Теми статей
Обрати теми

Дія Сіті: трудові питання

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Червень, 2022/№ 47
Друк
На початку цього року на повну силу запрацювали норми законодавства щодо стимулювання в Україні розвитку IT-індустрії. З’явився Реєстр Дія Сіті, який регулярно поповнюється новими резидентами. При цьому використання праці фізичних осіб резидентами Дія Сіті* має ряд особливостей. Саме про такі особливості й поговоримо у цій статті.

* Про режим Дія Сіті ми писали у статтях «Дія Сіті: правовий режим уже працює» // «Податки & бухоблік», 2021, № 69 та «Дія Сіті: як оподатковуватимуть IT-сферу» // «Податки & бухоблік», 2021 № 47.

Як і всім іншим підприємствам, IT-компаніям, які мають статус резидента Дія Сіті, для провадження своєї господарської діяльності необхідно залучати фізичних осіб. При цьому відносини з фізособами можуть оформлюватися шляхом укладання трудових договорів (контрактів), гіг-контрактів або цивільно-правових договорів (далі — ЦПД) на виконання робіт / надання послуг. Давайте розглянемо, у чому особливості кожного із способів оформлення таких відносин.

Трудовий договір або ЦПД

Трудовий договір. Своїх працівників резидент Дія Сіті може приймати на роботу за трудовим договором. У цьому випадку між резидентом Дія Сіті та фізособою мають місце трудові відносини, на які поширюються норми КЗпП. Але є свої особливості.

Зокрема, при наймі працівника резидент Дія Сіті може укладати з ним контракт як особливу форму трудового договору. Строк дії трудового контракту, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання трудового договору (у тому числі дострокового) та інші умови можуть встановлюватися угодою сторін.

Зверніть увагу: втрата роботодавцем статусу резидента Дія Сіті не призводить до припинення трудових відносин за трудовим контрактом та не впливає на чинність трудового контракту, у тому числі його окремих положень.

ЦПД. Резидент Дія Сіті, як і будь-яка інша юридична особа, має право укладати з фізичними особами (у тому числі з підприємцями) ЦПД на виконання робіт (договір підряду) або про надання послуг. У такій ситуації правовідносини між фізособою та резидентом Дія Сіті регулюються ЦКУ, а якщо така особа зареєстрована ФОП, то й ГКУ.

Важливо!

ЦПД не повинен містити ознак трудових відносин

Якщо інспектори праці під час перевірки виявлять, що ЦПД фактично є прихованим трудовим договором, то підприємству загрожує застосування санкції за допуск до роботи неоформленого працівника у 10-кратному розмірі мінзарплати за кожну таку особу (абзац другий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Крім того, за таке порушення посадові особи підприємства можуть притягуватися до адміністративної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 41 КУпАП. Адмінштраф становить від 8500 до 17000 грн.

Чим відрізняється трудовий договір від ЦПД, пояснювала Держпраці (див. kr.dsp.gov.ua/index.php/5702-do05-03-20). Так, основною ознакою, яка відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюються процес трудової діяльності та її організація. У свою чергу, за ЦПД процес організації трудової діяльності залишається поза договором. Його метою є отримання певного результату. Докладніше про відмінності трудового договору від ЦПД див. у статті «Фізособа виконує роботи (надає послуги)» // «Податки & бухоблік», 2018, № 76, с. 63.

Гіг-контракт

Це нова форма відносин між резидентом Дія Сіті та гіг-спеціалістом — фізичною особою, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем. Поговоримо про цю форму відносин докладно.

Визначення. Гіг-контракт — це ЦПД, згідно з яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника. У свою чергу, резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги та забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розд. V Закону № 1667*.

* Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2022 № 1667-ІХ.

Укладають гіг-контракти у письмовій (електронній) формі.

Зверніть увагу: ЦПД не є гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладання саме гіг-контракту.

Послуги (роботи), що надаються (виконуються) за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій певної посади, зокрема, функцій головного інженера, відповідальної особи, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, тощо (ч. 6 ст. 17 Закону № 1667).

З цього випливає, що

гіг-контракт є ЦПД з елементами трудового договору

Але хвилюватися про можливі претензії з боку інспекторів праці та перекваліфікацію гіг-контракту у трудовий договір не варто. КЗпП не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті (ч. 3 ст. 3 КЗпП).

Важливо! Про укладання гіг-контракту, як і у разі прийняття на роботу за трудовим договором/контрактом, слід надіслати податківцям повідомлення за формою, затвердженою постановою КМУ від 17.06.2015 № 413. Подаємо його до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом, проставляючи у графі «5. Категорія особи» — «3».

Строк дії гіг-контракту. Гіг-контракт укладається на невизначений строк, якщо інший строк не встановлено сторонами гіг-контракту чи законом. Таким чином, гіг-контракт може бути як безстроковим, так і строковим.

У разі продовження виконання гіг-контракту обома його сторонами після закінчення строку його дії гіг-контракт вважається продовженим на той самий строк та на тих самих умовах. Водночас самим гіг-контрактом чи законом може бути передбачено інше.

Припинення гіг-контракту. Підстави для припинення гіг-контракту перераховані у ч. 3 ст. 18 Закону № 1667. Це:

1) угода сторін;

2) закінчення строку дії гіг-контракту;

3) одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту;

4) одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту;

5) втрата статусу резидента Дія Сіті;

6) підстави, передбачені гіг-контрактом.

Зауважте: у разі прийняття будь-якою стороною рішення про односторонню відмову від гіг-контракту (див. пункти 3 та 4 вище), вона повідомляє про це іншу сторону в письмовій (електронній) формі не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованої дати припинення контракту. Але якщо таке рішення прийнято протягом перших 3 місяців строку дії гіг-контракту, то строк повідомлення суттєво скорочується. У цьому випадку другу сторону слід повідомити у письмовій (електронній) формі не пізніше ніж за 3 календарні дні до запланованої дати припинення гіг-контракту. Разом з тим гіг-контрактом можуть бути встановлені інші порядок і строк повідомлення.

Зверніть увагу! Резидент Дія Сіті має право зменшити строк повідомлення гіг-спеціаліста про односторонню відмову від гіг-контракту, замінивши його компенсаційною виплатою у розмірі, визначеному гіг-контрактом, але не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день зменшення строку повідомлення*. Причому у такому випадку припинити гіг-контракт резидент Дія Сіті може одночасно з врученням (або направленням у електронній формі) повідомлення про односторонню відмову. Головне — виплатити відповідну суму компенсації.

* Якщо у гіг-контракті не зазначено суму поденної винагороди гіг-спеціаліста, її визначають шляхом ділення щомісячної винагороди на 21.

Але зауважте! Забороняється одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту у період вагітності та протягом перерви у виконанні робіт у зв’язку з вагітністю та пологами гіг-спеціаліста. Крім того, підприємство не зможе відмовитися від гіг-контракту в односторонньому порядку в період хвороби гіг-спеціаліста. Виняток — тимчасова непрацездатність, яка триває довше місяця (безперервно).

А що буде з гіг-контрактом у разі втрати юрособою статусу резидента Дія Сіті? Гіг-контракт вважається припиненим в останній день третього календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому внесено запис про втрату статусу резидента Дія Сіті до Реєстру Дія Сіті, якщо гіг-контрактом не встановлено менший строк або його не припинено раніше за іншою підставою.

Винагорода гіг-спеціаліста. Розмір, порядок та строки виплати гіг-спеціалісту винагороди визначаються у гіг-контракті. При цьому суму винагороди можна встановити за період або розраховувати в залежності від обсягу виконаних робіт (наданих послуг) чи кількості часу, витраченого на їх виконання/надання. Також можуть бути передбачені різні «надбавки» за досягнення певних показників. Тут все у руках сторін гіг-контракту.

Цікавий момент:

розмір винагороди у гіг-контракті можна визначати в іноземній валюті

Але виплата винагороди має здійснюватися у гривні* (див. ч. 2 ст. 5 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII).

* Винятки із загальних правил встановлює НБУ, але виплата винагород за гіг-контрактами до винятків не потрапляє.

Зауважте: однією з умов відповідності критеріям резидента Дія Сіті є розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам. Він має становити не менш ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні до євро, встановленим НБУ на 1-ше число відповідного календарного місяця (п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону № 1667).

Проте це не означає, що при визначенні суми винагороди не можна опускатися нижче цієї величини. Сума винагороди конкретного гіг-спеціаліста резидента Дія Сіті може бути менше еквівалента 1200 євро. Адже розмір середньої місячної винагороди визначається не за конкретним гіг-спеціалістом, а шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди та заробітної плати, здійснених у відповідному місяці юрособою своїм гіг-спеціалістам та працівникам, на загальну кількість таких працівників та гіг-спеціалістів.

Порядок виконання роботи

Трудовий договір. Якщо фізична особа приймається на роботу за трудовим договором (контрактом), то тут уключаються всі норми КЗпП. Тобто працівник зобов’язаний виконувати роботу самостійно. Він підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку (крім дистанційної роботи). Може бути направлений роботодавцем у відрядження (крім пільгових категорій), залучатися до надурочних робіт (за правилами, встановленими законодавством про працю). Працівник має право на відпочинок відповідно до встановлених обмежень робочого дня та робочого тижня, на оплачувані та неоплачувані відпустки тощо. Детально про трудові відносини див. у спецвипуску «Податки & бухоблік», 2021, № 92.

ЦПД. При укладанні ЦПД, у якому фізособа є виконавцем чи підрядником, така особа самостійно забезпечує умови своєї праці, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку замовника та самостійно організовує свою роботу. Її не можна направити у відрядження, вона не має права на відпустку. Тут усі взаємини регулює ЦКУ, а якщо фізособа є підприємцем, то й ГКУ.

Гіг-контракт. Знову приділимо йому більше уваги, ніж трудовому договору та ГПД. Почнемо з місця виконання робіт (надання послуг). У загальному випадку гіг-спеціаліст зобов’язаний виконувати роботи (надавати послуги) у місці, визначеному гіг-контрактом.

Причому, якщо інше не встановлено гіг-контрактом, резидент Дія Сіті має право в односторонньому порядку:

— змінювати місце виконання робіт (надання послуг) у межах одного населеного пункту;

— обирати тимчасове місце виконання робіт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване узгоджене сторонами місце виконання робіт (надання послуг)*. Але в цьому випадку резидент Дія Сіті зобов’язаний компенсувати гіг-спеціалісту витрати, пов’язані з переїздом та проживанням, а також сплатити додаткову винагороду, передбачену гіг-контрактом.

* Гіг-контрактом не може встановлюватися обмеження щодо максимальної тривалості строку такого тимчасового виконання робіт (надання послуг).

Зазвичай резидент Дія Сіті забезпечує гіг-спеціаліста обладнанням та іншими засобами, необхідними для виконання робіт (надання послуг)

Якщо ж гіг-спеціалістом використовується особисте обладнання, гіг-контрактом можуть передбачатися відповідні компенсаційні виплати. Крім того, можна передбачити відшкодування гіг-спеціалісту інших фактичних витрат, понесених у процесі виконання робіт / надання послуг.

Сторони гіг-контракту можуть (але не зобов’язані) погодити кількість годин на день та/або на тиждень для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг). При цьому загальна їх кількість не повинна перевищувати 8 годин на день та 40 годин на тиждень. Якщо ж гіг-контракт цей момент не регулює, то вважається, що гіг-спеціаліст виконує роботи (надає послуги) протягом 40 годин на тиждень.

Цікавий момент! Збільшення нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень, передбачене на період воєнного стану для працівників за трудовим договором*, на гіг-спеціалістів не поширюється.

* Див. ч. 1 ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ.

Водночас сторони гіг-контракту можуть погодити умову про ненормований час, якщо:

1) точний час для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг) визначити неможливо;

2) гіг-контракт надає гіг-спеціалісту право самостійно планувати свій час для виконання робіт (надання послуг);

3) виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактом вимагає підвищеного рівня ініціативності гіг-спеціаліста, що передбачає періодичне виконання робіт (надання послуг) надурочно без окремих вказівок резидента Дія Сіті про це.

У такому разі обмеження робочого часу, зазначене вище, не застосовується.

Тривалість перерви протягом дня та щотижневого відпочинку встановлюються за домовленістю сторін у гіг-контракті.

Резидент Дія Сіті може контролювати виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом за допомогою засобів моніторингу використання інформаційно-комунікаційних систем та обладнання резидента Дія Сіті, засобів відеоспостереження у місцях загального користування та інших засобів, передбачених гіг-контрактом. Але при цьому не допускається втручання у особисте та сімейне життя гіг-спеціаліста.

Відпустки

Трудовий договір. Якщо працівник прийнятий на роботу за трудовим договором, він має право на оплачувані та неоплачувані відпустки, передбачені чинним законодавством. Про відпустки, що надаються в умовах воєнного часу, див. у статті «Відпустка під час війни» // «Податки & бухоблік», 2022, № 26.

ЦПД. Особи, які працюють за ЦПД, права на відпустку не мають.

Гіг-контракт. Для гіг-спеціалістів передбачено аналог відпусток — оплачувані та неоплачувані перерви у виконанні робіт (наданні послуг).

Так, вони мають право на щорічну оплачувану перерву в роботі тривалістю 17 робочих днів. Але гіг-контрактом може бути передбачена перерва більшої тривалості (ч. 4 ст. 21 Закону № 1667).

Реалізувати своє право на щорічну оплачувану перерву гіг-спеціаліст може лише після закінчення 6 безперервних місяців виконання робіт (надання послуг), якщо самим гіг-контрактом не визначено коротший строк.

Ділити щорічну перерву в роботі гіг-спеціаліст може на частини будь-якої тривалості (на свій розсуд)

Зверніть увагу: на відміну від щорічних відпусток при трудових відносинах, тут немає обов’язкової основної частини у 14 днів.

Порядок оплати щорічної оплачуваної перерви у роботі визначається гіг-контрактом. Законодавець не обмежує сторони ні мінімальною, ні максимальною сумою.

Крім того, гіг-контрактом можуть передбачатися неоплачувані перерви у виконанні робіт / наданні послуг (ч. 3 ст. 21 Закону № 1667). Вони є своєрідним аналогом трудової відпустки за власний рахунок.

Тимчасова непрацездатність

Незалежно від того, на якій підставі фізичні особи виконують роботи у резидента Дія Сіті (за трудовим договором/контрактом, ЦПД або гіг-контрактом), вони підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 18 та 30 Закону № 1105*). Але тут є деякі особливості.

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-ХIV.

Трудовий договір / гіг-контракт. Резидент Дія Сіті період тимчасової непрацездатності найманих працівників та гіг-спеціалістів, а також відпустки (перерви) у зв’язку з вагітністю та пологами оплачує виходячи із суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачені страхові внески до ФСС, незалежно від їх страхового стажу (п. 6 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 26 Закону № 1105).

Зверніть увагу: у зазначених нормах йдеться не про середньоденну зарплату, а про суму зарплати (доходу). Тобто з розрахунком середньоденного заробітку морочитися не потрібно. Але як визначити суму оплати непрацездатного періоду у розрахунку на 1 день? І за який період слід брати зарплату (дохід) працівника/гіг-спеціаліста? Закон № 1105 відповідей на ці питання не дає. Також мовчать Мінсоцполітики та ФСС.

Висловимо своє припущення. Для розрахунку слід суму зарплати (доходу), з якої сплачено ЄСВ у місяці, що передує місяцю настання страхового випадку, поділити на кількість календарних днів у такому місяці. Але, безумовно, останнє слово тут за Мінсоцполітики та ФСС. Чекаємо на роз’яснення.

ЦПД. Відповідно до консультації Управління виконавчої дирекції ФСС у Харківській обл. від 08.07.2019 (див. www.fssu.gov.ua/fse/control/khr/ua/publish/article/94321) особи, які виконують роботи / надають послуги за ЦПД, мають право на матеріальне забезпечення, якщо страховий випадок настав у період дії укладеного з ними договору та лише за умови втрати ними певної частини доходу.

Що стосується допомоги по вагітності та пологах, то працюючим за ЦПД вона надається за рахунок коштів ФСС тільки за період з початку настання страхового випадку і до завершення дії договору. Причому така допомога розраховується, виходячи із середньоденного доходу без доплати до розміру мінзарплати.

Визначення середнього заробітку для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку № 1266*.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Оподаткування доходів фізосіб

ПДФО. Податковим агентом працівника або гіг-спеціаліста при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати та винагороди за гіг-контрактом є резидент Дія Сіті.

При цьому законодавство надає резидентам Дія Сіті певні преференції щодо оподаткування доходів їх працівників та гіг-спеціалістів. Так, за ставкою 5 % (а не 18 %) обкладають ПДФО доходи у вигляді (п.п. 170.141.2 ПКУ):

— заробітної плати;

— винагороди гіг-спеціалістів за гіг-контрактами, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;

— авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на нього.

Ці спецправила стосуються всіх працівників ІТ-компанії, яка має статус резидента Дія Сіті, а не лише ІТ-спеціалістів

Але така пільгова ставка ПДФО застосовуватиметься, тільки якщо у місяці, за який виплачується дохід, резидентом Дія Сіті виконано умови, передбачені пп. 2 та 3 ч. 1 ст. 5 Закону № 1667, а саме:

— середня місячна винагорода працівникам та гіг-спеціалістам становить не менше ніж еквівалент 1200 євро;

— середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів не менше 9 осіб.

Якщо у відповідному календарному місяці резидент Дія Сіті порушив зазначені вимоги, він зобов’язаний самостійно нарахувати ПДФО за ставкою 18 % щодо зарплати працівників чи винагород гіг-спеціалістів*, виплачених протягом такого календарного місяця (п.п. 170.141.5 ПКУ). Перерахувати цей ПДФО слід до подання Об’єднаного звіту з ЄСВ/ПДФО/ВЗ. На наш погляд, зробити це резидент Дія Сіті має за власний рахунок, а не за рахунок працівника/гіг-спеціаліста (хоч це прямо й не зазначено). При цьому сума сплаченого податковим агентом ПДФО не включається до складу загального місячного (річного) доходу оподатковуваного доходу фізичних осіб.

* За авторською винагородою за створення службового твору та перехід прав на нього донараховувати ПДФО у такій ситуації ПКУ не зобов’язує.

Також нарахувати ПДФО за ставкою 18 % за свій рахунок IT-компанії доведеться, якщо запис про втрату нею статусу резидента Дія Сіті здійснено за результатами судового оскарження рішення про втрату такого статусу, прийнятого уповноваженим органом та не скасованого судом. Зробити це потрібно щодо всіх доходів фізосіб, які були виплачені з дня ухвалення рішення про втрату підприємством статусу резидента Дія Сіті до дня внесення запису про це до відповідного реєстру та обкладені за пільговою ставкою 5 %. Суму сплаченого підприємством ПДФО не включають до доходу працівників та гіг-спеціалістів (п.п. 170.141.4 ПКУ).

Окремо зупинимося на таких виплатах, як лікарняні та відпускні. Якщо йдеться про найманого працівника, то вони входять до складу заробітної плати (п.п. 169.4.1 ПКУ). Відповідно, з них утримуємо ПДФО у загальному випадку за ставкою 5 %.

Що стосується лікарняних та оплати періоду щорічної перерви у роботі гіг-спеціаліста, то ці виплати не є винагородою гіг-спеціаліста за гіг-контрактом. Такий висновок випливає з положень Закону № 1667 (ср. ). Отже, вони мають обкладатися ПДФО за ставкою 18 %. Разом з тим хотілося б почути думку податківців із цього питання. І дуже сподіваємося на те, що воно буде лояльним.

Тепер про виплати фізичним особам (непідприємцям) за ЦПД про виконання робіт / надання послуг. Тут ПКУ жодних пільг з ПДФО не передбачає. Ставка податку — 18 %.

Якщо ж виконавцем/підрядником за ЦПД є ФОП, то підприємство-замовник ПДФО не утримує за наявності копії документів, що підтверджують підприємницький статус фізособи (за необхідності — витягу з Реєстру платників єдиного податку).

Докладніше про оподаткування виплат за ЦПД див. у спецвипуску «Податки & бухоблік», 2021, № 48, с. 64 та 68.

Військовий збір. З усіх доходів фізичних осіб, що обкладаються ПДФО (незалежно від ставки), резидент Дія Сіті утримує ВЗ за ставкою 1,5 % (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Не провадиться утримання ВЗ тільки з доходів ФОП, які виконують роботи / надають послуги для резидента Дія Сіті (за наявності підтвердних документів).

ЄСВ. Статус резидента Дія Сіті дозволяє сплачувати ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску (а не виходячи із суми виплаченого доходу) від:

— зарплати працівників;

— винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

Це прямо зазначено у ч. 141 ст. 8 Закону № 2464*.

* Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

Але для застосування такої пільги резидентом Дія Сіті повинні дотримуватися вимоги щодо середньої місячної винагороди та середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів, передбачені пп. 2 та 3 ч. 1 ст. 5 Закону № 1667 (див. вище).

Нагадаємо: мінімальний страховий внесок визначається як добуток мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464).

З 01.01.2022 мінімальна зарплата дорівнює 6500 грн, з 01.10.2022 — 6700 грн. Щодо ставок ЄСВ, то, на наш погляд, резиденти Дія Сіті застосовують ті самі ставки, що й звичайні роботодавці. Таким чином, ставка ЄСВ у загальному випадку — 22 %, а для осіб з інвалідністю на доходи у вигляді зарплати, лікарняних та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — 8,41 %.

Враховуючи наведене, вважаємо, що коли йдеться про найманого працівника чи гіг-спеціаліста з інвалідністю, то для нього мінімальний страховий внесок дорівнюватиме добутку мінзарплати та ставки 8,41 %. Але, знову-таки, було б чудово почути думку податківців із цього приводу.

Зверніть увагу: юрособа, яка набула статусу резидента Дія Сіті не з початку місяця, нараховує ЄСВ за такий місяць не в мінімальному розмірі, а виходячи із суми фактично нарахованої заробітної плати (винагороди). Про це говорять податківці у роз’ясненні із підкатегорії 201.04.01 БЗ.

Ще один момент стосується виплат, які входять до бази нарахування ЄСВ і можуть виплачуватися найманим працівникам та гіг-спеціалістам, але не є зарплатою / винагородою за гіг-контрактом. Йдеться про лікарняні та допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Про них ч. 141 ст. 8 Закону № 2464 не згадує. Відтак ЄСВ на ці виплати нараховуємо окремо в загальному порядку.

Щодо виплат фізособам-непідприємцям за ЦПД про виконання робіт / надання послуг, то їх обкладають ЄСВ за ставкою 22 % від суми винагороди

При цьому ЄСВ нараховують у межах максимальної величини — 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці такого нарахування (ч. 3 ст. 7, п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464).

У разі коли виконавцем/підрядником за ЦПД є підприємець, ЄСВ підприємству-замовнику нараховувати не доведеться, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності ФОП, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464).

Таким чином, можна переконатися, що резидентам Дія Сіті законодавство пропонує достатньо варіантів залучення фізичних осіб для провадження своєї діяльності. Вибір за вами!

Висновки

  • У разі найма працівника резидент Дія Сіті може укладати з ним контракт як особливу форму трудового договору.
  • Послуги (роботи), що надаються (виконуються) за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій певної посади.
  • Гіг-спеціалісти мають право на щорічну оплачувану перерву в роботі тривалістю 17 робочих днів.
  • Для резидентів Дія Сіті передбачено пільгові правила оподаткування доходів, що виплачуються їх працівникам та гіг-спеціалістам.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі