Що принесе нам рік новий: НЕподаткові нововведення

В обраному У обране
Друк
Децюра Сергій, податковий експерт, s.detsyura@id.factor.ua
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2014/№ 51
На порозі новий 2015 рік. А тому час готуватися до свята. І розпочнемо, як завжди, з пригадування того, що чекає нас після бою курантів. Розмову почнемо з НЕподаткових змін, а про решту поговоримо в наступних номерах, бо дуже вірогідно, що депутати все ж встигнуть покласти «під ялинку» податкову реформу. А там і переформатування правил стягнення податку на прибуток, перетасування (об’єднання, спрощення) низки податків, корективи правил стягнення єдиного податку, акцизного податку, ЄСВ тощо. Тож у бій!

Робота з РРО

Передача РРО-даних контролерам. От і минув рік з того часу, як усі суб’єкти господарювання перейшли з паперової на електронну форму подання до податкових органів звітності з РРО. Перехід був доволі складним і довготривалим (детальніше у «БТ», 2013, № 21, с. 44, № 26, с. 13, № 28, с. 13, та 2014, № 23, с. 37). Та все ж із цією задачею вже впоралися, і на сьогодні труднощі із передачею інформації до податкових органів практично відійшли у небуття.

Нагадуємо: на сьогодні суб’єкти господарювання, які є власниками (абз. 2 та 3 п. 7 ст. 3 Закону про РРО):

1) РРО, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, або ЕККР, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, — передають податківцям електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або модемів, що до них приєднані. Тобто подають інформацію в «почековому» режимі;

2) РРО, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді (за винятком ЕККР), — передають податківцям інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам’яті. Тобто лише підсумкові щоденні звітні дані.

Для передачі такої звітності не потрібно виконувати зайвих рухів. РРО сам зробить все за вас.

Здавалося, що всі перипетії з РРО в минулому. Але це не так.

Як ви пам’ятаєте, законодавці ще з «паперових» часів прагнули, щоб подавали РРО-інформацію виключно в «почековому» режимі, а не у підсумковому щоденному вигляді. Але через неготовність програмного забезпечення конт­ролерів до прийняття такого обсягу інформації та затримки із запровадженням самого механізму електронної передачі РРО-інформації (він почав діяти лише у 2014 році, а не у 2013 році, як планувалося) було вирішено відтермінувати ці нововведення до кращих часів. І ось ці часи настали.

Так, з початку нового 2015 року будуть змінені наведені вище правила подання РРО-інформації в електронному вигляді. Суть їх полягає в тому, що суб’єкти господарювання, які використовують:

• електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу інвалюти, будуть подавати РРО-інформацію у вигляді підсумкових щоденних операцій;

• всі інші РРО, крім вищеперелічених, — у вигляді електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, тобто в «почековому» режимі.

Таким чином, кількість суб’єк­тів, які мають подавати РРОінфор­мацію у «почековому» режимі, зросте в декілька разів.

Зауважимо! Якщо з 01.01.15 р. ваш апарат не зможе передавати дані за кожним чеком до податкової, то після цієї дати його не можна буде використовувати. А тому вам доведеться, можливо вдруге за рік, переобладнати (модернізувати) касове обладнання. Для цього потрібно або замінити ще діючі «застарілі» моделі РРО на сучасні, які можуть виконувати вимоги законодавства, або модернізувати діючі моделі РРО (якщо це можливо).

Яким би способом ви не скористалися — це знову додаткові затрати з модернізації свого РРО. Як завжди все тільки для людей!

Робити це потрібно швидко, оскільки за неподання даних до податкової у «почековому» режимі на вас накладуть штраф у розмірі 10 нмдг, тобто 170 грн. (п. 9 ст. 17 Закону про РРО, ср. 025069200). Хоча чи готові самі податківці до прийняття даних у «почековому» режимі, — теж питання відкрите.

Реєстрація РРО. Крім цих змін, варто також нагадати, що з 01.01.15 р. вас чекає ще одне нововведення. А саме ви зможете проводити первинну реєстрацію лише тих РРО, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), РРО з купівлі-продажу інвалюти (п. 8 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону про РРО). Усі інші РРО — поза законом.

Це нововведення тісно пов’я­зане із змінами правил передачі РРО-інформації до контролюючого органу (див. вище). Річ у тім, що тільки ці моделі РРО відповідають вимогам Закону про РРО.

Увага! У зв’язку з такими змінами значна частина РРО, а саме ті моделі, які не формують конт­рольну стрічку у електронному вигляді, буде або:

• переміщена з першого розділу Держреєстру РРО (у ньому, нагадаємо, перелічено РРО, дозволені до первинної реєстрації) до другого (РРО, первинна реєстрація яких не проводиться). Це означає, що первинну реєстрацію таких моделей РРО в податкових органах не проводитимуть, але використовувати такий РРО в госпдіяльності можна до того часу, поки не закінчиться строк служби РРО, установлений в технічній документації. Звичайно ж за умови переобладнання такого РРО до стану передачі РРО-інформації у «почековому» режимі;

• виключена з Держреєстру РРО. У цьому випадку ваш навіть діючий РРО доведеться вивести з експлуатації і ліквідувати, а натомість придбати новий.

Як саме вчинять із такими РРО податківці, поки що не відомо. Зачекаємо на їх змістовні пояснення.

 

Інвентаризація-2015

З 01.01.15 р. інвентаризація проводитиметься за новими правилами, визначеними у Положенні про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженому наказом МФУ від 02.09.14 р. № 879. Загалом правила проведення інвентаризації залишаться незмінними, хоча є деякі уточнення:

1) визначено, що проведення інвентаризації забезпечує власник або керівний орган підприємства, але наказ про її проведення видає керівник;

2) зрівняно склад інвентаризаційної комісії (щоправда, не зазначено, що вона є постійно діючою) і додатково створених робочих інвентаризаційних комісій. До них обох входять представники апарату управління, бухгалтерії та досвідчені працівники, які знають об’єкт інвентаризації, ціни, первинний облік (інженери, технологи тощо). Водночас є й одна відмінність — «головну» інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або уповноважений керівник структурного підрозділу;

3) доповнено перелік підстав для проведення інвентаризації. Так, крім уже відомих підстав проведення інвентаризації, з початку нового року обов’язково її потрібно проводити в разі переходу на складання звітності за МСФЗ.

Важливо. Крім того, цей перелік зробили «відкритим» — дозволили проводити інвентаризацію «в інших випадках, передбачених законодавством»;

4) встановлені нові строки для обов’язкової інвентаризації перед складанням річної фінзвітності. Так, на сьогодні таку інвентаризацію потрібно проводити не раніше 1 жовт­ня звітного року.

З початку нового року її слід проводити до дати балансу в певні періоди:

• для необоротних активів, запасів, поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, витрат і доходів майбутніх періодів, зобов’язань — протягом трьох місяців до дати балансу. Тож для цих активів строк проведення інвентаризації залишився незмінним — не раніше 1 жовтня;

• для незавершених капінвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінінвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом і за відрахуваннями на соцстрахування — протягом двох місяців, тобто не раніше 1 листопада;

• для об’єктів основних засобів, які на дату інвентаризації знаходяться поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, — до їх тимчасового вибуття;

5) надано дозвіл оформляти проведення інвентаризацій на власностворених інвентаризаційних документах, які повинні відповідати вимогам, що висуваються до первинних документів Положенням № 88.

 

Інші зміни

Довіреність на отримання ТМЦ. З 01.01.15 р. довіреність на отримання ТМЦ втрачає статус обов’язкового документа для отримання ТМЦ (наказ МФУ від 30.09.14 р. № 987 // «БТ», 2014, № 44, с. 7). Отже, в новий рік ми з вами ввійдемо без обов’язкової її форми та правил застосування.

Водночас «ховати» довіреність ще рано. Річ у тім, що вона разом із письмовим договором, актом органу юрособи тощо може виступати тим документом, що підтвердить повноваження особи — представника на отримання основних засобів, запасів, нематеріальних активів, грошових документів, цінних паперів та інших ТМЦ.

Таким чином, довіреність, як і раніше, матиме право на життя, але перейде в добровільну площину. У тому числі стане можливою розробка своїх форм довіреності без орієнтування на строки її дії тощо.

Порада. Питання видачі матцінностей краще завчасно погоджувати з їх одержувачами.

Мораторій на перевірки. Закінчиться строк дії мораторію на «НЕподаткові» перевірки (ст. 31 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.14 р. № 719-VII). Нагадаємо, що цей мораторій діяв протягом останніх 4 місяців (серпень — грудень) 2014 року. Суть його зводилася до того, що всі конт­ролюючі органи (окрім ДФСУ) могли перевіряти підприємства, установи, організації та фізичних осіб — підприємців тільки з дозволу КМУ або за власним бажанням (заявкою) госпсуб’єкта (деталі читайте у «БТ», 2014, № 32, с. 8, та № 37, с. 11).

З початку 2015 року контролерам вже не потрібно буде питати дозволу у КМУ, щоб завітати до вас «на чай». Тому будьте готові до візитів перевіряючих. Звичайно, якщо перевірочний мораторій не встановлять у наступному році — деякі шанси для цього є.

Фінзвітність. З початку нового року складати фінзвітність і консолідовану фінзвітність згідно з МСФЗ будуть поряд з іншими суб’єктами, участь яких у цьому дійстві почалася ще в минулі роки (п. 2 Порядку № 419), також і:

• кредитні спілки;

• суб’єкти господарювання, які ведуть діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010).

Акцизні марки. З 01.01.15 р. з’являться нові зразки акцизних марок (постанова КМУ від 19.11.14 р. № 627). Водночас тримати в обороті алкоголь та тютюнові вироби, марковані старими марками, можна до повної їх реалізації (але в межах строку придатності) (деталі — у «БТ», 2014, № 37, с. 16).

Ліцензування. З початку нового року будь-якого суб’єкта господарювання можуть позбавити (анулювати) ліцензії, якщо буде встановлено два і більше будь-яких повторних порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 21 Закону про ліцензування).

Ціни на ліки. З 01.01.15 р. підпадуть під держрегулювання дешеві вітчизняні ліки і медвироби (за ціною менше 12 грн. за упаковку).

Адмінпослуги. З 01.01.15 р. центр надання адмінпослуг розпочне видавати чергову порцію дозвільних документів, а саме закордонні паспорти та земельно-нерухомі дозвільні документи: витяги, довідки, виписки тощо (розпорядження КМУ від 16.05.14 р. № 523-р // «БТ», 2014, № 23, с. 8).

Облік сільгосптварин. Ще на початку осені законодавці запровадили обов’язкову ідентифікацію та реєстрацію всіх сільгосптварин у Єдиному держреєстрі тварин (див. «БТ», 2014, № 38, с. 10). А щоб усі суб’єкти господарювання та фіз­особи, які є власниками та утримувачами тварин, дотримувалися цих вимог, з 01.01.15 р. запроваджується адмінштраф за їх неідентифікацію та нереєстрацію, у розмірі:

• від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн.) — на громадян;

• від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.) — на фізосіб — підприємців та уповноважених осіб.

Стандартизація. З 03.01.15 р. розпочинає своє життя нова ера стандартизації. Річ у тім, що з цієї дати набирає чинність оновлений Закон про стандартизацію.

Втім незважаючи на встановлення нових правил гри у сфері стандартизації, старі міждержавні стандарти (ГОСТ) та республіканські стандарти УРСР (РСТ УРСР) застосовуються як національні стандарти до їх заміни на національні стандарти чи скасування в Україні.

Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прий­няті до 03.01.15 р., а також галузеві стандарти (ОСТ) та прирівняні до них інші нормативні документи колишнього СРСР, галузеві стандарти України (ГСТУ) застосовуються до їх заміни на техрегламенти, нацстандарти, кодекси усталеної практики чи скасування в Україні, але не більш як 15 років з 03.01.15 р.

Фармацевтична діяльність. З 01.01.15 р. імпорт активного фармацевтичного інгредієнта, тобто будь-яких речовин чи суміші речовин, що призначені для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стають його активним інгредієнтом, підлягатиме ліцензуванню.

Зауважимо: про це суб’єкти господарювання знали ще з 2012 року, коли Законом України від 04.07.12 р. № 5038-VI було внесено зміни до Закону про ліцензування. Водночас на сьогодні у ВРУ зареєстровано ряд законопроектів, якими планується скасувати такий обов’язок. Та чи дій­дуть у законодавців руки до цих питань, поки що не відомо, оскільки на порядку денному наразі стоять важливіші проблеми. Про всі зміни ми обов’язково повідомимо. Тому слідкуйте за нашими публікаціями.

 

Статистична звітність

Змінюється низка форм статистичної звітності, які будуть надаватись після 01.01.15 р. Зауважимо, що Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2014 рік, затверджений наказом Держстату від 19.12.13 р. № 403, установлював перелік форм державних статспостережень лише на 2014 рік. Очевидно, що аналогічний документ буде прийнято і на 2015 рік. Найпопулярніші форми статзвітності, які змінено, наведемо в таблиці.

 

Оновлені форми статистичної звітності

Назва форми статзвітності

Період, за який подається

Документ, яким затверджено форму

Сільське господарство

№ 21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік»

зі звіту за 2014 рік

наказ Держстату від 02.07.14 р. № 206

№ 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік»

№ 10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році»

№ 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року»

зі звіту про посіви під урожай 2015 року

№ 21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень — ____________ 20__ року»

зі звіту за січень 2015 року

№ 11-заг (квартальна) «Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень — ____________ 20__ року»

Торгівля

№ 1-опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового товарообороту»

зі звіту за січень 2015 року

наказ Держстату від 21.11.14 р. № 356

№ 1-опт (квартальна, річна) «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі»

зі звіту за I квартал 2015 року

№ 2-торг (авто) (річна) «Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них»

зі звіту за 2014 рік

наказ Держстату від 19.11.14 р. № 348

№ 7-торг (річна) «Звіт про наявність торгової мережі»

зі звіту за 2014 рік

наказ Держстату від 19.11.14 р. № 349

№ 1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і газу»

зі звіту за січень 2015 року

№ 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»

за 2014 рік

наказ Держстату від 05.08.14 р. № 222

№ 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами» (фіз, юр)

за січень 2015 року

№ 1-ПІ «Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги» (місячна)

зі звіту за січень 2015 року

наказ Держстату від 04.07.14 р. № 207

№ 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» (місячна)

№ 1-ціни (буд) «Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві» (місячна)

№ 1-ціни (житло) «Звіт про ціни на ринку житла» (квартальна)

зі звіту за I квартал 2015 року

№ 1-торг(місячна) «Звіт про товарооборот»

за січень 2015 року

наказ Держстату від 04.12.14 р. № 380

№ 3-торг (квартальна, річна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі»

зі звіту за I квартал 2015 року

Автоперевезення

№ 51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом»

зі звіту за січень 2015 року

наказ Держстату від 07.11.14 р. № 326

№ 31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення»

зі звіту за I квартал 2015 року

наказ Держстату від 07.11.14 р. № 327

№ 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту»

зі звіту за 2014 рік

наказ Держстату від 01.10.14 р. № 278

№ 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи — підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі»

з 01 січня 2015 року

наказ Держстату від 01.10.14 р. № 277

№ 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи — підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті»

з 01 січня 2015 року

Статистика праці

№ 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили»

зі звіту за 2014 рік

наказ Держстату від 07.08.14 р. № 227

№ 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»

зі звіту за 2014 рік

наказ Держстату від 05.08.14 р. № 224

№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

зі звіту за I квартал 2015 року

№ 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році»

зі звіту за 2014 рік

наказ Держстату від 18.08.14 р. № 242

Капітальні інвестиції

№ 11-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування»

за 2014 рік

наказ Держстату від 13.10.14 р. № 297

№ 12-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства — прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування»

№ 10-зез (квартальна) «Звіт про прямі іноземні інвестиції»

за січень — березень 2015 року

№ 13-зез (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон»

№ 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»

за 2014 рік

наказ Держстату від 05.08.14 р. № 225

№ 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції»

за січень — березень 2015 року

№ 1-буд (квартальна) «Інформація про об’єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва»

№ 2-буд (квартальна) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт»

№ 1-ІП (квартальна) «Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку»

№ 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»

за січень 2015 року

Структурні спостереження

№ 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»

зі звіту за 2014 рік

наказ Держстату від 29.09.14 р. № 273

№ 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства»

 

Документи та скорочення статті

Закон про ліцензування — Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Закон про стандартизацію — Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.14 р. № 1315-VII.

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів в бухобліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

РРО — реєстратори розрахункових операцій.

s.detsyura@id.factor.ua

Теги податки
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити