Розділ I декларації з ПДВ

В обраному У обране
Друк
Адамович Наталія, податковий експерт, Альошкіна Наталя, податковий експерт, Вишневский Михайло, податковий експерт, Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2016/№ 70

Рядок декларації

Опис

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

У ряд. 1 декларації відображають постачання товарів/послуг (і прирівняних до них операцій), що одночасно відповідають двом умовам:

1) здійснюються на митній території України (тобто місце їх постачання, визначене за правилами ст. 186 ПКУ, розташоване на митній території України);

2) є оподатковуваними, тобто обкладаються ПДВ:

— за основною ставкою 20 %;

— за ставкою 7 %.

При заповненні ряд. 1 (як і решти рядків розділу I декларації) потрібно враховувати визначення термінів «постачання товарів» ( п.п. 14.1.191 ПКУ) і «постачання послуг» ( п.п. 14.1.185 ПКУ). Хоча до ряд. 1 також потрапляють і ПЗ з «особливих» операцій (наприклад, ПЗ з мінбази при дешевих продажах, п. 188.1 ПКУ; ПЗ з неповерненої протягом 12 місяців зворотної тари, п. 189.2 ПКУ; ПЗ при анулюванні ПДВ-реєстрації, п. 184.7 ПКУ).

Операції, відображені в ряд. 1, розшифровують за контрагентами (покупцями) в додатку Д5

1.1/Д5

операції, що оподатковуються за основною ставкою

У ряд. 1.1 відображають операції, що оподатковуються за основною ставкою 20 %, крім ввезення товарів на митну територію України. Сюди також потрапляють:

1) передача товарів/послуг у межах посередницьких договорів комісії (консигнації), доручення ( п.п. «е» п.п. 14.1.191, п. 189.4 ПКУ). Про ПДВ-облік таких операцій див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 51;

2) передача/повернення об’єкта фінлізингу ( п.п. «а» п.п. 14.1.191, п.п. «а» п. 185.1 ПКУ);

3) постачання за договорами фінлізингу товарів, що були повернені лізингоотримувачем, не зареєстрованим платником ПДВ, у зв’язку з невиконанням умов такого договору (коли базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу і ціною придбання таких товарів, п. 189.5 ПКУ);

4) ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів за самостійним рішенням платника, у тих випадках, коли це зумовлює нарахування ПДВ ( перший абзац п. 189.9 ПКУ);

5) вартість зворотної тари, не поверненої постачальникам протягом 12 місяців. ПДВ, нарахований на вартість такої тари, відображається у покупця в рядку 1.1, а у продавця — взагалі не відображається в декларації ( п. 189.2 ПКУ). Детальніше про облік тари див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 63, с. 17, № 65, с. 16 і с. 21;

6) визнання податкових зобов’язань при анулюванні ПДВ-реєстрації виходячи зі звичайних цін за товарами/послугами і необоротними активами, за якими було відображено податковий кредит ( п. 184.7 ПКУ)

1.2/Д5

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

У цьому рядку відображають оподатковувані 7 % ПДВ постачання на митній території України ( п.п. «в» п. 193.1 ПКУ):

лікарських засобів (дозволених для виробництва і вживання в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів), а також медичних виробів (за Переліком медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, затвердженим постановою КМУ від 03.09.2014 р. № 410);

— лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, дозволених для застосування в межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Рядок 1.2 може заповнюватися тільки в «загальній» декларації 0110

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

У ряд. 2 показують обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за ставкою 0 % ПДВ. Нагадаємо, що нульову ставку застосовують до вивезення товарів в таких митних режимах ( п.п. 195.1.1 ПКУ):

1) експорту ( гл. 15 МКУ). Причому майте на увазі, що до експорту товарів, пільгованих на території України, також застосовують ставку 0 %, тобто експорт таких товарів не пільгується ( п. 195.2 ПКУ);

2) реекспорту ( гл. 16 МКУ), якщо товари поміщені в цей режим згідно з п. 5 ч. 1 ст. 86 МКУ (тоді як реекспорт в інших випадках пільгується, п. 206.5 ПКУ);

3) безмитної торгівлі ( гл. 22 МКУ);

4) вільної митної зони ( гл. 21 МКУ).

Сюди ж потрапляє і експорт товарів за ЗЕД-бартером.

Зауважимо, що товари вважаються вивезеними, якщо їх вивезення підтверджене митною декларацією (МД) з відміткою (для паперових МД) /повідомленням (для електронних МД) про фактичне вивезення (детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 16, с. 11). Не забувайте: у разі оформлення паперової МД податковому органу потрібно подати її оригінал і зробити відповідну відмітку в кінці декларації.

Проте до ряд. 2 не включають такі операції:

1) постачання послуг, оподатковувані податком за ставкою 0 % (їх відображають у ряд. 3);

2) експорт культурних цінностей ( п. 210.7 ПКУ), вивезення яких пільгується (потрапляє до ряд. 5);

3) до 01.01.2017 р. експорт відходів і брухту чорних і кольорових металів за переліками, затвердженими КМУ, а також паперу та картону для утилізації (макулатури і відходів) ( п. 23 підрозд. 2 розд. XX ПКУ) (такі операції включають до ряд. 5). Детальніше про «металобрухтну» пільгу див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 45, с. 33.

При цьому заповнюють тільки колонку А ряд. 2

3

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

До ряд. 3 включають інші операції, оподатковувані ПДВ за ставкою 0 %, а саме ( п.п. 4 п. 3 розд. V Порядку № 21):

1) операції з постачання товарів, перелічених у п.п. 195.1.2 ПКУ;

2) операції з постачання послуг, перелічених у п.п. 195.1.3 ПКУ (зокрема, міжнародні перевезення; виконання робіт з рухомим майном, заздалегідь увезеним для цього до України і вивезеним після їх закінчення). Усі інші послуги, що поставляються нерезидентам, обкладаються ПДВ у загальному порядку за ставкою 20 % (за умови, що місце їх постачання, визначене за правилами ст. 186 ПКУ, знаходиться на митній території України);

3) операції з постачання на території України товарів/робіт/послуг у межах міжнародної технічної допомоги, пов’язані з виконанням робіт з підготовки до зняття та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему ( п. 211.1 ПКУ);

4) до 1 січня 2020 року операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) і послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів ( п. 8 підрозд. 2 розд. XX ПКУ).

Рядок 3 може заповнюватися тільки в «загальній» декларації 0110

4

Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за:

У ряд. 4 відображають «компенсуючі» ПЗ, які (на противагу «вхідному» ПК):

— нараховують за купівлями для неоподатковуваної або негосподарської діяльності. Тобто коли товари/послуги/необоротні активи призначені для використання (починають використовуватися) за невиробничим призначенням, у необ’єктних/пільгових операціях або в негосподарській діяльності ( п. 198.5 ПКУ);

— частково (виходячи з частки неоподатковуваних операцій) нараховують за купівлями «подвійного призначення» — призначеними для одночасного використання і в оподатковуваних, і в неоподатковуваних операціях ( п. 199.1 ПКУ). Зауважимо, що в такому разі податківці вимагають щоразу «під» часткові ПЗ, що нараховуються в ряд. 4.1 або 4.2, подавати додаток Д7 з розрахунком частки (див. підкатегорію 101.20 БЗ, детальніше про цей нюанс див. с. 35).

Також суму «компенсуючих» ПЗ відображають у додатку Д5 (у таблиці 1 за рядком «Інші» — залежно від умовного ІПН у «компенсуючій» ПН: «400000000000» або «600000000000»).

Детальніше про нарахування «компенсуючих» ПЗ див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 64.

«Компенсуючі» ПЗ нараховуємо за тією самою ставкою (!), що була при придбанні товарів/послуг/НА (20 % або 7 %), і відображаємо у «своєму» рядку: 4.1 або 4.2

4.1/Д5, Д7

основною ставкою

У цьому рядку показуємо «компенсуючі» ПЗ, нараховані за ставкою 20 %

4.2/Д5, Д7

ставкою 7 %

У цьому рядку показуємо «компенсуючі» ПЗ, нараховані за ставкою 7 % (за лікарськими засобами та медичними виробами).

Рядки 4.1, 4.2 можуть заповнюватися тільки в «загальній» декларації 0110. Тому сільгоспники показують «компенсуючі» ПЗ у ряд. 1.1 сільгоспдекларацій 0121 — 0123, 0130 (лист ДФСУ від 26.05.2016 р. № 11491/6/99-95- 42-01-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 47, с. 6; підкатегорія 101.24 БЗ)

5/Д6

Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

У ряд. 5 декларації збирають усі безПДВшні постачання з детальною їх розшифровкою в додатку Д6. Їх прийнято показувати за першою подією. Сюди потрапляють 3 види операцій:

(1) необ’єктні постачання (тобто операції, що не є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 196 ПКУ; зокрема (неоподатковуване згідно з п.п. 196.1.16 ПКУ) вивезення товарів митною вартістю не більше 150 євро, див. підкатегорію 101.20 БЗ).

Такі операції розшифровують у першій частині таблиці 1 додатка Д6. Зверніть увагу: сюди потрапляють тільки ті операції, що: зазначені у ст. 196 ПКУ і при цьому відповідають (!) строку «постачання» згідно з пп. 14.1.185 і 14.1.191 ПКУ. Тому, наприклад, у цьому рядку не відображають:

передачу майна на зберігання (відповідальне зберігання), а також в оперативну оренду, оскільки такі операції — не постачання (хоча вони й названі серед необ’єктних у п.п. 196.1.2 ПКУ);

— проценти за депозитом, отримані від банку; проценти за залишками на банківських рахунках — не постачання (див. підкатегорію 101.20 БЗ);

— постачання товару без його ввезення та вивезення (у декларації взагалі не відображаються).

Нагадаємо, що податкова накладна на необ’єктні постачання не складається;

(2) постачання «позамежних» послуг (тобто постачання послуг, не оподатковуваних ПДВ — місце постачання яких, визначене за правилами пп. 186.2 — 186.3 ПКУ, розташоване за межами митної території України). Такі операції розшифровують у другій частині таблиці 1 додатка Д6. Наприклад, сюди потрапляє ремонт нерухомості ( п.п. 186.2.2 ПКУ), обладнання ( п.п. 186.2.1 ПКУ), що знаходяться за кордоном. Податкова накладна на такі операції не складається;

(3) пільгові постачання (тобто постачання товарів/послуг: звільнених від обкладення ПДВ на підставі ст. 197 ПКУ; тимчасово звільнених від ПДВ на підставі підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ і звільнених згідно з міжнародними договорами). Такі операції розшифровують у третій частині таблиці 1 додатка Д6. Важливо (!): на відміну від необ’єктних постачань і постачань «позамежних» послуг, на пільгові постачання потрібно складати податкову накладну.

Якщо заповнений ряд. 5 і разом з неоподатковуваними є й оподатковувані операції, то виникає необхідність у розподілі ПДВ згідно зі ст. 199 ПКУ (тобто нарахуванні часткових компенсуючих ПЗ з їх відображенням у ряд. 4 декларації)

6

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

У ряд. 6 показують обсяги послуг, отриманих від нерезидентів (або їх постійних представництв, не зареєстрованих платниками ПДВ), за умови, що:

1) такі послуги потрапляють під об’єкт оподаткування ПДВ;

2) місце постачання таких послуг (визначене за правилами ст. 186 ПКУ) знаходиться на митній території України.

Тобто це той випадок, коли покупець — платник ПДВ повинен нарахувати ПДВ з послуг, отриманих від нерезидента ( п. 180.2, ст. 208 ПКУ). Такі ПЗ з послуг нерезидента нараховують за першою подією: на дату оплати або дату оформлення документа, що підтверджує факт постачання послуг нерезидентом ( п. 187.8 ПКУ). При цьому складають ПН з типом причини «14» і реєструють її в ЄРПН ( п. 208.2 ПКУ). І якщо така ПН зареєстрована своєчасно (протягом 15 днів), то в періоді її складання платник (отримувач послуг нерезидента) має право відобразити податковий кредит у ряд. 11.4 декларації ( п. 198.2 ПКУ). Утім, відобразити ПК на підставі такої ПН можна й пізніше — протягом 365 днів з дати її складання (лист ДФСУ від 27.11.2015 р. № 25331/6/99-99-19-03-02-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 104, с. 3).

Рядок 6 може заповнюватися тільки в «загальній» декларації 0110

7/Д1

Коригування податкових зобов’язань

Рядок 7 призначено для ПДВ-коригувань (обсягів постачання і податкових зобов’язань, а в деяких випадках — тільки обсягів). Необхідність у їх проведенні може виникати при:

поверненні товарів/передоплат; зміні суми компенсації, перегляді цін ( ст. 192 ПКУ);

— виправленні помилок в податкових накладних ( п. 192.1 ПКУ). Щоправда, якщо ПН-помилку виявлено в наступному періоді і вона пройшла у декларації, доведеться подати УР з коригуванням в ряд. 7 (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 48, с. 8);

зміні напряму використання товарів/послуг, необоротних активів з «невиробничого» на «виробниче» (коли раніше нараховані «компенсуючі» ПЗ дозволяється зменшити за допомогою РК, абзац шостий п. 198.5 ПКУ);

річному перерахунку ПДВ у декларації за грудень/IV квартал — у платників, які здійснюють одночасно оподатковувані і неоподатковувані операції ( п. 199.4 ПКУ, таблиця 2 додатка Д7).

При заповненні ряд. 7 подають додаток Д1.

У більшості випадків такі ПДВ-коригування проводять на підставі розрахунку коригування (РК). При збільшенні/незміні суми компенсації його реєструє продавець, при зменшенні — покупець (п. 22 Порядку № 1307). Хоча майте на увазі, що збільшити ПЗ продавець повинен (у ряд. 7) уже за першою подією, без прив’язки до реєстрації РК. А ось зменшити ПЗ можна тільки після того, як РК зареєстровано.

«Збільшуючі» коригування записують у ряд. 7 без знака «+», а «зменшуючі» — зі знаком «-». А ось «невпливаючі» коригування (коли в РК обсяги з податковими зобов’язаннями у результаті не змінюються) ані в декларації, ані в додатку Д1 відображати не потрібно (див. підкатегорію 101.20 БЗ).

Майте на увазі: у ряд. 7 також коригують і безПДВшні постачання, тобто постачання, за якими не нараховували ПДВ («необ’єктні»/постачання за межами/пільгові, див. пояснення до ряд. 5; з них РК складають тільки до «пільгових», до решти не складають, оскільки не було ПН). За ними коригують тільки обсяги (!) операцій, тобто заповнюють колонку А, а ось колонку Б не заповнюють

8

Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

У ряд. 8 нараховують ПЗ у зв’язку з нецільовим використанням товарів, увезених у пільговому режимі (тобто при ввезенні яких користувалися пільгами згідно зі ст. 197, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародними договорами).

Так, у разі порушення вимог про цільове використання таких товарів платник зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення. Таке збільшення здійснюється на суму ПДВ, що мала бути сплачена за зазначеними операціями в момент увезення таких товарів. Крім того, платнику доведеться сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, сплати податкового зобов’язання, що діяла на день, і за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання ( пп. 197.16, 197.23 ПКУ, пп. 26, 28 підрозд. 2 розд. XX ПКУ). Сума пені, що має бути нарахована в цьому випадку, у декларації не відображається, а безпосередньо перераховується до бюджету.

Рядок 8 може заповнюватися тільки в «загальній» декларації 0110

9

Усього податкових зобов’язань

(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (-/+) + 8) колонки Б)

Значення ряд. 9 розраховується за формулою. При цьому заповнюють тільки колонку Б. У ній виводиться загальна сума податкових зобов’язань з ПДВ за звітний період

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити