Теми статей
Обрати теми

Заміна вузлового компонента старих ОЗ

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Жовтень, 2020/№ 84
Друк
Необхідно замінити вузловий компонент старих, давно експлуатованих основних засобів (ОЗ), які вже майже замортизовані і залишкова вартість яких наближається до нуля (колісні пари залізничного вагона). Вартість нового компонента набагато більше залишкової і навіть первісної вартості старого об’єкта ОЗ. Як операцію заміни відобразити в обліку?

ОЗ: облікові моменти

Перш ніж поговорити про заміну компонента, відмітимо два моменти.

Нульові ОЗ. Повна амортизація об’єкта — не привід для його списання (оскільки об’єкт все ще продовжує відповідати критеріям активу). Тому, щоб продовжувати використовувати замортизований об’єкт, достатньо продовжити його строк служби (п. 25 П(С)БО 7). А за бажання можна провести переоцінку (п. 16 П(С)БО 7, детальніше див. «Податки & бухоблік», 2018, № 91, с. 4).

У міжнародній практиці строк корисної експлуатації ОЗ прийнято переглядати принаймні на кінець кожного фінансового року (§ 51 МСБО 16)

Це теоретично повинно попереджувати можливість появи нульових ОЗ. Та все ж, оскільки такий строк базується, передусім, на суб’єктивних очікуваннях і попередній розрахунковій оцінці, за деяких обставин нульові ОЗ все ж можуть виникати (приміром, передбачуваний строк використання сплив, проте через відсутність фінансів об’єкт поки що замінити не можемо). У такому разі у примітках до фінансової звітності розкривають валову балансову вартість повністю замортизованих ОЗ, які ще використовуються (п.п. «б» § 79 МСБО 16). Тоді як у нашому випадку мова піде про заміну компонента, додасться вартість, що амортизується, і строк служби старого об’єкта буде переглянутий (продовжений).

Причому і за міжнародними правилами переоцінка ОЗ не обов’язкова. Адже якщо підприємство для оцінки ОЗ вибрало модель собівартості (а не модель переоцінки), воно обліковує ОЗ за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення (§ 29, 30 МСБО 16, детальніше див. «Податки & бухоблік», 2020, № 69, с. 18).

І до слова, що ще в цьому плані відмітно: можливість проведення, зокрема, ремонтів «нульових» ОЗ (податкова залишкова вартість яких дорівнює нулю) і відображення їх в податковому обліку за бухправилами визнають і податківці (лист ДПСУ від 20.08.2020 р. № 3479/ІПК/99-00-05-05-02-06).

Покомпонентний облік. І національні, і міжнародні стандарти допускають можливість покомпонентного обліку ОЗ. Зазвичай окремими компонентами визнають частини об’єкта з різними строками служби (п. 4 П(С)БО 7) або значні компоненти, собівартість яких істотна по відношенню до загальної собівартості об’єкта (§ 43 МСБО 16, пп. 23, 24 Методрекомендацій № 561*). У обліку їх амортизують окремо. Тоді у разі покомпонентного обліку усі операції, по суті, зводяться до списання (вибуття-ліквідації) старого зношеного компонента і визнання (прибуткування) нового окремого компонента ОЗ. Але це не наш випадок, тому на ньому зупинятися не будемо. Розглянемо ситуацію, коли міняємо старий компонент, що «сидить» в ОЗ.

* Методрекомендації з бухобліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

Бухгалтерський облік

Зазвичай заміну вузлового компонента в обліку показують у два кроки — через вилучення старого компонента (часткову ліквідацію об’єкта ОЗ) і установлення нового. Зважаючи на це:

— припиняють визнавати частину об’єкта ОЗ: первісну вартість і знос об’єкта ОЗ зменшують на первісну вартість і знос старого зношеного компонента і

— збільшують первісну вартість об’єкта ОЗ на вартість встановленого нового компонента (пп. 14, 35 П(С)БО 7, п. 46 Методрекомендацій № 561, § 13, 70 МСБО 16).

І добре, якщо у минулому за первинними документами старий компонент мав виділену вартість. Тоді визначити його первісну вартість і знос не становитиме особливих труднощів. Або ж, якщо вартість не виділялася і визначити її досить складно, ще, як варіант, первісну вартість старого компонента можна оцінити в сумі витрат на заміну (п. 46 Методрекомендацій № 561, § 13, 70 МСБО 16).

Проте цей варіант, звичайно, застосовний тільки в порівнянних умовах, коли з часом ринкова вартість компонента, скажімо, істотно не змінилася. Але що як із роками ціни не стоять на місці, вже не порівнянні і вартість встановлюваного нового компонента більше залишкової і навіть первісної вартості усього старого об’єкта ОЗ? У такому разі

оцінити компонент старих ОЗ (встановити його вартість) доведеться самостійно, застосовуючи профсудження

Скажімо, визначити первісну вартість і знос компонента можна розрахунковим шляхом, відштовхуючись від відносних величин (пропорційно якомусь параметру) — наприклад, виходячи з примірної частки компонента в загальній вартості об’єкта ОЗ. Можливо, для цього потрібно буде удатися до консультацій з постачальниками і підрядниками (які підтвердять, що вартість компонента в середньому складає n % вартості об’єкта ОЗ). Або, можливо, встановити співвідношення (частку) вийде (аналогічно) виходячи з поточних ринкових цін — пропорційно частці справедливої (ринкової) вартості ліквідовуваного компонента в загальній справедливій (ринковій) вартості ОЗ.

Втім, оскільки ОЗ дуже старі, мають «доісторичну» вартість, вважаємо, не буде помилкою вчинити і зовсім простіше.

У такому разі можна не морочитися з частковою ліквідацією, а показати в обліку тільки установлення нового компонента — як поліпшення об’єкта ОЗ

Тобто капіталізувати витрати — вартість нового компонента додати до первісної вартості об’єкта ОЗ (п. 14 П(С)БО 7, § 13 МСБО 16). Адже навіть після цього вартість ОЗ «не зашкалить» і принцип обачності не порушиться — активи не завищимо (п. 6 розд. III НП(С)БО 1).

Документальне оформлення заміни. Тоді залежно від того, на якому варіанті зупинимося, оформимо:

— при частковій ліквідації з установленням нового компонента — акт списання основних засобів (ф. № ОЗ-3) і акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів (ф. № ОЗ-2, п. 28 Методрекомендацій № 561);

— при поліпшеннях — акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів (ф. № ОЗ-2).

А також відповідні відомості внесемо в інвентарну картку об’єкта (ф. № ОЗ-6).

Прибуткуємо відходи (металобрухт). Якщо демонтований старий компонент відповідає критеріям активу, то залежно від напряму подальшого використання його прибуткують (пп. 2.12, 2.13 Методрекомендацій з бухобліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2):

— за чистою вартістю реалізації на субрахунок 209 «Інші матеріали» (якщо планується продаж, у тому числі як металобрухт) або

— за ціною можливого використання на субрахунок 207 «Запасні частини» (якщо планується використання для власних потреб, у своїй госпдіяльності, приміром, як запчастини).

При цьому визнають дохід: Дт 20 — Кт 746 (п. 44 Методрекомендацій № 561).

Продовження строку служби та амортизація. Якщо заміну компонента не вдалося завершити в межах одного місяця і об’єкт виводиться з експлуатації, то підприємства, що ведуть бухоблік за нацстандартами, з наступного місяця призупиняють за об’єктом нараховувати амортизацію (пп. 23, 29 П(С)БО 7, п. 27 Методрекомендацій № 561). І поновлюють її з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта із заміненим вузловим компонентом в експлуатацію. А ось МСФЗшники бухоблікову амортизацію у такому разі не припиняють (§ 55 МСБО 16).

Після заміни вузлового компонента строк корисного використання старого об’єкта ОЗ, як правило, переглядається у бік збільшення (подовжується)

Адже оскільки збільшення строку служби об’єкта ОЗ очевидне, його варто продовжити (п. 25 П(С)БО 7, п. 24 Методрекомендацій № 561; § 51 МСБО 16). Тоді з наступного місяця після заміни вузлового компонента і зміни строку корисного використання амортизацію нараховують виходячи з нового строку служби і нової залишкової вартості об’єкта ОЗ (п. 26 Методрекомендацій № 561, детальніше див. «Податки & бухоблік», 2019, № 64, с. 14).

Податковий облік

Податок на прибуток. У малодохідників орієнтиром служить бухфінрезультат. Тому ніяких податкових різниць у зв’язку із заміною вузлового компонента не виникне. А ось у високодохідників (чи малодохідників-добровольців) можуть виникати:

ліквідаційні різниці — якщо заміну компонента в обліку відображали як часткову ліквідацію об’єкта ОЗ (зазначимо, що податківці вимагають відображення таких різниць у тому числі й при частковій ліквідації; див. лист ДФСУ від 11.12.2017 р. № 2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК // «Податки & бухоблік», 2018, № 9, с. 5). Тоді в додатку РІ показують: у ряд. 1.1.2 — бухгалтерську залишкову вартість старого компонента (п. 138.1 ПКУ), а в ряд. 1.2.2 — його податкову залишкову вартість (п. 138.2 ПКУ);

амортизаційні різниці — по амортизації, що нараховується. У такому разі в додатку РІ показують: у ряд. 1.1.1 бухгалтерську амортизацію (п. 138.1 ПКУ), а в ряд. 1.2.1 — податкову амортизацію (п. 138.2 ПКУ).

Нагадаємо, що завдяки підкоригованому (після Закону України від 14.07.2020 р. № 786-IX) п.п. 138.3.1 ПКУ податкова амортизація в період поліпшень зберігається, якщо вона нараховувалася у бухобліку (детальніше див. «Податки & бухоблік», 2020, № 74, с. 7). Тому МСФЗшники ні бухоблікову, ні податкову амортизацію при заміні вузлового компонента не припиняють. А ось у підприємств, що ведуть облік за нацстандартами, при заміні вузлового компонента довше за місяць і виведенні об’єкта з експлуатації нарахування бухгалтерської (і податкової) амортизації може призупинятися.

І пам’ятайте: продовживши строк служби старого об’єкта ОЗ, податкову амортизацію далі нараховують виходячи з нового (збільшеного) бухгалтерського строку (лист ДФСУ від 21.08.2019 р. № 3918/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

ПДВ. При частковій ліквідації податкові зобов’язання (ПЗ) з ПДВ виникати не повинні. Нагадаємо, що при ліквідації ОЗ не треба нараховувати ПЗ з ПДВ, якщо є акт на списання ф. № ОЗ-3 або довільної форми (абзац другий п. 189.9 ПКУ; БЗ 101.07; УПК, затверджена наказом Мінфіну від 03.08.2018 р. № 673 // «Податки & бухоблік», 2018, № 65, с. 3). Причому такий документ необов’язково додавати до декларації з ПДВ за період ліквідації ОЗ. Його можна подати, приміром, після отримання запиту від податківців (БЗ 101.07).

На вартість запчастин, відходів, оприбуткованих при ліквідації ОЗ, ПЗ з ПДВ не нараховують (п. 189.10 ПКУ).

І на підкріплення — приклад.

Приклад. Необхідно замінити вузловий компонент старих, майже замортизованих ОЗ:

первісна вартість — 100000 грн;

знос — 96000 грн;

залишкова вартість — 4000 грн.

Вартість нового вузлового компонента 192000 грн (у тому числі ПДВ — 32000 грн); після заміни строк служби об’єкта продовжений на 5 років. За консультацією постачальника частка компонента в загальній вартості об’єкта складає 20 %.

В обліку операції відобразяться так:

Облік заміни вузлового компонента старих ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

Дт

Кт

Часткова ліквідація об’єкта ОЗ

1*

При частковій ліквідації об’єкта ОЗ списано:

— суму нарахованого зносу старого вузлового компонента (96000 грн х 20 %)

131

105

19200

— залишкову вартість старого вузлового компонента (4000 грн х 20 %)

976

105

800

2*

Відображено витрати на часткову ліквідацію

976

661, 651

7400

3

Старий вузловий компонент оприбутковано як металобрухт (за чистою вартістю реалізації)

209

746

2500

Заміна вузлового компонента

4

Придбано новий вузловий компонент

152

631

160000

5

Відображено ПК з ПДВ (на підставі ПН постачальника)

644/1

631

32000

641/ПДВ

644/1

32000

6

Перераховано оплату постачальнику

631

311

192000

7

Збільшено первісну вартість об’єкта на вартість нового вузлового компонента

105

152

160000

8

Нараховано амортизацію на нову залишкову вартість об’єкта з місяця, що йде за місяцем заміни

(4000 грн - 800 грн + 160000 грн) : 5 років : 12 місяців

23

131

2720

* Якщо заміну вузлового компонента старого об’єкта ОЗ вирішено відобразити тільки як поліпшення, то операції 1 і 2 можна не показувати і часткову ліквідацію об’єкта ОЗ не визнавати.

висновки

  • Зазвичай заміну вузлового компонента в обліку відображають через вилучення старого компонента (часткову ліквідацію об’єкта ОЗ) і установлення нового. Для цього за старим компонентом необхідно визначити первісну, залишкову вартість і знос.
  • Після заміни вузлового компонента строк служби старого об’єкта продовжується. З наступного місяця амортизацію нараховують виходячи з нового строку служби і нової залишкової вартості об’єкта ОЗ.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі