Заповнюємо додатки до декларації з податку на прибуток. Додаток ІД - інші доходи

В обраному У обране
Друк
Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 9
Сьогодні ми продовжуємо бесіду про «прибуткову» декларцію за 2014 рік, з основною частиною якої ви вже ознайомились в попередньому номері («Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 8). Тепер дійшла черга і до її додатків. Ми приділили увагу тим з них, що заповнюються більшістю платників податків. А ось самостійне виправлення помилок не чіпатимемо (про нього ми з подробицями писали не так давно в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 47 , с. 20). Отже, приступимо до заповенння додатків.

Додаток ІД - інші доходи

Перелік інших доходів для додатка ІД можна знайти в п. 135.5 ПКУ. Цей перелік є основним, але не вичерпним. Тому при складанні додатка, що цікавить нас, стануть в нагоді норми П(С)БО 15 і дані регістрів бухгалтерського обліку.

Для того щоб вам було легко впоратися із запов­ненням додатка ІД, у цій статті приділимо увагу кожному його рядку та уточнимо, які саме доходи повинні в ньому «засвітитися».

Табл. Порядок заповнення додатка ІД до декларації з податку на прибуток

Код рядка

Назва рядка

1

2

03

Інші доходи (сума рядків 03.1 — 03.30)

У рядку 03 наводять сумарне значення всіх видів доходів, зазначених у рядках 03.1 — 03.30 цього додатка. Підстава — п. 135.5 ПКУ.
Кореспонденція з бухобліком. Для заповнення цього рядка можна використовувати обороти за кредитом рахунків 71, 73, 74, але з урахуванням податкових особливостей

03.1

Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

Сюди записують доходи у вигляді дивідендів, отриманих резидентами від нерезидентів (виняток — дивіденди від підконтрольних неофшорних юридичних осіб) (див. п.п. 135.5.1 ПКУ). Доходи виникають за підсумками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів (п.п. 153.3.6 ПКУ). Детальніше про це читайте в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 25, с. 22. У бухгалтерському обліку дивіденди визнають доходом у періоді прийняття рішення про їх виплату (див. п. 20 П(С)БО 15). Такий дохід відображають на субрахунку 731

03.2

Проценти, з них:

До доходів у вигляді процентів відносять (пп. 14.1.206, 135.5.1 ПКУ):
1) проценти за товарним кредитом;
2) платежі за використання коштів, розміщених як депозит;
3) платежі за реалізацію товарів у розстрочку;
4) платежі за облігаціями та іншими борговими цінними паперами (у тому числі проценти за векселем). До рядка 03.2 потрапляють також проценти, отримані від банку як плата за користування коштами на поточному рахунку (підкатегорія 502.30.02 БЗ).
Сюди ж можна включити і проценти за фінлізингом (без урахування компенсації вартості майна).
Водночас не буде помилкою помістити їх до ряд. 03.7 додатка ІД «Доходи від операцій оренди/лізингу».
Важливо!
Умовні проценти, нараховані на суму поворотної фінансової допомоги, є безповоротною фінансовою допомогою (п.п. 14.1.257 ПКУ).
Для них призначено рядок 03.10.1 (а не рядок 03.2) додатка ІД. Дата отримання доходів:  — від проведення кредитово-депозитних операцій — припадає на дату визнання процентів, визначену за правилами бухгалтерського обліку (п. 137.8 ПКУ);
 — за цінними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення,— припадає на податковий період, протягом якого було здійснено або мала бути здійснена виплата процентів відповідно до умов випуску таких цінних паперів (п. 137.18 ПКУ).
У бухгалтерському обліку проценти визнають доходом у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування і строку користування відповідними активами (з урахуванням економічного змісту відповідної угоди, п. 20 П(С)БО 15).
Такий дохід відображають на субрахунку 732

03.2.1

проценти, отримані від пов’язаних з платником осіб

Цей рядок для додаткового розкриття процентних доходів, отриманих від пов’язаних осіб. Критерії визначення пов’язаних осіб можна знайти в п.п. 14.1.159 ПКУ.

03.3

Роялті

Сюди потрапляють доходи у вигляді роялті (визначення див. в п.п. 14.1.225 ПКУ).
Доходи у вигляді роялті слід відображати за датою їх нарахування, установленою в договорі (п. 137.11 ПКУ). Детальніше про це можна прочитати в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 52, с. 23. У бухгалтерському обліку роялті визнають доходом за принципом нарахування відповідно до економічного змісту угоди (п. 20 П(С)БО 15). Такі доходи відображають на субрахунку 719

03.4

Доходи від володіння борговими вимогами

Незважаючи на слово «володіння», використане в назві цього рядка, у ньому відображають доходи від розміщення боргових цінних паперів вище номінальної вартості (п.п. 153.4.3 ПКУ). Дохід визначають як різницю між вартістю зворотного викупу (погашення) цінних паперів і вартістю їх розміщення (лист ДПАУ від 05.11.2012 р. № 4793/0/61-12/15-1415). Прибуток від їх розміщення збільшує доходи в податковому періоді, протягом якого відбулося погашення/викуп цінних паперів (п.п. 153.4.3 ПКУ).
А ось процентам за облігаціями та іншими борговими цінними паперами тут не місце — для них призначено рядок 03.2 додатка ІД

03.5

Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги

Тут ідеться про дохід від перевідступлення новому кредитору права вимоги за грошовим боргом за товари (роботи, послуги), зобов’язань за фінансовими кредитами і за іншими цивільно-правовими договорами. До такого доходу включається сума коштів або вартість інших активів, отримана першим кредитором від операції з перевідступлення права вимоги, а також сума його заборгованості, що погашається (за умови, що вона була включена до витрат згідно з ПКУ, п. 153.5 ПКУ).
Доходи за такими операціями відображають у момент перевідступлення. Детальніше про це читайте в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 8, с. 39

03.6

Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги

Цей рядок призначено для відображення другим (і кожним наступним) кредитором прибутку, який визначається як різниця між доходом від перевідступлення права вимоги (або виконання боржником свого зобов’язання) і витратами на набуття права вимоги (п. 153.5 ПКУ).
У бухобліку такий дохід фактор (фінансова установа) фіксує за кредитом субрахунків 719, 703

03.7

Доходи від операцій оренди/лізингу

Сюди потрапляють доходи від (п.п. 135.5.2, п. 153.7 ПКУ):
1) оперативної оренди (суборенди), яка є неосновним видом діяльності підприємства.
Пов’язані з цим витрати відображають у рядку 06.4 декларації (рядок 06.4.21 додатка IВ, консультація з підкатегорії 502.30.02 БЗ, хоча на наш погляд тут доречніший рядок 06.4.43). А ось доходи від оперативної оренди як основного виду діяльності платника поміщають до рядка 02.
Відповідно, витрати на утримання такого майна відображають у рядку 05.1 «прибуткової» декларації (лист ДПА в м. Києві від 10.08.2011 р. № 8206/10/31-606, консультація з підкатегорії 502.18.02 БЗ). До рядка 03.7, на думку фіскалів, мають потрапити й суми компенсації вартості комунальних послуг (опалювання, освітлення, водопостачання, водовідведення) і витрат на утримання приміщень (консультація з підкатегорії 502.18.02 БЗ). На нашу думку, для такої компенсації більше підійде рядок 03.30 додатка ІД.
Доходи у вигляді орендної плати (без урахування лізингового платежу, спрямованого на компенсацію частини вартості об’єкта фінлізингу) відображають за датою їх нарахування згідно з угодою (п. 137.11 ПКУ);
2) передання майна у фінансовий лізинг.
При переданні майна у фінлізинг (у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу) дохід відображають у момент такого передання.
Підстава — п. 153.7 ПКУ. Що стосується доходу від процентів, то його логічніше помістити у спеціальний рядок 03.2 додатка ІД.
У бухобліку
дохід відображають так:  
— з оперативної оренди — на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу отримання економічних вигод від використання об’єкта (п. 17 П(С)БО 14) з віднесенням до Кт 703, 713;  
— з фінансової оренди — при передачі об’єкта основних засобів лізингодавця (за Кт 712 з одночасним списанням собівартості об’єкта в Дт 943). Такий порядок передбачено пп. 10, 17 П(С)БО 14

03.8

Суми штрафів (неустойки, пені)

Тут відображають доходи у вигляді сум штрафів і неустойки або пені, фактично отриманих за рішенням сторін договору, держорганів або суду (п.п. 135.5.3 ПКУ).
Подібні доходи можуть виникнути на підставі цивільно-правових (наприклад, при порушенні умов договору або простроченні оплати) або адміністративних відносин (наприклад, при затримці бюджетного відшкодування — п. 200.23 ПКУ).
Такі суми відображають за датою їх фактичного отримання (п. 137.13 ПКУ).
У бухобліку дохід визнають за нарахуванням з відображенням за Кт 715 (Інструкція № 291) ср. 025069200

03.9

Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

До цього рядка потрапляє вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, а саме (пп. 135.5.4 і 14.1.13 ПКУ):
— вартість товарів (робіт, послуг), отриманих відповідно до договорів дарування або інших договорів, що не передбачають компенсації або без укладення таких договорів;  
— вартість товарів, отриманих на відповідальне зберігання, але використаних;  
— вартість безоплатно отриманих ОЗ (у тому числі не компенсована орендодавцем вартість поліпшень при поверненні об’єкта оренди);  
— сума надмірних ТМЦ, виявлених під час інвентаризації. Дохід виникає на дату фактичного отримання платником податків безоплатних товарів (робіт, послуг, п. 137.10 ПКУ).
Але є виняток щодо деяких необоротних активів. За ними доходи можуть визнаватися поетапно у сумі нарахованої «податкової» амортизації, одночасно з її нарахуванням (п. 137.17 ПКУ).
Важливо! У деяких випадках з пп. 136.1.16, 136.1.22 — 136.1.24 ПКУ вартість безоплатного майна до «податкових» доходів не потрапляє. У бухобліку дохід за безоплатними оборотними активами виникає при їх отриманні (відображається за Кт 718).
А ось дохід за безоплатними необоротними активами виникає частинами у сумі амортизації, одночасно з її нарахуванням (відображається за  Кт 745).
Детальніше про це читайте в журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 93, с. 11

03.10

Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, у тому числі:

До цього рядка включають (пп. 135.5.4 і 14.1.257 ПКУ):
1) грошові кошти, отримані згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без їх укладення;
2) суму безнадійної заборгованості, відшкодовану боржником після її списання;
3) основну суму кредиту або депозиту, надану платнику без установлення строків повернення (крім кредитів під безстрокові облігації та депозитів до запитання в банківських установах), а також суму процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених;
4) умовні проценти (див. рядок 03.10.1 додатка ІД).
Майте на увазі!
Кредиторська заборгованість на строк позовної давності, що минув, теж вважається безповоротною фінансовою допомогою, але відображається окремо — у спеціальному рядку 03.25 додатка IД.
Сума безповоротної фінансової допомоги потрапляє до доходів на дату надходження коштів на банківський рахунок або до каси платника податку (п. 137.10 ПКУ).
У бухобліку дохід нараховують при отриманні оборотних активів (відображають за Кт 718).

03.10.1

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

Якщо ви отримали поворотну фінансову допомогу від «стандартного» платника податку на прибуток і не повернули її до кінця звітного періоду, то доведеться нарахувати умовні проценти.
Їх сума «засвітиться» саме в цьому рядку.
Умовні проценти нараховують виходячи з облікової ставки НБУ за кожен день фактичного використання поворотної фіндопомоги.
Детальніше див. у журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 95, с. 6. У бухгалтерському обліку сума умовно нарахованих процентів не відображається

03.11 СБ

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -)

Тут фіксують зменшення/збільшення доходу за результатами врегулювання сумнівної заборгованості згідно зі ст. 159 ПКУ і «перехідної» сумнівної заборгованості відповідно до п5 підрозділу 4 розділу XX ПКУ.
Заповнюють цей рядок на підставі даних додатка СБ. Детальніше про це див. на  с. 11 цього номера. У бухобліку таке коригування не відображається (п. 15 П(С)БО 15)

03.12

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

У цьому рядку відображають дохід на суму поворотної фіндопомоги, отриманої від неплатника податку на прибуток або пільговика.
Він виникає, якщо допомога так і залишилася неповерненою на кінець звітного періоду (п.п. 135.5.5 ПКУ).
У періоді повернення фіндопомоги її сума потрапляє до витрат за рядком 06.4.36 додатка ІВ.
Детальніше див. у журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 95, с. 6. У бухгалтерському обліку доходи та витрати не нараховують

03.13

Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем

З набуттям чинності Законом України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI (з 01.11.2011 р.) замість держмита справляється судовий збір.
Так-от, у разі повернення судового збору:
 — за рішенням суду,
його суму відображають в рядку 03.13 додатка ІД (підстава п.п. 135.5.8 ПКУ);
 — без ухвали суду, його суму вписують до рядка 03.30 додатка ІД (підстава п.п. 135.5.14 ПКУ). На думку фіскалів, дохід слід відобразити тільки в тому випадку, якщо раніше судовий збір було включено до витрат (консультація з підкатегорії 502.07.20 БЗ).
Детальніше про це див. у журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 54, с. 33. «Податковий» дохід відображають за датою його визнання в бухгалтерському обліку (п. 137.16 ПКУ).
У свою чергу, «бухгалтерський» дохід фіксують на дату надходження коштів на поточний рахунок або до каси підприємства (з відображенням за Кт 719, 746)

03.14

Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

У цьому рядку відображають суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/покупцям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника акцизного податку, уповноваженого вносити його до бюджету, суми рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу, на електричну, теплову енергію та природний газ (підстава — п. 135.5.9 ПКУ).
Важливо! При отриманні попередньої оплати (авансів) у рахунок оплати підакцизних товарів, сума акцизного податку потрапляє до складу доходів і відображається в рядку 03.14 додатка ІД (підкатегорія 502.06.07 БЗ).
У бухобліку
суми акцизного податку «всередині» вартості товару включають до складу доходу від реалізації продукції (товарів) (відображають за Кт 701, 702), а потім списують (Дт 701, 702 — Кт 641)

03.15

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів

Усі ці надходження потрапляють до доходів на підставі п.п. 135.5.10 ПКУ. Залежно від виду надходжень, дохід відображають (п. 137.2 ПКУ):
1)
на дату нарахування амортизації ОЗ (НМА), пропорційно частці цільового фінансування в загальній вартості інвестицій в об’єкти ОЗ (НМА);
2)
у момент отримання коштів — якщо платник отримав кошти цільового фінансування для компенсації витрат (збитків) або як допомога без установлення умов їх витрачання;
3) у момент відображення витрат, пов’язаних з виконанням умов цільового фінансування, 
— в інших випадках.
 У бухобліку інформація про подібні надходження узагальнюється на рахунку 48. Використання таких сум супроводжується визнанням доходу (Кт субрахунку 718 або 745 )

03.16

Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу III Податкового кодексу України

У цьому рядку відображають доходи від операцій з виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг з тривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва, якщо відповідними договорами не передбачено поетапного їх здавання.
Для таких операцій п. 137.3 ПКУ встановлено особливий порядок оподаткування.
Відповідно до нього платник визнає доходи в кожному звітному періоді, величина яких визначається розрахунковим шляхом. Після переходу до покупця права власності на товари платник коригує доходи до рівня фактичних (збільшує їх або зменшує). Витрати за довгостроковими договорами відображають у рядку 06.4.23 додатка IВ.
Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 38, с. 32.
У бухобліку
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнається за загальними правилами, прописаними в П(С)БО 15, а для будівельних контрактів — відповідно до П(С)БО 18

03.17

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Тут відображають суму перевищення (п. 146.13 ПКУ):
1) доходів від продажу (іншого відчуження) над балансовою вартістю окремих об’єктів ОЗ або НМА (у тому числі при внесенні до статутного фонду).
Виняток — передача ОЗ у фінлізинг (для неї — ряд. 03.7);
2) доходів від продажу (іншого відчуження) над первісною вартістю невиробничих ОЗ і витрат на їх ремонт;
3) доходів від продажу (іншого відчуження) отриманих безоплатно ОЗ і НМА і сумою доходу, яка була відображена у зв’язку з його отриманням.
Податківці висловлюються за відображення доходів за загальним правилом з п. 137.1 ПКУ на дату переходу до покупця права власності на об’єкт (підстава — п. 137.1 ПКУ).
Важливо! Доходи від продажу (будь-якого іншого відчуження) ОЗ і НМА визначають на рівні не нижче звичайних цін (п. 146.14 ПКУ).
Це правило стосується так само продажу безоплатно отриманих і невиробничих ОЗ (консультації з підкатегорій 502.09.01 і 502.09.02 БЗ).
У бухобліку
дохід від реалізації зазначених об’єктів відображають на субрахунку 712, а балансову вартість — на субрахунку 943

03.18

Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України щодо  операцій із землею та її капітальним поліпшенням

Тут відображають доходи від операцій із землею виходячи з рівня звичайних цін (п.п. 135.5.11, п. 147.5 ПКУ).
Зокрема, якщо земля була:
1) придбана — сюди потрапляє позитивна різниця між доходами від продажу землі та витратами з її придбання (з урахуванням коефіцієнта індексації згідно з п. 146.21 ПКУ);
2) отримана у власність унаслідок приватизації — до цього рядка включають позитивну різницю між доходом від продажу і оціночною вартістю землі (з урахуванням коефіцієнта функціонального використання у момент її продажу).
Момент виникнення доходу визначають на дату переходу права власності на об’єкт до покупця (п. 137.1 ПКУ).
У бухобліку дохід від реалізації землі, відображають у порядку, описаному вище (для рядка 03.17)

03.19

Позитивне значення курсових різниць

До цього рядка записують дохід від позитивних курсових різниць, що виникають при перерахунку монетарних статей, виражених в інвалюті (пп. 135.5.11, 153.1.3 ПКУ).
Їх визначають за правилами бухгалтерського обліку, закріпленими в П(С)БО 21.
Детально про ці правила можна прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 66, с. 20 і № 50, с. 12.
Увага!
Позитивні та від’ємні курсові різниці, що виникли в одному звітному періоді за різними монетарними статтями, не згортають.
Позитивні відображають у рядку 03.19 додатка ІД, а від’ємні — у рядку 06.4.12 додатка IВ (консультація з підкатегорії 502.13 БЗ). Майте на увазі! У рядку 03.19 відображають виключно доходи від курсових різниць.
А ось інші доходи, пов’язані з перерахунком іноземної валюти (наприклад, дохід від купівлі-продажу валюти за курсом вище за НБУ п.п. 153.1.4 ПКУ), тут не фіксують — для цього використовують ряд. 03.30 додатка IД.
У бухобліку курсові різниці за монетарними статтями визначають на дату балансу і на дату здійснення розрахунків.
Позитивну курсову різницю відображають на субрахунках 714, 744

03.20 ЦП

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 і 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

У цьому рядку відображають прибуток від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж ЦП, формі, і окремими видами ЦП.
Суму такого прибутку розраховують у таблиці 3 додатка ЦП відповідно до правил з п. 153.9 ПКУ.
Про особливості його заповнення див. на с. 10 цього номера.
У бухгалтерському обліку доходи від продажу корпоративних прав відображають на субрахунку 741, а їх собівартість — на субрахунку 971

03.21 ЦП

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з дериватами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

Тут відображаємо прибуток від операцій РЕПО і операцій з дериватами, визначений за правилами п. 153.9 ПКУ. Розрахунок суми прибутку виконують у таблиці 4 додатка ЦП

03.22

Суми страхового відшкодування

У цьому рядку відображають страхове відшкодування застрахованих збитків, які поніс платник у зв’язку з веденням госпдіяльності (п.п. 140.1.6 ПКУ).
Важливо! Доходи у вигляді суми страхового відшкодування (за винятком суми франшизи, що віднімається від неї) виникають у звітному періоді отримання страхового відшкодування. Що стосується збитків, то їх відображають значно раніше — у періоді виникнення за рядком 06.4.43 додатка IВ.
У бухобліку
дохід виникає вже в періоді складання страхового акта (аварійного сертифіката) на субрахунку 719

03.23

Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном

Тут відображають суми винагороди за послугу управління майном (пп. 135.5.11, 153.13.7 ПКУ). А ось прибуток від управління майном оподатковують у загальному порядку (такі договори реєструють у податкових органах і за ними подають окремі декларації). У бухобліку такий дохід фіксують за кредитом субрахунку 719 або 703

03.24

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта

Цей рядок призначено тільки для правонаступників реорганізованих підприємств. У ньому відображають дохід, який було отримано припиненим платником, але не відображено на дату затвердження передавального акта (пп. 135.5.11, 153.15.1 ПКУ). Виникає він у загальному порядку

03.25

Суми безнадійної кредиторської заборгованості

Сюди потрапляє сума безнадійної кредиторської заборгованості, що відповідає одній з ознак, перелічених у п.п. 14.1.11 ПКУ. Дохід виникає в тому періоді, в якому кредиторська заборгованість стала безнадійною і трансформувалася в безповоротну фінансову допомогу (пп. 14.1.257, 135.5.4 ПКУ). Детальніше про це див. у журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 33, с. 8. У бухобліку суми безнадійної кредиторки фіксують на субрахунку 717.

03.26

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

Тут продавці відображають збільшення (зі знаком «+») або зменшення (зі знаком «-») суми доходу, причиною якого стала зміна компенсації вартості товарів (робіт, послуг) або їх повернення (п. 140.2 ПКУ).
Одночасно зі збільшенням/зменшенням доходу продавець зобов’язаний відкоригувати і частину собівартості товарів (робіт, послуг), які повертаються (або щодо яких сталася зміна суми компенсації вартості).
Для коригування витрат продавця в декларації призначено спеціальний рядок 06.4.28 додатка ІВ (консультація з підкатегорії 502.08 БЗ).
Такий перерахунок здійснюють у звітному періоді, в якому сталася зміна суми компенсації (у тому числі повернення).
 У бухобліку при збільшенні компенсації вартості товарів (робіт, послуг) фіксуємо дохід (Кт 70, 71, 74). При зменшенні такої компенсації розмір доходу коригують методом «червоне сторно». Повернення товарів (робіт, послуг) проводять за дебетом субрахунку 704

03.27

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -)

Цей рядок призначено для відображення перерахунку доходів у разі визнання операції недійсною за іншими підставами, ніж порушення нею публічного порядку (п. 140.2 ПКУ). Нагадаємо, при порушенні публічного порядку перерахунок здійснюють у періоді відображення доходів, а це можливо зробити тільки шляхом виправлення помилки

03.28 ТЦ

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

Цей рядок заповнюють платники, які застосовують трансфертні ціни в контрольованих операціях і здійснюють коригування доходів, виходячи з рівня звичайних цін (п. 39.5.4 ПКУ).
Якщо у 2014 році рівень цін для контрольованих операцій не відповідає звичайним, то підкоригувати їх до звичайноцінового рівня можна через ряд. 03.28 додатка IД та/або ряд. 06.4.41 дод. IВ.
Ці рядки заповнюють на підставі додатка ТЦ (детально про нього читайте на с. 17)

03.29 ТЦ

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

Цей рядок теж пов’язаний з трансфертним ціноутворенням.
У ньому відображають результат від пропорційного та зворотного коригування доходів, виходячи з рівня звичайних цін (п.п. 39.5.5 ПКУ).
Заповнюють цей рядок на підставі даних графи 9 таблиці 2 додатка ТЦ. Детальніше про це див. на с. 17 цього номера і в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 9 , с. 36.

03.30

Інші доходи

Тут відображають доходи, що не потрапили до попередніх рядків додатка ІД. До них відносять, зокрема: 1) доходи від придбання та продажу іноземної валюти (п.п. 153.1.4 ПКУ);
2) дохід, що виникає при розірванні договору про відпрацювання (не менше 3 років) особи, яка навчається за рахунок підприємства (п.п. 140.1.3 ПКУ);
3) доходи орендодавця у вигляді відшкодування комунальних платежів за переданим в оренду майном (якщо вони не включені до складу орендної плати) (див. також рядок 03.7 додатка ІД);
4) відшкодовані суми судових витрат (наприклад, за проведення судекспертизи; витрати, пов’язані з оглядом і дослідженням речових доказів; оплата послуг перекладача, адвоката), якщо суд прийняв рішення на користь позивача (див. так само консультацію в підкатегорії 502.07.20 БЗ);
5) вартість ТМЦ (запчастин), отриманих у результаті ліквідації основних засобів, які можуть бути використані в господарській діяльності платника, а також реалізовані (див. консультацію з підкатегорії 502.09.01 БЗ);
6) доходи продавця, який застосував механізм урегулювання сумнівної заборгованості, прописаний у п.п. 159.1.1 ПКУ, при погашенні покупцем визнаної заборгованості (її частини) за товари, роботи, послуги (п.п. 159.1.5 ПКУ)

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити