // «ОП», 2016, № 2, с. 4. — Прим. ред.

Навіть тим працівникам, у яких посадові оклади у грудні 2015 року не підвищувалися, індексацію слід було обнулити за рахунок установлення премії (надбавки) у сумі, що дорівнює або перевищує суму індексації, яка мала бути нарахована цього місяця. Зокрема, це стосувалося працівників 1 — 3-го тарифних розрядів за ЄТС (останнє підвищення окладів — у вересні 2015 року).

Право на нову індексацію (після грудневого «обнулення») визначають, керуючись спеціальною нормою абз. 2 п. 3 постанови № 1013, якою встановлено: для проведення індексації зарплати всіх працівників ІСЦ необхідно розраховувати починаючи з січня 2016 року. Цю норму застосовуємо і до окремих категорій бюджетних працівників: новоприйнятих, «переведених» і таких, що вийшли з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років.

Оскільки індекс інфляції за січень 2016 року становив 100,9 % (він не перевищив новий поріг 103 %), право на індексацію зарплати за березень 2016 року у працівників-бюджетників не настало (див. таблицю в «ОП», 2016, № 5, с. 30, орієнтир — грудень 2015 року). Не настане право на індексацію «бюджетної» зарплати і у квітні 2016 року. Чому — пояснимо далі.

Розрахунок коефіцієнта індексації

Індексацію зарплати розраховують шляхом множення прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи (ПМПО), на коефіцієнт індексації (приріст ІСЦ).

Сума зарплати працівника, що підлягає індексації, обмежена такою межею, працедавцю відома. Запитання у бухгалтерів виникають при визначенні другої складової формули — коефіцієнта індексації (приросту ІСЦ). Які умови повинні виникнути для індексації зарплати? У якому місяці у працівника настає право на індексацію? Як розрахувати цей коефіцієнт?

Норми Порядку № 1078 говорять про те, що величину приросту ІСЦ (так званий коефіцієнт індексації) обчислюють наростаючим підсумком на основі щомісячних ІСЦ, що публікуються Держстатом України, до перевищення встановленого порога індексації. Нагадаємо: до 01.01.2016 р. діяв поріг індексації 101 %.

У місяці підвищення окладу (тарифної ставки) значення ІСЦ приймають за 1 або 100 %, а обчислення приросту ІСЦ здійснюють з місяця, що настає за місяцем підвищення окладу (тарифної ставки).

У місяці підвищення окладу значення ІСЦ приймають за 1 або 100 %.

Офіційне опублікування індексу інфляції відбувається до 10-го числа місяця, що настає за звітним. А підвищення доходу у зв’язку з індексацією здійснюється з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ ( абз. 1 п. 11 Порядку № 1078).

Усе це означає, що зарплату індексують з урахуванням чергового перевищення порога через місяць після такого перевищення.

Дохід індексується через місяць після перевищення порога індексації.

Приклад розрахунку величини приросту ІСЦ наведено в додатку 1 до Порядку № 1078.

Ґрунтуючись на вищевикладеному, право на індексацію в умовах інфляції в загальному випадку може виникнути тільки на 3-й місяць після підвищення окладу (див. табл. 1).

Табл. 1. Право на індексацію

Місяці

Події

Дії

Місяць, у якому підвищили оклад

Підвищили оклад

Не індексуємо

1-й місяць після місяця підвищення окладу

Індекс інфляції за цей місяць братиме участь у розрахунках. Але він буде відомий тільки в наступному місяці

Не індексуємо

2-й місяць після місяця підвищення окладу

Опублікували індекс інфляції за попередній звітний місяць після підвищення окладу. Припустимо, що він склав 103,2 %

Не індексуємо

3-й місяць після місяця підвищення окладу

З 1-го числа місяця, що йде за місяцем опублікування індексу інфляції за 1-й місяць, виникає право на індексацію на величину приросту 3,2 %

Індексуємо

Як на практиці розрахувати ІСЦ і визначити, коли виникне право на індексацію зарплати, покажемо на прикладі. Розрахуємо його для базового місяця у бюджетників — грудня 2015 року. Сума індексації цього місяця дорівнює нулю. Розрахунок індексів наведемо в табл. 2 (див. с. 6).

Табл. 2. Розрахунок індексів індексації

Прокоментуємо послідовність наших дій.

Розрахуємо приріст ІСЦ. Цей показник визначаємо для індексації зарплати від базового грудня-2015. У грудні 2015 року значення ІСЦ приймаємо за 1 або 100 %, індексацію цього місяця не нараховуємо.

Із січня 2016 року починаємо обчислювати ІСЦ наростаючим підсумком. При цьому січневий індекс інфляції впливає на індексацію зарплати за березень, лютневий — на індексацію зарплати за квітень, оскільки індексація нараховується в наступному місяці після офіційного опублікування ІСЦ.

ІСЦ за місяцями 2016 року становить: за січень — 100,9 %, за лютий — 99,6 %.

Приріст ІСЦ за січень 2016 року не перевищив поріг індексації (100,9 % < 103 %), тому індексація в березні 2016 року не нараховується (індекс інфляції за січень-2016 був опублікований у лютому 2016 року).

Визначимо ІСЦ наростаючим підсумком у лютому 2016 року шляхом перемноження ІСЦ січня і лютого: 1,009 х 0,996 х 100 = 100,5 %. Оскільки цей показник у лютому не перевищив поріг індексації, що діє у 2016 році (100,5 % < 103 %), ми продовжуємо подальший розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком до перевищення цього порога індексації. При цьому у квітні 2016 року (місяці, наступному за місяцем, в якому оприлюднено ІСЦ за лютий-2016) у працівника право на індексацію також не виникає.

Далі розрахунки будуть умовними. Визначимо ІСЦ наростаючим підсумком у березні шляхом перемноження ІСЦ січня, лютого і березня: 1,009 х х 0,996 х 1,026 х 100 = 103,1 %. Він перевищив поріг індексації (103,1 % > 103 %). Тому коефіцієнт індексації наростаючим підсумком може становити 3,1 % (1,031 х 100 - 100). На цей коефіцієнт індексуйте зарплату у травні 2016 року (місяці, що настає за місяцем, в якому оприлюднено ІСЦ за березень-2016).

Підсумуємо: у працівників бюджетних установ ані в березні, ані у квітні 2016 року права на індексацію немає, оскільки ІСЦ не перевищив установлений поріг індексації. Уперше право на індексацію може з’явитися тільки у травні 2016 року, та й то за умови, що приріст ІСЦ наростаючим підсумком за березень-2016 перевищить поріг індексації 103 %. Таке може статися, якщо індекс інфляції за березень-2016 становитиме 102,6 % і більше, адже тільки в цьому випадку ІСЦ наростаючим підсумком перевищить 103 %.

У разі, якщо індекс інфляції за березень 2016 року складе 102,5 % (приріст ІСЦ становитиме: 1,009 х 0,996 х 1,025 = 1,03 х 100 % ≤ 103 %) і менше, право на індексацію у працівників бюджетних установ відсунеться ще на один місяць.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про індексаціюЗакон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII.

Постанова № 1013 — постанова КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013.

Порядок № 1078Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд