Запитували — відповідаємо: індексація, форма № 1ДФ та багато іншого

Будз Володимир, економіст-аналітик, Жиленко Катерина, економіст-аналітик, e.zhylenko @id.factor.ua
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2019/№ 38
В обраному У обране
Друк
Ми продовжуємо нашу традиційну рубрику «Запитували — відповідаємо». У ній наведено відповіді на популярні запитання з чату, розміщеного на порталі «Бухгалтер.ком.юа». Цього разу ми відповімо на запитання, які стосуються оформлення відрядження, проведення індексації, встановлення доплат і надбавок, формування та подання звіту за формою № 1ДФ, а також висвітлимо багато інших тем.

№ з/п

Запитання

Відповідь

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

1

На період опалювального сезону установа планує залучити оператора котельні. Як краще оформити відносини із ним: трудовим чи цивільно-правовим договором?

Трудові та цивільно-правові відносини мають низку відмінностей. При цьому якщо особа систематично виконує певні роботи, то це є однією з ознак трудових відносин. Саме тому радимо укладати із оператором котельні трудовий договір.

Причому в цьому випадку доцільно обрати строковий трудовий договір, адже такий працівник буде виконувати роботу певний час.

Законодавчо це дозволено ст. 23 КЗпП: строковий трудовий договір укладається, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Звісно, ця посада повинна бути передбачена штатним розписом вашої установи

2

Працівниця установи виходить з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років. Чи зазначати в Повідомленні дату початку роботи після такої відпустки?

На період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років за працівницею зберігається місце роботи (посада). Це передбачено ч. 3 ст. 2 Закону про відпустки. Тобто трудові відносини з нею не перериваються.

Повідомлення подається виключно для інформування про укладення нового трудового договору. Отже, на працівницю, що виходить з відпустки для догляду за дитиною, його формувати не потрібно

3

Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, працює в режимі неповного робочого часу. Як заповнити на неї Табель?

Зауважимо, що Типову форму Табеля (типова форма № П-5) затверджено наказом № 489. Вона носить рекомендаційний характер і складається із показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. За потреби форма Табеля може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку робочого часу в установі, але при цьому обов’язковим є наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу, явок та неявок працівників, які визначено формами державних статистичних спостережень з праці (див. лист Держстату від 12.01.12 р. № 9/4-10/9).

Що стосується запитання, яке розглядається, то, на жаль, на нормативному рівні воно не врегульовано. Але ви можете використати один із запропонованих нами варіантів.

Варіант 1. Типову форму Табеля (типова форма № П-5) затверджено наказом № 489. Дані про відпрацьований час і дані про те, що працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, відображають в одному рядку Табеля. При цьому інформацію наводять у відповідних комірках через дріб (наприклад, «РС/ВП»,

де «РС» — це код, що використовується для позначення годин роботи працівників, яким установлений неповний робочий день (тиждень) згідно із законодавством;

«ВП» — відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Варіант 2. У табелі на працівницю заповнюють два рядки:

• в одному рядку зазначають кількість днів, протягом яких працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, з кодом «ВП» за всі календарні дні такої відпустки;

• в іншому рядку наводять інформацію про відпрацьований працівницею час: зазначають фактичну кількість відпрацьованих годин за день і ставлять код «РС». За дні, в які вона не працювала, дані не заносять.

На наш погляд, краще обрати другий варіант, оскільки в заповненому таким чином табелі чітко розмежовується відпрацьований час і час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Це дозволяє уникнути плутанини при розрахунку відпрацьованого часу, нарахуванні зарплати і заповненні статистичної звітності

4

До установи прийнято жінку для виконання громадських робіт. Під час їх виконання вона хворіла з 16.09.2019 р. по 20.09.2019 р., що підтверджено лікарняним листом. Чи слід установі оплачувати такий період тимчасової непрацездатності?

Громадські роботи — це вид суспільно корисних оплачуваних робіт, що проводяться в інтересах територіальної громади (ч. 1 ст. 31 Закону про зайнятість).

Між центром зайнятості та роботодавцем укладається Договір про організацію громадських робіт і фінансування їх організації. На підставі укладеного договору роботодавець створює тимчасові робочі місця, необхідні для проведення громадських робіт

З особами, які беруть участь у громадських роботах, роботодавці в письмовій формі укладають строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю (ч. 8 ст. 31 Закону про зайнятість, п. 5 Порядку № 175).

Отже, оскільки з особами, зайнятими на громадських роботах, укладено трудові договори, вони є застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тому в разі хвороби вони мають право на оплату листка тимчасової непрацездатності у звичайному порядку.

Майте на увазі, що застрахованим особам, які працюють на тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності надається не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105)*

* Детальніше про оформлення та оплату громадських робіт ви можете дізнатися із журналу «Оплата праці», 2019, № 8/1, с. 8.

АТЕСТАЦІЯ

5

У ЗСО працює вчитель, який викладає декілька предметів. За результатами атестації йому присвоєні: педагогічне звання «учитель-методист» та вища кваліфікаційна категорія з предмета, який він викладає за спеціальністю.

Чи має поширюватися педзвання та кваліфкатегорія на все педнавантаження вчителя (тобто на всі предмети, які він викладає)?

Нагадаємо, що кваліфікаційні категорії та педагогічні звання присвоюються педагогічним працівникам за результатами атестації* (ч. 3 ст. 50 Закону про освіту).

Атестація педпрацівників здійснюється відповідно до Типового положення № 930.

Згідно із п. 1.7 цього Положення вона може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

Педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються такі педагогічні звання: «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог — методист», «керівник гуртка — методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання I категорії», «майстер виробничого навчання II категорії» (п. 5.1 Типового положення № 930).

Тобто кожне з цих педагогічних звань присвоюється педпрацівникам відповідно до посади, яку вони займають згідно з Переліком № 963.

Відповідно до п. 5.2 Типового положення № 930 педагогічне звання «учитель-методист» може присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти

Тобто однією з умов присвоєння вчителеві педагогічного звання «учитель-методист» є наявність у нього вищої кваліфікаційної категорії. До того ж у листі від 14.04.2016 р. № 2/1-13-690-16 фахівці МОН зазначили, що рішення про присвоєння вчителеві педагогічного звання «учитель-методист» може прийматися одночасно із присвоєнням йому кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Саме про такий випадок йдеться у ситуації, що розглядається.

У свою чергу, п. 3.25 Типового положення № 930 передбачено, що вчителі та викладачі, які мають педнавантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфкатегорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Працівники, які мають педагогічні звання, повинні під час чергової атестації також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педзванням.

Згідно з п.п. «г» п. 5 Інструкції № 102 присвоєні звання дають право на підвищення окладів. За звання «учитель-методист» оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 15 % (п.п. «г» п. 24 Інструкції № 102).

При цьому згідно з п. 63 Інструкції № 102 оплата праці педпрацівників провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.

Отже, присвоєні атестаційною комісією педзвання «учитель-методист» та кваліфкатегорія поширюються на все педнавантаження вчителя ЗСО незалежно від кількості предметів, які він викладає

* Детальніше про атестацію педагогічних працівників читайте в журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 10-11, с. 20.

ВІДРЯДЖЕННЯ

6

Працівник вчасно повернувся з відрядження. Однак надав лише один квиток на поїзд — до місця відрядження. А назад, за його словами, він добирався автомобілем.

Чи слід виплачувати працівнику добові за дні відрядження?

Згідно із п. 7 розд. І Інструкції № 59 дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.

Якщо дата не збігається, то з дозволу керівника установи береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні.

За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).

Вочевидь, саме ці норми призвели до виникнення запитання.

Однак в описаній ситуації працівник вчасно вийшов на роботу після відрядження і ніякої вимушеної затримки не було

Тож йому слід виплачувати добові за дні відрядження, зазначені у наказі.

Нагадаємо, що добові витрати є окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження (витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи, понесені у зв’язку з таким відрядженням)

7

До авансового звіту додано документ, що підтверджує бронювання транспортного квитка. Чи можна відшкодувати вартість послуги бронювання?

Так, можна.

Відповідно до п.п. 1 п. 7 постанови № 98 державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті).

Аналогічну норма містить п. 6 розд. ІІ Інструкції № 59: витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті

ДОПЛАТИ, «СЕРЕДНЯ», ПСП ТА МЗП

8

Чи мав право керівник ЗДО з 01.09.2018 р. встановити вихователям закладу надбавку за престижність педагогічної праці в розмірі 30 %?

У минулому році Кабмін постановою № 23 вніс зміни до постанови № 373. Таким чином було збільшено граничний розмір надбавки за престижність праці педпрацівникам закладів та установ освіти з 20 до 30 % посадового окладу (ставки зарплати). Також було обмежено мінімальний розмір надбавки всім педпрацівникам величиною не менше 5 % посадового окладу.

При цьому право на отримання надбавки за престижність педагогічної праці в граничному розмірі 30 % окладу різні категорії педпрацівників отримали у різний час:

• з 01.01.2018 р. — керівники закладів ЗСО, заступники керівників, посади яких віднесено до педпрацівників, вчителі та викладачі ЗПТО і ЗВО, які викладають предмети згідно з відповідним Держстандартом загальної середньої освіти;

• з 01.09.2018 р. — інші педагогічні працівники, у тому числі й педпрацівники ЗДО.

З 01.01.2018 р. надбавка в розмірі не менше 20 % (від 20 до 30 %) посадового окладу встановлюється (абз. 5 п. 1 постанови № 373):

керівникам та їх заступникам (із числа педпосад) і вчителям шкіл, в яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції НУШ;

керівникам та їх заступникам (із числа педпосад) і вчителям шкіл, в яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за державним стандартом початкової освіти в рамках реалізації Концепції НУШ;

вчителям української мови та літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин.

Фахівці ЦК Профспілки працівників освіти і науки у своїх роз’ясненнях* зазначають, що розмір надбавки не може бути менше 20 % окладу, оскільки такий її розмір має встановлюватися згідно з п.п. 6.3.20 Галузевої угоди. Цією нормою сторони Галузевої угоди рекомендують керівникам закладів освіти встановлювати її в максимальному розмірі.

Тому надбавка в розмірі 20 % має виплачуватися з 01.01.2018 р. педпрацівникам закладів дошкільної, позашкільної, профтехнічної, вищої, післядипломної освіти, методичних установ тощо, а з 01.09.2018 р. — у розмірі від 20 до 30 % включно.

При цьому відповідно до п. 1 постанови № 373 розмір надбавки встановлює керівник закладу.

Отже, керівник ЗДО мав право встановити вихователям «престижну» надбавку з 01.09.2018 р. у розмірі 30 % посадового окладу

* Відповідні роз’яснення ви можете знайти у журналі «Оплата праці», 2018, № 13, с. 27.

9

Працівник установи після закінчення військової служби одразу ж іде у щорічну відпустку. Як правильно розрахувати середньоденну зарплату, якщо в розрахунковому періоді він не відпрацював жодного дня?

Нагадаємо, що за час служби за працівником в установі зберігається робоче місце і виплачується йому середній заробіток (ст. 119 КЗпП).

При цьому в абз. 4 п. 3 Порядку № 100 визначено: при обчисленні середньої зарплати для оплати за час щорічної відпустки до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівникові зберігається середній заробіток, у тому числі й за час виконання державних і громадських обов’язків.

Таким чином, у ситуації, описаній у запитанні, розрахунок «відпускної середньої зарплати слід здійснювати в загальному порядку виходячи із загальної суми «військового» середнього заробітку, нарахованого в розрахунковому періоді (за умови, що інші виплати працівникові в розрахунковому періоді роботодавцем не нараховувалися)

* Більше відповідей на «відпускні» запитання ви знайдете у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 19, с. 5.

10

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. У жовтні 2019 року вона принесла листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами Як розрахувати допомогу за таким листком, якщо попередні 12 місяців працівниця не працювала?

Згідно з п. 28 Порядку № 1266, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку, то середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, установленої на день настання страхового випадку

При цьому відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно з п. 4 Порядку № 1266 якраз належить до таких поважних причин.

Тож допомогу по вагітності та пологах працівниці необхідно розрахувати виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), установленої на момент настання страхового випадку, тобто на жовтень 2019 року.

При цьому фактичну середньоденну зарплату за один календарний день визначають шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) (абз. 8 п. 14 Порядку № 1266)

11

Вагітна працівниця перебувала на лікарняному та надала листок непрацездатності, виданий у зв’язку із загрозою переривання вагітності. Її страховий стаж становить 6 років. Як оплачувати такий листок непрацездатності: у розмірі 100 % чи залежно від стажу?

Нагадаємо, що у розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу надають допомогу по вагітності та пологах (ч. 1 ст. 26 Закону № 1105).

Якщо ж майбутня мама перебуває у лікарні до настання 30 тижнів вагітності (саме з цього строку надається відпустка по вагітності та пологах) — на «збереженні», то їй видається «звичайний» (не декретний) листок непрацездатності. На його підставі виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності, а не допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до ст. 24 Закону № 1105 розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу:

• 50 % середньої зарплати — при страховому стажі до 3 років;

• 60 % середньої зарплати — при страховому стажі від 3 до 5 років;

• 70 % середньої зарплати — при страховому стажі від 5 до 8 років;

• 100 % середньої зарплати — при страховому стажі понад 8 років.

Слід пам’ятати, що незалежно від страхового стажу лікарняні у розмірі 100 % середньої зарплати виплачують жінкам, які, зокрема:

• віднесені до 1 — 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

• є донорами*, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам (ст. 10 Закону № 239);

• є постраждалими учасниками Революції Гідності.

Якщо вагітна жінка не віднесена до категорій, зазначених вище, то їй слід виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 70 % середньої зарплати (за 6 років страхового стажу)

* Про права донорів, що працюють в установі, ви можете дізнатися із журналу «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 45, с. 24; 2018, № 14, с. 16.

12

У нашій установі працює жінка, яка має двох дітей віком до 18 років і користується правом на ПСП. Старшій дитині 04.10.2019 р. виповнилося 18 років. Коли припиняти надавати ПСП на двох дітей до 18 років?

Батьки, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, мають право на ПСП з розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 169.1.2 ПКУ).

У 2019 році претендувати на таку ПСП можуть платники податків, заробітна плата яких не перевищує 2690 грн.

При цьому граничний розмір зарплати, який надає право на застосування ПСП «на дітей», визначається кратно відповідній кількості дітей.

Зауважимо, що скористатися правом на збільшення граничного розміру зарплати кратно кількості дітей (ПСП «на дітей») може лише один з батьків.

Таким чином, розмір зарплати, що надає право на застосування ПСП за наявності двох дітей для одного з батьків, становитиме 5380,00 грн. (2690,00 грн. х 2), а для іншого — 2690,00 грн.

Розмір ПСП «на дітей» у 2019 році становить 960,50 грн. та розраховується кратно кількості дітей віком до 18 років.

Відповідь на запитання щодо строку дії ПСП після досягнення старшою дитиною 18 років нам надає п.п. 169.3.3 ПКУ. Згідно з цією нормою ПСП надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

Отже, не лише в жовтні, але й до кінця 2019 року працівниця матиме право на ПСП на двох дітей, якщо, звісно, її заробітна плата за звітний місяць не перевищить граничного розміру доходу, що надає право на застосування ПСП, — 5380 грн.

13

Чи нараховується шкільній медсестрі доплата за використання дезінфікувальних засобів? Чи враховувати її при розрахунку доплати до МЗП?

Оплату праці медичної сестри ЗСО здійснюють відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я. Тобто, шукаючи відповідь на поставлене запитання, слід звертатися до Умов № 308/519.

Відповідно до п.п. 3.4.7 цих Умов працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 % посадового окладу (тарифної ставки). Для цього атестація робочого місця не потрібна.

Отже, якщо медична сестра ЗСО використовує у своїй роботі дезінфікувальні засоби, то вона має право на отримання такої доплати.

При цьому МОЗ у листі від 02.04.2019 р. № 10.1-16/5039/8584* зауважує, що доплата за використання деззасобів встановлюється працівникам закладів освіти за переліком посад, затверджених колективним договором закладу, у межах коштів, передбачених на оплату праці у кошторисі доходів та видатків закладу, за умови включення цих робіт до посадових інструкцій працівників

При нарахуванні доплати до МЗП сестрі медичній слід враховувати норму ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці. Згідно з нею при обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У свою чергу, доплата за використання у роботі дезінфікувальних засобів вважається доплатою за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, а отже, нараховується «понад» МЗП. Такої думки дотримуються фахівці Мінсоцполітики у своїх численних листах із цього приводу (див. листи від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 15; від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 // «Оплата праці», 2017, № 6, с. 3)

* Ознайомитися із листом та коментарем редакції ви зможете у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 26, с. 12.

14

Працівнику бюджетної установи у жовтні 2019 року виплачено дві матеріальні допомоги: на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань. Чи включаються вони до МЗП?

Ні, не включаються. Згідно зі ст. 3 Закону про оплату праці мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Допомога на оздоровлення надається до щорічної відпустки, а матеріальна допомога на соцпобут — при настанні певних сімейних або інших обставин. Ці події не пов’язані з виконанням працівником місячної (годинної) норми праці.

Саме тому суми «оздоровчої» допомоги та матдопомоги «на соцпобут» не включаються до суми зарплати з метою визначення доплати до МЗП

ІНДЕКСАЦІЯ

15

Працівнику в жовтні 2019 року за результатами кваліфікаційної атестації встановили вищий тарифний розряд за ЄТС. Чи стає такий місяць базовим для цілей індексації зарплати?

Посадові оклади для працівників з оплатою за ЄТС (з 1-го по 25-й тарифний розряд) були підвищені з 1 січня 2019 року. Тобто січень 2019 року для зазначеної категорії працівників став місяцем підвищення окладів (базовим місяцем).

У ситуації, наведеній у запитанні, збільшення окладу відбулось індивідуально в результаті підвищення кваліфікаційної категорії за результатами проведеної атестації працівника.

При цьому самі розміри посадових окладів за ЄТС у жовтні 2019 року не змінюються. Тобто розмір посадового окладу за відповідною посадою (без прив’язки до конкретного працівника) залишається незмінним.

Тому якщо в жовтні 2019 року працівнику підвищено категорію, а внаслідок цього збільшено й посадовий оклад (тарифний розряд), базовим для нього залишається січень 2019 року (див. лист Мінсоцполітики від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16)

16

Викладач ЗПТО працює на повну ставку. У цьому самому закладі освіти він керує гуртком (2 год на тиждень). Останнє підвищення окладу за посадою викладача (фінансується за рахунок освітньої субвенції) відбулось у січні 2019 року, а за посадою керівника гуртка — у вересні-2019. Як визначити суму індексації зарплати цього працівника?

Чинне законодавство дозволяє педагогічним працівникам одночасно з основною роботою виконувати додаткову навчальну (педагогічну) роботу. Зокрема, викладачі ЗПТО можуть вести заняття з гуртківцями в цьому ж закладі.

При цьому така додаткова робота не є сумісництвом (п. 8 Переліку № 43). Здійснюється вона без зайняття штатної посади у цьому закладі, може виконуватися як в основний робочий час, так і поза його межами (п. 12 цього Переліку).

Це означає, що її виконання не потребує укладення окремого трудового договору (див. лист Мінпраці від 08.04.2010 р. № 347/13/84-10).

Оплата за години викладацької роботи (керівництво гуртком) здійснюється понад основний посадовий оклад (ставку) в порядку, передбаченому відповідно для педагогічних працівників, за тарифікацією (п. 91 Інструкції № 102).

Отже, керівництво гуртком для викладача ЗПТО у цьому ж закладі не вважається сумісництвом, відповідно індексації підлягає загальна сума нарахованої працівнику зарплати. При цьому базовим місяцем для індексації зарплати буде місяць, в якому підвищили оклад за посадою викладача.

Враховуючи той факт, що останнє підвищення окладів викладачів ЗПТО відбулось у січні 2019 року, то базовим місяцем для проведення індексації є січень-2019.

Коефіцієнт індексації у жовтні 2019 року дорівнює 3,1 %, а сума поточної індексації за повністю відпрацьований місяць — 62,22 грн. (2007 грн. х 3,1 %)*

* Детальніше про індексацію зарплати працівників бюджетних установ у жовтні 2019 року ви можете дізнатися з журналу «Бюджетна бухгалтерія», 2019, № 37, с. 27.

17

Вихователю ЗДО у вересні 2019 року було помилково нараховано індексацію у розмірі 62,22 грн. (у зв’язку з неправильним застосуванням норм Порядку № 1078). Працівник не проти утримання помилково нарахованої суми. Чи потрібно брати від нього заяву на утримання?

Так, потрібно. Пояснимо чому.

Річ у тому, що п. 1 ч. 2 ст. 127 КЗпП дає роботодавцю можливість утримувати із зарплати працівників суми, надміру виплачені йому внаслідок рахункових помилок.

При цьому безпідставно отримана фізособою заробітна плата, якщо її виплату проведено роботодавцем добровільно, за відсутності рахункової помилки з його боку та недобросовісності з боку працівника поверненню не підлягає. Це прямо прописано в ст. 1215 ЦКУ.

Види помилок, які є рахунковими, і ті, що до них не належать, наведено в п.п. 1 п. 24 постанови № 13 (ср. 025069200).

До рахункових помилок належать неправильність в обчисленнях, двократне нарахування заробітної плати за один і той самий період тощо. При цьому не можуть вважатися рахунковими не пов’язані з обчисленнями помилки в застосуванні закону та інших нормативно-правових актів, у тому числі колективного договору

Якщо ви неправильно обчислили суму індексації, оскільки, наприклад, допустили помилку, множачи одну цифру на іншу, — це рахункова помилка. У цьому випадку роботодавець має право видати наказ (розпорядження) про відрахування із зарплати працівника надміру нарахованої йому суми.

Якщо ж, як у випадку, що розглядається, завищення суми індексації пов’язане з неправильним застосуванням норм Порядку № 1078, то це нерахункова помилка. За такого розвитку подій утримати надміру виплачену суму із зарплати працівника можна тільки з його згоди, тобто на підставі заяви працівника.

Також зауважимо: якщо працівник отримує зарплату у розмірі мінімалки, виплачена сума індексації «сидить» всередині МЗП. У такому випадку нічого утримувати не потрібно, адже загальна сума зарплати від цього не зміниться (залишиться на рівні 4173 грн.). Достатньо оформити бухгалтерську довідку і збільшити в ній суму доплати до МЗП на суму помилково нарахованої індексації (62,22 грн.), зазначивши при цьому причину коригування

ФОРМА № 1ДФ

18

Де у формі № 1ДФ зазначати кількість працівників-сумісників? З якою ознакою доходу відображати нараховану їм зарплату?

Зауважимо, що ст. 21 КЗпП працівникам надано право укладати разом з основним трудовим договором інші трудові договори з одним або кількома роботодавцями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Робота за такими іншими трудовими договорами у вільний від основної роботи час вважається сумісництвом.

Працювати на умовах сумісництва працівник може:

• у тій самій установі, яка є його основним місцем роботи (внутрішнє сумісництво);

• в установі, яка не є його основним місцем роботи (зовнішнє сумісництво).

Кількість осіб, які працюють у роботодавця за трудовими договорами, необхідно відображати в «дотабличній» частині форми № 1ДФ навпроти реквізиту «Працювало за трудовими договорами».

Враховуючи той факт, що робота сумісників здійснюється на підставі трудових договорів, то сумісники разом з основними працівниками мають бути враховані при заповненні зазначеного вище реквізиту. Причому якщо сумісник у вас внутрішній, то ви його зараховуєте один раз.

Заробітну плату, нараховану сумісникам, слід відображати з ознакою доходу «101». Якоїсь окремої ознаки доходу для зарплати сумісників нормативними документами не передбачено

19

З працівником бюджетної установи проведено розрахунок при звільненні 29.05.2019 р. При цьому, крім зарплати, йому були нараховані лікарняні за травень 2019 року. Кошти від ФСС надійшли на початку липня 2019 року. Як відобразити виплату працівникові, що звільнився, у формі № 1ДФ? Чи слід подавати уточнюючу форму?

Відповідно до п.п. 14.1.48 ПКУ заробітна плата — це основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платникові податку у зв’язку із відносинами трудового найму.

Інструкцією № 5 передбачено, що суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядаються з метою оподаткування як зарплата.

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час перебування на лікарняному, то з метою оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (п.п. 169.4.1 ПКУ).

Суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) відображаються у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101».

При цьому якщо нарахування ФОП здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у ФОП того місяця, в якому були здійснені нарахування (п.п. 1.6.2 розд.1 Інструкції № 5).

У випадку якщо здійснюються донарахування і виплата сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні), то такі суми донарахувань (нарахувань) слід відносити до відповідних податкових періодів, за які здійснюються нарахування. У цьому випадку уточнююча форма № 1ДФ не подається

20

Працівник установи з 01.10.2019 р. по 14.10.2019 р. перебував у щорічній відпустці. 26.09.2019 р. йому були нараховані і виплачені відпускні за жовтень 2019 року.

У Звіті за формою № 1ДФ за який квартал відображати нарахування та виплату відпускних (і, відповідно, нарахування та сплату ПДФО)?

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді зарплати за період її збереження, у тому числі за час відпустки, то з метою оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (п.п. 169.4.1 ПКУ).

ПДФО сплачується у момент виплати відпускних (п.п. 168.1.2 ст. 168 ПКУ).

У запитанні, що розглядається, нарахування та виплата відпускних відображаються у формі № 1ДФ за III квартал*. Водночас слід пам’ятати, що в графі 3а «Сума нарахованого доходу» форми № 1ДФ відображаються нараховані фізичній особі доходи незалежно від того, виплачені вони чи ні, а в графі 3 «Сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу платникові податку податковим агентом (з ознакою доходу «101»).

Отже, відпускні, які нараховують і виплачують повністю за три дні до початку відпустки, у повному розмірі слід зазначати саме у кварталі нарахування і виплати.

Крім того, ВЗ сплачується в строки, встановлені для сплати ПДФО. Тому в розділі ІІ форми № 1ДФ за квартал, в якому відпускні були нараховані і виплачені, слід відобразити і загальну суму ВЗ

* Про порядок заповнення та подання Звіту за формою 1ДФ читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 3, с. 22.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про освіту — Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Закон про зайнятість Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Закон № 239Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

Закон 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Постанова № 23 постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11.01.2018 р. № 23.

Постанова № 98 постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98.

Постанова № 373постанова КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373.

Постанова № 13постанова Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1266Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 175 — Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 175.

Наказ № 489 — наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Умови № 308/519Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці і соцполітики та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

Перелік № 43Перелік робіт, які не є сумісництвом, затверджений спільним наказом Мінпраці, Мінфіну та Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43.

Перелік № 963Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Інструкція № 5Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 102Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102

Інструкція № 59Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59.

Типове положення № 930Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930.

Концепція НУШ — Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

Галузева угода — Галузева угода між Міносвіти і науки та ЦК Профспілки працівників освіти і науки на 2016 — 2020 роки.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб

ВЗ — військовий збір

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ФОП — фонд оплати праці.

ЄТС — Єдина тарифна сітка.

ФСС — Фонд соціального страхування.

ЗВО — заклад вищої освіти.

ЗПТО — заклад професійно-технічної освіти.

ЗСО — заклад загальної середньої освіти.

ЗДО — заклад дошкільної освіти.

Табель — Табель обліку використання робочого часу № П-5.

Повідомлення — Повідомлення про прийняття на роботу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд