Змінився фінзвітний статус: куди перейти?

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Нечітко прописані норми Закону про бухоблік* щодо класифікації підприємств для фінзвітних цілей припускають різне їх трактування. Мінфін, як заведено, видає роз’яснення по крихтах. У листі № 17297** бухрегулятор таки повідав, як визначити категорію, до якої належить підприємство, якщо його статус із року в рік змінюється. Яких висновків дійшов Мінфін? Розповідаємо!

* Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

** Лист Мінфіну від 04.07.2019 р. № 35210-01-2/17297.

Навіщо визначати статус?

Масштаб підприємства безпосередньо впливає на:

МСФЗ-обов’язок — з 01.01.2018 р. ряди зобов’язаних складати фінзвітність за міжнародними стандартами поповнили великі підприємства та видобувачі корисних копалин (ч. 2 ст. 121 Закону про бухоблік // «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 4, с. 24, 2018, № 27, с. 6);

формат фінансової звітності — мікро- та малі підприємства можуть подавати скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінрезультати згідно з НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» (ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік, п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Хоча за бажання такі суб’єкти можуть складати фінзвітність і за повною формою (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 58, с. 2). Свій вибір, судячи з усього, їм доведеться закріпити в наказі про облікову політику підприємства;

періодичність подання фінансової звітності — за вимогами п. 2 Порядку № 419*** мікропідприємства та непідприємницькі товариства (крім МСФЗ-зобов’язаних), а також єдиноподатники групи 3 подають виключно річну фінзвітність. Щоправда, ця індульгенція не світить мікропідприємствам-високодохідникам. Їм доведеться подавати фіскалам проміжну фінзвітність у складі прибуткової декларації за звітний квартал (пп. 46.2, 137.4, 137.5 ПКУ, лист Мінфіну від 21.02.2017 р. № 11130-02-2/4779).

*** Порядок подання фінзвітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

Зверніть увагу! Завдяки нещодавнім змінам до Порядку № 419, внесеним постановою Кабміну від 17.07.2019 р. № 625 (діють з 24.07.2019 р.),

до розряду зобов’язаних подавати проміжну (квартальну) фінзвітність знову включені малі підприємства та іноземні представництва

Тож уже зі звіту за 9 місяців 2019 року малі підприємства (разом із середніми та великими) зобов’язані подавати квартальну фінзвітність. Причому не лише податківцям (як це завжди робили високодохідники), а й органам Держстату.

Як первісно класифікувати?

Критерії віднесення підприємств до мікро-, малих, середніх та великих для цілей фінансової звітності з 01.01.2018 р. встановлені ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік. Належність до тієї чи іншої групи визначають, орієнтуючись на три показники:

1) балансову вартість активів — дані ряд. 1300 гр. 4 Балансу за формами № 1, № 1-м, № 1-мс;

2) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — показник ряд. 2000 гр. 3 Звіту про фінансові результати за формами № 2, № 2-м, № 2-мс;

3) середня кількість працівників — показник вступної частини Балансу.

Критерії в євро, наведені в ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік, перераховують за середньорічним курсом НБУ. Детальніше про критерії розмежування підприємств читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 7, с. 4 і 2018, № 93, с. 8.

При цьому відповідати всім трьом ознакам зовсім не обов’язково. Достатньо, щоб показники фінзвітності за попередній рік відповідали одночасно щонайменше двом критеріям (у будь-якій комбінації).

Який статус має підприємство у світлі нової класифікації, потрібно було визначитися ще на початку 2018 року. Орієнтир — показники фінансової звітності за 2017 рік. Якраз на цьому акцентує увагу Мінфін у листі № 17297, що коментується. Аналогічним чином бухрегулятор висловлювався і раніше (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 103, с. 2). Ми теж називали як відправну точку для цілей класифікації саме 2017 рік (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 89, с. 4). Адже за вимогами ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік на належність до відповідної групи аналізують показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, тобто на 31.12.2017 р. Тому

при визначенні у 2018 році категорії, до якої належить підприємство, потрібно було застосовувати показники річної фінансової звітності за 2017 рік

Новоутворені підприємства для встановлення свого статусу застосовують показники на дату складання першої річної фінансової звітності. Тобто ті, хто створений у 2018 році, беруть дані фінзвітності за 2018 рік, а в поточному звітному році візьмуть показники із фінзвітності за 2019 рік.

А якщо підприємство надалі перестає вписуватися в межі категорії своєї «акредитації»?

Куди перебігати?

Набутий за результатами 2017 року статус зберігається за підприємством протягом двох років поспіль. Тобто первинний фінзвітний статус, присвоєний за підсумками 2017 року, закріплюється за підприємством щонайменше на два роки — і на 2018 рік, і на 2019 рік (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік). Наприклад, у світлі нових критеріїв підприємство потрапило до категорії середніх. Отже, за 2018 і за 2019 роки воно в будь-якому разі повинне звітувати «по-середньому».

Залишити групу перебування, до якої потрапило підприємство у 2018 році (у нашому прикладі — середню), можна тільки в разі виконання однієї умови — за показниками річної фінансової звітності підприємство протягом двох років поспіль не вписується в критерії цієї категорії. Інакше порт приписки не змінюється.

Так, якщо за показниками фінзвітності за 2018 рік наше підприємство підпадає під критерії малого — це абсолютно нічого не означає. Як і раніше, воно і у 2019 році повинно подавати «середню» фінзвітність. І тільки якщо за даними фінзвітності за 2019 рік підприємство теж відповідатиме ознакам малого, то лише з 2020 року воно перейде до категорії малих і лише за 2020 рік зможе подати скорочену фінзвітність за НП(С)БО 25. Якщо, звісно, не визнає доцільним і далі складати повну фінзвітність за формами з НП(С)БО 1.

Якщо ж і за показниками фінзвітності за 2018 рік підприємство залишається середнім, статус середнього за ним буде закріплений і на 2019-й, і на 2020-й роки. Стати малим і подавати скорочену фінзвітність воно зможе не раніше 2021 року. І то за умови, що за даними фінзвітності воно і у 2019-му, і у 2020-му році відповідатиме критеріям малого. Якщо ж у 2020 році підприємство за критеріями знову відповідає середнім, то це «середнє» клеймо за ним і надалі збережеться, доти, поки два роки поспіль не буде змін.

А якщо за даними фінзвітності за 2019 рік підприємство (яке у 2018 році було середнім) вписуватиметься в критерії малого, а у 2020-му — в критерії великого? Тут теж у наявності невідповідність «середнім» критеріям два роки поспіль. Отже, починаючи з 2021 року підприємство однозначно повинно залишити середню групу. Але до якої групи йому пристати: до малих чи до великих?

Виходячи з позиції Мінфіну, озвученої в листі № 17297, таке підприємство з 2021 року вважатиметься великим. Тобто в такій ситуації

належність підприємства визначають з оглядкою на показники категорії другого року невідповідності

Простіше кажучи, якщо підприємство за показниками річної фінзвітності протягом двох років поспіль не відповідає своїй групі перебування, то воно перебазується до тієї з трьох інших категорій, критеріям якої відповідає. Саме так пропонували робити і ми в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 14, с. 29.

Власне, це випливає з ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік. Там параметри, за якими підприємство первісно входить до певної групи або ж залишає її (переходить до іншої категорії) у разі зміни показників своєї фінзвітності, виписані за рік, що передує звітному.

Звідси, продовжуючи розглядати приклад, — підприємство два роки поспіль (2019-й і 2020-й) не вписувалося в критерії середнього, але при цьому через таку невідповідність потрапляло до різних категорій: малого — в першому році невідповідності (2019-му) і великого — у другому (2020-му). Тоді починаючи з третього року (2021-го) статус такого підприємства визначають за ознаками тієї категорії із трьох інших, в яку воно вписується за результатами другого року невідповідності. У нашому прикладі за показниками фінзвітності за 2020 рік підприємство потрапляє до категорії великих. Відповідно з початку 2021 року йому потрібно звітувати «по-великому».

Визначити категорію належності підприємства, якщо два роки поспіль має місце невідповідність критеріям конкретної групи перебування, вам допоможе таблиця.

Визначаємо статус підприємства для фінзвітності

2017 рік

(«старт»)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

(зміна статусу)

Відповідає критеріям

Фінзвітність подає як середнє, але відповідає критеріям

Фінзвітність подає як

середнього

мікро-

мікро-

мікро-

середнього

малого

малого

мале

середнього

великого

великого

велике

середнього

мікро-

малого

мале

середнього

мікро-

великого

велике

середнього

малого

мікро-

мікро-

середнього

малого

великого

велике

середнього

великого

мікро-

мікро-

середнього

великого

малого

мале

середнього

мікро-

середнього

середнє

середнього

малого

середнього

середнє

середнього

великого

середнього

середнє

середнього

середнього

мікро-

середнє

середнього

середнього

малого

середнє

середнього

середнього

великого

середнє

висновки

  • Для того щоб у 2018 році визначити належність підприємства до тієї чи іншої класифікаційної групи, потрібно було тестувати показники фінзвітності за 2017 рік.
  • Якщо підприємство два роки поспіль не вписується в критерії своєї групи перебування, воно переходить до однієї з трьох інших категорій другого року невідповідності.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі