Додаток АМ — амортизація

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, Свіріденко Алла, податкові експерти
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2018/№ 10
Не секрет, що високодохідні підприємства — «прибутківці» і малодохідники-добровольці податок на прибуток рахують з урахуванням «амортизаційної» різниці, тобто вимушені вести податковий облік основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА). Інформацію про суми нарахованої у звітному періоді «податкової» амортизації ОЗ і НМА якраз і показують у додатку АМ. Підсумкову суму амортизації з графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переносять у рядок 1.2.1 додатка РІ.

А ось малодохідники, які не виявили бажання рахувати податкові різниці, додаток АМ не заповнюють

Так само вважають і податківці, про що вони говорять у консультації в категорії 102.23.02 БЗ.

Пам’ятайте! Податкові «амортизаційні» різниці не виникають за малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА), бібліотечними фондами, земельними ділянками і природними ресурсами. Тому їх вартість не потрібно показувати ні в додатку АМ (рядки А1, А10, А11, А13), ні в «амортизаційних» рядках 1.1.1, 1.2.1 додатка РІ*. І нехай вас не вводить в оману той факт, що форма додатка АМ навіть після останніх змін у декларацію досі містить окремі рядки для відображення інформації не лише про «стандартні» ОЗ з п.п. 14.1.138 ПКУ, але і про МНМА, бібліотечні фонди, земельні ділянки і природні ресурси. Адже контролери і самі неодноразово висловлювалися за те, що амортизацію на перелічені об’єкти нараховувати не потрібно (див. ІПК ДФСУ від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 26.06.2017 р. № 821/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, лист від 31.03.2017 р. № 6607/6/99-99-15-02-02-15, консультації в категоріях 102.05 і 102.13 БЗ). До речі, із цієї причини значення рядка 1.1.1 додатка РІ може не збігатися зі значенням рядка 2515 розділу III «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

* Детальніше про це див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 10, с. 27, № 52, с. 10 і с. 41.

Ну а тепер давайте розбиратися, як же все-таки правильно заповнити додаток АМ.

Заповнюємо додаток АМ до декларації з податку на прибуток

Номер графи

Назва графи

2

Номер групи

Із назви зрозуміло, що в цій графі показують номери груп ОЗ і НМА, на вартість яких нараховують амортизацію. Причому цікаво: групи ОЗ по графі 2 від самого початку пронумеровані в самій формі додатка. А ось самостійно пронумерувати групи НМА законодавець чомусь не визнав за потрібне. Тому заповнювати графу 2 для ОЗ вам не доведеться, а за наявності НМА у графі 2 потрібно буде вказати групу, до якої належить ваш об’єкт. Нагадаємо, що ПКУ встановлює всього шість «податкових» груп НМА. Правильно «розкидати» свої активи по цих групах вам допоможе п.п. 138.3.4 ПКУ, в якому розписаний склад кожної з них.

Зверніть увагу! В оновленій наказом № 467 формі додатка АМ з’явився новий рядок А4.12. У ньому показують суму прискореної амортизації ОЗ групи 4 «Машини та обладнання», введених в експлуатацію у 2017 — 2018 рр., за якими підприємство прийняло рішення про нарахування прискореної амортизації прямолінійним методом протягом 2 років (п. 43 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Важливо! Показник рядка А4.12 не включається в показник рядка А4, а на загальних підставах враховується при визначенні підсумкової суми амортизації за рядком А17. На це податківці вказували в листі від 30.06.2017 р. № 16989/7/99-99-15-02-01-17

3

Балансова вартість на початок звітного (податкового) періоду

У цій графі наводять дані про балансову вартість відповідної групи ОЗ і НМА на початок звітного (податкового) періоду за даними податкового обліку. При її заповненні майте на увазі такі правила:

(1) у загальному випадку тут показують податкову вартість ОЗ (НМА) на початок

звітного податкового року, тобто в нашому випадку — на 01.01.2017 р. (виняток становлять лише ті підприємства, які стали платниками податку на прибуток із середини року). При цьому показник графи 3 додатка АМ до декларації за 2017 рік відповідатиме показнику графи 4 додатка АМ за 2016 рік;

(2) підприємства-високодохідники, які у 2017 році перейшли зі спрощеної на

загальну систему оподаткування, балансову вартість ОЗ визначають за даними бухобліку на момент такого переходу (див. категорію 102.05 БЗ // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 99, с. 5). Бухоблікові дані в перехідному періоді, на наш погляд, можуть використовувати і підприємства, які тільки-тільки переступили у 2017 році граничний розмір доходу в 20 млн грн., а значить, при заповненні декларації за цей рік вимушені рахувати всі податкові різниці;

(3) безкоштовно отримані ОЗ і НМА відображають/не відображають у додатку АМ залежно від періоду їх отримання:

— ОЗ і НМА, безкоштовно отримані до 01.01.2015 р., не амортизують, а значить, у додаток АМ не включають;

— нові ОЗ, отримані після 01.01.2015 р., можна амортизувати, а тому вони потрапляють у додаток АМ (див. категорію 102.05 БЗ);

(4) у цій графі не (!) показують інформацію про балансову вартість активів, які не беруть участі в розрахунку «амортизаційних» різниць (МНМА, бібліотечних фондів, земельних ділянок, природних ресурсів, а також активів, що обліковуються за справедливою вартістю, в т. ч. інвестиційної нерухомості (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 52, 2017, № 83, с. 5)). Ну і, звичайно, із цієї ж причини тут не показують вартість невиробничих ОЗ та НМА, які в податковому обліку не амортизують

4

Балансова вартість на кінець звітного (податкового) періоду

Тут показують балансову вартість ОЗ і НМА на кінець звітного (податкового) періоду за даними податкового обліку. У загальному випадку показники цієї графи річного додатка АМ за 2017 рік «перекочують» у графу 3 додатка АМ за звітні періоди 2018 року

5

Розрахована сума амортизації за звітний (податковий) період відповідно до пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України

У цій графі високодохідники і малодохідники-добровольці показують суму податкової амортизації, нараховану за звітний період і розраховану за правилами п. 138.3 ПКУ (про відмітні особливості нарахування податкової амортизації ОЗ і НМА, які є причиною виникнення «амортизаційних» різниць, ми розповідали в «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 52, с. 10, № 94, с. 41). Нагадаємо головні правила, дотримання яких дозволить вам правильно заповнити графу 5:

(1) амортизують у податковому обліку тільки ОЗ (об’єкти, вартість яких перевищує 6000 грн. (п.п. 14.1.138 ПКУ)) і НМА. А ось за МНМА, бібліотечними фондами, земельними ділянками і природними ресурсами податкову амортизацію не рахують, тобто в графі 5 рядків А1, А10, А11 і А13 проставляють прочерк (не заповнюють). Відповідно, суму бухгалтерської амортизації МНМА і бібліотечних фондів у рядку 1.1.1 додатка РІ теж не показують (на вартість землі і природних ресурсів амортизація і так не нараховується згідно з п. 22 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Із цієї причини значення рядка 1.1.1 додатка РІ може не збігатися зі значенням рядка 2515 розділу III «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (див. ІПК ДФСУ від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Також, на нашу думку, не потрібно визначати різницю за біологічними активами й інвестнерухомістю, що обліковуються за справедливою вартістю (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 52, с. 10);

(2) нараховувати амортизацію в податковому обліку ви можете будь-яким із бухметодів,

передбачених П(С)БО 7, за винятком виробничого (п.п. 138.3.1 ПКУ). Це означає, що амортизувати вартість своїх ОЗ і НМА можна: прямолінійним методом, методом зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості і кумулятивним методом. Крім того, починаючи з 01.01.2017 р. платники податку на прибуток за певних умов можуть нараховувати прискорену амортизацію ОЗ групи 4 «Машини та обладнання», введених в експлуатацію у 2017 — 2018 рр., прямолінійним методом протягом 2 років (п. 43 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ);

(3) при нарахуванні податкової амортизації потрібно враховувати обмеження, які перелічені в п.п. 138.3.2 ПКУ. Так, у податковому обліку не амортизують:

— вартість гудвіла;

— витрати на придбання/самостійне виготовлення і ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення невиробничих ОЗ та НМА.

(4) при нарахуванні амортизації обов’язково враховувати мінімально допустимі строки з пп. 138.3.3 і 183.3.4 ПКУ. Крім того, стосовно ОЗ групи 4, введених в експлуатацію у 2017 — 2018 рр., амортизацію можна нараховувати «прискорено-прямолінійним» методом протягом 2 років (п. 43 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ);

(5) амортизовану вартість для розрахунку податкової амортизації беруть без урахування сум переоцінки, проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку (див. ІПК від 07.08.2017 р. № 1512/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, консультацію в категорії 102.05 БЗ).

Зверніть увагу! На наш погляд, це обмеження за переоцінкою «працює» лише з 01.01.2017 р., коли законодавці внесли відповідні зміни в п.п. 138.3.1 ПКУ. Проте податківці наполягали на тому, що переоцінкам не місце в податковому обліку ОЗ, і раніше (див., наприклад, листи ДФСУ від 28.12.2016 р. № 2649/2/99-99-15-02-02-10 та від 28.01.2016 р. № 2784/7/99-99-19-02-02-17 // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 13, с. 4). Ми з таким твердженням не згодні і вважаємо, що до 01.01.2017 р. така позиція контролерів не мала законних підстав;

(6) фінрезультат до оподаткування збільшують на суму нарахованої бухгалтерської амортизації ОЗ і НМА і зменшують на суму нарахованої податкової амортизації (!) незалежно від того, чи потрапила така амортизація до складу витрат за правилами бухобліку (див. ІПК ДФСУ від 11.01.2018 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, листи ДФСУ від 30.05.2016 р. № 11769/6/99-99-15-02-02-15 та від 18.07.2016 р. № 15391/6/99-99-15-02-02-15). Тобто в графі 5 додатка АМ показують як уже визнані витратами суми амортизації, так і ті, які у витрати ще не потрапили і підлягають включенню у витрати наступних звітних періодів.

Ну, і нарешті, останнє. Показник графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ розраховують за формулою: ряд. А17 + ряд. Н7. Отримане значення переносять у рядок 1.2.1 додатка РІ

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити