Теми статей
Обрати теми

Неоплачений експорт, або Прощення грошового боргу за товар нерезиденту

Солошенко Людмила, податковий експерт
Здійснили експорт товару нерезиденту. Згодом з’ясувалося, що товар неякісний (бракований). Тому було прийнято рішення простити грошовий борг нерезиденту (домовилися про припинення зобов’язань шляхом прощення боргу). Як операції відобразити в обліку? Якими будуть наслідки з податку на прибуток і з ПДВ?

Валютний контроль

Передусім слід врахувати, що експорт неоплачених товарів підлягає валютному нагляду. Тобто в такому разі необхідно дотримуватися граничного строку ЗЕД-розрахунків — зарахувань експортної валютної виручки (який зараз становить 180 календарних днів, детальніше див. «Граничні строки ЗЕД-розрахунків: 90, 120, 180!» // «Податки & бухоблік», 2022, № 62; ст. 13 Закону про валюту*, п. 21 Положення № 5**, п. 142 постанови № 18***, п.п. 1 п. 6 Інструкції № 7****).

* Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII.

** Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затверджене постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5.

*** Постанова Правління НБУ «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 № 18.

**** Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затверджена постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7.

Утім, трохи заспокоїмо: жодних питань не виникне з «непіднаглядним» експортом. Тобто якщо сума операції (в еквіваленті за курсом НБУ на дату її здійснення) не перевищує незначного розміру — 400 тис. грн (п.п. 2 п. 2 Положення № 2, п.п. 7 п. 2 Положення № 5, ст. 20 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX). Оскільки

операції незначного розміру під валютний нагляд узагалі не потрапляють

Тому в такому разі для прощення заборгованості достатньо домовленості сторін. Виняток — дроблення операцій експорту товарів (див. п.п. 1 п. 22 Положення № 5, п.п. 1 п. 143 постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18, БЗ 112.02*).

* Про дроблення операцій читайте в статті «ЗЕД-розрахунки: детально про «90 днів» // «Податки & бухоблік», 2022, № 37.

Складніше, якщо експорт «піднаглядний», оскільки в такому разі порядок зняття операції з валютного нагляду при прощенні боргу Інструкцією № 7 прямо не врегульований. У зв’язку із цим про всяк випадок уточнимо, що:

— по-перше, для зняття операції з валютного нагляду проведення заліку в ЗЕД не допускається (п. 146 постанови № 18, детальніше див. «Взаємозалік у ЗЕД» // «Податки & бухоблік», 2022, № 76), а

— по-друге, наприклад, зменшення ціни (і відповідно суми експортної валютної виручки, яка надходить) щодо неякісних (бракованих) товарів можливе тільки при дотриманні певної умови — якщо рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд, або Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті, або інший орган (експертна організація тощо), уповноважені розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність за правилами та звичаями країни перебування сторони договору або третьої країни згідно з умовами договору (п.п. 1 п. 12 Інструкції № 7). Тобто такі обставини мають бути належним чином підтверджені уповноваженими органами (для чого доведеться звернутися, наприклад, у міжнародний арбітраж).

Інакше якщо ця умова не дотримується, то можна вдатися до альтернативних варіантів вирішення питання, детальніше про які див. «Кредит-нота нерезиденту: можна, але не завжди» // «Податки & бухоблік», 2019, № 44. І можливо навіть, що дешевше вийде оплатити нерезиденту повернення товару (п.п. 4 п. 12 Інструкції № 7), ніж платити пеню. Або ж можна через експертну організацію намагатися зменшити ціну щодо бракованого товару до «непіднаглядних» 400 тис. грн. Або ж повісити борг за нерезидентом, а через 180 днів звернутися в арбітраж про його стягнення з нерезидента (що зупинить нарахування пені, ч. 7 ст. 13 Закону про валюту) і вже після домовлятися про зниження ціни до 400 тис. грн. Але для цього при кожному варіанті доведеться прорахувати свої витрати.

Утім, оскільки в цьому випадку все-таки йдеться не про зменшення ціни, а про прощення всієї суми боргу (і ситуація Інструкцією № 7 не врегульована), то краще все ж з приводу зняття операції з валютного контролю звернутися безпосередньо у валютний відділ свого банку. І отримати інструкції, як правильно тут вчинити.

Бухгалтерський облік

Курсові різниці. Грошова заборгованість нерезидента в інвалюті є монетарною (підлягає перерахунку). Тому за нею на кожну дату балансу і на дату операції розраховують курсові різниці (пп. 7, 8 НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»).

На дату додаткової угоди (прощення заборгованості) суму валютного боргу остаточно перераховують — визначають за ним курсові різниці (оскільки господарською операцією є в тому числі й операція прощення боргу). При цьому

показані в бухобліку раніше курсові різниці через прощення боргу сторнувати не треба

Адже до цього заборгованість була монетарною. Тому курсові різниці за нею рахувалися правомірно (відповідно до вимог валютного НП(С) БО 21) і жодної помилки не було.

Списання боргу. Суму прощеного боргу (перерахованого за курсом НБУ на дату додаткової угоди) у бухобліку відносять на витрати. При цьому списання прощеного грошового боргу в бухобліку залежить від того, чи створювався під нього резерв сумнівних боргів — РСБ (детальніше про його створення див. «Резерв сумнівних боргів» // «Податки & бухоблік», 2020, № 23). Залежно від цього прощення боргу в обліку відображають записами:

— якщо резерв не створювався: Дт 949, 977 — Кт 362;

— якщо резерв створювався, то: Дт 949, Дт 977 — Кт 362 (списують борг) з одночасним коригуванням (зменшенням) раніше нарахованого резерву: Дт 38 — Кт 719 (чи коригуванням резерву методом «червоне сторно»: Дт 944 — Кт 38, якщо РСБ створювався в поточному році).

Податок на прибуток

У малодохідників (які відмовилися від податкових різниць з розд. III ПКУ) в податковоприбутковому обліку операції прощення боргу облікуються за бухобліковими правилами. І жодних коригувань фінрезультату не виникне.

А ось високодохідникам (платникам податку на прибуток з річним бухдоходом понад 40 млн грн, п.п. 134.1.1 ПКУ) і малодохідникам-добровольцям різниць не уникнути.

Боргові різниці (п. 139.2 ПКУ). Передусім виникнуть різниці за пп. 139.2.1 і 139.2.2 ПКУ:

Податкові різниці при прощенні боргу

Фінрезультат:

На суму:

— збільшують (п.п. 139.2.1 ПКУ)

— РСБ, створеного в бухобліку (Дт 944 — Кт 38)

— списаної у витрати прощеної дебіторської заборгованості (Дт 949, 977 — Кт 36, 37)*

— зменшують (абзац другий п.п. 139.2.2 ПКУ)

— коригування РСБ відповідно до НП(С)БО/МСФЗ, на яке збільшився фінрезультат до оподаткування (Дт 38 — Кт 719 або Дт 944 — Кт 38 методом «червоне сторно»)

* Причому таку збільшуючу різницю (за п.п. 139.2.1 ПКУ) показують і в разі, якщо стосовно дебіторської заборгованості, що списується, РСБ не створювався (БЗ 102.06; лист ДПСУ від 12.02.2020 № 564/6/99-00-07-02-02-06/ІПК).

А ось зменшуючої різниці, передбаченої абзацом третім п.п. 139.2.2 ПКУ, на суму списаної дебіторської заборгованості не буде, оскільки прощена заборгованість не відповідає ознакам безнадійної з п.п. 14.1.11 ПКУ. Таким чином через податкові різниці вплив операції на фінрезультат буде нівельовано і

списану прощену заборгованість високодохідники і малодохідники-добровольці не зможуть облікувати в податкових витратах у податковоприбутковому обліку

Тому в них у податковоприбутковому обліку прощення заборгованості ніяк не вплине на фінрезультат (об’єкт оподаткування) — його не зменшить.

Подарункова різниця (п.п. 140.5.10 ПКУ). Оскільки плата за товари від нерезидента не надійде (прощена), то поставлені, але не оплачені товари фактично стають безоплатно переданими. У зв’язку із цим з’являється запитання: чи показувати подарункову різницю за п.п. 140.5.10 ПКУ? Адже згідно із цим підпунктом фінрезультат треба збільшити, зокрема, на вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно переданих неплатникам податку на прибуток (і таким чином виключити собівартість безоплатно переданих товарів з податкових витрат).

Відразу скажемо: подарункову різницю можна не показувати, якщо з доходу нерезидента (подарунка) утримано податок з доходів нерезидента (так званий податок на репатріацію), оскільки тоді нерезидент виявиться платником податку на прибуток (п.п. 133.2.1 ПКУ; БЗ 102.12).

А ось якщо податок на репатріацію з доходів нерезидента не утримувався (і юрособа-нерезидент платником податку на прибуток не є), з’явиться подарункова різниця по п.п. 140.5.10 ПКУ. Проте в цьому випадку податок на репатріацію, швидше за все, доведеться утримати. Розглянемо чому.

Податок на репатріацію. Перелік доходів нерезидентів із джерелом походження з України (що підлягають оподаткуванню податком на репатріацію, якщо інше не встановлене міжнародним договором) визначений п.п. 141.4.1 ПКУ. До них, зокрема, належать доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидента (за п.п. «ї» п.п. 141.4.1 ПКУ). Тому якщо подарунок нерезиденту-юрособі оформлений у вигляді благодійності/пожертвування, то такий дохід нерезидента оподатковується податком на репатріацію (якщо інше не передбачене міжнародним договором України з країною нерезидента).

Хоча податківці вважають, що і в інших випадках з будь-яких подарунків нерезидентам податок на репатріацію (за ставкою 15 %) усе одно треба утримати — як з інших доходів нерезидента (за п.п. «к» п.п. 141.4.1 ПКУ). Щоправда, при цьому рекомендують звертатися за індивідуальною податковою консультацією (БЗ 102.12). Ну а оскільки іншими доходами нерезидента (за п.п. «к») вважаються доходи, отримані від здійснення господарської діяльності в Україні (і спочатку відносини з нерезидентом вибудовувалися саме в межах госпдіяльності, а вже після через брак експорт став подарунком), то обстояти відсутність податку на репатріацію, посилаючись, наприклад, на негосподарність доходу нерезидента, схоже, буде дуже проблематично. Інша річ, що при браку утримувати податок сповна — з усієї договірної вартості товарів було б неправильно. А тут потрібно буде оцінити «подарунок» і вже потім рахувати податок на репатріацію. Також нагадаємо, що

з негрошових доходів нерезидента податок на репатріацію розраховують за формулою, наведеною в п.п. 141.4.2 ПКУ (БЗ 102.16)

Пс = СД х 100 : (100 - СП) - СД,

де Пс — сума податку до сплати;

СД — сума виплаченого доходу;

СП — ставка податку, встановлена п.п. 141.4.2 ПКУ (в цьому випадку 15 %).

При цьому дохід нерезидента беруть за курсом НБУ на дату прощення заборгованості (тобто виплати доходу нерезиденту в негрошовій формі, БЗ 102.16).

30 % різниця при продажу особливим (офшорним) нерезидентам (п.п. 140.5.51 ПКУ).

Також врахуйте, якщо товар був експортований особливому (офшорному) нерезиденту:

— з низькоподаткових країн (за п.п. 39.2.1.2 ПКУ і Переліку, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 № 1045) або

— з особливою організаційно-правовою формою (ОПФ) (за п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 ПКУ та Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2017 № 480), то

може виникнути 30 % збільшуюча різниця за п.п. 140.5.51 ПКУ (що вимагає фактично збільшити податкові доходи на 30 % вартості реалізованих товарів; БЗ 102.12) — оскільки продаж (реалізація) охоплює в тому числі й операції щодо безоплатного надання товарів (п.п. 14.1.202 ПКУ). Втім, таку різницю відображають тільки за підсумками року.

Щоправда, п.п. 140.5.51 ПКУ вимагає показати збільшуючу різницю взагалі на всю вартість товарів, реалізованих особливим нерезидентам, якщо такі операції не мають ділової мети. І під неї, можливо (киваючи на відсутність економічного ефекту, п.п. 14.1.231 ПКУ), податківці можуть намагатися підвести й неоплачений експорт. Хоча економічний ефект «подарунка» нерезиденту, наприклад, може пояснюватися тим, що повернути бракований товар платникові вийде ще дорожче. Або ж тим, що з постійним контрагентом-нерезидентом на майбутнє не хочемо псувати стосунки. Проте в будь-якому разі обов’язок доведення «неділових» обставин у такому разі покладається на податковий орган. Та й у БЗ 102.12, що стосується безоплатної передачі товарів нерезидентам, податківці все ж згадували саме про 30 % (а не 100 %) різниці.

Утім, врахуйте, що взагалі не підпадуть під різницю за п.п. 140.5.51 ПКУ:

— контрольовані операції з нерезидентами (різниці за якими визначають за п.п. 140.5.1 ПКУ);

— неконтрольовані операції, якщо доходи від реалізації особливим нерезидентам підтверджені платником за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», але без подання звіту

— постачання нерезидентам з особою ОПФ, якщо від нерезидента отримати довідку (чи інший офіційний документ) про сплату ним податку на прибуток або корпоративного податку (див. питання 6 УПК, затвердженої наказом Мінфіну від 14.05.2021 № 266 і коментар «Різниці з нерезидентами: що узагальнив Мінфін» // «Податки & бухоблік», 2021, № 45).

Курсові різниці. У податковоприбутковому обліку курсові різниці на загальних підставах (через доходи/витрати) візьмуть участь у формуванні фінрезультату (об’єкту опоаткування). При цьому жодних податкових різниць для курсових різниць не передбачено (листи ДПСУ від 31.05.2021 № 2156/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 05.08.2021 № 2962/ІПК/99-00-21-02-02-06, від 26.05.2021 № 2033/ІПК/99-00-21-02-02-06). Ну а оскільки відображені в бухобліку курсові різниці при прощенні боргу зберігаються, то і в податковоприбутковому обліку їх ніяк коригувати (прибирати) не треба.

ПДВ

При прощенні боргу експортовані товари стають безоплатно переданими. Проте слід врахувати, що

при експорті правило мінбази не працює,

оскільки для експорту п. 189.17 ПКУ встановлена своя база оподаткування ПДВ (УПК, затверджена наказом Мінфіну від 03.08.2018 № 673, лист ДПСУ від 08.04.2020 № 1444/6/99-00-07-03-02-06/ІПК). Тому необхідності в нарахуванні мінбазних ПЗ за безоплатно переданими товарами не виникне.

Проте якщо за товарами був ПДВ на вході, то суму вхідного ПДВ доведеться (як при безоплатних передачах) компенсувати шляхом нарахування компенсуючих ПЗ за п.п. «г» п. 198.5 ПКУ (ср. ).

Приклад. Відвантажено товар вартістю €10000 нерезиденту (собівартість товару 200000 грн, крім того вхідний ПДВ — 40000 грн), експорт непіднаглядний; нерезидент особливим (офшорним) не є. Оскільки з’ясувалося, що товар бракований, домовилися про прощення грошового боргу нерезиденту. РСБ під борг не створювався.

В обліку операції відобразяться такими записами:

Прощення грошового боргу нерезиденту

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

€/грн

Дт

Кт

Експорт товару

1

Відвантажено товар на експорт нерезиденту

(курс НБУ — 30,0 грн/€)

362

702

€10000

300000

2

Відображено експортні ПЗ з ПДВ

702

641/ПДВ

0

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

200000

4

На дату балансу 30.09.2022 відображено курсову різницю за боргом нерезидента в інвалюті (курс НБУ — 35,6 грн/€) [(€10000 х (35,6 грн/€ — 30,0 грн/€)]

362

714

56000

Прощення грошового боргу

5

На дату підписання додаткової угоди суму валютного боргу перераховано, відображено курсову різницю (курс НБУ — 35,4 грн/€) [(€10000 х (35,4 грн/€ — 35,6 грн/€)]

945

362

2000

6

Прощено борг нерезиденту

949

362

€10000

354000*

7

Нараховано компенсуючі ПЗ за п. 198.5 ПКУ (для компенсації вхідного ПДВ)

949

641/ПДВ

40000

* При прощенні боргу в податковоприбутковому обліку високодохідники і малодохідники-добровольці відображають збільшуючу різницю (за п.п. 139.2.1 ПКУ) — на вартість прощеної заборгованості, списаної в бухобліку на витрати (в сумі 354000 грн).

Якщо при прощенні боргу нерезиденту був утриманий податок на репатріацію (Дт 949 — Кт 641/податок з доходів нерезидента, Дт 641/податок з доходів нерезидента — Кт 311), то подарункова різниця (за п.п. 140.5.10 ПКУ) не виникає.

Різниці за п.п. 140.5.51 ПКУ не виникне, оскільки нерезидент звичайний (неофшорний).

Висновки

  • При прощенні нерезиденту боргу за піднаглядний експорт можливі проблеми зі зняттям операції з валютного нагляду.
  • У податковоприбутковому обліку заборгованість, яка прощена нерезиденту, високодохідникам і малодохідникам-добровольцям не вийде облікувати в податкових витратах.
  • При прощенні боргу нерезиденту-юрособі за експортований товар, швидше за все, доведеться утримати податок на репатріацію.
  • Якщо при прощенні боргу утримувався податок на репатріацію, то подарункової різниці за п.п. 140.5.10 ПКУ у високодохідників і малодохідників-добровольців не виникне. Проте якщо товар був поставлений особливому (офшорному) нерезиденту, то може виникнути 30 % збільшуюча різниця за п.п. 140.5.51 ПКУ.
  • Якщо щодо товару був ПДВ на вході, то при прощенні заборгованості доведеться нарахувати компенсуючі податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ.
  • Відображені до прощення заборгованості курсові різниці ні в бухобліку, ні в податковому обліку сторнувати не треба.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі