Виплати при розрахунку доплати до МЗП: включаємо правильно

Литвиненко Катерина, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Листопад, 2018/№ 22
В обраному У обране
Друк
Зарплата не повинна бути нижче за мінімальну. Ця вимога трудового законодавства відома усім. Але щоб правильно її виконати, потрібно знати, які виплати враховують у заробіток для порівняння з мінзарплатою, а які — ні. Про найбільш поширені виплати йтиметься у цій статті.

Відпускним не місце у порівнянні з МЗП

Приклад 1. Працівник із 5 по 14 листопада 2018 року перебував у щорічній відпустці. У листопаді йому були нараховані:

зарплата за відпрацьований час у сумі 2036,36 грн. (3200 грн. : 22 роб. дн. х 14 роб. дн.);

відпускні — у сумі 1265 грн.

Відповідно до ст. 31 Закону про оплату праці розмір заробітної плати за виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче за розмір МЗП. Причому у випадку укладення трудового договору на працю на умовах неповного робочого часу, а також у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці МЗП виплачують пропорційно виконаній нормі праці.

Зверніть увагу! До мінімальної зарплати включають практично усі складові зарплати, нараховані за відпрацьований час, що входять до фонду оплати праці, такі як оклад, доплати, надбавки, премії тощо. Не включають лише окремі види виплат:

• прямо зазначені у ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці;

• нараховані за невідпрацьований час (лікарняні, відпускні, компенсація за невикористану відпустку, оплата курсів підвищення кваліфікації, відрядження (якщо воно оплачено за середнім заробітком), оплата працівникам, які притягуються до виконання державних та суспільних обов’язків, якщо вони виконуються у робочий час тощо);

• не пов’язані з виконаною нормою праці (матеріальна допомога, вихідна допомога тощо).

Таким чином, відпускні, а також інші виплати, розраховані за середньою зарплатою (лікарняні, декретні, матдопомога до відпустки, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога тощо), участь у порівнянні з МЗП не беруть (див. також листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8).

Важливо!

Виплати, розраховані виходячи із середньої зарплати, не включаються до суми заробітної плати за відпрацьований час для порівняння з МЗП.

За умовами нашого прикладу зарплата за відпрацьований час склала 2036,36 грн.

Визначимо рівень МЗП за відпрацьований час:

3723 грн. : 22 роб. дн. х 14 роб. дн. = 2369,18 грн.,

де 22 — кількість днів, передбачених графіком роботи в листопаді 2018 року;

14 — кількість фактично відпрацьованих днів у листопаді 2018 року (з 5 по 14 листопада — відпустка).

Оскільки нарахована зарплата за відпрацьований час менше МЗП, розрахованої пропорційно відпрацьованому часу (2036,36 грн. < 2369,18 грн.), доплата до МЗП складе:

2369,18 - 2036,36 = 332,82 (грн.).

Загальна сума нарахованого доходу працівника в листопаді 2018 року складе:

2036,36оклад + 1265відпускні + 332,82доплата до МЗП = 3634,18 (грн.).

Суму індексації включаємо до МЗП

Приклад 2. Працівникові встановлений посадовий оклад 3000 грн. (останнє підвищення було в січні 2018 року). Інших доплат і надбавок немає. У листопаді 2018 року такий працівник відпрацював усі дні. Йому також нарахована індексація заробітної плати в сумі 73,64 грн. (1841 грн. х 4,0 %).

У ст. 31 Закону про оплату праці перераховані виплати, які не включаються до зарплати для порівняння з МЗП. Серед них немає індексації заробітної плати. Саме на цій підставі фахівці Мінсоцполітики вважають*, що

* Див. також листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 9); від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 (див. «ОП», 2017, № 6); від 18.01.2017 р. № 119/0/101-17/282 (див. «ОП», 2017, № 6); від 02.02.2017 р. № 248/0/101-17/282; від 10.01.2018 р. № 27/0/101-18.

Увага!

сума індексації включається до суми нарахованої зарплати для порівняння з МЗП.

Це означає, що сума індексації «провалюється» «всередину» 3723 грн. і «зверху» МЗП не нараховується.

У листопаді 2018 року сума зарплати працівника з індексацією склала:

3000оклад + 73,64індексація = 3073,64 грн.

Це менше МЗП (3073,64 грн. < 3723 грн.), тому такому працівникові потрібно зробити доплату до МЗП.

Розмір доплати до МЗП складе:

3723 - 3073,64 = 649,36 (грн.).

Загальна сума зарплати за місяць складе:

3000оклад + 73,64індексація + 649,36доплата до МЗП = 3723 (грн.).

Суму компенсації зарплати за прострочення її виплати не включаємо до МЗП

Приклад 3. Працівникові встановлений оклад у розмірі 3500 грн. Інших доплат і надбавок немає. У листопаді 2018 року він відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи. Також 16 листопада працівникові виплачена заборгованість із зарплати за травень 2018 року (1500 грн.) і нарахована компенсація за затримку виплати заробітної плати за травень 2018 року в розмірі 43,50 грн. (1500 грн. х 2,9** : 100).

** Таблицю з коефіцієнтами компенсації при виплаті «зарплатних» боргів у листопаді 2018 року шукайте на с.18 цього номера.

На відміну від індексації зарплати, компенсацію за затримку виплати зарплати нараховують «зверху» МЗП (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 394/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 7, с. 4). Тому в цьому випадку з МЗП порівнюємо тільки оклад.

Оскільки нарахована зарплата за відпрацьований час виявилася менше МЗП (3500 грн. < 3723 грн.), сума доплати до МЗП складе:

3723 - 3500 = 223 (грн.).

Загальний розмір зарплати працівника, нарахованої в листопаді 2018 року, дорівнює:

3500оклад + 223доплата до МЗП + 43,50компенсація за затримку = 3766,50 (грн.).

Доплату за дезинфікуючі засоби не враховуємо у МЗП

Приклад 4. Посадовий оклад медсестри (7 тарифний розряд за ЄТС) 2713 грн. Їй установлена доплата за використання в роботі деззасобів у розмірі 10 % посадового окладу. Також за листопад 2018 року нарахована індексація зарплати в розмірі 73,64 грн. Інших доплат, надбавок, премій немає.

Доплата працівникам за використання деззасобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, вважається доплатою за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я. Її не враховують при порівнянні нарахованої зарплати працівника за відпрацьований час із М3П і нараховують «зверху» МЗП***.

*** Див. листи Мінсоцполітики від 18.01.2017 р. № 119/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 6, с. 5; від 27.01.2017 р. № 10.1-17/17/2025 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 14, с. 13; від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 15; від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 6, с. 3.

А ось індексація зарплати враховується при порівнянні зарплати з МЗП (див. також приклад 2).

У листопаді 2018 року сума зарплати працівника з індексацією менше МЗП (2713оклад + 73,64індексація = 2786,64 грн. < 3723 грн.), тому медсестрі нараховуємо доплату до МЗП.

Визначимо суму доплати до МЗП:

3723 - 2786,64 = 936,36 (грн.).

Загальна сума зарплати за місяць складе:

2713оклад + 936,36доплата до МЗП + 73,64індексація + 271,30доплата за деззасоби = 3994,30 (грн.),

де 271,30 — сума доплати за використання в роботі деззасобів (2713 грн. х 10 %).

Підвищення окладу за «шкідливість» — це не доплата включаємо до МЗП

Приклад 5. Медсестра психіатричної лікарні (9 тарифний розряд, оклад — 3048 грн.) має право на підвищення окладу у зв’язку із шкідливими умовами праці на 25 %. Посадовий оклад з урахуванням підвищення складає 3810 грн. (3048 грн. х 1,25).

Серед виплат, перерахованих у ст. 31 Закону про оплату праці, які не включаються до МЗП, зазначені, зокрема, доплати «за шкідливість». А ось про підвищення окладу «за шкідливість» нічого не зазначено. Тому «всередині» МЗП враховуються всі суми підвищення посадових окладів. У тому числі за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я.

У наведеному прикладі оклад медсестри з урахуванням підвищення «за шкідливість» більше МЗП (3810 грн. > 3723 грн.).Тому доплату до МЗП такій працівниці не нараховуємо.

Премія до свята — не включаємо до МЗП

Приклад 6. У листопаді 2018 року працівникам згідно з Положенням про преміювання була виплачена премія до професійного свята «День працівника соціальної сфери» у розмірі посадового окладу.

У ст. 31 Закону про оплату праці серед виплат, які нараховують «зверху» МЗП, зазначені премії до святкових і ювілейних дат.

Але (!) премія не до усіх свят нараховуватиметься «зверху» МЗП. Так, фахівці Мінсоцполітики в листі від 02.11.2017 р. № 2688/10/101-17 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 44, с. 6) до святкових дат відносять офіційно встановлені в Україні святкові і неробочі дні, професійні свята і пам’ятні дати.

День працівника соціальної сфери встановлений Указом Президента України від 13.04.99 р. № 374/99 і відзначається щорічно в першу неділю листопада (у 2018 році — 4 листопада). Тобто таке професійне свято встановлене офіційно. І премію, виплачену працівникам до такої дати, не включають до МЗП, а нараховують «зверху» мінзарплати на підставі ст. 31 Закону про оплату праці (ср. 025069200).

Нагадаємо, що правила преміювання працівників до святкових і ювілейних дат мають бути прописані або в колективному договорі, або в положенні про преміювання. Саме там роботодавець повинен визначити перелік святкових і ювілейних дат, до яких він виплачуватиме премії своїм працівникам.

Увага!

Якщо святкова дата встановлена офіційно, визначена в положенні про преміювання і виплата премії присвячена до такої дати, то її не враховують у складі зарплати для забезпечення її мінімального розміру.

Припустимо, що оклад працівника складає 3207 грн. У листопаді 2018 року йому нарахували премію до дня соцпрацівника в розмірі окладу — 3207 грн. Інших нарахувань немає.

Премію до свята не включаємо до МЗП. У порівнянні братиме участь тільки посадовий оклад. Оклад працівника менше МЗП (3207 грн. < 3723 грн.).Тому доплата до МЗП дорівнює:

3723 - 3207 = 516 (грн.).

Загальна сума зарплати за листопад 2018 року складе:

3207оклад + 516доплата до МЗП + 3207премія до свята = 6930 (грн.).

Оплата за роботу у нічний та вечірній час — що включаємо «всередину» МЗП

Приклад 7. Сторожеві встановлений місячний оклад 2500 грн. Обліковий період — квартал. У листопаді 2018 року працівник згідно з графіком змінності відпрацював 192 години, у тому числі 64 нічних, 32 вечірнього часу. На підприємстві робота в нічний час оплачується в розмірі 40 % окладу, вечірнього часу — 20 % окладу.

Оплата за роботу в нічний час перерахована серед виплат, які нараховують «зверху» МЗП (див. ст. 31 Закону про оплату праці). А ось оплата за роботу у вечірній час не зазначена, тому її потрібно включити до МЗП (див. листи Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 6; від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17).

Розрахуємо зарплату сторожа за листопад 2018 року, у тому числі й доплату до МЗП.

Оскільки сторож у листопаді відпрацював усі години, передбачені його графіком роботи, йому нарахують оклад у розмірі 2500 грн. Крім цього, він працював у нічний і вечірній час. Розрахуємо оплату за роботу:

• у нічний час: 13,02 грн./год х 64 год х 40 % = 333,31 грн.;

• у вечірній час: 13,02 грн./год х 32 год х 20 % = 83,33 грн.;

де 13,02 — годинна тарифна ставка в листопаді 2018 року (2500оклад: 192норма годин у листопаді = 13,02 грн./год);

64 — кількість годин, відпрацьованих у листопаді в нічний час;

32 — кількість годин, відпрацьованих у листопаді у вечірній час;

40 — відсоток оплати за роботу у нічний час, установлений у колдоговорі підприємства;

20 — відсоток оплати за роботу у вечірній час, установлений у колдоговорі підприємства.

Визначимо розмір зарплати для порівняння її з МЗП. При цьому оплата за роботу в нічний час (333,31 грн.) порівняно з МЗП не бере участі:

2500оклад + 83,33вечірні = 2583,33 грн.

Доплата до МЗП складає: 3723 - 2583,33 = 1139,67 (грн.).

Загальна сума зарплати за листопад 2018 року складе:

2500оклад + 333,31нічні + 83,33вечірні + 1139,67доплата до МЗП = 4056,31 (грн.).

Документи статті та скорочення

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд