Теми статей
Обрати теми

Повернення товарів у ЗЕД

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Випадки повернення товарів трапляються у відносинах не тільки з вітчизняними, але й закордонними партнерами. Тоді товару знову потрібно перетинати митну територію України та прямувати назад. Як відобразити операції ввезення/вивезення раніше експортованих/імпортованих товарів у бухгалтерському обліку підприємства? Які податкові наслідки? Розглянемо ці ситуації детально.

Повернення товару від нерезидента

Мито. Товари, раніше вивезені в режимі експорту, які повертаються підприємству-експортерові у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов ЗЕД-договору або з інших обставин, що перешкоджають його виконанню, зазвичай поміщають у митний режим реімпорту (п. 3 ч. 2 ст. 78 МКУ).

Реімпортовані товари звільнені від сплати ввізного мита (п. 1 ч. 1 ст. 283 МКУ). Крім того, у разі повернення товарів у режимі реімпорту суми вивізного мита, сплачені при їх експорті, повертають підприємству (ст. 81 МКУ).

ПДВ. За загальним правилом п. 206.3 ПКУ операції із ввезення товарів у митному режимі реімпорту звільнені від оподаткування ПДВ. Виняток:

операції з ввезення в режимі реімпорту повернених нерезидентом товарів. Їх оподатковують ПДВ за ставкою 20 %, 7 % або 14 %

(див. БЗ 101.10). Причому для таких операцій повернення товарів працюють звичайні імпортні ПДВ-правила:

— датою виникнення податкових зобов’язань (ПЗ) є дата подання митної декларації (МД) для митного оформлення (п. 187.8 ПКУ). Базу оподаткування визначаємо шляхом перерахунку іноземної валюти в гривні за курсом НБУ на дату подання МД (п. 190.1 і п. 391.1 ПКУ). У декларації з ПДВ реімпортні ПЗ не відображаємо;

— право на імпортний податковий кредит (ПК) виникає на дату сплати імпортних ПДВ-зобов’язань (абзац четвертий п. 198.2 ПКУ). Такий ПК відображаємо на підставі належним чином оформленої МД (п. 201.12 ПКУ) у рядку 11.1, 11.2 або 11.3 (залежно від ставки податку) ПДВ-декларації.

Про те, що ПДВ-платники мають право на поворотно-реімпортний ПК, говорять у своїх роз’ясненнях і податківці (див. листи ДФСУ від 20.04.2018 № 1731/6/99-99-15-03-02-15/ІПК і від 29.12.2017 № 3236/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, БЗ 101.24).

Подальша доля ввізного ПК залежить від того, як ПДВ-платник планує використовувати ввезені товари. На думку фіскалів, у разі, якщо реімпортовані товари призначаються для їх використання або починають використовуватися в негосподарській діяльності, платникові доведеться нарахувати компенсуючі ПЗ згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ (див. БЗ 101.24).

Хоча, на наш погляд, сформований при реімпорті ПК під дію п. 198.5 ПКУ взагалі підпадати не повинен. Адже ця норма вимагає компенсувати ПК, сформований при придбанні/виготовленні товарів/послуг/необоротних активів. А при реімпорті відбувається повернення. Тому якщо реімпортовані товари будуть використані в негосподарських операціях (наприклад, будуть списані через непридатність або псування), тоді слід компенсувати ПК, сформований при їх придбанні/виготовленні, а не ПК, відображений при реімпорті (див. статтю «Повернення браку від нерезидента» // «Податки & бухоблік», 2021, № 19). А як оформити пов’язане з війною списання активів та його наслідки відобразити в обліку, читайте в статті «Ліквідація знищених активів в умовах війни» // «Податки & бухоблік», 2022, № 22.

Якщо ж увезені в режимі реімпорту товари надалі будуть використані в ПДВ-оподатковуваних операціях (у тому числі в разі їх експорту), компенсуючі ПЗ за п. 198.5 ПКУ не нараховуємо, а ПК і ПЗ визначаємо у загальновстановленому порядку (див. лист ДФСУ від 29.12.2017 № 3236/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Щодо необхідності складання розрахунку коригування (РК) до експортної ПН за ситуації повернення раніше вивезених за межі митної території України товарів, вважаємо, ніяких підстав для цього немає. Адже операція з вивезення товарів є для цілей ПДВ-обліку окремим об’єктом оподаткування ПДВ (п.п. «г» п. 185.1 ПКУ). Датою виникнення ПЗ у разі експорту товарів є дата оформлення МД, що засвідчує факт перетину митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства (п.п. «б» п. 187.1 ПКУ). А за нормами п.п. 195.1.1 ПКУ товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене МД, оформленою відповідно до вимог МКУ.

На дату оформлення експортної МД виникає обов’язок скласти та зареєструвати ПН з типом причини «07» (п. 201.1 ПКУ, п. 5 Порядку № 1307*). Детальніше — див. статтю «ПН при експортних постачаннях» // «Податки & бухоблік», 2022, № 48.

* Порядок заповнення ПН, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307.

Той факт, що нерезидент згодом повернув товар, не відміняє операцію з його вивезення. Експорт відбувся і експортна ПН з нульовими ПДВ-зобов’язаннями має бути складена та зареєстрована в ЄРПН. Адже її підстава — МД, яка, власне, і засвідчує вивезення товарів за межі митної території України. А наступне ввезення повернених нерезидентом товарів на митну територію України — це вже інший ПДВ-об’єкт (п.п. «в» п. 185.1 ПКУ). Та й за ст. 192 ПКУ формально підстав складати РК до експортної ПН немає. Позаяк п. 192.1 ПКУ говорить про операції з постачання товарів (а не про вивезення товарів).

Інша справа, якщо митний орган визнав МД недійсною. Тоді товари вважаються не випущеними в заявлений митний режим. Відповідно експортна ПН втрачає підґрунтя, на базі якого вона була складена. Та й іншого способу анулювати таку ПН, ніж скласти до неї РК за п. 192.1 ПКУ, просто немає. Подробиці див. у статті «Експорт не відбувся: які податкові наслідки?» // «Податки & бухоблік», 2022, № 35. Але це не наш випадок.

Бухоблік. При відвантаженні товарів на експорт підприємство відображає експортний дохід з урахуванням курсу НБУ на дату визнання доходу: Дт 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» — Кт 702 «Дохід від реалізації товарів» (п. 8 НП(С)БО 15 «Дохід», п. 5 НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»). Докладно див. статтю «Реалізація товарів» // «Податки & бухоблік», 2021, № 83-84.

Після повернення товарів нерезидентом визнаний під час експорту дохід коригуємо записом: Дт 704 «Вирахування з доходу» — Кт 362. А собівартість реалізованих товарів відновлюємо записом методом «червоне сторно» за дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованих товарів» і кредитом субрахунку 281 «Товари на складі».

Якщо першою подією за експортною операцією було відвантаження товарів (тобто в обліку відображена монетарна заборгованість), то

на суму нерезидентської дебіторської заборгованості курсові різниці нараховуємо до моменту її переведення в немонетарну — прийняття рішення про повернення товарів

(пп. 7, 8 НП(С)БО 21). Позитивні курсові різниці показуємо на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», а від’ємні — на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці». Адже монетарна заборгованість нерезидента (у розмірі вартості поверненого товару) трансформується в немонетарну статтю (оплачувати її грошима нерезидент не буде). Сумову різницю, яка виникає за заборгованістю, відображаємо за Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (при виникненні доходу) або Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» (при виникненні витрат).

Зауважте! До вартості повернених товарів курсові (сумові) різниці не мають ніякого відношення.

Податок на прибуток. Жодних коригувань на податкові різниці у випадку реімпорту ПКУ не передбачає. Збільшуюча 30 % різниця за п.п. 140.5.4 ПКУ за придбаннями в особливих (так званих офшорних) нерезидентів тут не працює. Адже ніякого придбання тут не було в принципі. Подробиці див. у статті «Придбання в нерезидентів: коли з 30 % різницею?» // «Податки & бухоблік», 2022, № 13. Тому у цьому випадку керуємося виключно правилами бухобліку.

Проте під час відвантаження товарів на експорт у високодохідників і малодохідників-добровольців могла виникнути збільшуюча реалізаційно-нерезидентська різниця за п.п. 140.5.51 ПКУ — на суму 30 % вартості товарів, реалізованих на користь нерезидентів. Щоправда, її застосовуємо до операцій з особливими нерезидентами:

— з низькоподаткових країн — за п.п. 39.2.1.2 ПКУ і Переліком, затвердженим постановою Кабміну від 27.12.2017 № 1045, а також

— з особливою організаційно-правовою формою — за п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 ПКУ і Переліком, затвердженим постановою Кабміну від 04.07.2017 № 480.

Докладно про цю 30 % реалізаційно-нерезидентську різницю читайте у статті «Різниці з нерезидентами: що узагальнив Мінфін» // «Податки & бухоблік», 2021, № 45 (ср. ).

Чи можна при поверненні особливим нерезидентом товарів зняти відображену під час експорту 30 % різницю?

Вважаємо — так! Адже фактично реалізація товарів була скасована — нерезидент їх повернув. Тому заповнюємо зі знаком «-» рядок 3.1.7 чи 3.1.7.1 додатка РІ до прибуткової декларації. Не зайвим буде у такому випадку подати разом з відповідною прибутковою декларацією пояснення за п. 46.4 ПКУ.

Це ж стосується і збільшуючого коригування на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації товарів (рядок 3.1.7.2 додатка РІ).

Приклад 1. Підприємство в червні 2022 року відвантажило на експорт товари договірною вартістю $10000. У результаті невідповідності якості товару умовам договору покупець-нерезидент у серпні 2022 року повертає частину товарів вартістю $3000 продавцеві.

Курс НБУ (умовно) на дату:

оформлення МД в режимі реімпорту — 29,3 грн/$;

— відвантаження товарів на експорт — 29,4 грн/$;

балансу29,5 грн/$;

прийняття рішення про повернення товарів (підписання відповідної угоди)36,5 грн/$;

оформлення ввізної МД та оприбуткування товару36,6 грн/$.

Таблиця 1. Повернення товару від нерезидента в режимі реімпорту

№ з/п

Зміст господарської операції

Курс НБУ,

грн/$

Кореспонденція рахунків

Сума,

$/грн

дебет

кредит

Відображення доходу від експортної операції

1

Відвантажено товар на експорт

($10000 х 29,4 грн/$)

29,4

362

702

$10000

294000

2

Списано собівартість реалізованих товарів

29,4

902

281

200000

Перерахунок дебіторської заборгованості на дату балансу (30.06.2022)

1

Відображено курсову різницю на дату балансу (30.06.2022)

($10000 х (29,5 грн/$ - 29,4 грн/$))

29,5

362

714

1000

Повернення товару нерезидентом

1

Відображено курсову різницю при переведенні монетарної заборгованості в немонетарну

($3000 х (36,5 грн/$ - 29,5 грн/$))

36,5

362

714

21000

2

Сплачено ввізний імпортний ПДВ

($3000 х 36,6 грн/$) х 20 %

36,6

377

311

21960

3

Повернено товари нерезидентом

($3000 х 29,4 грн/$)

36,6

704

362

$3000

88200

4

Відображено сумову різницю за заборгованістю

($3000 х (29,4 грн/$ - 36,5 грн/$))

36,6

949

362

21300

5

Включено ввізний ПДВ до складу ПК

641/ПДВ

377

21960

6

Відкориговано собівартість реалізованого товару (методом «червоне сторно»)

902

281

200000

Повернення товарів нерезиденту

Мито. Для повернення нерезиденту ввезених раніше товарів можна використати митний режим реекспорту (п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ). Товари, поміщені в митний режим реекспорту, звільнені від сплати вивізного мита (п. 2 ч. 1 ст. 283 МКУ). Крім того, у разі вивезення раніше імпортованих товарів у митному режимі реекспорту на підставі п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ, повертають і суми ввізного мита, сплачені при ввезенні товарів, які повертаються (ст. 89 МКУ).

ПДВ. При поміщенні товарів у митний режим реекспорту ПДВ справляють відповідно до вимог ПКУ (ст. 89 МКУ). А за нормами п. 206.5 і п.п. «б» п.п. 195.1.1 ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені в такий режим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ, оподатковують ПДВ за ставкою 0 % (див. БЗ 101.09). Тож

при поверненні раніше імпортованих товарів продавцю-нерезиденту на підставі п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ операції з їх реекспорту оподатковують ПДВ за ставкою 0 %

Відображають такі операції у рядку 2.1 декларації з ПДВ (БЗ 101.24).

Зауважте! Позаяк операції з реекспорту раніше імпортованих товарів оподатковують ПДВ за нульовою ставкою, то коригувати вхідний ПК з ПДВ, сформований при ввезенні таких товарів, не потрібно. Тобто компенсуючі ПЗ з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ не нараховуємо. Підтверджують це й податківці (див. БЗ 101.06). Причому це стосується і випадків реекспорту бракованих товарів.

Бухоблік. При отриманні товарів від нерезидента в обліку виникає монетарна кредиторська заборгованість (Дт 281 — Кт 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»), за якою розраховують курсові різниці за правилами пп. 7 і 8 НП(С)БО 21 до моменту перерахування оплати або до розірвання ЗЕД-договору. Позитивну курсову різницю фіксуємо за Кт 714, а від’ємну обліковуємо за Дт 945.

Після прийняття рішення про повернення товарів заборгованість перед постачальником-нерезидентом перетворюється на немонетарну і курсові різниці за нею на дату погашення (тобто на дату повернення товарів: Дт 632 — Кт 281) не визначають.

Сумову різницю, яка виникає за заборгованістю, відображаємо за Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (при виникненні доходу) або Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» (при виникненні витрат).

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку малодохідників — все за бухправилами. Щодо високодохідників і малодохідників-добровольців, то вони у разі придбання товарів у особливих нерезидентів, зареєстрованих у низькоподаткових країнах, або з особливою організаційно-правовою формою збільшують фінрезультат на 30 % вартості таких активів (п.п. 140.5.4 ПКУ). Причому проводять це коригування вже в періоді придбання активів (оприбуткування і зарахування на баланс), не чекаючи включення їх вартості до складу витрат (див. статтю «Придбання в нерезидентів: коли з 30 % різницею?» // «Податки & бухоблік», 2022, № 13).

Чи можна при поверненні товарів таким нерезидентам відкоригувати цю збільшуючу нерезидентську 30 % різницю? На наш погляд, можна. Для цього слід поставити цю суму зі знаком «-» у рядок 3.1.6.1 або 3.1.6.2 додатка РІ до прибуткової декларації. А щоб у податківців не виникало зайвих запитань, рекомендуємо скористатися п. 46.4 ПКУ і додати до декларації пояснення про походження мінуса в додатку РІ.

Аналогічно діємо і зі збільшуючим коригуванням на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни за принципом «витягнутої руки» (рядок 3.1.6.3 додатка РІ).

Приклад 2. Підприємство в липні 2022 року ввезло на митну територію України імпортний товар загальною вартістю $20000. При ввезенні товарів підприємство сплатило ввізне мито (5 %) та імпортний ПДВ (20 %).

Проте у зв’язку з тим, що підприємство так і не змогло оплатити товар у строк, ЗЕД-договір було розірвано, а товар повернено постачальнику-нерезиденту у режимі реекспорту на підставі п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ.

Курс НБУ (умовно) на дату:

— оформлення ввізної МД — 29,4 грн/$;

— оприбуткування товару — 29,5 грн/$;

— прийняття рішення про повернення товарів — 36,3 грн/$;

— реекспорту (оформлення вивізної МД) — 36,9 грн/$.

Витрати на транспортування товарів по території України склали 3600 грн (без ПДВ).

Таблиця 2. Повернення товару нерезиденту в режимі реекспорту

№ з/п

Зміст господарської операції

Курс НБУ,

грн/$

Кореспонденція рахунків

Сума,

$/грн

дебет

кредит

Митне оформлення імпортного товару

1

Сплачено митні платежі:

— ввізне мито

($20000 х 29,4 грн/$ х 5 %)

29,4

377

311

29400

— ввізний імпортний ПДВ

(($20000 х 29,4 грн/$ + 29400) х 20 %)

29,4

377

311

123480

Оприбуткування імпортного товару

1

Оприбутковано ввезені товари

($20000 х 29,5 грн/$)

29,5

281

632

$20000

590000

2

Включено до первісної вартості товарів ввізне мито

29,5

281

377

29400

3

Включено до складу ПК ввізний ПДВ

29,5

641/ПДВ

377

123480

4

Включено до первісної вартості товарів транспортні витрати

29,5

281

631

3600

5

Оплачено вартість транспортних послуг

631

311

3600

6

Відображено курсову різницю на дату прийняття рішення про повернення товарів

($20000 х (36,3 грн/$ - 29,5 грн/$))

36,3

945

632

136000

Повернення товару нерезиденту

1

Повернено товар нерезиденту

($20000 х 29,5 грн/$)

36,9

632

281

$20000

590000

2

Відображено сумову різницю* за заборгованістю

($20000 х (29,5 грн/$ - 36,3 грн/$)

36,9

632

719

136000

* Після прийняття рішення про повернення товарів, заборгованість перед нерезидентом з монетарної стала немонетарною. Тому при погашенні такої заборгованості курсові різниці не визначають, а для розрахунку суми заборгованості використовують курс на дату прийняття рішення про повернення товарів — 36,3 грн/$.

3

Відображено мито, що підлягає поверненню

377

281

29400

4

Віднесено до складу витрат транспортні витрати

949

281

3600

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі