Акумуляторні батареї: правила експлуатації та облік

В обраному У обране
Друк
Біляєва Олена, податковий експерт
Бухгалтерський тиждень Грудень, 2016/№ 49
Чи міг припустити німецький інженер Карл Фрідріх Бенц, який представив публіці у 1886 році перший автомобіль, що на початку XXI століття у світі щорічно вироблятимуть і купуватимуть близько 90 млн нових авто? Тільки у нашій країні на сьогодні налічується трохи більше 200 автомобілів у розрахунку на кожну 1000 жителів. Їх власниками є як громадяни, так і юридичні особи. Зрозуміло, порядок утримання автомобіля на підприємстві має свої особливості. Причому часто доводиться зважати на законодавчі обмеження. У цій статті ми поговоримо про встановлені норми експлуатації акумуляторних батарей, а також про те, як відобразити витрати на заміну акумуляторів у бухгалтерському та податковому обліку.

Правила експлуатації АБ

Правила експлуатації та строки служби АБ регламентовані Нормами № 489. Строк служби АБ передусім залежить від пробігу автомобіля в період експлуатації такої АБ.

Ці Норми зобов’язані застосовувати всі підприємства, які експлуатують КТЗ загального призначення й спеціальні машини, виконані на колісних шасі, зокрема з використанням АБ у складі силових установок спеціального устатковання.

Норми № 489 не поширюються на:

• акумулятори КТЗ спеціального призначення, які експлуатують підрозділи МВС, Міноборони, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, СБУ, Управління держохорони, Державної спецслужби транспорту, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації;

• АБ гоночних і спортивних КТЗ;

• КТЗ, які виготовлені понад 30 років тому і мають колекційну цінність;

• АБ, що використовують з порушенням вимог правил їх експлуатації, положень експлуатаційної документації виробників транспортних засобів і АБ, а також обов’язкових стандартів, технічних регламентів, кодексів усталеної практики (зводів правил) та інших нормативних документів.

Як правило, підприємство від початку припускає, що після встановлення на автомобіль АБ повинна відробити свій ресурс.

Ресурс АБ — це сумарний наробіток АБ від дати початку експлуатації або від дати її поновлення після ремонту до моменту досягнення граничного стану. Ресурс АБ включає час використання КТЗ за призначенням з цими АБ, виконання робіт з техобслуговування й ремонту КТЗ, а також час зберігання АБ під час перерви у використанні КТЗ (розд. 2 Норм № 489).

Базові значення середнього ресурсу АБ наведені з орієнтиром на календарні місяці в додатках до Норм № 489. Вони можуть бути відкориговані за правилами, описаними у розд. 6 Норм № 489, у ситуаціях, коли умови експлуатації КТЗ відрізняються від нормальних.

Важливо! У разі якщо виробник установлює в експлуатаційній документації або в договорі купівлі-продажу гарантійний ресурс АБ чи норми середнього ресурсу вищі, ніж визначено Нормами № 489, слід керуватися нормами виробника АБ (п. 3.9 Норм № 489).

Іноді для підприємств розробляють і встановлюють тимчасові експлуатаційні норми середнього ресурсу. Це відбувається, зокрема, якщо (п. 3.6 Норм № 489):

• КТЗ застосовують в особливих умовах експлуатації, відмінних від нормальних;

• середній місячний пробіг КТЗ перевищує зазначений в експлуатаційних нормах середнього ресурсу АБ;

• АБ живлять споживачів, які не передбачені виробником КТЗ.

Тимчасові норми середнього ресурсу АБ розробляє держпідприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (ДержавтотрансНДІпроект)* на договірних засадах із замовником (п. 5.3 Норм № 489).

* ДП «ДержавтотрансНДІпроект» розташоване за адресою: пр. Перемоги, 57, Київ-113, Україна, 03113. Телефони: (38044) 456-30-30, 201-08-10. Факс: (38044) 455-67-91. E-mail: info@insat.org.ua.

Тимчасові норми середнього ресурсу акумуляторів спершу встановлюються на строк до 48 місяців. Потім цей строк може бути безоплатно продовжений у разі підтвердження його відповідності фактичним ресурсам АБ, якщо немає необхідності в додаткових дослідженнях середнього ресурсу АБ.

Тимчасові норми середнього ресурсу АБ уводять у дію наказом керівника підприємства на визначений розробником термін і застосовують лише для цього підприємства (п. 5.7 Норм № 489).

Зверніть увагу! Досягнення наробітку середнього ресурсу АБ, встановленого Нормами № 489, — обов’язкова, але недостатня умова для списання АБ. Згідно з пп. 3.12 і 3.13 цих Норм АБ можна списати з балансу, якщо:

• батарея досягла граничного стану, коли подальша її експлуатація неприпустима чи недоцільна унаслідок зменшення ємності нижче 40 % від номінальної або відновлення її справності неможливе чи недоцільне;

• виявлено виробничі чи експлуатаційні дефекти акумулятора, який не підлягає ремонту або ремонт якого економічно недоцільний. У цьому випадку АБ списують на підставі акта незалежно від відповідності фактичного ресурсу встановленим нормам.

Документальне оформлення

Надходження АБ на підприємство, як правило, супроводжується видатковою накладною від постачальника. Часто на практиці підприємство-покупець оформляє ще прибуткову накладну або прибутковий ордер. Реквізити прибуткового ордера типової форми № М-4, затвердженої наказом Мінстату від 21.06.93 р. № 193, дозволяють врахувати усі характеристики придбаного товару.

Облік АБ ведуть за типами та марками автомобілів, місцями їх зберігання та технічним станом: нові, відремонтовані, що потребують ремонту.

Акумулятору, який надійшов на склад, присвоюють інвентарний номер, під яким на нього заводиться картка обліку наробітку та відстежування обігу АБ, форму якої наведено в додатку 12 до Правил № 795.

Видачу АБ для встановлення на автомобіль проводять тільки в обмін на зняту батарею або за наявності акта, що підтверджує непридатність до подальшої експлуатації знятої батареї.

Наказом керівника на підприємстві створюється комісія, яка уповноважена визначати фактичний технічний стан АБ і приймати рішення стосовно подальшого експлуатування АБ: ремонт, оформлення претензій до продавця (виробника, виконавця робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту АБ чи КТЗ), списання, передання на утилізацію тощо. Саме на підставі висновку цієї комісії АБ, яка вичерпала встановлений ресурс, списують з балансу.

Рішення комісії з наведенням причин зняття АБ з експлуатації записують до картки обліку, яка і виконує роль акта її списання (п. 8.4 Правил № 795).

В аналогічному порядку списують АБ, які досягли граничного стану і не придатні для виконання функцій за призначенням, але не вичерпали встановлений ресурс. При цьому визначення граничного стану АБ забезпечують перевіркою ємності повністю зарядженої АБ. Послідовність дій з визначення граничного стану акумулятора наведено в додатку 13 до Правил № 795.

Важливо! Відпрацьовані АБ разом з іншими подібними відходами від функціонування автотранспорту, які утворюються на будь-якому підприємстві (масло, маслофільтри тощо), відносяться до категорії небезпечних відходів. Збирають і перевозять такі відходи до місць їх утилізації (видалення) спеціалізовані підприємства, що мають відповідні ліцензії, дозволи органів Мінекоресурсів та спецтранспорт.

Бухгалтерський облік

На підприємство АБ можуть потрапити двома шляхами: або у складі транспортного засобу, або придбаними окремо, зокрема для заміни акумуляторів, що вичерпали свій ресурс чи стали непридатними.

У першому випадку надходження авто разом з акумулятором супроводжується актом приймання-передачі, в якому вартість і характеристики АБ окремо не виділені. Вартість такої АБ відображається у складі первісної вартості автомобіля на субрахунку 105 «Транспортні засоби» та амортизується у звичайному порядку в процесі експлуатації автомобіля.

У другому випадку, коли АБ отримуються окремо, у бухобліку їх вартість включають до складу запасів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та обліковують на субрахунку 207 «Запасні частини».

Заміна АБ не належить до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення транспортних засобів. Це встановлено п. 3.19 Положення № 102.

Крім того, операції із заміни акумуляторів не включені до переліку операцій, що належать до технічного обслуговування, — їх немає в додатках А, Б і В до Положення № 102.

Не є АБ і базовими агрегатами. Тому їх заміна не може вважатися ремонтом (поліпшенням) транспортних засобів. А отже, це витрати на підтримання автомобіля в робочому стані.

На практиці склалися два варіанти обліку АБ, переданих в експлуатацію.

Варіант 1. При встановленні АБ на автомобіль її вартість одразу списують на витрати записом: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 207. Надалі ведуть тільки аналітичний облік АБ за місцями експлуатації та матеріально відповідальними особами.

Варіант 2. Вартість АБ потрапляє до витрат тільки у момент її фактичного списання у зв’язку з неможливістю подальшої експлуатації.

За такого варіанта для обліку акумуляторів відкривають субрахунки до субрахунку 207 «Запасні частини». Наприклад, до субрахунку 2072 «Акумуляторні батареї» можуть бути відкриті субрахунки:

• 20721 «Акумуляторні батареї на складі»;

• 20722 «Акумуляторні батареї в експлуатації»;

• 20723 «Акумуляторні батареї в ремонті».

У цьому випадку встановлення АБ на автомобіль показують записом: Дт 20722 — Кт 20721. І лише у момент її фактичного списання з балансу роблять проводку: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20722.

Зважаючи на той факт, що зараз бухоблік відіграє вирішальну роль для обліку з податку на прибуток, цей варіант нам видається більш безпечним.

Який варіант обліку обрати, кожен платник вирішує сам. При цьому бажано обумовити його в наказі про облікову політику.

Податок на прибуток

Високодохідники та малодохідники, що добровільно коригують бухгалтерський фінрезультат на різниці з розд. III ПКУ, повинні звертати увагу на використання в госпдіяльності автомобіля, у складі якого експлуатується АБ. Вартість АБ, оприбуткованої на субрахунок 105 у складі автомобіля невиробничого призначення, не підлягає амортизації в податковому обліку. Тому на суму амортизації невиробничого авто потрібно буде збільшити фінрезультат до оподаткування.

Що стосується витрат, пов’язаних з використанням (заміною) АБ, придбаних окремо від автомобіля, то у бухобліку вони є витратами звітного періоду. Усі платники податку на прибуток (високо- та малодохідні) обліковують такі витрати так само, як і в бухобліку, причому незалежно від того, чи використовується автомобіль у госпдіяльності підприємства.

Якихось коригувань фінрезультату у разі списання АБ, що не виробили свого ресурсу, ПКУ не передбачає.

ПДВ

Із цим податком теж усе стандартно. При купівлі АБ підприємство відображає податковий кредит (за наявності зареєстрованої податкової накладної).

У разі списання акумулятора унаслідок пошкодження, що виключає ремонт (відновлення), раніше строку, встановленого Нормами № 489, може виникнути питання про нарахування «компенсуючих» ПДВ-зобов’язань за п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

На наш погляд, підстав для нарахування податкових зобов’язань немає, якщо автомобіль, у складі якого експлуатувалася АБ, використовувався в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства.

А от при негосподарському (необ’єктному, пільговому) використанні автомобіля, у складі якого експлуатується АБ, нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ доведеться ( п. 198.5 ПКУ).

На завершення розглянемо на умовному числовому прикладі, як відобразити в обліку оприбуткування нової та заміну непридатної АБ, а також її утилізацію спеціалізованою організацією.

Приклад. Підприємство для заміни на вантажному автомобілі акумулятора з терміном експлуатації, що минув, придбало нову АБ за ціною 1869,00 грн. (у тому числі ПДВ — 311,50 грн.). Зняту з автомобіля батарею, не придатну для подальшого використання, передано на склад і потім утилізовано спеціалізованим підприємством. Вартість непридатного акумулятора — 950,00 грн. Вартість послуг з його утилізації — 120,00 грн. (у тому числі ПДВ — 20,00 грн.).

В обліку ці операції відображають таким чином.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Придбано нову АБ

20721

631

1557,50

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641/ПДВ

631

311,50

3. Перераховано оплату за АБ

631

311

1869,00

4. Передано в експлуатацію нову АБ для заміни непридатної

20722

20721

1557,50

5. Списано непридатну АБ

93

20722

950,00

6. Перераховано оплату спеціалізованому підприємству за послуги з утилізації

371

311

120,00

7. Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої податкової накладної)

641/ПДВ

644/2

20,00

8. Підписано акт наданих послуг

93

631

100,00

9. Списано податковий кредит з ПДВ

644/2

631

20,00

10. Здійснено залік заборгованостей

631

371

120,00

Корисні поради щодо обліку автомобільної діяльності ви знайдете в наших статтях: «Витрата ПММ: нормуємо та обліковуємо правильно» // «БТ», 2016, № 48, с. 15, «Норми витрати ПММ: розраховуємо правильно» // «БТ», 2016, № 48, с. 19, «Готуємо автомобіль до зими: облікові тонкощі» // «БТ», 2016, № 42-43, с. 12, «Продаж автомобіля: «підводні камені» для єдиноподатників» // «БТ», 2016, № 38, с. 19, «Заправляєте транспорт підрядника: як уникнути паливного акцизу» // «БТ», 2016, № 25, с. 37, «Транспортні послуги» // «БТ», 2016, № 21, с. 37, «ПММ на підприємстві» // «БТ», 2016, № 17, с. 40.

Висновки

  • Строки служби АБ регламентовані Нормами № 489 та залежать від інтенсивності експлуатації автомобіля.
  • Якщо виробник в експлуатаційній документації чи у договорі купівлі-продажу встановив гарантійний ресурс АБ або норми середнього ресурсу вищі, ніж визначені Нормами № 489, то керуються нормами виробника.
  • АБ списують з балансу, якщо вона досягла граничного стану або в ній виявлено дефекти, що унеможливлюють ремонт (відновлення) АБ.
  • Операції із заміни АБ розглядають як підтримання автомобіля в робочому стані.
  • Для податковоприбуткового обліку безпечніше списувати АБ з балансу після того, як вона стала не придатною для експлуатації.
  • Якщо автомобіль, у складі якого експлуатується АБ, використовується в негосподарських (необ’єктних, пільгових) операціях, потрібно нарахувати «компенсуючі» ПДВ-зобов’язання.

Документи та скорочення статті

Норми № 489 — Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Мінтрансзв’язку від 20.05.06 р. № 489.

Правила № 795 — Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Мінтрансзв’язку від 02.07.08 р. № 795.

Положення № 102 — Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102.

АБ — акумуляторні свинцеві стартерні батареї.

КТЗ — колісні транспортні засоби.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити