Теми статей
Обрати теми

Запитували — відповідаємо: бухоблік + КЕКВ

Пеклуха Юлія, головний редактор журналу «Бюджетна бухгалтерія»
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2019/№ 21
Друк
Ми прагнемо зробити наші публікації максимально корисними і цікавими для вас, шановні читачі. Для цього ми постійно стежимо не тільки за новаціями у сфері законодавства, але й за питаннями, які найбільше турбують бухгалтерську спільноту. Та аби стати ще ближчими до вас, ми запроваджуємо нову рубрику: «Запитували — відповідаємо». Тут ви знайдете відповіді на популярні запитання з чату, що на порталі «Бухгалтер.ком». Тільки живі запитання і лише лаконічні та конкретні відповіді, без «води» і зайвих прикрас. Безпосередньо ця консультація присвячена питанням ведення бухобліку та застосування КЕКВ. Давно хотіли дізнатися, як правильно списати принтер чи комп’ютер, як оформити ремонт авто, або за яким КЕКВ придбати вікна, двері? Тоді читайте далі.

№ з/п

Запитання

Відповідь

Облік необоротних активів

1

Як списати принтер і комп’ютер? Чи потрібен відповідний висновок експерта?

Вибуття основних засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством. При цьому механізм списання об’єктів державної власності, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва, ОЗ та інших необоротних матеріальних активів, визначено Порядком № 1314.

У випадку списання об’єктів комунальної власності слід керуватися нормами документів, затверджених на місцевому рівні. Водночас практика свідчить, що такі місцеві документи здебільшого дублюють норми Порядку № 1314.

Відповідно до п. 9 Порядку № 1314 встановлення факту непридатності майна, неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту здійснює комісія зі списання. До речі, така комісія утворюється з числа працівників установи.

Виняток становлять лише об’єкти, які перебувають під наглядом державних інспекцій (нагрівальні котли, підйомники, автомобілі тощо). Для встановлення їх непридатності дійсно необхідно залучити для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції (п. 10 Порядку № 1314). Останній або підписує акт про списання, або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

Для списання інших об’єктів звертатися до сторонніх фахівців, отримувати експертні висновки тощо — не обов’язково.

Так, за потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна установа може залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою). Таку можливість передбачено п. 11 Порядку № 1314. Однак слід пам’ятати: це право бюджетної установи, а не обов’язок.

Отже, якщо існує потреба (у штаті установи відсутні працівники відповідної кваліфікації, спеціальності) та фінансова можливість для оплати послуг експертів, ви цілком можете звернутися до сторонніх фахівців для підтвердження факту непридатності майна. Проте чинне законодавство не вимагає отримання експертного висновку для списання комп’ютерної техніки чи оргтехніки.

І ще один важливий момент: списання повністю замортизованих ОЗ та інших необоротних матеріальних активів, первісна (переоцінена) вартість яких становить менше 20 тис. грн., здійснюється за рішенням керівника установи. Тобто у такому разі буде достатньо Акта списання основних засобів (часткової ліквідації), затвердженого керівником установи. Якщо хоча б одну із згаданих умов не дотримано (об’єкт не повністю відслужив відведений йому строк або його вартість перевищує 20 тис. грн.), необхідно одержати згоду на списання такого майна від суб’єкта управління

2

Ми придбали меблі (шафи, стільці) на суму 10 тис. грн. Підкажіть, будь ласка, як правильно присвоювати інвентарні номери?

Загальні вимоги щодо присвоєння інвентарних і номенклатурних номерів необоротним активам визначено пп. 3-5 розд. II Методрекомендацій № 11. Так, кожному об’єкту ОЗ необхідно присвоїти інвентарний номер. А предметам білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів та МНМА — номенклатурні номери.

Порядок формування інвентарних (номенклатурних) номерів такий: перші чотири знаки означають номер субрахунку, п’ятий — підгрупу, всі інші знаки — це порядковий номер предмета у підгрупі. Для тих груп основних засобів, для яких не виділені підгрупи, п’ятий знак позначаємо нулем (п. 4 розд. ІІ Методрекомендацій № 11).

Таким чином, якщо кожен окремий предмет меблів коштує рівно 6000 грн. або менше (без ПДВ), однотипним об’єктам (одного найменування, якості, ціни) присвоюємо номенклатурні номери. Наприклад, номенклатурним номером для стільців може бути 111380018, де: 1113 — код субрахунку, 8 — номер підгрупи, 0018 — порядковий номер відповідного найменування меблів у межах підгрупи. Причому цей номенклатурний номер слід зазначити на кожному стільці.

Якщо ж вартість меблів за одиницю перевищує 6000 грн. (без ПДВ), тоді за такими об’єктами закріплюємо індивідуальні (окремо для кожного об’єкта) інвентарні номери. Наприклад, інвентарним номером шафи вартістю 7000 грн. може бути 101630020, де: 1016 — код субрахунку, 3 — номер підгрупи в межах субрахунку 1016, 0020 — порядковий номер відповідного об’єкта в межах підгрупи

3

Як поставити на облік дерева (сосна, береза, горіх)? Які при цьому заповнюються документи та які слід зробити проводки?

Для обліку саджанців (покупних і власного вирощування) Порядком № 1219 передбачено субрахунок 1517 «Сировина і матеріали». Тобто безпосередньо саджанці до моменту їх висаджування слід відображати у складі запасів. А от після висаджування відносимо (списуємо) їх вартість на капітальні вкладення у багаторічні насадження.

У свою чергу, багаторічні насадження слід обліковувати незалежно від вартості у складі ОЗ на субрахунку 1017 «Тварини та багаторічні насадження».

Адже саме цей субрахунок призначено для обліку довгострокових біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, та плодоносних рослин, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю.

Проте майте на увазі: молоді насадження слід обліковувати окремо від насаджень, які досягли повного розвитку (віку початку плодоношення, зімкнення крон). Для їх обліку слід відкрити окремі аналітичні рахунки в межах субрахунку 1017.

Що стосується документального оформлення операцій із закладання та вирощування багаторічних насаджень, то спеціального документа для цього законодавством не передбачено. Принаймні для бюджетних установ. З огляду на це, можна застосовувати Акт введення в експлуатацію основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом № 818. Або як варіант — можна самостійно розробити форму акта, який би повністю враховував специфіку зазначених операцій. При цьому доцільно взяти за основу форму Акта приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма № ДБАСГ-1).

Докладніше про облік багаторічних насаджень читайте у консультації «Зелені насадження вартістю до 6000 грн.: ОЗ чи МНМА» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 30)

4

На який рахунок краще зарахувати м’яч волейбольний вартістю 1615,00 грн.?

Вибір субрахунку для обліку такого об’єкта, як волейбольний м’яч, залежить насамперед від очікуваного строку його служби. Так, у додатку до Порядку № 994* наведено Перелік спортивного одягу, спортивного спеціального взуття, спортивного інвентарю індивідуального користування та встановлення строків їх використання. Відповідно до цього нормативного документа строк служби, зокрема, волейбольного м’яча становить 12 місяців. Зважаючи на це, доцільно зарахувати м’яч волейбольний до складу необоротних активів. Однак спеціальний, окремий субрахунок для обліку таких матеріальних цінностей не передбачено. Тому м’ячі та інший подібний спортивний інвентар вартістю не більше 6000 грн. (без ПДВ) доцільно обліковувати на субрахунку 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

* Норми Порядку № 994 стосуються передусім дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту, центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю тощо. Відповідно, для таких закладів характерним є висока інтенсивність використання спортивного інвентарю. У свою чергу, загальноосвітні заклади при встановленні строків експлуатації спортивного інвентарю можуть орієнтуватися на норми Порядку № 994, але обов’язково повинні враховувати фактичну інтенсивність його використання.

5

Підкажіть, будь ласка, на якому субрахунку слід обліковувати напівчоботи для робітників?

Для обліку білизни, постільних речей, одягу та взуття призначено субрахунок 1114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття». Проте відповідно до Порядку № 1219 цей субрахунок мають застосовувати бюджетні установи, які отримують такі матеріальні цінності для провадження своєї діяльності:

• по-перше, систематично;

• по-друге, у значному обсязі.

Решта ж установ повинні вести облік білизни, постільних речей, одягу та взуття у складі інших необоротних матеріальних активів. Тож, якщо йдеться про разове придбання взуття для працівників, а не систематичне отримання спецвзуття, тоді варто застосовувати субрахунок 1116 «Інші необоротні матеріальні активи»

6

Викрадено ОЗ, але винних осіб не знайдено. Які проводки слід скласти? Чи обов’язково відносити нестачу на позабалансовий рахунок 073?

Нестачу цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від їх псування списують з балансу з подальшим віднесенням на винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства. Якщо ж винуватці не відомі, нестачі зараховують на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством. Такий порядок обліку передбачено абз. 5 п. 4 розд. IV Положення № 879. Окрім того, аналогічну за змістом вимогу містить і абз. 2 п. 3 розд. VIIІ Методрекомендацій № 11.

Отже, вартість викрадених ОЗ до моменту встановлення винних осіб необхідно обліковувати на позабалансовому субрахунку 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів».

При цьому викрадені ОЗ підлягають списанню з балансу установи на загальних підставах. Порядок відображення на рахунках бухобліку операцій зі списання ОЗ визначено пп. 1.27 та 1.28 Типової кореспонденції.

Розібратися у питаннях оформлення крадіжки матеріальних цінностей і відображення цієї операції в бухобліку вам допоможе стаття «Повернення викраденого: оформляємо та відображаємо в обліку» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 15)

7

Чи потрібно збільшувати вартість будівлі при капітальному ремонті?

Витрати на утримання об’єкта ОЗ (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для його відновлення або підтримання майбутніх економічних вигід чи потенціалу корисності на первісно оціненому рівні*, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені. На це чітко вказує п. 2 розд. ІІІ НП(С)БО 121. До того ж аналогічні правила обліку витрат на ремонт ОЗ продиктовано і п. 4 розд. VI Методрекомендацій № 11. При цьому вид ремонту (капітальний чи поточний) та сума витрат значення не мають.

Отже, незалежно від виду ремонту, всі витрати на його здійснення відносимо на фактичні витрати відповідного звітного періоду. Запам’ятайте: такі витрати не збільшують первісну вартість об’єкта ремонту

* Характер та ознаки здійснюваних робіт визначає керівник установи. Саме він вирішує, чи спрямовані роботи на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) об’єкта ОЗ, чи вони здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані (п. 2 п. 4 розд. VI Методрекомендацій № 11).

8

Установа ремонтує раму автомобіля. Зокрема, буде проведено зварювання рами, яка має незначну тріщину. При цьому заміна рами не відбувається. Який це ремонт: капітальний чи поточний?

Ремонт автомобіля вважається капітальним, якщо він передбачає:

1) заміну кузова — для легкових автомобілів та автобусів (п. 3.6 Положення № 102);

2) заміну рами — для вантажних автомобілів (п. 3.6 Положення № 102);

3) одночасну заміну трьох і більше базових агрегатів* (п. 3.16 Положення № 102).

Всю решту ремонтних робіт слід класифікувати як поточний ремонт авто.

Отже, ремонт (зварювання) рами автомобіля без її заміни є поточним ремонтом відповідного транспортного засобу.

Детальну інформацію про класифікацію робіт з ремонту авто, їх документальне оформлення та відображення в обліку ви знайдете у консультації «Ремонт авто буває різний, а порядок обліку — єдиний» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 4)

* Перелік базових агрегатів наведено у додатку Г до Положення № 102.

9

Бюджетна установа придбала лічильник води за рахунок спецфонду вартістю 800 грн. Оплата послуг з установлення проводиться окремо за рахунок коштів загального фонду. Чи потрібно у такому разі збільшувати вартість лічильника на вартість послуг з його встановлення?

Так, потрібно обов’язково. Адже в п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121 чітко сказано, що первісна вартість об’єкта ОЗ формується як за рахунок витрат на придбання (суми, сплачені постачальнику), так і за рахунок витрат на його транспортування, установку, монтаж, налагодження тощо. Крім того, до первісної вартості необоротних активів включаються й інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням таких об’єктів до придатного для використання стану.

Таким чином, первісна вартість лічильника буде складатися з вартості його придбання та вартості послуг з монтажу і встановлення. При цьому не відіграє жодної ролі*, за рахунок яких коштів (якого фонду кошторису) було придбано лічильник та здійснено оплату зазначених послуг. Порядок відображення на рахунках бухобліку єдиний. Тобто суми, сплачені і постачальнику, і виконавцю монтажних робіт, слід включити до складу капітальних інвестицій (субрахунок 1312) із подальшим зарахуванням до складу необоротних активів (субрахунок 1113).

Найбільш повну інформацію про облік, повірку та списання різноманітних засобів вимірювальної техніки ви знайдете у статті «Установа має лічильник: як взяти на облік, здійснити повірку та списати» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 19)

* Законодавством не передбачено вимог щодо нарахування амортизації необоротних активів у розрізі джерел фінансування їх придбання (створення). Застосування субрахунку обліку витрат (8014, 8114) здійснюється залежно від напрямку використання відповідного об’єкта необоротних активів.

10

Отримали від благодійника підручники для поповнення бібліотечного фонду. Чи обов’язково при нарахуванні 50 % амортизації на такі активи застосовувати проводку Дт 5111 — Кт 7511? Адже у такому разі на кінець звітного кварталу виникне розбіжність між загальною сумою первісної вартості та розміром внесеного капіталу

Застосовувати зазначену кореспонденцію субрахунків, дійсно, потрібно. Так, щоразу при нарахуванні амортизації на безоплатно отримані необоротні активи зменшуємо сальдо рахунку 51 «Внесений капітал» із одночасним збільшенням (визнанням) доходу за субрахунком 7511 «Доходи за необмінними операціями». Таке правило продиктовано п. 1.17 Типової кореспонденції. Це пояснюється тим, що в подальшому установи не повинні витрачати бюджетні кошти на поновлення безоплатно одержаних необоротних активів.

Майте на увазі: жодних винятків для безоплатно отриманих бібліотечних фондів, МНМА чи інших необоротних активів не передбачено.

У результаті нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи, справді, виникає невідповідність між сальдо рахунків 10, 11, 12 та 51. Тобто загальна сума первісної вартості всіх необоротних активів перевищує розмір внесеного капіталу на суму амортизації, нарахованої на безоплатно одержані активи. Проте чинне законодавство не містить вимог щодо тотожності цих показників.

Увага! Порівнювати суму рядків 1000 «Основні засоби», 1010 «Інвестиційна нерухомість», 1020 «Нематеріальні активи» з показником рядка 1400 «Внесений капітал» форми № 1-дс «Баланс» не потрібно. Методрекомендаціями № 1170 порівнянність зазначених показників не передбачена.

На цьому наголосила і Держказначейська служба у своїх Методроз’ясненнях.

Разом з тим для зручності ви можете застосовувати окремий аналітичний рахунок в межах субрахунку 5111 для обліку внесеного капіталу безоплатно отриманих необоротних активів

Облік запасів

1

На якому рахунку слід обліковувати електронні дверні замки вартістю 5660,00 грн.?

Для обліку будівельних конструкцій і деталей (у тому числі металевих), збірних елементів та обладнання, яке потребує монтажу і призначене для використання у процесі будівельних робіт, Порядком № 1219 призначено субрахунок 1513 «Будівельні матеріали». Тому електронні замки, які є складовою частиною дверного блоку, слід обліковувати у складі запасів на субрахунку 1513.

Натомість облік електронних дверних замків як окремих об’єктів у складі необоротних активів є недоцільним та суперечливим з точки зору методології бухобліку.

Більше про порядок обліку електронних замків читайте у консультації «Електронний замок на двері: встановлюємо та обліковуємо» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 43)

2

Як обліковувати та списувати медалі, кубки, грамоти, придбані для проведення спортивних заходів (нагородження переможців)?

Для обліку активів, які придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, Порядком № 1219 призначено субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу». Саме на цьому субрахунку доцільно обліковувати кубки, медалі й грамоти, придбані для нагородження переможців спортивних заходів. Після їх вручення списуємо вартість таких активів на витрати звітного періоду (Дт 8013 — Кт 1815). Підставою для списання буде Акт списання (типова форма № З-2) з прикладеними до нього роздатковими відомостями.

А от перехідні призи, прапори, кубки, засновані різними установами та організаціями й отримані від них для нагородження команд-переможців, слід обліковувати на позабалансовому субрахунку 041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»

3

На який рахунок слід оприбуткувати автомобільні аптечки?

Автомобільні аптечки (з урахуванням всіх медичних засобів та перев’язувальних матеріалів, що входять до складу аптечки)* слід обліковувати на субрахунку 1512 «Медикаменти та перев’язувальні засоби». Причому цей субрахунок цілком можуть використовувати, як медичні заклади, так і будь-які інші установи. Адже Порядок № 1219 не містить жодних обмежень чи застережень щодо застосування цього субрахунку.

Суттєво: після передачі автоаптечки у використання водію не варто списувати її вартість на витрати звітного періоду.

Це пояснюється тим, що момент видачі аптечки в експлуатацію і фактичне використання медикаментів, перев’язувальних засобів не збігаються в часі. Ба більше, визначити, коли саме вони знадобляться, заздалегідь неможливо. До того ж деякі засоби з такої аптечки мають обмежений термін придатності й можуть бути списані ще до фактичного споживання.

З огляду на це, автомобільні аптечки слід продовжувати обліковувати у складі запасів на субрахунку 1512. При цьому треба періодично списувати фактично використані медикаменти та перев’язувальні засоби, а також ті, строк придатності яких добіг кінця. Тим самим ми будемо зменшувати вартість автоаптечки, а після її поповнення новими ліками — збільшувати її вартість на відповідну суму

* Установи можуть купувати як готові автомобільні медичні аптечки, так і комплектувати їх самостійно. Основною вимогою є наявність медичних засобів, їх пакування та позначення відповідно до вимог ДСТУ 3961-2000 «Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги». На цьому наголосила Нацполіція у своєму листі від 11.01.2016 р. № 71/20/10/04-2016.

4

Придбали літні шини і диски до них. Шини будуть обліковуватися на субрахунку 1515 (окремо в експлуатації, зимові та запасні). Як бути із дисками?

Автомобільні диски, як і автошини, слід обліковувати у складі запасів на субрахунку 1515 «Запасні частини». Підхід до їх обліку також дуже подібний. Тобто слід теж розмежовувати диски в обороті та запасні.

Якщо автодиски придбали для заміни пошкоджених основних «рідних» дисків (тих, з якими було придбано авто), то їх установлення можна розглядати як поточний ремонт авто. У такому разі вартість дисків відносимо на витрати звітного періоду. Підставою для цього буде Акт списання (типова форма № З-2).

Також можна продовжити обліковувати встановлені на авто диски у складі запасів (на субрахунку 1515) аж до моменту їх повного зношення. У цьому випадку доцільно застосовувати окремий аналітичний рахунок в межах субрахунку 1515 для обліку автодисків у використанні.

Таким чином, існує два варіанти обліку дисків, придбаних і використаних для заміни зіпсованих, зношених. Обидва з них є цілком правильними. Проте другий варіант, безперечно, значно безпечніший з точки зору контролю за рухом автодисків.

Якщо ж диски придбали, але на авто не встановили і залишили на складі (в гаражі) як запасні, тоді продовжуйте їх обліковувати у складі запасів на субрахунку 1515. Звісно, у цьому випадку для обліку запасних дисків необхідно виділити окремий аналітичний рахунок в межах зазначеного субрахунку. Такі диски слід обліковувати до моменту їх виходу з ладу (вибуття в інший спосіб).(ср. )

Головною відмінністю обліку автодисків від обліку шин є відсутність потреби у веденні картки обліку пробігу. Адже норми експлуатації автодисків на законодавчому рівні не встановлено.

Однак вести книгу (картки) оперативного обліку дисків у розрізі їх видів (нові на складі, видані в експлуатацію, в запасі тощо) та місць зберігання, експлуатації все ж таки варто.

Якщо вас зацікавила тема обліку автошин, тоді читайте статтю «Обліковуємо «взуття для залізного коня» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 1-2)

5

Чи потрібно затверджувати наказ на норми витрати пального?

Так, потрібно обов’язково. І це чітко прописано у Нормах № 43. Зокрема, відповідно до прим. 4 п. 1.3 розд. 1 Норм № 43 право встановлення конкретних величин норм витрат палива на виконання транспортної роботи у регламентованих межах закріплено саме за керівником установи. У свою чергу, порядок встановлення та використання норм витрат палива затверджується наказом (розпорядженням) по установі.

Нагадаємо: базові лінійні норми витрати пального для більшості автомобілів вітчизняного та імпортного виробництва визначено Нормами № 43. Ці норми наведено у розрізі моделей (модифікацій) автомобілів у алфавітному порядку (за українським та латинським алфавітом) у таблицях додатків А і Б до Норм № 43. Якщо ж ви маєте справу з новими моделями (модифікаціями) авто або автівками оригінальної конструкції, які не увійшли до згаданого документа, тоді доведеться звернутися до ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Також не забувайте і про можливість застосування коефіцієнтів коригування норм витрат палива. Вони дають змогу врахувати дорожні, кліматичні та інші експлуатаційні фактори, які впливають на фактичні витрати ПММ. І знову ж таки, розмір коефіцієнтів у регламентованих межах та терміни їх дії встановлює безпосередньо керівник установи. А для їх затвердження необхідно оформити внутрішній розпорядчий документ — наказ (розпорядження) по установі (п.п. 3.5.8 Норм № 43).

Докладніше про застосування коригуючих коефіцієнтів та визначення норм витрати ПММ у зимовий період читайте у статті «Зимові» норми витрати ПММ: розраховуємо і застосовуємо» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 42)

Застосування КЕКВ

1

За яким КЕКВ оплатити встановлення пожежної сигналізації (вартість — 400 тис. грн.): 2240 чи 3132?

Тут можливі два варіанти обліку операції з установлення пожежної сигналізації. Відповідно, можливі кілька варіантів планування та здійснення витрат на її установлення.

А конкретно, пожежну сигналізацію можна розглядати як окремий об’єкт ОЗ (із зарахуванням на субрахунок 1014). У цьому випадку витрати на створення зазначеного об’єкта плануємо і проводимо за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (п.п. 3.1.1 Інструкції № 333). Причому якщо ви замовили пожежну сигналізацію «під ключ», тоді всі витрати на її установлення (вартість обладнання, витрати на доставку, монтаж, налагодження тощо) слід здійснювати за КЕКВ 3110. Якщо ж обладнання придбали окремо, а його установлення замовили окремо (в іншого підрядника), тоді такі послуги оплачуємо за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». На це вказує абз. 5 п. 1 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333.

Водночас можливий і другий варіант обліку пожежної сигналізації — як поліпшення будівлі (всі витрати відносимо на збільшення первісної вартості будівлі за субрахунком 1013). При цьому витрати на установлення пожежної сигналізації необхідно здійснювати за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (п. 8 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333). Саме за цим КЕКВ слід планувати видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання обладнання, а також на оплату робіт з установлення охоронної сигналізації

2

За яким кодом можна придбати вікна металопластикові для заміни дерев’яних, якщо їх ціна перевищує 8000 грн.?

Для вирішення питання щодо застосування КЕКВ вартість металопластикових конструкцій значення не має. У цьому випадку ключову роль відіграє класифікація робіт із заміни вікон.

Так, наприклад, ремонт та заміну окремих віконних блоків, а також окремих віконних коробок та підвіконь, можна розглядати як поточний ремонт будівлі. Це випливає з норм пп. 1.2.8.1 та 1.2.8.5 Переліку № 150.

Натомість заміна віконних рам, підвіконних дощок з установленням нових приладів і склінням, а також заміна новими віконних коробок, рам та косяків, вважається капітальним ремонтом будівлі. Про це свідчать пп. 2.8.1 і 2.8.2 Переліку № 150.

У будь-якому разі питання класифікації ремонтних робіт знаходяться поза компетенцією бухгалтера. Рішення з цього приводу приймає керівник установи за погодженням з фахівцями будівельної галузі (у разі потреби).

Отже, якщо йдеться про капремонт будівлі (наприклад, заплановано заміну всіх вікон), тоді витрати слід планувати за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». Майте на увазі: за цим кодом слід проводити абсолютно всі видатки, пов’язані з установленням нових вікон (пп. 4-6 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333). Це стосується і витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації, і витрат на придбання металопластикових конструкцій, і оплати монтажних робіт.

Якщо ж прийнято рішення про заміну окремих вікон і такі роботи віднесено до поточного ремонту будівлі, тоді можливі варіанти. Так, вікна, замовлені разом з установкою, оплачуємо одним платежем за КЕКВ 2240 (п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333). А от у разі замовлення вікон окремо оплату постачальнику слід здійснювати за КЕКВ 2210 (п. 5 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333). До речі, у цьому випадку металопластикові конструкції є будівельними матеріалами і підлягають оприбуткуванню до складу запасів (на субрахунок 1513). Далі після установлення вікон їх вартість списуємо на витрати відповідного звітного періоду.

І знову ж таки, якщо придбані вікна будуть установлені не власними силами, то для оплати послуг сторонньої організації слід застосовувати КЕКВ 2240

3

За яким КЕКВ здійснювати придбання запчастини до автомобіля вартістю понад 6000 грн.: 2210 чи 3110?

За загальним правилом запасні частини, вузли та деталі для ремонту транспортних засобів незалежно від вартості обліковуються у складі запасів на субрахунку 1515. Запчастини не є об’єктами необоротних активів. Адже вони можуть виконувати свої функції (використовуватися за призначенням) лише у складі відповідного об’єкта ОЗ — транспортного засобу.

Отже, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для оплати придбаних запчастин не застосовується у жодному разі. При цьому немає значення, для якого ремонту (капітального чи поточного) було придбано запчастини.

Видатки на придбання запчастин для поточного ремонту службового авто слід здійснювати за КЕКВ 2210 (п. 16 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333). Передусім це стосується ремонту транспортних засобів власними силами установи. Якщо ж авто ремонтує стороння організація і вартість запчастин включено до загальної вартості ремонту, тоді оплату проводимо за КЕКВ 2240 (п. 8 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333).

На противагу цьому видатки на капремонт авто (у тому числі й придбання запчастин) необхідно планувати і здійснювати за КЕКВ 3132 (п. 2 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333).

Якщо ви маєте намір найближчим часом відремонтувати службову автівку, тоді вам також стане у пригоді стаття «Ремонт авто буває різний, а порядок обліку — єдиний» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 4)

4

За яким КЕКВ слід придбавати ліцензійну ОС Windows: 2210 чи 2240?

Придбання (постачання) програмного забезпечення (ліцензії на право користування програмним забезпеченням), майнові права на яке не передаються користувачу, необхідно планувати і проводити за КЕКВ 2240. Про це чітко і конкретно сказано в абз. 6 п. 12 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333. Тоді як оплату за користування (придбання на правах користування) програмних продуктів законодавством не передбачено.

Також нагадаємо, що програмне забезпечення, щодо якого майнові права залишаються у розробника (постачальника), слід обліковувати поза балансом. Зокрема, для обліку таких об’єктів доцільно застосовувати позабалансовий субрахунок 013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів». Оцінку таких активів проводять виходячи із розміру винагороди, встановленої в договорі.

А от до складу нематеріальних активів слід зараховувати лише програмні продукти, щодо яких установа одержала всі права на володіння, користування та розпорядження та після їх (прав) відчуження від колишніх власників. На цьому наголосив і Мінфін у своєму листі від 28.04.2017 р. № 35220-07-27/11842 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 9)

5

За яким КЕКВ можна оплатити підвищення кваліфікації тренерів?

Порядок підвищення кваліфікації державних, головних та старших тренерів штатних команд національних збірних команд України, тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту визначено Положенням № 3520. Фінансування підвищення кваліфікації тренерів відповідно до п. 6 цього Положення здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Суттєво, що після закінчення курсів підвищення кваліфікації або навчання слухачам видається відповідний документ встановленого зразка (абз. 3 п. 13 Положення № 3520).

З огляду на це, оплату підвищення кваліфікації тренерів слід планувати і здійснювати за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». Такий порядок передбачено п. 9 п.п. 2.2.8.2 Інструкції № 333.

Якщо ж за результатами підвищення кваліфікації тренери не отримують посвідчення (сертифіката) установленого зразка, тоді слід застосовувати інший КЕКВ. Зокрема, оплату участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях слід проводити за КЕКВ 2240. Цього вимагає п. 18 п.п. 2.2.4 Інструкції.

Отже, вирішальне значення для вибору КЕКВ має наявність документального підтвердження набуття тренерами відповідних професійних навичок

Нормативні документи та скорочення

Порядок № 1314 Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.

НП(С)БО 121 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Методрекомендації № 11Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Порядок № 1219 — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Наказ № 818наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Порядок № 994Порядок забезпечення вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування та встановлення строків їх використання, затверджений наказом Мінмолодьспорту від 08.04.2015 р. № 994.

Положення № 102Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102.

Типова кореспонденціяТипова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Методрекомендації № 1170 Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 1170.

Методроз’яснення — Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді Держказначейської служби від 18.02.2018 р.

Положення № 879Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Норми № 43Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Мінтрансу від 10.02.98 р. № 43.

Інструкція № 333Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Перелік № 150Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 10.08.2004 р. № 150.

Положення № 3520Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, затверджене наказом Мінмолодьспорту від 13.09.2016 р. № 3520.

ОЗ — основні засоби.

МНМА — малоцінні необоротні матеріальні активи.

КЕКВ — код економічної класифікації видатків.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі