Як перевірятимуть декларації з прибутку

Солошенко Людмила, податковий експерт
Лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 15.01.2016 р. № 321/7/04-36-15-03-22

висновок документа


Податківці розповіли, як після звітної кампанії перевірятимуть декларації з податку на прибуток і на які ризики заниження об’єкта оподаткування звертати увагу

Спочатку контролери згадали «гарячий» лютий — коли «прибутківці»: квартальники повинні були відзвітувати за рік до 9 лютого, а річники — до 29 лютого 2016 року (включно). А потім розповіли про ув’язку рядків прибуткової та фінансової звітності і можливі ризики заниження об’єкта оподаткування.

1. Дохід (ряд. 01). Перше, що перевірять контролери: чи не занижений дохід? Для цього величину доходу з рядка 01 прибуткової декларації звірять з доходом у фінзвітності. Останній, у свою чергу («по максимуму», тобто з урахуванням можливих додатково вписуваних у фінзвітність рядків — про них див. додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73), обчислять так:

img 1

* Що вкотре доводить: не включають до річного доходу податки, знижки, повернення і транзитні суми в посередників (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 82, с. 30).

А ось суб’єкти малого підприємництва орієнтуються на ряд. 2280 «Разом доходи» (ф. № 2-м/№ 2-мс). Тоді як у листі, що коментується, з цим вийшов казус — податківці послалися на ряд. 070 «Разом чисті доходи» зовсім старої (яка вже віджила себе) ф. № 2-м.

Загалом, важливо, щоб у ряд. 01 декларації стояв дохід не нижче бухоблікових даних. Ну а вже зважаючи на «дохідний» ряд. 01 податківці проконтролюють, перевищено чи ні критерій у 20 млн грн. і ким є платник — «високодохідником» (що рахує в обов’язковому порядку різниці з розд. III ПКУ) чи «малодохідником» (що рахує їх за бажанням).

2. Фінрезультат до оподаткування (ряд. 02). Фінрезультат до оподаткування (із ряд. 02 декларації) порівняють з фінрезультатом у бухобліку — тобто з прибутком/збитком (відповідно ряд. 2290/ряд. 2295 ф. № 2). А в суб’єктів малого підприємництва (назвемо їх «малятами») — з ряд. 2290 ф. № 2-м/№ 2-мс (а не зі «старим» ряд. 130, як помилково зазначено в листі). Таким чином простежать, щоб фінрезультат у ряд. 02 декларації випадково не занизили.

3. Різниці (ряд. 03). Проконтролюють, чи правильно підрахували різниці:

(1) амортизаційні — щоб податкову амортизацію, що «віднімається», не завищили, а бухгалтерську, що «додається», не занизили. А також перевірять такі рівності:

— за податковою амортизацією: гр. 5 ряд. 1.2.1 додатка АМ = ряд. 1.2.1 додатка РІ;

— за бухгалтерською амортизацією: ряд. 1.1.1 додатка РІ = ряд. 2515 «Амортизація» ф. № 2.

А в суб’єктів малого підприємництва ряд. 1.1.1 додатка РІ = ряд. 1012 «Знос» на кінець звітного періоду - ряд. 1012 «Знос» на початок звітного періоду ф. № 1-м/№ 1-мс (хоча в листі все ще йдеться про колишній ряд. 032 «Знос»). Щоправда, запропонована податківцями формула для «малят» не універсальна — і не враховує, наприклад, продажі, переоцінки ОЗ, виправлення помилок минулих років, коли амортизацію за рік доведеться виловити вручну. Ну і звичайно, якщо «малята» (з доходом, що не перевищує 20 млн грн.) відмовилися від розрахунку різниць з розд. III ПКУ і про таке своє рішення зазначили в декларації (проставили відмітку у спеціальному полі), то все зазначене вище про розрахунок амортрізниць їх не стосується, оскільки такі різниці вони не розраховують;

(2) фінансові та інші — щоб не завищили ті, що «віднімаються» від фінрезультату:

— доходи від участі в капіталі (що відображаються в ряд. 3.2.2 додатка РІ, але не більше ряд. 2200 «Дохід від участі в капіталі» ф. № 2);

— перехідні збитки минулих років (ряд. 3.2.4 додатка РІ), які підраховують так:

img 2

* Про облік решти 25 % старих збитків детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 15, с. 4.

На жаль, податківці залишили без уваги минулорічні збитки від патентованої та пільгової діяльності, які за логікою також слід було перенести до ряд. 3.2.4 додатка РІ (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 8, с. 37).

Крім того, перевірять, щоб не занизили ті, що «додаються» до фінрезультату:

— втрати від інвестицій (ряд. 3.1.5 додатка РІ; дані цього рядка порівняють з ряд. 2225 «Втрати від участі в капіталі» ф. № 2);

— ціннопаперовий прибуток (тобто позитивний загальний фінрезультат від операцій з цінними паперами — ряд. 4.1.3 додатка РІ, значення якого має дорівнювати ряд. 4.1.3 додатка ЦП).

4. Пільги (додаток ПЗ). На правомірність пільг перевірять пільговиків, яких у 2015-му «вижило» небагато, — усього 3 категорії:

— підприємства та організації, що засновані громадськими організаціями інвалідів ( п. 142.1 ПКУ);

— підприємства, які отримують міжнародну техдопомогу або кошти із держбюджету як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для проведення заходів на ЧАЕС ( п. 142.3 ПКУ), і сама ЧАЕС ( п. 142.2 ПКУ);

— підприємства-«нульовики», які застосовують ставку податку на прибуток 0 % ( п. 16 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ), для яких 2015-й став прощальним роком перебування на нульовій ставці.

Причому декларацію з прибутку (з додатком ПЗ до «пільгового» рядка 5) подавали тільки перші і другі пільговики. Тоді як треті — «нульовики» — подавали свою спрощену звітність (тобто Спрощену податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу Україні за формою, затвердженою постановою КМУ від 15.02.2012 р. № 98).

5. Зменшення податку (ряд. 16, додаток ЗП). Тут перевірять, щоб податок надмірно не «перезменшили» ☺ на:

— суми щомісячних авансів (ряд. 16.1 додатка ЗП), нарахованих за січень — лютий 2015 року (порахованих як 1/12 податку з декларації за 2013 рік) і березень — грудень 2015 року (порахованих як 1/12 податку з декларації за 2014 рік);

— суми податку на нерухомість (ряд. 16.2 додатка ЗП) — які можна зарахувати в розмірі не більшому (!), ніж податок, що залишився (після заліку на аванси). А ось податок на нерухомість, що не «зіграв» у зменшення, на наступний рік не переноситься і пропадає (детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 10) і, нарешті

авансові внески з дивідендів (ряд. 16.3.1 додатка ЗП), хвіст, що не «зіграв», яких (з урахуванням листа ДФСУ від 28.01.2016 р. № 2779/7/99-99-19-02-01-17, що вийшов пізніше) переходить на наступний рік (зокрема, залишок таких авансів, що не «зіграв» у зменшення податку за підсумками 2015 року, перейде на наступний 2016 рік). А ось повернути або зарахувати «дивідендні» аванси в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків та зборів (обов’язкових платежів) не вийде ( п.п. 57.11.2 ПКУ).

Нагадаємо, що в тому листі податківці дозволили показати в ряд. 16.3.1 додатка ЗП до декларації за 2015 рік і залишок минулорічних «дивідендних» авансів, що не «зіграли» у зменшення податку 2014 року (і що осіли в ряд. 13.5.2 додатка ЗП до декларації за 2014 рік). Причому таку суму заразом потрібно було включити й до ряд. 16.3 додатка ЗП (і зважаючи на п. 46.4 ПКУ супроводити декларацію поясненнями, розшифрувавши суми, з яких сформовано показники рядків 16.3 і 16.3.1 додатка ЗП, у спеціальному полі завершальної частини декларації, див. виноску 13 до декларації). Детальніше про дивіденди читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 11, с. 23.

А ще в тому самому листі податківці дозволили в ряд. 16 додатка ЗП до декларації за 2015 рік облікувати податки, сплачені за кордоном (адже право на такий залік прямо визначає п.п. 141.4.9 ПКУ). Щоправда, жоден з підрядків (16.1, 16.2, 16.3) додатка ЗП не передбачає відображення таких «закордонних» сум податків. Тому податківці рекомендували на суму «закордонного» податку збільшити безпосередньо показник ряд. 16 додатка ЗП і, керуючись п. 46.4 ПКУ, розшифрувати суми, що формують значення цього рядка, у спеціально відведеному полі декларації (див. виноску 13 до декларації, а також «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 12, с. 4).

6. Виплати нерезидентам (ряд. 23). Тут прослідкують повноту утримання та внесення до бюджету податків з доходів, що виплачуються нерезидентам. При цьому дані «нерезидентського» ряд. 23 декларації зіставлять з гр. 6 ряд. 22 всіх додатків ПН (кількість яких залежить від числа нерезидентів, які отримують дохід, див. виноску 11 до декларації). Проаналізують, чи правильно застосовували норми міжнародних договорів. Нагадаємо, що дотримуватися їх можна тільки за умови надання нерезидентом довідки (або її нотаріально засвідчені копії), що підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

Окрему увагу звернуть на дивіденди і застосування знижених (пільгових) ставок оподаткування до них (перевірять, чи дійсно серед засновників є нерезиденти).

7. «Дивідендний» авансовий внесок (ряд. 20).

Оцінять, чи правильно по-новому — «з суми перевищення» — розрахували «дивідендні» аванси в ряд. 6 додатка АВ (їх переносять до ряд. 20 декларації).

8. Виправлення помилок. Так само залишаються в силі два варіанти самовиправлень: (1) окремо — через уточнюючу декларацію або (2) в поточній декларації (з додатком ВП). Про те, як виправляти помилки в періодах до 01.01.2015 р., ДФСУ вже повідала в листі від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 (ідея — заповнювати тільки (!) результуючі рядки, детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 9, с. 9, а про заповнення декларації за 2015 рік — «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 8).

Ну й насамкінець контролери повідомили: перш за все увагу проявлять до тих платників, в яких виявлять заниження об’єкта оподаткування (тобто ряд. 04 декларації) більш ніж на 50 тис. грн. З такими суб’єктами «попрацюють»: запропонують подати виправлену звітність або надати пояснення та підтвердні документи, що обґрунтовують цифри в поданій декларації, або врешті-решт можуть прийти з перевіркою. Решту платників (з меншим заниженням) чекає та сама доля, але вже згодом.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі