Теми статей
Обрати теми

ПДВ-наслідки безоплатної передачі

Свіриденко Алла, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2020/№ 71
Друк
Про те, що відбувається в бухгалтерському та податковоприбутковому обліку підприємства-дарувальника, ви вже знаєте. Тепер поглянемо, до яких наслідків призведе ваша щедрість у ПДВ-обліку...

Безоплатна передача = постачання = база ПДВ

Найголовніше, що потрібно розуміти: безоплатна передача товарів/надання послуг для цілей ПДВ є їх постачанням (пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ). Відповідно якщо місце постачання перебуває на території України, тоді операція з безоплатної передачі товарів/послуг є об’єктом оподаткування ПДВ (п.п. «а» п. 185.1 ПКУ). Із цього й виходять усі нехитрі ПДВ-наслідки операцій з безоплатної передачі*.

* У цьому випадку ми говоримо про безоплатні передачі, які розглядаються як окремі операції постачання (!), а вартість подарованих товарів (послуг) не включається до вартості продажу товарів/готової продукції/послуг, що підлягають оподаткуванню і пов’язані з отриманням доходу. Про ситуації, коли вартість безоплатно переданих товарів включається до вартості продажу товарів (послуг), див. нижче.

База ПДВ. Базу оподаткування за безоплатними постачаннями визначають за загальним правилом з п. 188.1 ПКУ: виходячи з договірної вартості, але не нижче мінбази ПДВ.

Зрозуміло, що при безоплатній передачі договірна вартість дорівнює нулю, а ПДВ-зобов’язання нараховують виходячи з мінбази

До речі, залежно від предмета безоплатної передачі мінбазою буде:

для покупних товарів/послуг — ціна придбання;

для самостійно виготовлених товарів/послуг — звичайна ціна;

для необоротних активів — балансова (залишкова) вартість за даними бухобліку на початок періоду, в якому відбулася безоплатна передача (у разі відсутності обліку необоротних активів — звичайна ціна).

А ось додатково (!) до мінбазних податкових зобов’язань (ПЗ) нараховувати компенсуючі ПЗ за п. 198.5 ПКУ не потрібно (див. листи ДПСУ від 21.05.2020 р. № 2136/6/99-00-07-03-02-06/ІПК, від 31.01.2020 р. № 401/6/99-00-07-03-02-06/ІПК і ДФСУ від 23.05.2019 р. № 2343/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, 101.06 БЗ). Простіше кажучи, ПЗ при безоплатній передачі нараховують один раз і, якщо вже ваше безоплатне постачання підпало під оподаткування згідно з п. 188.1 ПКУ, то оподатковувати його ПДВ ще й за п. 198.5 ПКУ необхідності немає.

Податкові накладні (ПН). На підтвердження нарахованих ПЗ при безоплатному постачанні потрібно скласти і зареєструвати в ЄРПН дві ПН (п. 15 Порядку № 1307):

першу — на договірну вартість (при безоплатному постачанні вона дорівнює нулю (у «вартісних» графах 7 і 10 зазначають «0», а графу 11 («сума ПДВ») не заповнюють (див. 101.16 БЗ)). Цю ПН складають на одержувача безоплатних товарів (послуг) і саме його реквізити (найменування, ІПН, податковий номер) зазначають у відповідних полях ПН. До речі, заповнюючи цю ПН, пам’ятайте: з 03.07.2020 р. у графі 3.1 зазначають коди УКТ ЗЕД з нового Закону України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 р. № 674-IX;

другу — на суму перевищення вартості придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною операції, тобто на суму «мінбази» (з типом причини «15»). Цю ПН складають «на себе», тобто в рядках, відведених для заповнення даних покупця, продавець зазначає власні дані (п. 15 Порядку № 1307). У графі 2 такої накладної, крім власне найменування товару, продавець уписує «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання».

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 12 у мінбазній ПН не заповнюють.

При оформленні другої ПН ви можете обирати:

(а) або скласти вам «індивідуальну» ПН — на дату нарахування «мінбазного» ПДВ (тобто дату безоплатної передачі предмета постачання),

(б) або оформити зведену ПН на всі однакові випадки безоплатного постачання чи «дешевого» продажу — не пізніше останнього дня місяця, в якому відбулися такі операції (п. 201.4 ПКУ).

Цікаво, що за роз’ясненнями податківців, в одному звітному періоді можна складати декілька зведених ПН з одним типом причини (див. 101.16 БЗ, «Податки & бухоблік», 2019, № 63, с. 4). Тобто зведених мінбазних ПН за місяць може бути декілька. Головне, щоб операції постачання, що вимагають нарахування ПЗ на мінбазу, в них не повторювалися (тобто суми зі зведених ПН під одне постачання повторно не потрапили до іншої зведеної ПН під інші мінбазні постачання цього періоду).

Детальніше про те, як правильно скласти ПН на безоплатне постачання і на мінбазу, див. у «Податки & бухоблік», 2018, № 96, с. 30, 36.

Рекламна роздача: коли без ПДВ

Безоплатна роздача товарів/послуг.. Податківці достатньо давно пропонують такий варіант ПДВ-обліку рекламних роздач:

— якщо вартість товарів (послуг), які безоплатно роздаються в рекламних цілях, включається у вартість товарів (послуг), які реалізуються, то ПЗ за п. 188.1 ПКУ нараховувати не потрібно. Адже в такому разі немає окремої операції постачання товарів/послуг;

— якщо вартість безоплатно переданих товарів рекламного призначення не включається у вартість продажу товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню, то така передача оподатковується ПДВ у загальному порядку, тобто виходячи з мінбази, визначеної п. 188.1 ПКУ.

Причому, як говорять контролери у своїх роз’ясненнях,

підтвердити, що вартість безоплатно наданих товарів (послуг) включена у вартість інших оподатковуваних товарів, можна, наприклад, калькуляцією вартості товарів (послуг)

Іншими словами, для ненарахування ПДВ при безоплатних роздачах потрібно мати калькуляцію ціни товарів/послуг, у якій як окрема стаття буде виділено, що в неї (у продажну ціну) включається і вартість товарів/послуг, що безоплатно передаються в межах рекламних акцій. Ну або за допомогою будь-якого іншого документа, визначеного обліковою політикою підприємства (див. листи ДПСУ від 25.05.2020 р. № 2183/6/99-00-07-03-02-06/ІПК, від 15.01.2020 р. № 107/6/99-00-07-03-02-06/ІПК, ДФСУ від 23.05.2019 р. № 2343/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, 101.06 БЗ тощо).

Врахуйте (!): у своїх роз’ясненнях податківці говорять НЕ про віднесення вартості безоплатних роздач на собівартість, а про її включення в кінцеву (продажну) ціну товарів, що продаються. А оскільки ціну товарів зазвичай розраховують з урахуванням усіх понесених витрат, то врахувати в ній і вартість безоплатних роздач і таким чином дотриматися вимог податківців великих труднощів не складе.

Безоплатна роздача брошур, каталогів, буклетів, листівок. У цьому випадку йдеться про носії інформації, які самі по собі не мають товарної цінності, а виконують виключно рекламну функцію. Роздача подібних матеріалів, на наш погляд, постачанням товарів не є, а тому тут немає об’єкта оподаткування ПДВ за п.п. «а» п. 185.1 ПКУ.

Щоправда, вимушені попередити: податківці часто наполягають на застосуванні до безоплатних роздач такої «макулатури» загальнорекламних ПДВ-правил. Якщо вартість рекламних подарунків не включена до складу вартості інших самостійно виготовлених товарів/послуг, то операції з їх роздачі слід оподатковувати як окрему операцію постачання товарів (див. лист ГУ ДПС у Львівській обл. від 30.06.2020 р. № 2607/ІПК/13-01-04-01-10). Але з подібними фіскальними вимогами ми, звичайно ж, погодитися не можемо (див. «Податки & бухоблік», 2020, № 57, с. 12).

«Вхідний» ПДВ, сплачений у складі вартості безоплатних рекламних товарів (послуг), підприємство включає до ПК (п. 198.3 ПКУ). А ось турбуватися про компенсуючі ПДВ-зобов’язання за п. 198.5 ПКУ в будь-якому разі не варто. Адже рекламна роздача спрямована на збільшення обсягу продажів, а отже, безпосередньо пов’язана з госпдіяльністю підприємства. Виняток — реклама безПДВшної або пільгової діяльності. Тоді від компенсуючих ПЗ не відкрутитися.

Пільгові безоплатні передачі

Як відомо, операції постачання окремих товарів/послуг звільнені від оподаткування ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, міжнародними договорами, ратифікованими ВРУ. Ну а оскільки безоплатна передача прирівнюється до постачання, то у випадку безоплатного постачання таких звільнених товарів/послуг ПДВ-пільга зберігається. Тобто

при безоплатній передачі пільгових товарів (послуг), зокрема, зі ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ загальнопоставні ПЗ за п. 188.1 ПКУ нараховувати не потрібно

Згодні із цим і податківці (див. лист ДФСУ від 25.04.2019 р. № 1821/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Щоправда, щодо товарів/послуг, які платник податків придбавав із ПДВ на «вході», а потім використовував їх у звільнених операціях, доведеться нарахувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за п. 198.5 ПКУ (див. листи ДПСУ від 16.04.2020 р. № 1563/6/99-00-07-03-02-06/ІПК і від 05.02.2020 р. № 473/6/99-00-07-03-02-06/ІПК). Виняток із цього правила — хіба що безоплатна передача пільгових товарів з п. 71 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, які законодавці звільнили від компенсуючих ПЗ за п. 198.5 ПКУ (детальніше про застосування ПДВ-медпільги див. «Обліковий бік безоплатної передачі пільгового медобладнання» цього номера).

ПН на безоплатне постачання пільгових товарів. На операції, звільнені від оподаткування ПДВ, складають окрему ПН (п. 201.5 ПКУ). Оформляють її на договірну вартість, яка для безоплатно переданих пільгових товарів дорівнює нулю (у «вартісних» графах 7 і 10 зазначають «0», а графу 11 («сума ПДВ») не заповнюють).

У лівому верхньому кутку цієї ПН у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» ставлять відмітку «Без ПДВ» (п. 201.3 ПКУ). У графі 8 зазначають код ставки «903», а в графі 9 — код пільги згідно з Довідником податкових пільг, затвердженим ДПС, станом на дату виписування ПН.

Що стосується ПН на мінбазу, то, на думку податківців, при безоплатному постачанні пільгових товарів її оформляти необхідності немає. Достатньо обмежитися складанням однієї нульової ПН на фактичну вартість постачання (див., наприклад, лист ДПСУ від 14.07.2020 р. № 2826/6/99-00-05-06-02-06/ІПК, 101.16 БЗ).

У декларації з ПДВ обсяги пільгово-безоплатних постачань відображати не потрібно. Принаймні на цьому наполягають податківці у своїх консультаціях (див. листи ДФСУ від 17.04.2019 р. № 1657/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 13.12.2018 р. № 5220/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). На наш погляд, у рядку 5 декларації повинен засвітитися мінбазний обсяг пільгово-безоплатного постачання.

Проте позиція податківців вигідніша для платників. Адже якщо не показувати в декларації пільгово-безоплатні постачання, то такі операції не потраплять у розрахунок обсягу неоподатковуваних постачань, таким чином зменшуючи їх частку в загальному обсязі постачань. А отже, і сума ПЗ, які необхідно буде нарахувати згідно з пп. 199.4, 199.5 ПКУ, буде меншою.

Детальніше про ПДВ-облік операцій з безоплатної передачі пільгових товарів/послуг, у тому числі відображення таких операцій у декларації з ПДВ і звіті про пільги, читайте в «Податки & бухоблік», 2020, № 18, с. 5.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі