Теми статей
Обрати теми

Підсумований облік: як оплатити надурочні години

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці, Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Друк
Сьогодні «доб’ємо» тему підсумованого обліку робочого часу*. Розберемося з тим, як оплатити роботу понад норму (надурочні).

* Див. статті: «Підсумований облік робочого часу: з чого розпочати», «Календарна норма робочого часу при підсумованому обліку» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 7); «Графіки виходу на роботу (змінності): стисло про головне», «Підсумований облік: якщо працівник хворів, був у відпустці» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 8); «Табель обліку робочого часу: корисні знання» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 9); «Підсумований облік: розраховуємо основну зарплату», «Підсумований облік: як оплатити роботу у вихідні та свята», «Підсумований облік: як оплатити роботу у вечірні та нічні години» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 10).

Що таке надурочні? Цей час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період. Зверніть увагу: якщо працівник працює більше за встановлену тривалість робочого часу за власною ініціативою, а не за ініціативою роботодавця, робота не є надурочною.

Надурочні години підраховують у кінці облікового періоду. Загальна кількість надурочних годин (Гну) за обліковий період визначають як різницю між фактично відпрацьованим часом згідно з Табелем (Гф) і розрахунковою нормою годин за цей період (Нгр):

Гну = Гф - Нгр

При підсумованому обліку робочого часу не є надурочною робота понад норму робочого часу в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, якщо зберігається загальна норма робочого часу за обліковий період. Адже перепрацювання, що виникає в окремі дні при підсумованому обліку, може бути компенсоване додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів і 120 годин на рік. Це прямо закріплено в ст. 65 КЗпП.

При підрахунку надурочних годин слід звернути увагу на такі особливості (див. лист Мінпраці від 15.06.2007 р. № 148/13/133-07). Якщо працівник в обліковому періоді хворів, перебував у відпустці або не працював з інших поважних причин, норму робочого часу за обліковий період (Нгр) потрібно відкоригувати. Для цього з календарної норми тривалості робочого часу, наприклад розрахованої за графіком п’ятиденного робочого тижня, виключають час, коли працівник був відсутній за графіком 8-годинного робочого дня п’ятиденного робочого тижня, оскільки відпустку надають у календарних днях**.

** Детальніше про визначення розрахункової норми робочого часу в разі, якщо працівник хворів, був у відпустці, читайте в статті «Підсумований облік: якщо працівник хворів, був у відпустці» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 8).

Години роботи у святковий (неробочий) день, оплачені в подвійному розмірі, не враховують при підрахунку надурочних годин.

Така ситуація могла виникнути, наприклад, якщо працівник був залучений до роботи «повз графік» у святковий день, припустимо, на заміну хворого колеги. Оскільки години роботи у святкові та неробочі дні (Гсв), перелічені в ст. 73 КЗпП, відпрацьовані понад норму робочого часу за обліковий період, оплачуються в подвійному розмірі, то їх віднімають при підрахунку надурочних годин (п. 11 Методрекомендацій № 138***):

*** Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138.

Гну = Гф - Гсв - Нгр

Приклад 1. Для працівника встановлено підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. Календарна норма тривалості робочого часу на 4 квартал 2018 року, розрахованого за графіком 5-денного робочого тижня з двома вихідними в суботу і неділю, дорівнює 510 годин (176жовтень + 176листопад + 158грудень). В обліковому періоді працівник фактично відпрацював 524 годин, у тому числі у святковий день 14 жовтня — 12 годин:

варіант 1: згідно з графіком виходу на роботу (робота у святковий день передбачена графіком).

Години, відпрацьовані у святковий день 14 жовтня, візьмуть участь у розрахунку надурочних годин за обліковий період. Кількість надурочних годин становитиме:

524 - 510 = 14 (год);

варіант 2: замінюючи хворого колегу (робота у святковий день не передбачена графіком роботи працівника).

Години, відпрацьовані у святковий день 14 жовтня понад норму, вже оплачені в подвійному розмірі при нарахуванні зарплати за жовтень 2018 року. Тому при підрахунку кількості надурочних годин в обліковому періоді ми їх не враховуємо. Кількість надурочних годин становитиме:

524 - 12 - 510 = 2 (год).

Аналогічно діємо і за ситуації, коли працівника спеціально викликають на роботу у його вихідний день і як компенсацію він обирає подвійну оплату.

Будьте уважні. Якщо робота у святкові/неробочі дні виконувалася за графіком виходу на роботу (графіком змінності), то години роботи в такі дні не віднімають при підрахунку надурочних годин!

Тепер переходимо до питання оплати.

В оплаті надурочних годин «командує парадом» ст. 106 КЗпП.

При почасовій формі оплати праці години роботи в надурочний час оплачують (Ону) в подвійному розмірі годинної ставки (Тгод) (ч. 1 ст. 106 КЗпП):

Ону = Гну х Тгод х 2

При відрядній формі оплати праці за роботу в надурочний час здійснюється доплата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години (ч. 2 ст. 106 КЗпП). Оплата за всі години надурочної роботи здійснюється в кінці облікового періоду або при звільненні працівника.

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. На це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 05.07.2012 р. № 229/13/116-12 (ср. ).

Отже, для оплати надурочних годин необхідно знати годинну тарифну ставку. Якщо працівник — з погодинною оплатою праці, то проблем немає. Його годинну тарифну ставку множимо на 2 і на кількість надурочних годин.

Трохи складніше йдуть справи з працівниками, яким установлено оклад (місячну тарифну ставку). Тут на перше місце виходить обліковий період. Розглянемо варіанти.

Обліковий період = місяцю. За такої ситуації годинну тарифну ставку розраховують шляхом ділення окладу (Ом) на місячну календарну норму тривалості робочого часу (Нгк) у відповідному місяці:

Див. також лист Мінсоцполітики від 17.02.2012 р. № 51/13/116-12.

Тгод = Ом : Нгк

Обліковий період ≠ місяцю. Якщо обліковий період дорівнює кварталу (півріччю або року), годинну тарифну ставку знаходимо шляхом ділення окладу, встановленого в останньому місяці облікового періоду, на середньомісячну кількість годин за обліковий період:

Тгод = Ом : Гсер.обл

У свою чергу, середньомісячну кількість годин за обліковий період знаходимо шляхом ділення календарної норми робочого часу за цей період, установленої з дотриманням вимог ст. 50 КЗпП, на кількість місяців в обліковому періоді (Мобл) (див. лист Мінпраці від 18.05.2007 р. № 380/13/84-07 і Мінсоцполітики від 24.04.2017 р. № 1264/0/101-17/282):

Див. лист Мінпраці від 18.05.2007 р. № 380/13/84-07 і Мінсоцполітики від 24.04.2017 р. № 1264/0/101-17/282.

Гсер.обл = Нгк : Мобл

А тепер наведемо приклади.

Приклад 2. Протягом лютого 2019 року працівник залучався до надурочних робіт двічі по 2 години на день (усього 4 години на місяць). Годинна тарифна ставка працівника становить 38,00 грн./год.

На підставі наведених даних розрахуємо доплату за надурочну роботу в січні 2019 року:

4 год х 38,00 грн./год х 2 = 304,00 грн.

Приклад 3. Протягом лютого 2019 року працівник залучався до надурочних робіт двічі по 2 години на день (усього 4 години на місяць). Оклад працівника становить 8652,00 грн. Календарна норма робочого часу, встановлена по підприємству в січні 2019 року, — 160 годин.

Визначимо годинну тарифну ставку: 8652,00 грн. : 160 год = 54,08 грн./год. Розрахуємо суму доплати за надурочну роботу: 4 год х 54,08 грн./год х 2 = 432,64 грн. Загальна сума заробітної плати за лютий 2019 року становить:

8652,00 + 432,64 = 9084,64 (грн.).

Приклад 4. Для сторожів підприємства встановлено підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. Оклад сторожа в грудні 2018 року — 1921 грн. Календарна норма тривалості робочого часу на 4 квартал 2018 року, розрахована за графіком 5-денного робочого тижня з двома вихідними в суботу і неділю, дорівнює 510 годин (176жовтень + 176листопад + 158грудень). Відповідно до графіка роботи сторож відпрацював за обліковий період 517 годин, у тому числі в жовтні — 181, у листопаді — 172, у грудні — 164.

Визначимо середньомісячну кількість годин за 4 квартал, поділивши календарну норму, встановлену на цей квартал, на 3 (кількість календарних місяців в обліковому періоді (кварталі)):

510 : 3 = 170,00 (год).

Годинна тарифна ставка дорівнює: 1921,00 : 170,00 = 11,30 (грн./год), де 1921,00 — місячний оклад, установлений у грудні 2018 року (в останньому місяці облікового періоду). Кількість надурочних годин по закінченню облікового періоду дорівнює:

517 - 510 = 7 (год).

Сума оплати надурочних годин становить:

11,30 х 2 х 7 = 158,20 (грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі