Безоплатне в обліку

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 56
Безоплатна передача товарів/послуг. У бухобліку при безоплатній передачі товарів/послуг дохід не виникає. Адже ні зростання власного капіталу, ні збільшення економічних вигод при цьому не відбувається ( пп. 5, 8 П(С)БО 15). А ось для відображення витрат на суму собівартості безоплатно переданих товарів/послуг є всі підстави ( п. 6 П(С)БО 16). Місце їм — на субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Щодо податку на прибуток жодних особливостей — витрати, сформовані в бухобліку, без жодних коригувань потрапляють і до «податковоприбуткового» обліку.

А ось з ПДВ ситуація цікавіша. Безоплатна передача товарів/послуг для цілей ПДВ вважається їх постачанням. Отже, на дату такої передачі платник повинен нарахувати ПЗ. Базою оподаткування буде ціна придбання (для придбаних товарів/послуг) або звичайна ціна (для самостійно виготовлених товарів/послуг) ( п. 188.1 ПКУ). Крім того, якщо товари/послуги, що безоплатно передаються, були придбані з ПДВ, п.п. «г» п. 198.5 ПКУ вимагає нарахувати ще одні ПЗ на вартість придбання. Адже безоплатна передача товарів/послуг є їх використанням у негосподарській діяльності.

Але податківці останнім часом зазначають, що двічі ПЗ нараховувати не потрібно. Вони вважають так: якщо операція з безоплатної передачі товару є об’єктом оподаткування, то ПЗ нараховуються один раз згідно з п. 188.1 ПКУ. А п. 198.5 ПКУ в такому разі не діє. Якщо ж безоплатна передача звільнена від оподаткування (товари передаються благодійній організації), то ПЗ мають бути нараховані один раз згідно з п. 198.5 ПКУ (див. лист ДФСУ від 26.04.2016 р. № 9399/6/99-99-15-03-02-15, від 04.04.2016 р. № 7286/6/99-99-19-03-02-15).

Тут головне — пам’ятайте: на практиці такі лояльні рекомендації безпечно застосовувати тільки за наявності індивідуальної податкової консультації з аналогічним висновком.

Безоплатна передача ОЗ. Безоплатна передача ОЗ до виникнення доходу в бухобліку також не призводить. Виняток: передача активу, що був отриманий безоплатно, — у цьому випадку дохід визнають на залишок додаткового капіталу, сформованого при отриманні (Дт 424 — Кт 745). В усіх інших випадках при безоплатній передачі ОЗ відображають витрати (у сумі залишкової вартості ОЗ на кінець місяця, в якому відбувається така передача), що відображаються на субрахунку 976 «Списання необоротних активів» або 977 «Інші витрати діяльності». Нарахований знос списують проводкою Дт 131, 132 — Кт 10, 11.

У «податковоприбутковому» обліку платник, який коригує бухфінрезультат, повинен розрахувати, крім звичайних «амортизаційних» різниць за останнім періодом, ще й «продажні» різниці згідно з пп. 138.1, 138.2 ПКУ.

При нарахуванні ПЗ з ПДВ базою оподаткування буде бухгалтерська залишкова вартість на початок звітного періоду, в якому відбулася передача. Якщо ОЗ придбавався з ПДВ — отримайте індивідуальну консультацію про те, що нараховувати другі ПЗ згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ не потрібно.

Надали благодійну допомогу. У бухобліку надана благодійна допомога нічим не відрізняється від будь-яких інших безоплатно переданих товарів/послуг — її відображають на субрахунку 949.

А ось у «податковоприбутковому» обліку є свої нюанси. Згідно з п.п. 140.5.9 ПКУ суми коштів/товарів/робіт/послуг, переданих неприбутковим установам і організаціям у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, збільшують об’єкт оподаткування. Крім того, сума благодійності в межах 4 % може не збільшувати фінрезультат, тільки якщо неприбутковий статус її отримувача підтверджено копією рішення про внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій.

ПДВ сума благодійної допомоги не обкладається ( п.п. 197.1.15 ПКУ). Щоправда, урахуйте: звільнення не діє, якщо така допомога надається у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в госпдіяльності ( останній абзац п.п. 197.1.15 ПКУ). Якщо при купівлі товарів, що передаються у вигляді благодійної допомоги, відображався ПК, під час їх передачі необхідно нарахувати ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ.

Безоплатне надходження товарів/послуг. При безоплатному отриманні товарів/послуг на суму їх справедливої вартості визнається дохід ( п. 21 П(С)БО 15), що відображається проводкою: Дт 281 — Кт 718.

Щодо податку на прибуток жодних особливостей — тут усе як у бухобліку.

Права на ПК з вартості безоплатно отриманих товарів/послуг в обдарованого немає.

Безоплатне отримання ОЗ. Вартість безоплатно отриманих ОЗ одразу до доходу не потрапляє. Її відображають у складі додаткового капіталу на рахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активи». Причому його збільшення відбувається на суму, що дорівнює справедливій вартості об’єкта ОЗ без урахування витрат, пов’язаних з доведенням його до стану, придатного до використання. Після того, як такий ОЗ буде введено в експлуатацію, його первісна вартість підлягає амортизації. Одночасно з нарахуванням амортизації, на пропорційну нарахованій амортизації суму зменшується додатковий капітал і визнається дохід: Дт 424 — Кт 745.

При визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток потрібно розраховувати «амортизаційні» різниці згідно з пп. 138.1, 138.2 ПКУ. Порядок ПДВ-обліку аналогічний безоплатному отриманню товарів.

Отримали цільове фінансування. У бухобліку цільове фінансування визнається доходом тільки тоді, коли є підтвердження того, що воно буде отримане і підприємство виконає умови щодо такого фінансування ( п. 16 П(С)БО 15). Дату відображення доходу визначають згідно з пп. 17–19 П(С)БО 15 (залежить від того, для яких цілей і коли надходить фінансування). Кошти цільового фінансування обліковуються на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження».

Стосовно податку на прибуток — усе як у бухобліку. Тільки платники, які отримали фінансування капітальних інвестицій, повинні враховувати «амортизаційні» різниці. На ПДВ-облік отримання цільового фінансування ніяк не вплине — така операція об’єктом оподаткування не є. Проте отримувач має право на ПК за придбаннями за рахунок цільового фінансування.

Безоплатні операції для єдиноподатників. Безоплатно передані єдиноподатником товари/роботи/послуги не є його доходом. Якщо ж єдиноподатник безоплатно отримує товари/роботи/послуги, то їх вартість є для нього доходом ( п. 292.3 ПКУ). Податківці наполягають, що ця вартість має бути визначена з урахуванням рівня звичайних цін (див. БЗ 107.04, 108.01.02). Щоправда, у своїх консультаціях вони посилаються на норми ст. 632 ЦКУ, які застосовуються тільки в разі, якщо в договорі ціну не встановлено. Отже, якщо в договорі їх вартість визначено, то на звичайні ціни орієнтуватися не потрібно. Зважайте також на те, що для єдиноподатника безоплатно отриманими вважаються ті товари/роботи/послуги, які він отримав за договорами, що вимагають письмового оформлення. Якщо ж безоплатні товари/роботи/послуги отримані ФОП-єдиноподатником за усним договором, то їх вартість уключається до цивільних доходів фізособи та оподатковується за правилами з розд. IV ПКУ (БЗ 107.04).

Що ми ще писали на цю тему

№ з/п

Назва коментаря/статті/теми номера/спецвипуску

Джерело

1

Безоплатна передача: податківці не хочуть два ПЗ з ПДВ

2016, № 43, с. 4

2

Безоплатний «імпорт»: дали «добро» на податковий кредит

2016, № 21, с. 6

3

Безоплатна передача товару: ПДВ-наслідки

2015, № 92, с. 38

4

Дорогі подарунки (бух- і податковий облік безоплатної передачі ОЗ)

2015, № 81, с. 24

5

Продаємо ОЗ, що надійшли за просто так

2015, № 81, с. 20

6

Безоплатні ОЗ: відображаємо «солідний» подарунок в обліку

2015, № 75, с. 29

7

Безоплатне в обліку

2015, № 35

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити