Фонд додаткової заробітної плати

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2016/№ 52

Пункт Інструкції № 5

Вид виплати

Розрахунок середньої зарплати за:

Індексація

Компенсація

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ВЗ

ЄСВ

Порядком № 1266

Порядком № 100

лікарняні, декретні

відпускні

відрядження, вихідна допомога тощо

Фонд додаткової заробітної плати ( п. 2.2 Інструкції № 5)

2.2.1

Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

— суміщення професій (посад)

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— інтенсивність праці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— роботу в нічний час

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— керівництво бригадою

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— високу професійну майстерність

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— класність водіям (машиністам) транспортних засобів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— виконання особливо важливої роботи на певний термін

+

+/-2

+/-2

+1

+

+

(101)

+

+

+

— знання та використання в роботі іноземної мови

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— допуск до державної таємниці

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— науковий ступінь

+

+

+

+

+

+

(101)

+

+

+

— нормативний час пересування у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— роботу на територіях радіоактивного забруднення

+

+

+

+1

+

+

(101)

+

+

+

— інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати

+

+/-2

+/-2

+1

+

+

(101)

+

+

+

1 Індексується, якщо не має разового характеру.

2 Якщо така виплата має разовий характер і здійснюється за дорученням, що не входить до обов’язків працівника, то вона не враховується при розрахунку середньої зарплати ( п.п. «а» п. 4 Порядку № 100).

2.2.2

Премії та винагороди, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, зазначених у п.п. 2.3.2 Інструкції № 5)

+

+1

+1, 2

+

+

+

(101)

+

+

+

1 До розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 премії включають до заробітку того місяця, в якому їх нараховано.

2 Премії, які виплачують за квартал і триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. Якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

2.2.3

Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу)

+

+1

+1

+1

+

+

(101)

+

+

+

1 Уключають до розрахунку та індексують за умови, що такі виплати не мають разового характеру.

2.2.4

Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні в розмірах і за розцінками, установленими чинними законодавством*

+

+1

+1

+2

+

+

(101)

+

+

+

* Див. спецвипуск «Оплата праці» // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 50.

1 Уключають до розрахунку, якщо виплата не має разового характеру.

2 Підлягає індексації, якщо не має разового характеру, а її виплата зумовлена режимом роботи підприємства.

2.2.7

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників*

+

+

+

-

+

+

(101)

+

+

+

* Детально про правила проведення індексації читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 22.

2.2.8

Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати*

+

-

-

-

-

+

(101)

+

+

+

* Про нарахування компенсації див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 22.

2.2.9

Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства (суми коштів на відшкодування оплати):

— вугілля в межах норм

-

-

-

-

-

-1

(144)

-

-1

-2

— житла, комунальних послуг, послуг зв’язку в межах норм

+

-

-

-

-

-/+3

(127/101)

-/+

-

+4

1 Не обкладають ПДФО і ВЗ вартість вугілля та вугільних або торф’яних брикетів, безоплатно наданих в обсягах і за переліком професій, установлених постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 303, у тому числі компенсації вартості такого вугілля і вугільних або торф’яних брикетів окремим категоріям громадян, перелічених у п.п. 165.1.20 ПКУ.

2 Не справляють ЄСВ з вартості безоплатно наданого вугілля і суми компенсації його вартості. Підстава — п. 1 розд. II Порядку № 1170.

3 Якщо надання працівникам житла, гуртожитків та інших об’єктів матеріального і нематеріального майна зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) або передбачено нормами колективного договору чи проводиться відповідно до закону у встановлених ними межах і таке майно належить роботодавцю на праві власності або закріплене за ним на праві господарського ведення чи оперативного управління, його вартість не обкладатиметься ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ (ознака доходу у формі № 1ДФ — «127»). Але, якщо, наприклад, роботодавець орендує квартиру для свого працівника і сплачує орендну плату або компенсує йому вартість орендної плати, то сума орендної плати для працівника є оподатковуваним доходом. Для того щоб цей дохід віднести до зарплати в розумінні ПКУ (ознака доходу — «101»), слід передбачити можливість його виплати в колективному (трудовому) договорі в розділі «Оплата праці». Якщо цього не зробити, податківці можуть порахувати такий дохід додатковим благом (ознака доходу — «126»).

4 Оскільки ці виплати входять до ФОП і не зазначені в Переліку № 1170, з них необхідно справляти ЄСВ.

2.2.10

Витрати, пов’язані з наданням безоплатного проїзду працівникам залізничного транспорту

+

-

-

-

-

-1

(127)

-

+2

+2

1 На нашу думку, зазначені виплати не повинні обкладатися ПДФО на підставі п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ. Тоді у формі № 1ДФ їх слід відобразити з ознакою доходу «127». Але є ймовірність того, що податківці можуть визнати таку виплату додатковим благом і вимагати сплати ПДФО. Урахуйте це.

2 З цих виплат справляють ЄСВ, оскільки вони включені до ФОП і не зазначені в Переліку № 1170.

2.2.11

Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що можуть використовуватися поза робочим місцем і залишаються в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами

+

-

-

-

-

+1

(101)

+

+

+

1 Якщо можливість здійснення таких виплат передбачено в колективному (індивідуальному трудовому) договорі в розділі «Оплата праці», то вартість такого одягу, збільшену на «натуральний» коефіцієнт, на наш погляд, слід уключати до складу додаткової заробітної плати і відображати у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101». При ставці податку 18 % величина коефіцієнта становить 1,219512.

2.2.12

Оплата за невідпрацьований час:

— оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством*

+

+/-1

-

-2

+

+

(101)

+

+

+/-3

* Порядку надання відпусток, а також розрахунку та нарахуванню відпускних присвячено тематичний номер «Відпустка» // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 34. Про резерв відпусток ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 33, с. 122; № 102 с. 14; № 104, с. 10; 2016, № 11, с. 38.

— оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням і творчих відпусток

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХII

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством

+

+

-/+

-2/+

+

+

(101)

+

+

+

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час

+/-4

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні

+

+

-

-2

+

+

(101)

+

+

+

— оплата простоїв не з вини працівника

+

+/-5

-

+/-2

+

+

(101)

+

+

+

1 Компенсацію за невикористану відпустку не включають до розрахунку середньої заробітної плати для обчислення суми відпускних. Підстава — п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

2 Виплати, що розраховуються виходячи з середньої заробітної плати, індексації не підлягають.

3 Не справляють ЄСВ із суми компенсації за невикористані дні відпусток, нараховані вже звільненому працівнику (тобто такому, який у місяці її нарахування вже не перебуває у трудових відносинах з роботодавцем) (див. абзац другий ч. 2 ст. 7 Закону № 2464).

4 Середній заробіток, нарахований за період мобілізації, з якого не сплачувався ЄСВ, не включають до розрахунку лікарняних і декретних.

5 Час, протягом якого працівник не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключаєте з розрахункового періоду на підставі п. 2 Порядку № 100. При простої не з вини працівника за ним зберігається заробіток частково (не нижче 2/3 тарифної ставки), тому дні простою і заробіток за ці дні не враховуються при розрахунку середньої зарплати (див. листи Мінпраці від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07 і від 24.04.2009 р. № 247/13/8409). Якщо ж заробіток за час простою зберігався за працівником повністю, то такі виплати враховуються в розрахунку середньої зарплати для відпускних.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити