Сплата податків з доходу ФОП-загальносистемника

В обраному У обране
Друк
Голенко Олександр, шеф-редактор
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2017/№ 04
Загальна система оподаткування на те й «загальна», що практично все тут «на загальних підставах»... Але є й окремі подробиці.

Якщо перефразувати давню приказку, вийде: обізвався ФОП — лізь у ПКУ...

Нагадаємо, що згідно з п. 2 ч. 2 ст. 65 ГКУ ФОП теж вважається суб’єктом господарювання. А якщо говорити про оподаткування, то літера «ф» у цій абревіатурі, по-хорошому, рятує ФОП-загальносистемника тільки від сплати податку на прибуток підприємств — більшість же інших податків і зборів сплачуються ним практично нарівні з підприємствами... Отже, основними «спеціальними» темами для ФОП-загальносистемно-платника податків на сьогодні залишаються питання сплати:

— ПДФО;

— ВЗ;

— ЄСВ.

Що стосується ЄСВ — цьому присвячено окрему статтю номера на с. 29 з важливими, але не дуже хорошими новинами.

Об’єкт ПДФО

Почнемо з ПДФО. І одразу ж нагадаємо, що питання ПДФО-оподаткування доходів ФОП-загальносистемника врегульовано у ст. 177 ПКУ. Зроблено це не краще і не гірше, аніж інші питання, та з 01.01.2017 р. текст цієї статті суттєво змінено (див. с. 37).

Проте ця сама спеціальна ст. 177 ПКУ кореспондує з декількома загальними нормами ПДФОшного розд. IV ПКУ.

Згідно з абзацом четвертим п. 164.1 ПКУ:

базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 177.2 ПКУ

При цьому в п.п. 164.1.3 ПКУ конкретизовано, що загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних доходів, отриманих, зокрема, ФОП-загальносистемником від провадження господарської діяльності і визначених згідно зі ст. 177 ПКУ. Але.

У статті на с. 3 ми вже нагадали — і акцентуємо на цьому ще раз — починаючи з підсумків за 2016 рік декларацію про майновий стан і доходи всі платники ПДФО, яким це приписує ПКУ, — і ФОП-загальносистемники зокрема, — подаватимуть уже за новою формою — у редакції наказу Мінфіну від 15.09.2016 р. № 821 (ср. 025069200). До речі, під час викладення нам потрібно буде нерідко звертатися до цієї форми, тому домовимося «за умовчанням», що йдеться саме про останню редакцію. І зауважимо, що в такій декларації ФОП-загальносистемник, по суті, узгоджує свої податкові зобов’язання як з ПДФО, так і з ВЗ.

Так-от, згідно з цією формою декларації величина саме місячних доходів ФОП-загальносистемника особливого значення не має: там розраховується величина чистого оподатковуваного доходу в цілому за рік, тобто річного (див. цитату вище та с. 12).

Зазначений п. 177.2 ПКУ встановлює: об’єктом оподаткування для ФОП-загальносистемника є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій і негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з господарською діяльністю.

Забігаючи наперед зазначимо, що величину цього об’єкта ФОП-загальносистемник розраховує спершу у спеціальній Книзі обліку доходів і витрат (Книзі ОДВ), а потім ще і в декларації (зрозуміло, що за ідеєю відповідні результати не можуть не збігатися).

Важливе запитання: чи може величина цього об’єкта вийти від’ємною? Якщо ви вже стикалися через «мінуси» з податківцями або вперше дізнаєтеся про цю проблему зі статті на с. 24, присвяченої питанням заповнення Книги ОДВ, то маєте бути в курсі того, що

фіскали всякими правдами й неправдами прагнуть запобігти появі від’ємного результуючого показника чистого доходу

Навіть за день — тим більше за місяць чи рік... Проте якщо говорити суто формально, то результати зазначених формул напевно можуть вийти від’ємними. Увага! — вийти від’ємними як у Книзі ОДВ, так і в рядку «УСЬОГО» розділу I додатка Ф2 до декларації. Інша справа, що п.п. 8 п. 2 розд. III Інструкції № 859 дозволяє переносити до відповідного рядка 10.7 декларації виключно позитивне значення результату розрахунку за формулою (величини об’єкта). Але! Це стосується тільки підсумкового результату в декларації — тобто, як правило, за календарний рік у цілому (чому «як правило», обговоримо трохи пізніше).

ФОП-загальносистемники: ветерани і новачки

Перш за все з чим треба розібратися тут і зараз — з п. 177.5 ПКУ. Але щоб це зробити правильно, ви повинні визначитися, до якої з категорій ФОП-загальносистемників належите:

а) працювали на загальній системі принаймні з минулого року і нікуди «не рипалися»;

б) зареєстровані або перейшли зі спрощенки на загальну систему в поточному році.

Дивіться: конкретно п.п. 177.5.1 ПКУ поширюється на обидві ці категорії (причому для категорії «б», мабуть, з деякими нюансами). Навпаки: п.п. 177.5.2 ПКУ встановлює певні особливості декларування тільки для категорії «б».

Сплата ПДФО

Почнемо з бувалих категорії «а».

Протягом календарного року такий платник не подає декларацій, але за підсумками кожного — 1, 2 і 3 календарного кварталу підбиває квартальний результат (саме квартальний, а не «наростаючим підсумком»!) за окремим рядком у підсумковій графі 9 Книги ОДВ «Сума чистого оподатковуваного доходу» (див. подробиці у статті на с. 24). Ось із цієї бази за ставкою 18 % ФОП-загальносистемник зобов’язаний сплатити ПДФО до бюджету за кожен відповідний дохідний квартал за такими строками: до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня ( п.п. 177.5.1 ПКУ). «Дохідний» — оскільки якщо якийсь із зазначених квартальних результатів вийшов від’ємним, то нічого платити не потрібно.

Взагалі ж, щодо підсумків саме календарного року ( п.п. 177.5.3 ПКУ), то кожен ФОП-загальносистемник, який залишається таким станом на 31 грудня (тобто як із категорії «а», так і з категорії «б»), зобов’язаний:

1) підбити підсумок отриманого чистого оподатковуваного доходу за окремим рядком за календарний рік у графі 9 Книги ОДВ;

2) заповнити декларацію з додатком Ф2, у якій вивести: (1) річну суму ПДФО; (2) суму ВЗ до сплати за рік (до цього повернемося пізніше);

3) протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного року ( п.п. 49.18.5 ПКУ), подати декларацію, тобто граничний строк — 9 лютого (з правом його «перенесення» згідно з п. 49.20 ПКУ на найближчий наступний операційний/банківський день, якщо ця дата припала на вихідний чи святковий день);

4) протягом 10 днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації ( п. 57.1 ПКУ), сплатити ПДФО і ВЗ до бюджету, тобто цей граничний строк (формально!) — 19 лютого (і він не «переноситься», якщо припадає на вихідний або святковий день, тому в поточному 2017 році сплату треба здійснити заздалегідь: не пізніше 17.02.2017 р.);

5) щодо ЄСВ — див. статтю на с. 29.

Стосовно п. 2 зауважимо, що зважаючи на вже відому вам специфіку заповнення додатка Ф2 до декларації (див. статтю на с. 3), яка полягає в тому, що в ньому

підприємницькі доходи і витрати (а також показники чистого доходу) потрібно групувати за рядками в розрізі кодів КВЕД,

— підсумкова сума чистого оподатковуваного доходу за рік, отримана у Книзі ОДВ, по суті, має тільки контрольну функцію: зрозуміло, вона має дорівнювати показнику «УСЬОГО» розділу I додатка Ф2 і показнику рядка 10.7 у графі 3 розділу II декларації.

А в чому полягає специфіка ФОП — загальносистемних новачків, тобто тих, що належать до категорії «б»? Дивіться: згідно з п.п. 177.5.2 ПКУ відповідний ФОП-загальносистемник категорії «б» зобов’язаний подати свою першу декларацію в такому статусі — увага! — за той календарний квартал, протягом якого він був зареєстрований або з початку якого перейшов зі спрощенки. Така квартальна декларація (зрозуміло, з додатком Ф2) заповнюється на підставі Книги ОДВ загалом аналогічно річній (причому, якщо йдеться саме про зареєстрованого ФОПа, — із зазначенням інформації про майновий стан і доходи станом на дату такої реєстрації ☹). І подається вона протягом 40 днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (також із правом його «перенесення» згідно з п. 49.20 ПКУ). Головне — не забудьте поставити цифру, що відповідає номеру кварталу, у відповідних клітинках у «шапках» самої декларації та додатка Ф2.

Хоча такий платіж, по суті, виглядає як авансовий, останнє речення п.п. 177.5.2 ПКУ в принципі дозволяє здійснити його не як «звичайний» авансовий платіж — до 20-го числа першого календарного місяця наступного кварталу, а як платіж ПДФО на підставі декларації, тобто за строком, зазначеним у п. 4 вище. Хоча у 104.07 БЗ податківці прямо прив’язують 10-денний строк згідно з п. 57.1 ПКУ тільки до річної декларації. Але за нашою інформацією, вимагають сплати ПДФО згідно з «першою декларацією новачка» в «авансові» строки, тобто до 20-го числа першого календарного місяця, що настає за «першим звітним» кварталом. Якщо не хочете почати «загальносистемствувати» й одразу ж посваритися з контролерами — прислухайтеся...

Зверніть увагу: якщо ви стали ФОП-загальносистемником протягом першого півріччя, то більше квартальні декларації не подаєте, а зобов’язані будете подати тільки річну. Але! За всіма наступними після стартового кварталами ви зобов’язані робити авансові платежі з ПДФО нарівні з бувалими (з категорії «а»), тобто на загальних підставах, а саме — за даними Книги ОДВ. І так само — тобто теж на загальних підставах — зобов’язані будете подати річну декларацію і т. д. так само згідно з пунктами 1 — 5 (див. вище).

Зазначимо дві цікаві подробиці.

Перша: якщо ФОП потрапив до категорії «б» уже в 4 кварталі року, то його по суті квартальна декларація прирівнюється до річної, тобто це означає, що вона складається та «оплачується» за правилами останньої — див. 104.09 БЗ.

Друга: якщо, скажімо, у першому півріччі ФОП працював на загальній системі, а з початку другого перейшов на спрощенку, то в 104.09 БЗ податківці чомусь взагалі не згадують про сплату авансового платежу з ПДФО за 2 квартал, а погоджуються зачекати: по-перше — з поданням декларації аж за підсумками календарного року, а по-друге — зі сплатою за такою декларацією за строком п. 4 (див. вище).

До речі, що стосується сплати до бюджету ФОП-загальносистемником ПДФО, то в 104.13 БЗ податківці погрожують йому штрафом за несвоєчасну сплату — увага! — «самостійно визначеного зобов’язання» з ПДФО. Очевидно, що під це лукаве визначення вони мали намір підвести й ті суми ПДФО, що підлягають сплаті на підставі даних Книги ОДВ, тобто — авансові платежі. Але дивіться. При цьому вони посилаються на штрафи, установлені в п. 126.1 ПКУ, і пеню згідно з п. 129.1 ПКУ, — і те і інше за прострочення сплати, але в цих нормах ПКУ йдеться ні про яке таке «самостійно визначене зобов’язання», а саме про «узгоджену суму грошового зобов’язання»! Узгоджену де? — У декларації! Тому згідно із законом ці покарання можуть бути застосовані тільки за прострочення сплати сум ПДФО, зазначених як податкове зобов’язання в поданій декларації ФОП-загальносистемником.

Зрозуміло, це — не заклик до відмови від сплати авансових внесків. Просто — «істина дорожча»... ☺

Сплата ВЗ

Насамкінець повернемося до сплати ФОП-загальносистемниками військового збору (ВЗ).

Нагадаємо, що останній установлений в п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ у розмірі 1,5 % від того самого об’єкта, що і для ПДФО («того самого» — принаймні з точки зору підприємницьких оподатковуваних доходів ФОП-загальносистемника). До речі, усі подробиці про ВЗ ви можете почерпнути в «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 97, с. 18.

Зверніть увагу, що на відміну від зазначеного вище щодо сплати ПДФО, цей ВЗ, який обговорюється тут,

потрібно сплачувати тільки один раз на рік — за його підсумками — зрозуміло, згідно з річною декларацією

Цей висновок випливає з таких міркувань:

(1) в «авансовому» п.п. 177.5.1 ПКУ чорним по білому написано — «авансові платежі з ПДФО», а ВЗ не згадується;

(2) у п.п. 2 п. 3 розд. IV Інструкції № 859 так само однозначно приписано зазначати в рядку 2.1 розділу II додатка Ф2 до декларації суму ВЗ, що підлягає сплаті саме «за результатами звітного (податкового) року»;

(3) сам цей рядок 2.1 — єдиний у «військовозбірному» підрозділі 2 розділу II додатка Ф2 до декларації. На відміну від цього — структура «ПДФОшного» підрозділу 1 цього самого розділу II явно передбачає залік сплачених авансових платежів з ПДФО при розрахунку річного податкового зобов’язання за цим податком. Тому зрозуміло: щодо ВЗ подібного заліку не передбачається, а отже, не передбачається сама сплата ВЗ інакше, ніж за підсумками календарного року;

(4) нарешті, у розділі 132.02 БЗ податківці прямо говорять, що ФОП-загальносистемники: по-перше, сплачують ВЗ за результатами звітного податкового року; по-друге — відображають цю суму в річній декларації; по-третє — здійснюють таку сплату в ті самі строки, що і сплату (доплату) річного ПДФО — див. п. 4 вище.

Тому тут усе зрозуміло. ☺

висновки

  • Базою оподаткування для доходів, отриманих ФОП-загальносистемником від провадження підприємницької діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, що визначається згідно з п. 177.2 ПКУ.
  • Декларування ПДФО має свої особливості для двох категорій ФОП-загальносистемників: (1) які працюють на цій системі принаймні з минулого року і (2) зареєстровані протягом поточного календарного року або такі, що перейшли з початку будь-якого кварталу поточного року на загальну систему оподаткування зі спрощеної.
  • Авансовий платіж з ПДФО називається так не в тому сенсі, що сплачується за майбутній квартал, а в тому, що НЕ авансовим, а так би мовити «справжнім» платежем ПДФО вважається платіж за підсумками календарного року.
  • ФОП-загальносистемники сплачують ВЗ за результатами звітного податкового року на підставі річної декларації і одночасно зі сплатою (доплатою) річного ПДФО.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити