Теми статей
Обрати теми

Є «послуги», а є — «послуги» (визначення послуг у ПКУ)

Павленко Олексій, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2016/№ 104
Друк
Зауважимо, що визначення терміна «послуги» в різних сферах різняться. Послуги за ЗЕД-законодавством — це одне (див. статтю на с. 10), у цивільно-правовому сенсі — друге (див. статтю на с. 3), а в податковому — третє. Для того щоб наочніше розбиратися з нюансами податкового обліку послуг у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД), нам необхідно визначитися «за поняттями» саме в податкової сфері. Тому давайте розберемося, що являє собою термін «послуги» для цілей застосування різних положень ПКУ і як це може впливати на оподаткування операцій з послугами, у тому числі у сфері ЗЕД.

Термінологія ПКУ — леді вельми своєрідна та багатолика. І на додачу піддавалась за час «експлуатації» норм ПКУ неабиякій кількості «пластичних операцій». Тож тепер уже й не завжди розумієш, «відкіль» і «пощо» в деяких термінів Кодексу ноги ростуть. Та все ж давайте разом розбиратися.

Як ви зрозуміли, нас сьогодні цікавить тільки те в ПКУ, що пов’язане з «послугами» (і з нерезидентами).

Два джерела, дві складові частини...

«Послуги» ПКУ згадуються часто, але в світлі цієї теми і у «призмі» ПКУ-термінів найбільший інтерес для нас, зрозуміло, становлять два ось ці визначення:

— «постачання послуг» ( п.п. 14.1.185)

і

— «продаж результатів робіт (послуг)» ( п.п. 14.1.203).

Звичайно, більшість наших читачів давно вже в курсі, що перший із цих термінів — із ПДВшним «присмаком», а другий, швидше, з «прибутковим».

І хоча в самих дефініціях це зараз уже чітко не прописано, проте терміном «постачання» здебільшого оперують норми ПДВшного розділу V ПКУ. Нові норми розд. III «Податок на прибуток» ПКУ оперують терміном «реалізація... послуг», але оскільки такого самого терміна ПКУ не містить*, то орієнтуємося по-старому на зазначений термін «продаж... послуг» (з п.п. 14.1.203 ПКУ). Зауважимо, що у сфері податку на прибуток, де велику роль грають підсумкові бухоблікові показники, термін «послуги» має значення перш за все для податку на репатріацію і контрольованих операцій зі ст. 39 ПКУ.

* Є тільки термін «реалізація підакцизних товарів» — призначений лише для розд. VІ ПКУ.

Тому, виходячи з цих термінів, і далі орієнтуватимемося в питаннях, які із ЗЕД-операцій слід вважати «послугами» для цілей оподаткування їх ПДВ, а які — для цілей оподаткування податком на прибуток. А це в деяких ситуаціях може суттєво вплинути на податкові результати від таких операцій.

«Послуги» — для ПДВ

Термін «постачання послуг» виглядає всеосяжно. Оскільки первісно постачання послуг визначене як

будь-яка операція, що не є постачанням товарів

Тобто, якщо має місце постачання чогось, що не є товаром, то, значить, це — послуги! Визначення терміна «товари», нагадаємо, наведено в п.п. 14.1.244 ПКУ. Тому якщо ваші госпоперації не є постачанням товарів (тобто матеріальних або нематеріальних активів), то вони мають великий шанс бути класифіковані як «постачання послуг» і оподаткованими ПДВ саме «під цим соусом». Адже постачання товарів від постачання послуг відрізняється не тільки визначенням місця цього самого постачання, а також і особливостями оподаткування**, митного (не)оформлення і валютного (не)контролю ☺.

** Особливо коли йдеться про послуги нерезидента з місцем їх постачання, визначеним на території України...

Утім, тут не треба доходити до фанатизму. Наприклад, видача зарплати — явно не постачання товарів, але постачанням послуг вона не стає.

Принагідно зазначимо, що законодавці провели серйозну лібералізацію у сфері ЗЕД-послуг. Ми маємо на увазі Закон № 1724 (ср. ). Цим Законом, зокрема, з послуг, що «експортуються», з 03.01.2017 р. взагалі буде знято валютний контроль (виняток — тільки для транспортних і страхових послуг). Детальніше про цей норматив читайте в «Податки та бухгалтерський облік» № 99, на с. 4.

У зв’язку з цим повторимо, імовірно, уже всім відому аксіому: для цілей оподаткування ПДВ будь-які роботи — це теж «послуги»!

У дефініції «постачання послуг» (у п.п. 14.1.185 ПКУ) спеціально застережено, що постачанням послуг вважаються й операції з передачі права на об’єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються у процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Тобто до послуг ця норма ПКУ відносить і лізинг (оренду) будь-яких товарів, уключаючи «оренду» нематеріальних активів, тобто договорів з передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності чи надання інших майнових прав щодо таких об’єктів. Частина з таких договорів передбачає виплату роялті (визначення цього терміна див. у п.п. 14.1.225 ПКУ). Класифікація виплат за певні види зазначених послуг саме як роялті має важливе значення, оскільки роялті не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно з п.п. 196.1.6 ПКУ.

На відміну від норм ЦКУ, термін «постачання послуг» та інші норми ПКУ однозначно відносять орендні операції до послуг.

Крім цього, у (й без того неосяжному) визначенні постачання послуг законодавці також спеціально окремо позначили ще низку операцій (під літерами «а» — «д» у п.п. 14.1.185 ПКУ). Серед яких, наприклад, зазначено й постачання послуг іншій особі на безоплатній основі, послуги, що надаються для спільної діяльності і як внесок у спільну діяльність, послуги з розміщення знака торгової марки або самого товару у фільмах, телепрограмах та інших візуальних «дійствах».

У зв’язку з таким широким визначенням постачання послуг фіскали

ідентифікують як постачання послуг низку таких операцій і платежів, які роботами-послугами в загальноприйнятому розумінні цих термінів і не назвеш

Яскравий тому приклад — усілякі «бонуси» та інші заохочувальні платежі в торгівлі. Такі платежі неодноразово тлумачилися фіскалами не як позареалізаційні, а як плата за постачання послуг, зрозуміло — з метою обкладення цих платежів ПДВ. Ми ж весь час закликали читачів не підставлятися і оформляти такі платежі саме як знижки до вартості товарів або послуг чи як дарунок (не прив’язаний до жодних умов!), щоб у фіскалів не виникало спокуси трактувати такі перерахування саме як оплату за деякі віртуальні послуги (які вони, як правило, обзивають маркетинговими або ще якимись). Про ці проблеми читайте, наприклад, в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 62, с. 34; № 66, с. 20, а також — у № 95, с. 6 (коментар до листа ДФСУ від 28.10.2016 р. № 23381/6/99-99-15-02-02-15).

Загалом, майте на увазі, що певні позареалізаційні перерахування невгамовною фантазією фіскалів цілком можуть бути перетворені на оплату за «послуги» з метою «підведення їх під...» ПДВ.

Для нашої теми ЗЕД-послуг дослідження дефініції з п.п. 14.1.185 ПКУ має особливо важливе значення, оскільки послуги нерезидентів з місцем постачання на території України, як ми зазначили, є окремим об’єктом оподаткування ПДВ, який фактично виникає в особи — отримувача таких послуг (як правило, який є резидентом).

«Послуги» для цілей податку на прибуток

Для цілей податку на прибуток законодавець однозначно відділяє роботи від послуг. Це прямо підтверджується зазначеною вище дефініцією «продаж результатів робіт (послуг)», наведеною в п.п. 14.1.203 ПКУ.

Cхоже, законодавець вважає термін «продаж» еквівалентним терміну «реалізація». Принаймні для цілей застосування цього терміна в межах розд. III ПКУ. Це, на наш погляд, підтверджує подібний термін «продаж (реалізація) товарів» у п.п. 14.1.202 ПКУ, що стоїть поруч. Тому вважаємо, що «продажний» термін з п.п. 14.1.203 ПКУ цілком застосовний щодо певних норм розд. ІІІ ПКУ, у тому числі і для кваліфікації операцій з продажу/придбання послуг нерезидентам/у нерезидентів, тобто у сфері ЗЕД.

Ідентифікація операцій саме як надання послуг має важливе значення, зокрема, для застосування норм, що регулюють оподаткування доходів нерезидентів ( п. 141.4 ПКУ), у тому числі й «податком на репатріацію»***.

*** Так досі в народі іменують податок на прибуток, що утримується з певних видів платежів, належних нерезидентам.

Адже згідно з п.п. «й» п.п. 141.1.4 ПКУ не підлягають оподаткуванню доходи нерезидентів у вигляді виручки чи інших видів компенсації наданих послуг (вартості товарів, виконаних робіт), наданих (виконаних, переданих) резиденту від нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг з міжнародного зв’язку або міжнародного інформаційного забезпечення.

На відміну від ПДВшної сфери, «прибутковий» термін «послуги» — набагато вужчий і, як випливає навіть із самої його назви, не включає роботи.

На підставі згаданого визначення робимо висновок, що до послуг віднесено операції господарського, цивільно-правового характеру з надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, які не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів послуг.

Продаж результатів послуг включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренда), продажу, передачі права відповідно до авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передання об’єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної, у тому числі промислової, власності.

img 1

Як бачимо, дефініції «постачання/продажу послуг» для цілей цих двох податків суттєво відрізняються. Майте це на увазі і не плутайте ці терміни при оподаткуванні операцій з постачання/продажу-реалізації послуг як нерезидентам, так і нерезидентами. Ну і (звісно) — у всіх інших ситуаціях.☺

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі